پوزیشن‌های خروجی


PLAN : صفحه مورد نظر برای کنترل

سری پوزیشن کنترل XCM

این پی ال سی علاوه بر داشتن فانکشن های آماده برای پوزیشن کنترل، قابلیتهای سری های دیگر همچون شمارنده سرعت بالا، کنترل PID ، اکسپنشن پذیری و … را نیز دارا می باشد. این یونیت، در دو نوع XCM-32T-E و XCM-60T-E موجود می­باشد. در سری اول، قابلیت کنترل ۴ محور و در سری دوم، قابلیت کنترل ۱۰ محور وجود دارد. همچنین رسم شکلهای دوبعدی اعم از خط، دایره و بیضی با این یونیت براحتی امکان پذیر است.

شماتیک یونیت

در شکل زیر قسمت های مختلف یونیت XCM-32T-E نمایش داده شده است.

1 12 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

2 12 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

این یونیت دارای ۱۸ ورودی و ۱۴ خروجی می باشد که پایه های ان بر روی یونیت به صورت زیر نامگذاری شده است:

3 12 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

تمامی خروجی های این یونیت از نوع ترانزیستوری بوده و ۴ خروجی اول از نوع پالس با فرکانس بالا و مابقی به صورت معمولی می باشند. در جدول زیر مشخصات مربوط به خروجی های فرکانس بالا توضیح داده شده است.

4 12 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

لازم به ذکر است که خروجی Y1 نمیتواند به صورت همزمان با وجود BD Board کار کند.

مشخصات خروجی های معمولی این یونیت نیز در ادامه توضیح داده شده است:

5 11 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

اتصال به سرو درایو

برای اتصال خروجی های یونیت به سرو درایو می توان از پیکربندی زیر استفاده کرد:

6 9 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

اگر در شکل بالا بجای ۲۴ ولت از ۵ ولت استفاده شود، نیازی به مقاومت ۵ کیلو اهمی نمی باشد.

دستورات مربوط به پوزیشن کنترل در یونیت XCM-32T-E

در ادامه دستورات مربوط برای رسم اشکال مختلف در صفحه آورده شده است.

7 7 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

پایه های خروجی برای XCM-32T-E به صورت زیر بوده و محورهای مختصات کنترل شونده با این یونیت نیز نشان داده شده است.

8 7 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

در ادامه دستورات موجود در XCM-32T-E توضیح داده می شوند:

9 6 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

PLAN : صفحه مورد نظر برای کنترل

این دستور برای تعیین محورهای مختصات کنترلی بکار می رود.

S1 : نشان دهنده محور مختصات اول

S2 : نشان دهنده محور مختصات دوم

توجه شود در صورتی که از این دستور استفاده نشود، سیستم به صورت خودکار X و Y را به عنوان محورهای مختصات در نظر می گیرد.

SETP : تعیین مبدا مختصات

این دستور برای تعیین یا جابجایی مبدا محور مختصات تعیین شده

10 5 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

بکار می رود.

S1 : مبدا محور مختصات اول

S2 : مبدا محور مختصات دوم

مثال:

SETP K10000 K20000

در مثال نشان داده شده با تغییر M0 از صفر به یک، K1 و K2 به عنوان محورهای مختصات تعیین می شوند که در واقع همان Y و Z می باشند. در خط بعد، دستور SETP مبدا محور مختصات تعیین شده را به نقطه 10000 در محور Y و نقطه 20000 در محور Z جابجا کرده و نقطه جدید را به عنوان مبدا مختصات جدید در نظر می گیرد.

ABS : مختصات مطلق

با اجرای این دستور، مختصات دستورات بعدی نسبت به (0,0) فهمیده می شود.

لازم به ذکر این دستور تا زمانی فعال است که برنامه به دستور INC نرسیده باشد.

LIN : درونیابی خطی

با استفاده از این دستور، می توان بر روی صفحه انتخاب شده به وسیله دستور PLAN و اینکه آدرسها مطلق هستند یا نسبی، یک خط کشید که در واقع نقطه انتهایی خط بر روی صفحه را توسط این دستور مشخص کرده و همچنین تعیین می شود که با چه فرکانسی این درونیابی انجام شود.

12 5 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

S1 : نقطه پایانی روی محور اول

S2 : نقطه پایانی روی محور دوم

S3 : نقطه پایانی روی محور سوم

S4 : تعیین سرعت انتقال برحسب فرکانس تا حداکثر ۸۰ کیلو هرتز

مثال:

13 4 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

دستور بالا موقعیت قلم را به صورت خطی و با سرعت ۵ کیلوهرتز به نقطه (1000.2000) منتقل می کند.

INC : آدرس دهی نسبی

با اجرای این دستور، مختصات دستورات بعدی نسبت به نقطه فعلی تغییر خواهد کرد.

مثال:

14 4 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

دستور بالا موقعیت قلم را از نقطه فعلی به صورت خطی در جهت محورX به اندازه ۲۰۰ واحد انتقال می دهد.

CW/CCW : درونیابی دایروی

با این دستور می توان دایره ای با سرعت مشخص با توجه به موقعیت مرکز دایره و نقطه نهایی ترسیم نمود.

15 3 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

S1 : نقطه پایانی روی محور اول

S2 : نقطه پایانی روی محور دوم

S3 : نقطه مرکز دایره در راستای محور X

S4 : نقطه مرکز دایره در راستای محور Y

S5 : مربوط به موقعیت محور سوم مختصات

S6 : تعیین سرعت انتقال برحسب فرکانس تا حداکثر ۸۰ کیلو هرتز

توجه:

 • اگر مقدار سرعت تعریف نشده باشد سیستم با سرعت ماکزیمم حرکت می کند.
 • اگر موقعیت شروع و موقعیت پایانی یکسان در نظر گرفته شود شکل ایجاد شده یک دایره کامل خواهد بود.

مثال:

16 2 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

در دستور بالا نقطه پایانی (1000,500) و شعاع دایره (200,0) انتخاب شده بنابراین نقطه آغازین حرکت نسبت به مرکز مختصات (600,500) و نقطه مرکز دایره (800,500) محاسبه می شود. فرکانس کار هم ۵ کیلو هرتز در نظر گرفته شده است.پوزیشن‌های خروجی

CHK: اعلام وضعیت اتمام دستور قبل

مثال:

دستور بالا بررسی می کند که اگر وضعیت دستور قبلی به پایان رسیده باشد مقدار M100 را یک میکند.

عصر اهواز

یکی از خروجی های نرم افزار Grads، فرمت Kml. است. این فرمت در نرم افزار گوگل ارث (google earth) قابل مشاهده می باشد. همچنین با معرفی برخی از سایت های پیش بینی در قسمت آدرس دهی می توان پیش بینی ها را به فرمت kml تبدیل نمود. به طور نمونه با استفاده از دستور های زیر میتوان خطوط همچند را خروجی گرفت و سپس در نرم افزار گوگل ارث مشاهده نمود:

‘reinit’
‘sdfopen C:\Data\pres.nc’
‘set lon 20 60’
‘set lat 20 60’
‘ set gxout kml ‘
‘ set kml -ln c:/Data/pres ‘
‘set cmax 900’
‘set csmooth on’
‘d pres’

در خط ششم بعد از فرمان set kml -ln آدرس ذخیره سازی فایل kml درج می شود. دقت کنید hgt انتهای آدرس عنوان فایل kml خواهد بود. تصویر زیر نقشه خروجی این دستورات می باشد:

تدوین استراتژی محتوا + کپی رایتینگ

استراتژی محتوا راه، مسیر و زیربنای حرکت شما تو دنیای دیجیتال امروزیه. در واقع استراتژی محتوا تولید، گردآوری، مدیریت و ارائه محتوای مناسب، مفید و کاربردی برای یه موضوع خاصه.

تا کنون نفر پوزیشن‌های خروجی در این دوره شرکت کرده اند

 استراتژی محتوا + کپی رایتینگ

سیستم آموزشی
یادگیری عمیق و تخصصی

تدریس
اساتید متخصص و خبره

آموزش
پروژه محور و عملی

پشتیبانی
تا بینهایت

مدرک
گواهی نامه دانشگاه شریف

نتیجه
معرفی به بازار کار

 • معرفی دوره : تدوین استراتژی محتوا + کپی رایتینگ

کارگاه تدوین استراتژی محتوا

استراتژی محتوا چیه؟

استراتژی محتوا راه، مسیر و زیربنای حرکت شما تو دنیای دیجیتال امروزیه. در واقع استراتژی محتوا تولید، گردآوری، مدیریت و ارائه محتوای مناسب، مفید و کاربردی برای یه موضوع خاصه.

بعضی از زیرمجموعه های استراتژی محتوا عبارتند از:

 • بررسی نیازهای مخاطب و ارزش پیشنهادی برند
 • یکپارچه سازی محتوا های تولید شده
 • اولویت بندی محتواها برای تولید
 • اطمینان از رسیدن محتوا به دست مخاطب هدف

چرا استراتژی محتوا برای کسب و کار ما لازمه؟

 • استراتژی محتوا با مرتبط کردن محتوا های منفرد یک مجموعه واحد رو تشکیل میده.
 • تدوین استراتژی، روش مدیریتی متفاوتی با بازاریابی سنتیه.
 • تدوین استراتژی، محتوا را به مخاطب هدف می رسونه.
 • و.

بنابراین تو دنیای کسب و کارهای امروزی دانش و داشتن استراتژی برای محتوا رو میتونیم امری ضروری بدونیم.

سرفصل های کارگاه تدوین استراتژی محتوا:

 • آشنایی با استراتژی
 • بررسی tools های کی‌ورد سرچ
 • بررسی مدل sostac
 • آشنایی با کانتنت گپ
 • آشنایی با درخت محتوایی
 • آشنایی با green content
 • آشنایی با تقویم محتوایی
 • آشنایی با رسانه های اجتماعی و فرهنگ های آن
 • برندینگ از طریق شبکه های اجتماعی
 • بازاریابی محتوا
 • بررسی نکات مهم دوره بازاریابی محتوا
 • آشنایی با پرسونا

خروجی و انتظارات ما از شما بعد از پایان کارگاه:

 • بعد از کارگاه تدوین استراتژی محتوا انتظار میره که دانشجو بتونه:
  • بیزینس شخصی خودش رو تحلیل کنه!
  • مدل SOSTAC رو برای کسب و کارش پیاده سازی کنه!
  • کانتت گپ رو شناسایی کنه!
  • بتونه درخت محتوایی رو رسم کنه و تو تقویم پوزیشن‌های خروجی محتوایی پابلیش کنه.

  کارگاه تدوین استراتژی محتوا

  کپی رایتینگ چیه؟

  کپی رایتینگ یا تبلیغ نویسی خلاقانه در واقع نوشتن متن و محتوا به نحویه که مخاطب ما رو تا مدت ها درگیر کنه. هرچند تو دوره کپی رایتینگ به خلاقیت زیادی نیاز دارین و باید خلاقیت رو توی خودتون رشد بدین! اما هدف اصلی شما به عنوان یک کپی رایتر نباید نشون دادن خلاقیتتون باشه بلکه هدف شما اینه که متنی رو بنویسید که تا مدت ها به یاد مخاطب بمونه! مثلا به این تبلیغ رولز رویس دقت کنین:

  «بلندترین صدایی که در سرعت ۶۰ مایل بر ساعت، در رولز رویس جدیدتان می‌شنوید، صدای تیک تیک ساعت است».

  یکی دیگه از هدف های اصلی کپی رایتینگ (علاوه بر تاثیر گذاری طولانی مدت روی مخاطب) میتونه تصویر سازی و شخصیت سازی برای برند باشه؛ در واقع کپی رایتینگ به خوبی میتونه به معنا و مفهموم بخشیدن و شکل گرفتن برند کمک کنه.

  کپی رایتینگ یه نویسندگی تجاریه که شما به وسیله کلمات مخاطبانتون رو آگاهانه به انجام کاری ترغیب میکنین.

  صفحه وبلاگ

  ۶ نشانه که ممکن است مشخص کننده ی این باشد که زمان انجام تعویض مفصل شما فرا رسیده است

  ۶ نشانه که ممکن است مشخص کننده ی این باشد که زمان انجام تعویض مفصل شما فرا رسیده است

  در این پست میتوانید جواب این سؤال رایج در زمینه ی تعویض مفصل که "زمان مناسب برای انجام تعویض مفصل برای من چه زمانی میباشد" را متوجه شوید.

  همه چیز در مورد سندروم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

  همه چیز در مورد سندروم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

  در این پست , میتوانید مطالب بسیار مفیدی درباره ی سندروم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome) , تعریف آن , علت ایجاد آن , آناتومی , انواع , علائم , مکانیسم ایجاد درد , شیوع و روش های درمانی…

  جوش نخوردن استخوان و ریسک فاکتورهای آن

  جوش نخوردن استخوان و ریسک فاکتورهای آن

  در این مطلب با تعریفی در مورد جوش نخوردن استخوان , عوامل مؤثر در جوش خوردن و ریسک فاکتور هایی که احتمال جوش نخوردن استخوان را افزایش میدهند , آشنا میشوید.

  مقایسه ی عوارض ناشی از درمان علامتی(استفاده از داروهای مسکن) و درمان جراحی(تعویض مفصل) در درمان آرتروز زانو و لگن

  مقایسه ی عوارض ناشی از درمان علامتی(استفاده از داروهای مسکن) و درمان جراحی(تعویض مفصل) در درمان آرتروز زانو و لگن

  این مطلب , به صورت خلاصه , ترجمه ی مقاله ای که به مقایسه ی عوارض ناشی از درمان علامتی(استفاده از داروهای مسکن) و درمان جراحی(تعویض مفصل) در درمان استئوآرتریت(آرتروز) زانو و لگن انجام شده است , پیش روی شما…

  مصرف کورتون و سیاه شدگی سر استخوان ران

  مصرف کورتون و سیاه شدگی سر استخوان ران

  این مطلب خلاصه شده ی ترجمه ی مقاله ایست که اطلاعات مفیدی را در مورد تأثیر استفاده از کورتون بر سیاه شدگی استخوان در اختیار شما همراهان گرامی قرار میدهد.

  فیلم کامل عمل جراحی اصلاح impingement (گیرافتادگی) مفصل لگن و درمان AVN (سیاه شدگی) سر استخوان ران به روش Trap_door که برای اولین بار در استان گیلان انجام شده است

  فیلم کامل عمل جراحی اصلاح impingement (گیرافتادگی) مفصل لگن و درمان AVN (سیاه شدگی) سر استخوان ران به روش Trap_door که برای اولین بار در استان گیلان انجام شده است

  در این پست میتوانید فیلم کامل عمل جراحی اصلاح impingement (گیرافتادگی) مفصل لگن و درمان AVN (سیاه شدگی) سر استخوان ران به روش Trap_door که برای اولین بار در استان گیلان انجام شده است را مشاهده فرمایید.

  فیلم آموزشی در مورد پوزیشن صحیح برای استفاده از تلفن همراه برای جلوگیری از ایجاد درد گردن , کمر و انگشتان

  فیلم آموزشی در مورد پوزیشن صحیح برای استفاده از تلفن همراه برای جلوگیری از ایجاد درد گردن , کمر و انگشتان

  این فیلم آموزشی در مورد روش استفاده ی صحیح از تلفن همراه و اصلاح پوزیشن در هنگام استفاده از آن برای جلوگیری از درد کمر , گردن و انگشتان اطلاعات سودمندی را اختیار شما همراهان گرامی قرار میدهد.

  فیلم کامل تعویض مفصل زانو همراه با توضیحات

  فیلم کامل تعویض مفصل زانو همراه با توضیحات پوزیشن‌های خروجی

  در این پست میتوانید فیلم کامل تعویض مفصل زانو به همراه توضیحات کامل را مشاهده فرمایید.

  همه چیز در مورد خارِ پاشنه(Plantar Fasciitis / Fascisis)

  همه چیز در مورد خارِ پاشنه(Plantar Fasciitis / Fascisis)

  در این پست , میتوانید مطالب بسیار مفیدی درباره ی خار پاشنه ( Heel Spur ) , علت ایجاد آن , مکانیسم ایجاد درد , روشهای پیشگیری , روش های درمانی , ورزش ها و تمرین های کششی که به…

  فیلم آموزشی در مورد پوزیشن صحیح برای استفاده از لپتاپ در داخل منزل برای کودکان و بزرگسالان

  فیلم آموزشی در مورد پوزیشن صحیح برای استفاده از لپتاپ در داخل منزل برای کودکان و بزرگسالان

  این فیلم آموزشی در مورد روش استفاده ی صحیح از لپتاپ در داخل منزل و اصلاح پوزیشن در هنگام استفاده از لپ تاپ برای جلوگیری از درد کمر و گردن اطلاعات سودمندی را اختیار شما همراهان گرامی قرار میدهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.