حاشیه سود خالص


برخی از تفاوت های سود خالص و ناخالص را در زیر شرح داده ایم:

حسابداری مالی- تهیه گزارش صورت سود و زیان

تهیه گزارش سود و زیان
گزارش سود و زیان به دو روش یک و دومرحله ای تهیه می شود.
• در روش تک مرحله ای ابتدا کلیه درآمدها و در ادامه کلیه هزینه ها در زیر آن ها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آن ها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می شود.
• در روش دو مرحله ای، ابتدا درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه های عملیاتی در زیر آن ها آورده می شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می آید. در مرحله بعد درآمدهای غیرعملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی آورده می شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می رسیم.

روش محاسبه صورت سود و زیان
در محاسبه صورت سود و زیان ابتدا درآمدها محاسبه می شود و سپس هزینه ها از آن کسر می گردد.
هزینه های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی
در صورت فزونی درآمد به هزینه شرکت سود داشته است.
درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی
و در صورت فزونی هزینه به درآمد شرکت متحمل زیان شده است.

انواع سود درحسابداری
منظور از عملکرد مالی، فعالیت‌هایی است که به‌نوعی باعث تغییر در دارایی، بدهی‌ها و سرمایه گردد. همچنین صورت سود و زیان دارای 3 نوع سود است:
الف) سود ناخالص
سود ناخالص از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده کالا به دست می‌آید و معادله آن به شکل زیر است:
سود ناخالص = هزینه تمام‌شده کالا – میزان فروش کالا
ب) سود عملیاتی
سود عملیاتی یا سود قبل از کسر مالیات از کسر سود ناخالص از هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های استهلاک ساختمان و اثاثیه به دست می‌آید. معادله آن به‌صورت زیر است.
سود عملیات= هزینه استهلاک – هزینه‌های عملیاتی – سود ناخالص
ج) سود خالص
سود خالص از کسر مالیات از درآمدهای غیرعملیاتی (مواردی نظیر سود بانکی) بعلاوه هزینه‌های غیرعملیاتی کسر از سود عملیاتی به دست می‌آید.
سود خالص = مالیات – درآمدهای غیرعملیاتی + هزینه‌های غیرعملیاتی – سود عملیاتی
مهم‌ترین بخش صورت سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک شرکت را نشان می‌دهد و با مطالعه آن می‌توان فهمید که نتایج فعالیت کسب و کار سودآور بوده یا زیان ده.

حسابداری مالی- تهیه گزارش صورت سود و زیان

عناصراصلی صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شامل عناصر اصلی زیر است:

1- درآمد یا میزان فروش
درآمد فروش بیانگر عایدی شرکت از فروش محصول یا خدمات است که در قسمت بالای صورت نوشته می شود. این مقدار ناخالص بوده و هزینه های مرتبط با تولید کالای فروخته شده یا ارائه خدمات در ان لحاظ نمی شود. در این بین برخی از شرکت‌ها نیز دارای درآمد چندگانه هستند که مجموع این درآمدها به کل درآمد اضافه می شود.
درآمد حاصل از فعالیت اصلی موسسه در صورت سود و زیان نوشته می شود. سؤال اصلی اینجاست که درآمد اصلی و فرعی چیست؟ برای روشن شدن موضوع را با مثالی ادامه می‌دهیم؛ صاحب یک پمپ‌بنزین را فرض کنید، درآمد اصلی حاصل از فروش بنزین به دست می‌آید همچنین در کنار جایگاه بنزین یک مغازه نیز وجود دارد که درآمد حاصل از آن به‌عنوان درآمد فرعی ثبت می شود.

2-بهای تمام‌شده کالای فروش رفته یا هزینه‌های فروش
هزینه‌های فروش نشان‌دهنده هزینه کالاهای فروخته‌شده و یا خدمات ارائه‌شده در طول دوره حسابداری است. از این رو برای یک موسسه خرده‌فروشی، هزینه فروش برابر خواهد بود با مجموع موجودی در آغاز دوره به اضافه خرید در طول دوره منهای موجودی انتهای دوره. بهای تمام شده کالای فروخته حاشیه سود خالص شده نشان دهنده هزینه‌های مستقیم مرتبط با تولید و فروش محصولات است.
همچنین اگر شرکت ارائه دهنده خدمات باشد، این بخش یه عنوان هزینه فروش ثبت می شود. این بخش از صورت حساب سود و زیان خروجی حسابداری صنعتی یک شرکت است. بهای تمام شده عمدتا شامل نیروی انسانی، مواد اولیه، سربار تولید و سایر هزینه های دیگر مانند استهلاک است. در صورتی که موسسه تولیدکننده محصولی باشد هزینه‌های فروش علاوه بر موارد بالا شامل هزینه‌های محتمل شده برای تولید محصول که در طول دوره است. هزینه‌های تولید مانند: دستمزد مستقیم یا کار مستقیم، مصرف مواد مستقیم، استهلاک کارخانه و ماشین‌آلات، سربار ساخت و …

حسابداری-مالی--تهیه-گزارش-

3-سایر درآمدها
سایر درآمدها شامل درآمدی می شود که از فعالیت اصلی موسسه به دست نمی‌آید به عبارت دیگر فعالیت فرعی موسسه است. به‌طور مثال درآمد مغازه کنار جایگاه پمپ‌بنزین فروشی.
نکته: درآمد حاصل از سود سپرده موسسه در بانک و یا درآمد حاصل از فروش ارزهای خارجی جزو درآمد فرعی موسسه است.

4- هزینه‌های توزیع و فروش
هزینه‌های توزیع و فروش شامل هزینه‌های محتمل شده برای ارائه کالا از محل موسسه به مشتریان است مانند: هزینه بازاریابی و نقل و انتقال محصول. اکثر کسب و کارها هزینه‌هایی مربوط به فروش کالاها یا ارائه خدمات دارند. این هزینه‌ها عمدتا شامل بازاریابی، تبلیغات و ترویج مصرف است که با یکدیگر گروه بندی می شوند زیرا تمامی آن‌ها هزینه های مشابه صرف شده جهت افزایش فروش است.

5-هزینه‌های اداری
هزینه‌های اداری به‌طور کلی از هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات ارائه‌شده توسط موسسه نیست. مانند هزینه‌های مربوط به مدیریت و پشتیبانی. هزینه های عمومی و اداری عمدتا شامل هزینه‌های بخش فروش، خدمات عمومی و بخش اداری است. این بخش از هزینه ها دربرگیرنده تمام هزینه‌های غیرمستقیم دیگر مرتبط با اداره کسب و کار است. اصلی ترین بخش‌های آن شامل حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی، هزینه‌های جاری اعم از بیمه و هزینه‌های ماموریت و… است. هزینه استهلاک نیز گاهی در این بخش لحاظ می شود اما بسته به تصمیمات شرکت متفاوت است.

نمونه‌هایی از هزینه‌های اداری عبارت‌اند از:
• هزینه حقوق و دستمزد مدیریت اجرایی
• هزینه‌های حقوقی و حرفه‌ای
• استهلاک ساختمان اداری
• اجاره بهای دفاتر مورداستفاده برای مدیریت
• هزینه بخش‌های مالی، بخش منابع انسانی و بخش مدیریت

6-سایر هزینه‌ها
شامل هزینه‌هایی است که در دسته هزینه‌ها آورده نمی شود. کسب و کارها غالباً هزینه های دیگری دارند که مختص صنعت آن‌ها است. هزینه های دیگر ممکن است شامل مواردی از قبیل توسعه فناوری، تحقیق و توسعه (R&D)، غرامت مبتنی بر سهام یا Stock-Based Compensation که بطور خلاصه با SBC نمایش داده می شود. هزینه های اختلال در ارزش، سود و زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری‌ها و بسیاری از هزینه های دیگر باشد که خاص یک صنعت یا شرکت است.

حسابداری-مالی--تهیه-گزارش-

7-هزینه‌های مالی
هزینه‌های مالی معمولاً از بهره وام‌های دریافتی و بهره اوراق قرضه تشکیل می‌شوند.

8- مالیات بر درآمد
هزینه مالیات بردرآمد شناسایی‌شده در طول دوره به‌طور کلی از سه عنصر زیر تشکیل شده است:
• مالیات برآوردی دوره فعلی
• مالیات دوره قبل
• هزینه مالیات معوق

9- هزینه استهلاک
استهلاک بیانگر هزینه‌های غیر نقدی است که توسط حسابداران ایجاد گردیده‌است. دلیل استفاده از این نوع از هرینه‌ که عملا به صورت نقدی پرداخت نمی شود بحث مالیات است. با کسر این هزینه از سود خالص می‌توان مالیات پرداختی شرکت را کاهش داد. این هزینه توسط روش‌های استاندارد ارائه شده و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می‌گردد. دارایی‌های بلند مدت یک شرکت همچون تجهیزات ، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و … ممکن است در طول زمان دچار کاهش ارزش شده و هزینه استهلاک به آن تعلق گیرد.

استفاده ازصورت سودوزیان چه اهمیتی برای سازمان دارد؟
اقلام بااهمیت صورت سود و زیان شامل درآمدها و هزینه است. صورت سود و زیان اندازه‌گیری عملکرد یک نهاد در طول دوره حسابداری را فراهم می‌نماید. عملکرد یک نهاد را در صورت سود و زیان می‌توان در شرایط زیر ارزیابی نمود به عبارت دیگر کاربرد صورت سود و زیان در موارد زیر است:
• تغییر در درآمد فروش در دوره در مقایسه با رشد صنعت
• تغییر در حاشیه سود ناخالص، عامل حاشیه سود خالص و ناخالص در طول دوره
• افزایش یا کاهش در سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص در دوره
• مقایسه سودآوری واحد تجاری با دیگر سازمان‌های فعال در صنایع و یا بخش مشابه

موجودی کالا در صورت سود و زیان
موجودی کالا در مؤسسات بازرگانی قسمت عمده و قابل‌توجه دارایی‌های موسسه را تشکیل می‌دهد. موجودی کالا هم در ترازنامه به‌عنوان دارایی و هم در سود و زیان به‌عنوان بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محاسبه می‌گردد به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرمول سود خالص چیست؟

خرید شلوار کتان بچه گانه پسرانه با بهترین جنس از تولیدی

سود خالص سودی است که از مازاد خرجی که برای کاری هزینه کرده ایم به دست می آید.

فرمول محاسبه سود خالص عبارت است از:

فرمول سود خالص = کل درآمد - (کل هزینه ها - مالیات - بهره)

در ادامه ی این مطلب تفاوت سود خالص و ناخالص را مورد بررسی قرار داده ایم پس با ما همراه باشید.

فرمول سود خالص چیست؟

تعریف سود

شاید برای برخی از افراد جای سوال باشد که تعریف سود چیست؟

اگر در اقتصاد بخواهیم به نوعی فایده اشاره کنیم آن فایده سود می باشد.

سود در واقع نوعی فایده ی مالی است و به صاحبان شرکت تعلق دارد.

سود آنچنان هم کلمه ی دشواری نمی باشد و بسیاری افراد می توانند به سوالات گیج کننده در این مورد پاسخ دهند.

صاحبان شرکت تصمیم می گیرند که سود به دست آمده را در شرکت برای کسب و کار استفاده کنند حاشیه سود خالص یا خیر.

در شرکت ها در واقع سود به پولی گفته می شود پس از کم کردن همه ی هزینه های اضافی از فروش محصولات و یا خدمات به دست می آید.

تمامی افرادی که در این عملیات شریک هستند باید مالیات درآمد خود را پرداخت کنند.

در یک کار شخصی اگر جمع درآمد فرد از جمع مبالغ تجاری آن بیشتر شود در این صورت فرد سود کرده است.

مدیر مالی سود را این چنین تعریف می کند:

پس از در نظر گرفتن همه هزینه ها در یک کسب و کار پولی که به دست می آید سود گفته می شود.

مسیر سودآور مسیری طولانی و بسیار مشکل است.

منظور از سود خالص و ناخالص چیست؟

سود خالص به سودی گفته می شود که یک شرکت و یا سازمان بعد از کم کردن تمامی هزینه های مربوط به عملیات و کارهای شرکت در اختیار افراد قرار می گیرد.

سود خالص به منظور نشان دادن توانایی شرکت در عملیات فروش بسیار حائز اهمیت می باشد.

سود ناخالص به پولی گفته می شود که پس از جمع و تفریق کردن همه ی هزینه ها از درآمد اصلی باقی می ماند.

سود حاشیه سود خالص ناخالص اهمیت زیادی داشته و چگونگی کارایی شرکت را در عملیات تولید و قیمت گذاری نشان می دهد.

برخی از تفاوت های سود خالص و ناخالص را در زیر شرح داده ایم:

معنی سود خالص و ناخالص

یکی از تفاوت های اساسی که سود خالص با سود ناخالص دارد این است که دو اصطلاح حسابداری متفاوت تعریف شده است.

در سود ناخالص در واقع فقط مبالغی که به طور مستقیم با عملیات تولید ارتباط دارند کم می شود اما در سود خالص درآمد باقی مانده در یک شرکت همه ی هزینه ها در طول یک سال یا یک دوره باید کسر شود.

برای به دست آمدن سود خالص تمام هزینه ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم کم شود زیرا سود خالص سودی کاملا واقعی بوده و عملکرد آن نیز با سود ناخالص تفاوت دارد.

هدف سود خالص و ناخالص

با توجه به مفهوم این دو سود و شباهت آن ها به یک دیگر اما از نظر هدف کاملا از هم جدا می شوند.

سازمان های حسابداری سود ناخالص را مورد بررسی قرار می دهند تا بتوانند تاثیرات هزینه ها را بر روی سود درک کنند.

این سازمان ها با کنترل کردن هزینه ها این اطمینان را می دهند که سود مناسبی را به دست می آورند.

قابلیت اطمینان در سود خالص و ناخالص

سود ناخالص واقع بینانه نمی باشد زیرا از هزینه هایی نظیر مالیات و بهره های وام صرف نظر شده و فقط هزینه ی تولید کم می شود.

اما سود خالص سود واقعی شرکت بوده و صاحبان شرکت می توانند از این نوع سود برای تصمیم گیری ها درباره ی توسعه ی شرکت استفاده کنند.

در محاسبات سود خالص تمامی هزینه ها کسر می شود تا محاسباتی منطقی و واقعی از عملکرد شرکت نشان داده شود.

سود خالص سودی منطقی بوده و به پیشرفت یک شرکت کمک زیادی کرده و سریع آن را به مراتب بالاتر ارتقا می دهد.

نسبت های سود آوری

نسبت های سود آوری عملکرد کلی شرکت و میزان سود آوری در برابر حجم عملیات را مقایسه می نماید.نسبت های سود آوری شامل انواع زیر می باشد:

الف )نسبت حاشیه سود ناخالص

فروش / سود ناخالص = نسبت حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود ناخالص عملکرد شرکت در قیمت گذاری و کنترل هزینه ها را نمایش می دهد افزایش این نسبت نیز به نفع شرکت می باشد .
اگر این افزایش از طریق قیمت صورت گیرد می تواند در بلند مدت کاهش فروش را به دنبال داشته باشد .

ب )نسبت حاشیه سود خالص

فروش /سود خالص = نسبت حاشیه سود خالص
نسبت حاشیه سود می گوید چند درصد از فروش را سود خالص تشکیل می دهد این نسبت طبق تغییرات عوامل زیر تحت تاثیر قرار می دهد:

ترکیب بهای تمام شده کالای فروش رفته

سیاست قیمت گذاری

ساختار هزینه ها

ج ) نسبت بازده سرمایه گذاری ROI (بازده کل دارایی ها roa)

در نسبت بازده سرمایه گذاری ROI برابر هرریال سرمایه گذاری در دارایی ها چقدر بازده نصیب شرکت می شود.
کل دارایی ها / سود خالص = بازده سرمایه گذاری

پایین بودن این نسبت می تواند به دو علت باشد که :

قدرت کسب سود پایین دارایی ها

هزینه بالای بهره به دلیل استفاده بیش از حد از وام
البته اگر ROI از نرخ بهره بدهی بیشتر باشد باعث افزایش ارزش شرکت می شود و این مابه التفاوت به سهامداران خواهد رسید.

د ) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ROEیا نسبت ارزش ویژه

توانایی این نسبت در این است که نشان می دهد سهامدار در مقابل هر ریال سرمایه گذاری چه مقدار بازدهی بدست می آورد.
سود خالص / حقوق صاحبان سهام = بازده حقوق صاحبان سهام

اگر ROI بزرگتر از نرخ بهره بدهی باشد ROEافزایش می یابد و بالعکس

فرمول دوپونت :
ROI / نسبت بدهی -۱ = ROE

در صورتی که شرکتی تنها از طریق عرضه سهام عادی تامین مالی کند و هیچ وامی نگرفته باشد ROE=ROI بعبارتی این دو باهم برابرند.

ه ) نسبت قدرت کسب سود دارایی ها

سود عملیاتی / کل دارایی ها = نسبت قدرت کسب سود دارایی ها

نسبت قدرت کسب سود دارایی ها را پیش از اثرهای مالیات و وام نشان می دهد.
این نسبت همچنین برای مقایسه شرکت هایی که از نظر مالیاتی و اهرم مالی در شرایط متفاوتی قرار دارند کاربرد دارد .

درگیر حاشیه نشو - حاشیه سود خالص چیست؟

آموزشی حاشیه‌ها تمامی ندارد و این‌بار نوبت حاشیه سود خالص است! اما قبل از اینکه دنبال حاشیه برویم به اصل مطلب بپردازیم. اصل مطلب این پست معرفی بخش «سهام‌سنج» آیکیو‌تریدر است. سود‌خالص از کسر هزینه‌های مالی هزینه بهره و مالیات از سود عملیاتی به‌دست می‌آید. به بیان بهتر در گام نهایی، این سود خالص است که نشان می‌دهد یک کسب‌و‌کار توانسته است با موفقیت از عهده تمام هزینه‌ها برآید یا خیر؛ از بهای تمام شده گرفته تا پرداخت اصل و فرع تسهیلات مالی(وام)

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> آیکو تحلیل

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

انواع انتقال از عرض غشا

انواع انتقال از عرض غشا

اموزش رفتن به کانال روبیکا محمد گیمر

اموزش رفتن به کانال روبیکا محمد گیمر

آموزش نصب کناف-نحوه نصب سقف ساده کناف-ابزار های مهم در کناف کاری

آموزش نصب کناف-نحوه نصب سقف ساده کناف-ابزار های مهم در کناف کاری

سرفصل های دوره هنر ارتباط با کودک درون

سرفصل های دوره هنر ارتباط با کودک درون

پاسخ تشریحی به سوالات 19الی 21 حسابداری صنعتی کنکور ارشد حسابداری سال 1398

پاسخ تشریحی به سوالات 19الی 21 حسابداری صنعتی کنکور ارشد حسابداری سال 1398

یک دکمه ای برای وبسایتت بساز که کف همه ببره! | آکادمی وب مسیر

یک دکمه ای برای وبسایتت بساز که کف همه ببره! | آکادمی حاشیه سود خالص وب مسیر

ترافیک چند ساعته ترامواها در بروکسل

ترافیک چند ساعته ترامواها در بروکسل

(گلدهی درختان در تابستان)

(گلدهی درختان در تابستان)

گلدهی مجدد درختان در زمان نامناسب در فصل تابستان این پدیده بیشتر زمان که درخت دچار شوک و تنش زیستی یا غیر زیستی شده و برگها ریزش کرده اتفاق می افته و اصلا من.

روش نصب نرم افزار سنسور در ایفون

روش نصب نرم افزار سنسور در ایفون

دستور زبان ترکی درس 101

دستور زبان ترکی درس 101

دستور زبان ترکی با توضیحات فارسی درس 101 توضیح در ربابطه با فعل گذشته و فرمهای مختلف آن در زبان ترکی درس 101 نویسنده علی محمدی

فیلم ساخت تراریوم-مراحل کاشت تراریوم-ساخت تراریوم شیک محفظه بسته

فیلم ساخت تراریوم-مراحل کاشت تراریوم-ساخت تراریوم شیک محفظه بسته

آموزش نصب سقف کاذب کناف-اجرای نورمخفی کناف-ابزار مورد نیاز ساخت ملات

آموزش نصب سقف کاذب کناف-اجرای نورمخفی کناف-ابزار مورد نیاز ساخت ملات

انواع انتقال از عرض غشا

انواع انتقال از عرض غشا

پست بازو سيم كش تك دست

پست بازو سيم كش تك دست

مارکو وراتی : بسیار بازیهای یوونتوس را دنبال میکنم!

مارکو وراتی : بسیار بازیهای یوونتوس را دنبال میکنم!

اون صحنه ای از مصاحبۀ پایان بازی پاریس 2-1 یووه که میگه : « میدونستیم که بازی مقابل یوونتوس مُشکله. بخصوص من [با خنده] که بسیار بازیهاشون رو دنبال میکن.

رتبه بندی حاشیه سود خالص شرکت های فلزات اساسی

به گزارش رتبه انلاین، در این گزراش به مقایسه و رتبه بندی حاشیه سود شرکت های بورسی و فرابورسی صنعت فلزات اساسی می پردازیم. حاشیه سودهای محاسبه شده همگی باتوجه به گزارشات شش ماهه سال جاری هستند.

ابتدا به توضیح حاشیه سود می پردازیم :

در حالت کلی به نسبت سود به فروش شرکت حاشیه سود می گویند. باتجه به اینکه حاشیه سود خالص مقصود ما حاشیه سود خالص شرکت ها می باشد، باید نسبت سود خالص به فروش شرکت را بدست بیاوریم :

فروش ÷ سود خالص = حاشیه سود خالص

سود خالص به تفاوت سود عملیاتی با اقلام خالص درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی(مانند درآمدها و هزینه‌های مالی،سود و زیان فروش دارایی‌ها) و مالیات اشاره دارد.در حقیقت سود خالص میزان سود باقیمانده پس از کسر تمامی هزینه‌هاست.

در این گزارش 36 شرکت در صنعت فلزات اساسی بایکدیگر مقایسه شدند و نتیجه گزارش به قرار زیر است :

طبق این گزارش، شرکت ملی مس ایران با بالاترین حاشیه سود خالص در بین شرکت های هم صنعت خود، عدد 71 درصد را به دست آورده و به ترتیب پس از آن شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، پارس فولاد سبزوار، زرین معدن آسیا و فولاد هرمزگان جنوب قرار دارند.

میانگین حاشیه سود شرکت های صنعت فلزات اساسی در گزارشات 6 ماهه، عدد 23.72 می باشد. 13 مورد از 36 شرکت مورد بررسی حاشیه سود خالصی بالاتر از میانگین دارند و باقی شرکت ها که جمعا 23 مورد می شوند، زیر میانگین می باشند.

نکته اول : حاشیه سود شرکت ها ربطی به بزرگی یا کوچکی شرکت ها نداشته چرا که از تقسیم دو عدد در همان شرکت به دست می آید و مقیاس ها از بین خواهد رفت. اما سود خالص شرکت ها به تنهایی با یکدیگر متفاوت است و بدیهی است شرکت های بزرگتر که فروش بیشتری دارند، درآمد از فروش و به تبع سود خالص بیشتری نیز به دست می آورند.

نکته دوم : تمامی اعداد بالا باتوجه به صورت های مالی و از سایت کدال استخراج شده اند. باتوجه به امکان فروش تعهدی در شرکت های فلزات اساسی، ممکن است حاشیه سود شرکت ها در پایان سال مالی متفاوت و گاها بسیار متغیر با دوره های 6 ماهه باشند. بنایراین این گزارش ربطی به ارزندگی سهام بررسی شده ندارد و سهامداران محترم نباید این مورد را به تنهایی ملاکی برای خرید یا فروش سهام قرار دهند.

در جدول زیر مقدار دقیق درآمد عملیاتی و سود خالص و همچنین حاشیه سود خالص شرکت های صنعت فلزات اساسی را مشاهده می کنید :اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.