امواج ایمپالس چیست؟


==============================

سیستم هدایت الکتریکی قلب

سیستم هدایتی قلب مجموعه‌ای از گره ها و سلول های تخصص یافته ای می باشد که انقباض عضله ی قلبی را آغاز و سپس هماهنگ می کند. این سیستم شامل:

 • گره سینوسی دهلیزی
 • گره دهلیزی بطنی
 • دسته دهلیزی بطنی یا همان دسته هیس
 • فیبرهای پورکنژ

در این مقاله با نگاهی به آناتومی سیستم هدایتی قلب و ساختار، عملکرد و نکات بالینی آن خواهیم پرداخت.

نگاهی بر هدایت قلبی

توالی هایی از رویدادهای الکتریکی یک انقباض کامل عضله قلبی شامل موارد زیر است:

 1. یک سیگنال تحریک (پتانسیل عمل) که به وسیله گره سینوسی دهلیزی تولید می شود.
 2. موج تحریک در تمام دهلیز منتشر شده و موجب انقباض آن می ‌شود.
 3. به محض رسیدن تحریک به گره دهلیزی بطنی، سیگنال متوقف می شود.
 4. سپس تحریک به دسته ی هیس واقع در ضخامت سپتوم بین بطنی رسیده و جهتی نزولی به خود می گیرد.
 5. دسته ی هیس و فیبرهای پورکنژ ، موج ایمپالس ها را در طول بطن ها منتشر کرده که موجب انقباض بطنی می شود.

حال در مورد آناتومی تک تک اجزای درگیر در سیستم هدایتی بحث خواهیم کرد.

اجزای سیستم هدایتی قلب

گره سینوسی دهلیزی

گره سینوسی دهلیزی مجموعه‌ای از سلولهای تخصص یافته (pacemaker cells) واقع در پیوستگاه دیواره ی فوقانی دهلیز راست با ورودی وناکاوای فوقانی می باشد.

این سلول های ضربان ساز می توانند همزمان ایمپالس های تحریکی را تولید کنند. موج تحریکی که توسط این گره تولید می شود، به وسیله ی گپ جانکشن ها در طول هر دو دهلیز منتشر می شود. نتیجه ی انتشار این موج انقباض دهلیزی یا همان سیستول دهلیزی است که ثمره ی آن، انتقال خون از دهلیز ها به درون بطن ها می باشد.

سرعت ایمپالس تحریکی تولید شده توسط گره سینوسی دهلیزی تحت تاثیر اعصاب سیستم اتونوم قرار دارد:

گره دهلیزی بطنی

بعد از انتشار موج تحریکی در طول دهلیز ها، ایمپالس ها در گره دهلیزی بطنی واقع در ضخامت سپتوم دهلیزی بطنی – نزدیک دهانه سینوس کرونری – گرد هم می آیند.

گره دهلیزی بطنی ایمپالس ها را حدود ۱۲۰ میلی ثانیه به تاخیر می اندازد تا اطمینان حاصل کند که دهلیز ها فرصت کافی برای تخلیه ی خون خود به بطن ها را دارند.

موج تحریکی سپس از گره دهلیزی بطنی به دسته ی دهلیزی بطنی منتقل می شود.

دسته دهلیزی بطنی (باندل هیس)

دسته دهلیزی بطنی یا باندل هیس امتدادِ بافتِ تخصص یافته یِ گره دهلیزی بطنی می باشد و در جهت انتقال ایمپالس های الکتریکی از گره دهلیزی بطنی به فیبر های پورکنژ بطن ها عمل می کند.

این دسته ی هدایتی تا قسمت غشایی سپتوم بین بطنی نزول می کند و سپس به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

فیبرهای پورکنژ

فیبرهای پورکنژ (شبکه ی ساب اندوکاردیال سلول های هدایتی) شبکه ای از سلولهای تخصص یافته است که سرشار از گلیکوژن بوده و دارای گپ جانکشن های طولانی می باشند.

این سلول ها واقع در سطح ساب اندوکاردیال دیواره بطنی هستند و قادر به انتقال سریع پتانسیل عمل قلبی از دسته دهلیزی بطنی به میوکارد بطن ها می باشد.

این هدایت سریع امکان انقباض بطنی هماهنگ شده یا همان سیستول بطنی را داده که حاصل آن، انتقال خون از بطن های راست و چپ به شریان پولمونری و آئورت می امواج ایمپالس چیست؟ باشد.

امواج ایمپالس چیست؟

نوار قلب کودکان همان الکتروکاردیوگرام است که فعالیت الکتریکی و مکانیکی و ضربان قلب را ثبت می کند. داده های ثبت شده در نوار قلب کودکان برای تشخیص آریتمی های قلبی، بررسی اندازه قلب و آسیب های قلب مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله نکاتی را پیرامون نوار قلب کودکان بررسی می کنیم.

نوار قلب کودکان چیست؟

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب کودکان فعالیت الکتریکی قلب را اندازه گیری می کند. نوار قلب کودکان به پزشک در بررسی نحوه عملکرد قلب و شناسایی مشکلات موجود کمک می کند. نوار قلب کودکان در نمایش سرعت و نظم ضربان قلب، اندازه و موقعیت حفره های قلب و وجود هر نوع آسیبی به سیستم هدایتی و الکتریکی قلب کمک کننده است.

نوار قلب کودکان: چگونه انجام می شود؟

نوار قلب کودکان بدون احساس درد انجام می شود. در نوار قلب کودکان، از کودک خواسته می شود که دراز بکشد و سپس نوارهای فلزی کوچکی (الکترودها) به کمک کاغذهای چسب دار بر روی پوست قرار می گیرند. این الکترودها طبق الگوی استانداردی بر روی شانه ها، قفسه سینه، مچ دست ها و مچ پاها قرار داده می شوند. در بیماران با سن کم ممکن است از داروهای آرام بخش یا خواب آور جهت پرهیز از "تکان و حرکت های" ناخواسته استفاده گردد.

در نوار قلب کودکان، بعد از این که الکترودها در موقعیت مناسب خود قرار می گیرند، از فرد خواسته می شود در حالی که ضربان قلب برای مدت کوتاهی در حال ثبت شدن هستند، نفس خود را نگه دارد. ولی در کودکان کوچک این امر امکان پذیر نیست. در الکتروکاردیوگرام کودکان همچنین از آن ها خواسته می شود که برخیزند و فعالیتی را انجام دهند.

اطلاعات به دست آمده به کمک یک دستگاه تفسیر شده و به صورت یک نمودار کشیده می شوند. نمودار نوار قلب کودکان امواج چندگانه را نشان می دهد که بازتاب کننده فعالیت قلب هستند. ارتفاع، طول و فرکانس امواج نوار قلب کودکان بدین ترتیب خوانده می شوند:

 • تعداد امواج بر دقیقه در نمودار نوار قلب کودکان نشان دهنده ضربان قلب است.
 • فواصل بین این امواج در نوار قلب کودکان ریتم قلب را نشان می دهند.
 • اشکال امواج نحوه کارکرد ایمپالس های الکتریکی قلب، اندازه حفرات قلب و عملکرد هر یک از بخش های قلب در کنار هم را نشان می دهند.
 • در نوار قلب کودکان، ثبات امواج اطلاعات خاصی را پیرامون سلامت یا آسیب قلب ارائه می دهد.

نوار قلب کودکان: در تشخیص چه مواردی به کار می رود؟

ضربان قلب هر فرد باید ثابت و یکنواخت باشد. الکتروکاردیوگرام کودکان کندی و سریع بودن غیر طبیعی ضربان قلب، الگوهای ریتمی غیر عادی، انسدادهای هدایتی (ایمپالس های کوتاه مسیر قلب که موجب ناسازگاری ریتمی امواج ایمپالس چیست؟ بین حفره های بالایی و پایینی قلب می شود) و چهار نوع آسیب قلب را شناسایی می کند. این آسیب های قلبی که در نوار قلب کودکان بررسی می شوند شامل موارد زیر هستند:

 • هایپرتروفی بطنی. ضخیم شدن غیر طبیعی ماهیچه قلب
 • ایسکمی. خون رسانی ناکافی به قلب که به بافت آن آسیب می رساند.
 • اختلالات دارویی و الکترولیتی. این اختلالات محیط الکتروشیمیایی قلب را بر هم می زنند.
 • اختلالات ساختار سیستم هدایتی قلب

نوار قلب کودکان که به صورت کامپیوتری است به همراه سایر تست ها اطلاعات چندگانه ای را پیرامون قلب فراهم می کنند. این تست ها شامل اکوکاردیوگرام (یک تست امواج فراصوت است که صدای قلب را برجسته می سازد و از انعکاس ها برای ایجاد یک تصویر استفاده می کند) و اسکن های تالیوم (نوعی از امواج ایمپالس چیست؟ تصویربرداری اشعه ایکس که از ردیاب های رادیواکتیو استفاده می کند تا تصویری از قلب ایجاد کند) هستند.

در گذشته نوار قلب کودکان دریک دستگاه ثبت می شد که در یک کاغذ طولانی کشیده می شد؛ با یافته هایی از هر الکترود که در توالی استانداردی ارائه می شدند. اکنون ردیابی های نوار قلب کودکان یا الکتروکاردیوگرام در یک فایل کامپیوتری ذخیره شده و قابل چاپ کردن هستند.

نوار قلب کودکان: نتیجه چه زمان آماده می شود؟

نتایج نوار قلب کودکان بلافاصله آمده هستند. در واقع، دستگاه کامپیوتری الکتروکاردیوگرام یک تفسیر سریع از یافته های به دست آمده گزارش می کند. در هر حال، اغلب پزشک به تفسیر نوار قلب کودکان به طور دقیق می پردازد. برخی از نتایج نوار قلب کودکان نامشخص هستند و به بررسی دقیق تر نیاز دارند.

دکتر علی اکبر زینالو

دکتر علی اکبر زینالو

دکتر علی اکبر زینالو فوق تخصص قلب کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای فلوشیپ اینترونشن قلب کودکان از دانشگاه لندن می باشند.

یك پیشرفت قابل ملاحظه در كنترل پای مصنوعی با ذهن

==============================

اخیرا شركت Össur كه در زمینه مهندسی بیومكانیك فعالیت دارد اعلام كرده كه نمونه پای مصنوعی بیونیك خود را كه با ذهن كنترل میشود با موفقیت آزمایش كرده است. روش كار این پای مصنوعی ارسال اطلاعات بصورت وایرلس از طریق سنسورهایی است كه در قسمت باقیمانده اندام كار گذاشته شده اند.امواج ایمپالس چیست؟

كنترل اندام مصنوعی با استفاده از ایمپالس های عصبی تولید شده در اندام چیز جدیدی نیست و استفاده از آن به سال های دهه 70 میلادی برمیگردد ولی این استفاده با مشكلات زیادی همراه بود چون لازمه آن كارگذاشتن الكترود هایی بر روی پوست قسمت باقیمانده اندام مصنوعی چهت جمع آوری امواج الكتریكی بود. متاسفانه حركت عضلات استامپ یا قسمت باقیمانده اندام مصنوعی امواج الكتریكی متعددی را تولید میكند كه با هم تداخل كرده و كنترل اندام مصنوعی را مشكل میكند.

در روش جدید یك سنسور یا حسگر میوالكتریك بسیار كوچك به اندازه یك چوب كبریت دررون عضلات استامپ یعنی قسمت باقیمانده عضلات اندام تحتانی قرار میگیرد. این سنسور امواج الكتریكی را كه فرد هنگام راه رفتن اراده میكند تا به عضلات قسمت باقیمانده بفرستد دریافت كرده و آنها را بصورت وایرلس به كامپیوتر پای مصنوعی ارسال میكند. این اطلاعات پس از تحلیل به موتورهای الكتریكی پای مصنوعی ارسال میشوند.

بدین ترتیب استفاده كننده از این پای مصنوعی بدون نیاز به فكر كردن و بصورت ناخودآگاه میتواند با فكر كردن به هر حركتی كه باید به پای مصنوعی بدهد آن را به حركت دلخواه وادار كند.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال به امواج الیوت مربوط می‌شود که رالف نلسون الیوت در قرن بیستم آن را معرفی کرد. او مشاهدات و مطالعات خود را در قالب نظریه‌ای ارائه داد که تغییرات قیمتی را با امواج تکرار شونده‌ای توصیف می‌کرد. نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی معامله‌گران در بازارهای مالی بنا شده و رفتار آن‌ها را در قالب الگوهای تکرار شونده‌ای نشان می‌دهد.

امواج الیوت بحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که تنها در شرح و توضیح آن می‌توان کتاب هم نوشت. با این حال در ادامه به اصول اولیه و ابتدایی امواج الیوت نگاهی خواهیم انداخت و شما را با مفاهیم اصلی امواج الیوت آشنا خواهیم کرد.

مقدمه‌ای امواج ایمپالس چیست؟ بر امواج الیوت

امواج الیوت بر پایه این منطق استوار است که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده، از الگوهای تکرار شونده‌ای پیروی می‌کند. بازارهای مالی هم از جمله نقاطی است که شاهد تجمع افکار مختلف افراد است و به همین خاطر الگوهای تکرار شونده که به نظر الیوت در قالب امواج خود را نشان می‌دهند، در این بازارها پیدا می‌شوند. در حالت کلی و از نظر الیوت امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) تقسیم می‌شوند. الگوی پایه‌ای امواج از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی تشکیل شده است.

امواج الیوت صعودی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند امواج الیوت نزولی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند

امواج انگیزشی که با رنگ آبی در شکل نشان داده شده‌اند، خود از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی تشکیل شده است. امواج اصلاحی نیز که با رنگ نارنجی نشان داده شده، از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی تشکیل شده‌اند.

این الگوی پایه برای هر دو روند صعودی و نزولی در شکل بالا آمده است. قابل توجه است که هر یک از مجموعه امواج انگیزشی یا اصلاحی (امواج آبی و نارنجی) خود بخشی از یک موج بزرگتر را تشکیل می‌دهند.

این دید کلی در نظریه امواج الیوت وجود دارد و باید این نکته را به یاد داشته باشید که هر موج انگیزشی از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی از ۳ ریز موج تشکیل شده است.

معمولاً برای نمایش امواج انگیزشی از اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی از حروف انگلیسی B ، A و C استفاده می‌شود.از امواج الیوت برای ۳ هدف استفاده می‌شود: پیشگویی مسیر بازار ، تعیین نقاط بازگشت و تعیین استراتژی برای ورود و خروج از معاملات.

سه قانون کلی برای الگوی پایه امواج الیوت وجود دارد که شامل قوانین زیر است:

 1. موج شماره ۲ نمی‌تواند تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ آغاز شده اصلاح شود. منظور از اصلاح قیمت، بازگشت قیمت در خلاف جهت روند شکل گرفته است.
 2. موج شماره ۳ نباید کوتاه‌ترین موج انگیزشی باشد.
 3. موج شماره ۴ با موج شماره ۱ نباید همپوشانی داشته باشد.

طبق قانون دوم در واقع پس از اینکه موج شماره ۱ و ۲ شکل گرفت، برای شناسایی موج ۳ نباید به دنبال موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است. گاهی اوقات موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته می‌شود اما هیچگاه کوتاه‌تر از امواج دیگر نیست. طبق قانون سوم نیز موج شماره ۴ نمی‌تواند وارد محدوده قیمتی موج شماره ۱ شود.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم

معمولا یکی از امواج انگیزشی که می‌تواند موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد، بصورت گسترش یافته است و از امواج دیگر بزرگتر است. این قاعده در بازار سهام و فارکس بیشتر درباره موج شماره ۳ صدق می‌کند.

امواج گسترش یافته

امواج گسترش یافته

در برخی حالات خاص و در بازار صعودی با گسترش موج ۳، موج ۵ نمی‌‌تواند قله بالاتری را رقم بزند و امواج ایمپالس چیست؟ این موج اصطلاحاً به صورت کوتاه شده (Truncation) درمی‌آید. این حالت در بازار نزولی با عدم موفقیت موج ۵ در ثبت کف جدید اتفاق می‌افتد.

قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم درباره نظریه امواج الیوت بدین شرح بود و با استفاده از آن‌ها می‌توان امواج الیوت را در نمودارهای قیمتی شناسایی کرد ولی با این وجود بازهم شناسایی دقیق این امواج کار بسیار سختی است که تنها با تمرین می‌توان در آن به مهارت رسید. اصطلاحی در این باره وجود دارد که اگر ۱۲ الیوتیشن (اصطلاحا کسانی که با استفاده از این نظریه معامله می‌کنند) را در یک اتاق بگذارید، هیچ کدام از آن‌ها با شمارش یکسان امواج خارج نخواهند شد!

قواعد امواج اصلاحی

دو راهنمای کاربردی در امواج اصلاحی وجود دارد که دانستن آن‌ها به شما در معاملات کمک خواهد کرد.

قاعده امواج ایمپالس چیست؟ دگرگونی (Alteration)

طبق این قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم بصورت عمودی و سریع اتفاق بیفتد، موج اصلاحی ۴ بصورت ممتد و کشیده خواهد بود. در صورتی هم که موج ۲ به صورت ادامه‌دار و کشیده اصلاح شود (که معمولا این اتفاق کمتر رخ می‌دهد)، موج ۴ به صورت سریع اصلاح خواهد شد.

قاعده برابری (Equality)

طبق این قاعده موج اصلاحی A و B، معمولاً تمایل دارند که کم و بیش طول مشابهی داشته باشند.

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی به ۴ دسته زیگزاگ، تخت، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم می‌شوند.

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح شامل امواج B ، A و C می‌شود که هر کدام به ترتیب دارای ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج هستند. البته ۲ یا ۳ زیگزاگ هم می‌توانند بصورت متوالی پشت هم قرار گیرند.

زیگزاگ دوگانه

زیگزاگ دوگانه

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی نیز از ۳ موج B ، A و C تشکیل شده‌اند که هر کدام به ترتیب ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج دارند. یکی از خصوصیاتی که این امواج اصلاحی دارند این است که موج C طول کمتری از موج A خواهد داشت و به این خاطر این امواج اصلاحی ضعیف تلقی می‌شوند. پس از این امواج اصلاحی معمولاً موج انگیزشی قدرتمندی شکل می‌گیرد.

اصلاح تخت

اصلاح تخت

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی شامل امواج D ، C ، B ، A و E است که هر کدام از آن‌ها از ۳ زیر موج تشکیل شده‌اند. این مثلث از اتصال نقاط انتهایی A ، C و همچنین B ، D به یکدیگر تشکیل شده است. این نوع اصلاح همیشه در موج ۴ اتفاق می‌افتد و موج ۵ انگیزشی که پس از شکستن مثلث ایجاد می‌شود، معمولاً به اندازه بزرگترین موج ایجاد شده درون مثلث است.

اصلاح مثلثی

اصلاح مثلثی

اصلاح ترکیبی

این اصلاح که شکلی تقریباً افقی دارد، از ترکیب سه نوع اصلاح قبلی به وجود می‌آید. این اصلاح در موج ۴ دیده می‌شود و با زیرموج‌های X ، W و Y نمایش داده می‌شود. تصویر زیر مثالی از یک اصلاح ترکیبی است.

اصلاح ترکیبی

اصلاح ترکیبی

کانال‌ها

گاهی اوقات امواج الیوت درون کانال‌ حرکت می‌کنند. این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ به وجود می‌آیند. نکته‌ای که در این حالت وجود دارد این است که شکست کانال باید زیرنظر گرفته شود. حالت‌های مختلفی که می‌توان برای امواج الیوت متصور شد، در تصویر زیر آمده است.

کانال‌ها در امواج الیوت

سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی از جمله نسبت اندازه‌هایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد، مشاهده شده‌اند. سری اعداد فیبوناچی با اعداد صفر و یک شروع و عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به وجود می‌آید. سری فیبوناچی از اعداد … ،۵۵ ، ۳۴، ۲۱، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ تشکیل شده و طبق این سری «سطوح فیبوناچی» (Fibonacci Levels) به وجود آمده‌اند. سطوح فیبوناچی شامل اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ (نسبت طلایی)، ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ هستند.

کاربرد این سطوح در امواج الیوت تعیین نقاط بازگشت و سطوح حمایت و مقاومتی است که می‌تواند در تشخیص نقاط ورود به معامله کمک زیادی کند. در ادامه استفاده از سطوح فیبوناچی را در امواج الیوت شرح خواهیم داد.

نقاط بازگشت

سطوح بازگشت این امکان را به تریدرها می‌دهد که خود را برای مناطق بازگشت روند، سطوح حمایتی و مقاومتی آماده کنند. این سطوح با توجه به حرکت قیمتی قبلی به وجود می‌آیند. در این سطوح احتمال بازگشت بخشی از موج نزولی قبلی و یا توقف موج صعودی آغاز شده وجود دارد. برای مثال در نمودار یک روزه بیت کوین که در شکل زیر نشان داده شده است، در صورتی که نقطه صحیح ورود به معامله را درست تشخیص داده باشیم، با کنترل سطوح مختلف نقطه خروج را می‌توان تعیین کرد. در این نمودار نقش مقاومتی در سطح ۰.۲۳۶ و تمرکز بازه قیمتی در سطح ۰.۳۸۲ و مقاومت اصلی در سطح ۰.۶۱۸ قابل مشاهده است.

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در روند نزولی و روند صعودی با هم تفاوت دارد. برای مثال در روند نزولی که در تصویر قبل مشاهده کردید نقطه شروع، بالاترین سقف رقم زده و نقطه پایان پایین‌ترین کف در این روند است. بنابراین تشخیص صحیح روند فعلی و روند پیش‌رو اهمیت خود را در این بخش نشان می‌دهد. کاربرد ابزار فیبوناچی در روندهای صعودی برعکس است. یعنی نقطه ابتدایی، پایین‌ترین نقطه (کف موج) و نقطه انتهایی بالاترین نقطه (سقف موج) خواهد بود.

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

نکته مهم دیگر، محبوبیت استفاده از سطوح فیبوناچی در تعیین نقاط ورود در اصلاحات انجام گرفته در امواج الیوت ۲ و ۴ است. تریدرهایی که از فرصت ورود به روند جدید در نقاط ابتدایی جا می‌مانند، معمولاً با تشخیص نقاط انتهایی امواج و ترسیم سطوح فیبوناچی، برای بازگشت و اصلاحی که در امواج اصلاحی رخ می‌دهد محدوده‌ای مشخص می‌کنند تا نقاط جدیدی برای ورود به معامله بیابند.

همچنین پس از پایان یافتن ۵ موج انگیزشی که در پی آن امواج اصلاحی آغاز می‌شوند، جهت تعیین نقطه بازگشت امواج اصلاحی، باید نقاط ابتدایی و انتهایی سطوح فیبوناچی را از روی ۵ موج ابتدایی انگیزشی تعیین کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که از نظر بسیاری از تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، سطح ۰.۶۱۸ یک حمایت یا مقاومت اساسی محسوب می‌شود و نقش آن را در اصلاح‌های قیمتی به عنوان یک حمایت نباید دست‌کم گرفت.

تست ولتاژ ضربه ترانسفورماتور قدرت Impulse Test

تست ایمپالس

تست ولتاژ ضربه ترانسفورماتور

صاعقه به دلیل ارتفاع زیاد خطوط انتقال یک پدیده شایع در خطوط انتقال است . این برخورد صاعقه در هادی خط باعث ایجاد ولتاژ پالس (ضربه) می شود. تجهیزات ترمینال خط انتقال مانند ترانسفورماتور قدرت این ولتاژهای پالس رعد و برق را تجربه می کنند. مجدداً در طی هر نوع تعویض و تغییر آنلاین در سیستم ، ضربه های سوئیچینگ در شبکه ایجاد می شوند. بزرگی ضربه های سوئیچینگ ممکن است در حدود 3.5 برابر ولتاژ سیستم باشد.

عایق یکی از مهمترین ترکیبات ترانسفورماتور است. هرگونه ضعف در عایق ممکن است باعث خرابی ترانسفورماتور شود. برای اطمینان از اثربخشی سیستم عایق یک ترانسفورماتور ،ترانسفورماتور باید آزمایش دی الکتریک را پاس کند . اما تست مقاومت در برابر فرکانس توان به تنهایی نمی تواند برای نشان دادن قدرت دی الکتریک ترانسفورماتور کافی باشد. به همین دلیل است که آزمایش ولتاژضربه ای ترانسفورماتور روی آن انجام می شود. هر دو تست ضربه ای رعد و برق و آزمایش ضربه سوئیچینگ در این دسته از آزمایش ها قرار دارند.

ولتاژ ضربه صاعقه

ضربه صاعقه یک پدیده طبیعی امواج ایمپالس چیست؟ خالص است. بنابراین پیش بینی شکل واقعی اختلال موج رعد و برق بسیار دشوار است . از داده های گردآوری شده در مورد رعد و برق طبیعی ، می توان نتیجه گرفت که اختلال در سیستم ناشی از برخورد صاعقه طبیعی ، می تواند توسط سه شکل موج اصلی نشان داده شود.

اگرچه اختلال پالس رعد و برق واقعی ممکن است دقیقاً در این سه شکل نباشد اما با تعریف این امواج می توان حداقل مقاومت دی الکتریک پالس ترانسفورماتور را ایجاد کرد.

اگر اختلال ناشی از صاعقه قبل از رسیدن به ترانسفورماتور ، مسافتی را در طول خط انتقال طی کند ، ممکن است شکل موج آن به موج کامل نزدیک شود. در هنگام طی مسیر ، اگر در هر عایق خط انتقال فلاش رخ دهد ، پس از رسیدن پیک موج ، موج ممکن است به صورت موج برش خورده شده تبدیل شود.

اگر رعد و برق به طور مستقیم به ترمینال های ترانسفورماتور برخورد کند ، ولتاژ پالس به سرعت بالا می رود تا زمانی که توسط یک فلاش برطرف شود. در لحظه فلاش امواج ایمپالس چیست؟ اور [4](جرقه) ولتاژ ناگهان از بین می رود و ممکن است شکل جلوی موج [5]را تشکیل دهد.

تأثیر این فرم های موج بر عایق ترانسفورماتور ممکن است متفاوت از یکدیگر باشد.

ما در اینجا نمی خواهیم به طور مفصل بحث کنیم که چه نوع شکل موج ولتاژ پالس باعث چه نوع خرابی در ترانسفورماتور می شود.

اما ممکن است شکل موج های ولتاژ اختلال کننده در رعد برق باعث خرابی عایق در ترانسفورماتور شوند.

بنابراین آزمایش ضربه ای صاعقه در ترانسفورماتور یکی از مهمترین تست نوع (تایپ تست) ترانسفورماتور است.

ضربه سوئیچینگ

از طریق مطالعات و مشاهدات مشخص شده است که سوئیچینگ ولتاژ یا پالس سوئیچینگ ممکن است زمان جلو رونده چند صد میکرو ثانیه داشته باشد و این ولتاژ ممکن است به صورت دوره ای از بین برود.

زمان جلو رونده شکل موج ضربه: زمانی است که ولتاژ از صفر به مقدار حداکثر ولتاژ ضربه می رسد

IEC – 600060 برای آزمایش ضربه ایمپلس ، موجی طولانی با زمان جلو رونده 250 میکروثانیه و زمان تا مقدار نیمه2500 میکروثانیه با تلرانس تصویب کرده است.

هدف از تست ولتاژ پالس این است که تحمل عایق ترانسفورماتور در برابر ولتاژ ناشی از رعد و برق که در زمان کار ترانس ممکن است اتفاق بیفتد مشخص شود

طراحی ژنراتور پالس مبتنی بر مدار مارکس است. نمودار مدار پایه در شکل بالا نشان داده شده است.

خازن ضربه Cs (12 خازن 750 نانوفاراد) به صورت موازی از طریق مقاومت شارژینگ Rc (28 کیلواهم) (بالاترین شارژ مجاز ولتاژ 200 کیلو ولت) شارژ می شود.

هنگامی که ولتاژ شارژ به مقدار لازم رسیده باشد ، شکست فاصله جرقه F1 1 توسط یک پالس تحریک خارجی آغاز می شود.

وقتی F1 1 شکسته شد(شکست عایقی رخ داد) ، پتانسیل بخش پیش رو (نقطه bوc) بالا می رود. از آنجا که مقاومت سری Rs از مقدار اهم کمی در مقایسه با مقاومت تخلیه Rb (4 ،5 کیلواهم) و مقاومت شارژ Rc دارد و از آنجا که مقاومت دشارژینگ کم اهم Ra از مدار توسط فاصله جرقه کمکی Fal از هم جدا شده است، اختلاف پتانسیل در فاصله جرقه F2 به مقدار زیادی افزایش پیدا می کند و شکست F2 آغاز می شود .

بنابراین

شکافهای جرقه به ترتیب در هم می شکنند. در نتیجه خازن ها به صورت سری دشارژ می شوند. مقاومت زیاد دشارژ Rb ب برای سوئیچ کردن ایمپالس ها و مقاومت کم اهم Ra برای ایمپالس های صاعقه سایز شده اند. زمانی که در امواج ایمپالس چیست؟ شکاف جرقه کمکی، شکست ایجاد می شود، با یک تاخیر زمانی از چند صد نانو -ثانیه مقاومت Ra به صورت موازی با Rb متصل می شود.

این ترتیب برای اطمینان از عملکرد ژنراتور ضروری است.

شکل موج و مقدار پیک ولتاژ پالس با استفاده از یک سیستم تجزیه و تحلیل ضربه (DIAS 733) که به مقسم ولتاژ متصل است اندازه گیری می شود،.

ولتاژ مورد نیاز با انتخاب تعداد مناسب مراحل متصل سری و با تنظیم ولتاژ شارژ ، بدست می آید.

به منظور به دست آوردن انرژی تخلیه لازم می توان از اتصالات موازی یا سری موازی ژنراتور استفاده کرد.

در این موارد برخی از خازن ها به طور موازی در هنگام تخلیه به یکدیگر وصل می شوند.

با انتخاب مناسب سری و مقاومتهای تخلیه ژنراتور ، شکل پالس مورد نیاز حاصل می شود.
زمان جلو رونده می تواند تقریباً از معادله محاسبه شود:

و مقدار نصف زمان تا نصف مقدار از معادله
T ≈ 0,7.R.C
در عمل ، مدار تست بر حسب تجربه سایز شده است.

ویدیوی این محصول

عملکرد آزمون امواج ایمپالس چیست؟ ضربه

این آزمایش با ایمپالس های رعد و برق استاندارد با قطبیت منفی انجام می شود.

زمان جلو (T1) و زمان مقدار نصف مقدار (T2) مطابق با استاندارد تعریف می شوند.
ضربه استاندارد رعد و برق
زمان جلو T1 = 1,2 μs ± 30%
زمان تا نیمه مقدار T2 = 50 μs ± 20%

در عمل ، شکل موج ایمپالس ممکن است هنگام آزمایش سیم پیچ های ولتاژ کم قدرت بالا سیم پیچ ها با خازن ورودی بالا ، از شکل موج استاندارد منحرف شود. آزمایش ضربه با ولتاژ قطبیت منفی انجام می شود تا از فشارهای ناگهانی فلاش در عایق خارجی و مدار تست جلوگیری شود. تنظیم شکل موج برای بیشتر اشیاء آزمایش ضروری است. تجربه به دست آمده از نتایج آزمایشات در واحدهای مشابه یا پیش از محاسبه احتمالی ، می تواند راهنمایی برای انتخاب قطعات برای مدار شکل موج باشد.

توالی آزمون متشکل از یک ضربه مرجع (RW) در 75 درصد از دامنه کامل به دنبال آن تعداد مشخصی از ولتاژ در دامنه کامل (FW) (مطابق با استاندارد IEC 60076-3 ۳ ایمپالس کامل.)

تجهیزات ثبت ولتاژ و جریان سیگنال شامل ثبت کننده دیجیتال ، مانیتور ، کامپیوتر ، پلاتر و چاپگر تشکیل شده است. ثبت ها در دو سطح می توانند برای نشان دادن شکست مقایسه شوند

. برای تست ترانسفورماتورها ، یک فاز با تعویض تب چنجر OLTC تنظیم شده برای ولتاژ نامی آزمایش شده و دو فاز دیگر در هر یک از موقعیت های شدید آزمایش می شوند.

اتصال تست ضربه

تمام آزمایشات دی الکتریک میزان عایق را بررسی می کنند. از مولد پالس برای تولید موج پالس ولتاژ مشخص شده از موج 1.2/50میکرو ثانیه استفاده می شود. یک ضربه با ولتاژ کاهش یافته بین 50 تا 75٪ از ولتاژ تست کامل و سه ایمپالس بعدی در ولتاژ کامل.تست ولتاژ ضربه

تست ایمپالس

برای ترانسفورماتور سه فاز ، ضربه در هر سه فاز پشت سر هم انجام می شود.

ولتاژ پشت سر هم بر روی هر یک از ترمینال های خط اعمال می شود و سایر ترمینال ها را زمین نگه می دارد.

اشکال موج جریان و ولتاژ در اسیلوسکوپ ثبت می شود و هرگونه تحریف در شکل موج معیار شکست است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.