استراتژی های بازاریابی


جذب لید و تشویق به خرید در دیجیکالا

استراتژی های بازاریابی

چکیده: در سال های اخیر با افزایش استفاده از اینترنت استراتژی های بازاریابی در محیط مجازی مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است و پژوهش ها در زمینه بازاریابی و استراتژی های بازاریابی در محیط های مجازی رو به افزایش است، اما تحقیقات منظمی برای سنجش استراتژی مناسب برای هر یک از صنایع جهت ورود به تجارت الکترونیکی صورت نگرفته است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی استراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی و رتبه بندی استراتژی ها بر اساس معیارهای عملکرد بازاریابی با استفاده از روش فازی اعداد Z در صنعت گوشی تلفن همراه می پردازد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر هدف توصیفی و پیمایشی بوده و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق توسط دو گروه پاسخ دهنده جمع آوری شده است.گروه اول متخصصان و اساتید دانشگاهی می باشند که در تنظیم پرسشنامه و اعمال ضرائب برای شاخص ها همکاری نموده اند و گروه دوم اصحاب رسانه، متخصصان ، فروشندگان و اهالی فن بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و در جمع آوری از طریق پرسشنامه مشارکت کرده اند . ضریب آلفای کرونباخ بالای 0.7 برای تمامی متغیرهای پایایی پژوهش را مورد تایید قرار می دهد . به عنوان نتیجه تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که در صنعت گوشی تلفن همراه استفاده از استراتژی های تعاملی برای پیاده سازی یک استراتژی بازاریابی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ایجاد پروفایل برای کاربران و سفارشی سازی محصول می تواند مزیت رقابتی را برای شرکت های فعال در این صنعت به همراه داشته باشد. استراتژی های تلفیقی با توجه به انعطاف پذیری آن بهترین استراتژی در میان همه استراتژی ها در این پژوهش انتخاب شده است .

#استراتژی بازاریابی #معیار های عملکرد بازاریابی #رسانه های اجتماعی #سفارشی سازی محصول #اعداد Z

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: استراتژی بازاریابی، انتخاب استراتژی بازاریابی، سیستمهای پویا، بازاریابی آنلاین، فروشگاه‌ اینترنتی]

[کلیدواژه ها: بازاریابی، آمیخته بازاریابی، محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، بازار، سهم بازار، صنایع غذایی، شرکت سه نان و فرنان]

[کلیدواژه ها: بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد بازاریابی، طریق قدرت اجتماعی برند، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، شرکت‎های تولید و توزیع کننده لوازم آرایشی و بهداشتی]

[کلیدواژه ها: بازاریابی، استراتژی‌های بازاریابی، SWOT، تصمیم‌گیری چندمعیاره، رویکرد فازی، الکتره، ویکور]

[کلیدواژه ها: شاخص مصنوعی معضلات اجتماعی، ابعاد معضلات اجتماعی، ساخت شاخص مرکب، معضلات اجتماعی استان‌ها، متغیرهای کلان اقتصادی، رویکرد P2-Distance]

استراتژی‌های بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی (مطالعه موردی: صنعت کالاهای تندمصرف)

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی استراتژی‌های بازاریابی و فروش مناسبی است که شرکت‌ها در وضعیت سخت رکود اقتصادی آن را اجرا کرده و توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند. رکود وضعیتی است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات، کاهش پیدا می‌کند. در چنین موقعیتی، شرکت‌ها برای بقا به اتخاذ استراتژی‌هایی در حوزه‌های مختلف، به ‎ویژه حوزه بازاریابی و فروش نیاز دارند تا با وضعیت رکود تطابق یابند.
روش: کلیه اقدام‌های استراتژیک مرتبط با آمیخت‌‎های بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترفیعات) در دوران بحران و رکود اقتصادی با استفاده از بررسی دانش موجود و مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاهی شناسایی شدند و در ادامه با توزیع پرسش‎نامه بین 18 شرکت فعال در تولید کالاهای تندمصرف، تغییر استراتژی‌ها و اقدام‎های فروش و بازاریابی آنها در زمان رکود اقتصادی بررسی شد. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی، مدیران عالی شرکت‌های فعال در صنعت کالاهای تندمصرف و در مرحله کمی، شرکت‌های فعال در صنعت کالاهای تندمصرف بوده است.
یافته ‎‌ها: بر اساس یافته‌ها، شرکت‌های یادشده در وضعیت رکود اقتصادی این اقدام‌ها را در دستور کار قرار می‎دهند: در حوزه آمیخته قیمت، تغییر در ارائه تخفیف‌ها و انعطاف در شیوه بازپرداخت مشتری؛ در حوزه آمیخته مکان، تغییر در مدیریت و نظارت بر کانال‌های‌ توزیع و توزیع‌کنندگان؛ در حوزه آمیخته ترفیع، تغییر در رابطه با حضور در شبکه‌های اجتماعی و ارائه تخفیفات مقداری به توزیع‌کنندگان؛ در حوزه آمیخته محصول تغییر در هزینه تأمین مواد اولیه و بهبود فناوری تولید. در دستور کار قرار می‌دهند.
نتیجه‌ گیری: تغییر در برخی اقدام‌ها در اکثر شرکتت‌ها یکسان است و می‎توان آنها را استراتژیی‌های عمومی بازاریابی و فروش در زمان رکود اقتصادی در نظر گرفت؛ مانند ارائه و متنوع‌سازی تخفیف‌ها، توزیع متناسب با نیاز بازار، افزایش بودجه تبلیغات و ترفیعات و بهبود فناوری تولید. اما در برخی شرکت‌ها، تغییر اقدام‌ها متفاوت بوده است؛ مانند، قیمت محصولات در مقایسه با قیمت محصولات رقیب، جورکردن کالا و میزان موجودی انبار، برون سپاری فعالیت‌های توزیعی، تبلیغات رادیو و تلویزیونی و ارائه محصولات جدید مرتبط با محصولات فعلی.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20085907.1398.11.3.2.1

موضوعات

 • 03. بازاریابی و مسائل بازار - مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Explaining the Appropriate Marketing and Sales Strategies of Companies during the Recession (Case Study: FMCG Industry)

نویسندگان [English]

 • Hamed Varasteh 1
 • Jalil Delkhah 2
 • Hamid Reza Yazdani 3

2 Assistant Prof., Department of Planning and Management, Technology Management and Development Studies Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Prof., Department of Systems & Business management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

Objective
Different firms resort to a variety of proceedings and strategies to resist agaisn recession and achieve their expected goals which include many aspects of designing or implementing strategies. The recession is a situation in which demand for goods and services decreases. In such a case, companies need to adopt strategies in different areas, especially marketing and sales, to survive in order to adapt to the conditions of the recession. Hence, the purpose of this study is to identify appropriate marketing and sales strategies that companies have implement during economic downturns and have been able to survive.

Methodology
The present research is a mixed-method study in terms of approach. The qualitative aspect of the study was conducted using theme analysis and the quantitative aspect was carried out as a survey questionnaire. Statistical population of the research in qualitative stage includes 5 top executives of companies active in FMCG industry as well as 5 experienced univesity professors (University of Tehran and Tarbiat Modares University of Tehran) with the expertise in marketing. Sampling method in qualitative stage was a combination of snowball sampling and targeted judgment sampling and sampling in the quantitative stage was based on convenience. All strategic actions related to marketing (product, price, place, promotion) during the economic recession have been identified using existing knowledge and interviews with industry and academia experts and then a questionnaire was distributed among 18 companies (companies active in the production of fast moving consumer goods goods (FMCG)) to identify their changes in sales and marketing strategies during the recession.
Findings
The results showed that the biggest changes have occured in the variables of “discounts” and “flexibility in customer reimbursement” respectively, while “comparing prices to that of rivals” was the least factor. In addition, the most significant changes regsarding place were observerd in “the management and monitoring of distribution channels” and “monitoring distributors” respectively, while “distribution baswed on market needs” was ranked the last. Regarding promotion section, the most significant changes are related to “the advertisement on social networks” and the provision of “discounts to distributors”, respectively, while “radio and television advertisement” includes the least changes. Finally, regarding the product area, the biggest change were observed in “the cost of providing raw materials” and “improving the production technology”, while “packaging” and “product volume” were among the least changes observed.

Conclusion
Changes in some of actions in the majority of companies are the same and can be considered as general marketing and sales strategies during the recession, such as “the presentation and diversification of discounts”, “the distribution based on market demand”, “the increase of advertising budget and promotion” and “improvement of production technology”. Some of the actions in different companies have changed differently, such as “comparing products prices to that of the rivals”, “inventory”, “outsourcing of distribution activities”, “advertising in radio and television” and “the provision of new products related to current products”. Besides, people will not be able to purchase in recession which forces the companies to reduce the size, volume, and weight of their product packaging in order to reduce the prices of the products. The companies will also postpone the presentation of new products in recession in order to be able to survive in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Marketing and sale
 • Marketing Mix
 • Recession
 • FMCG

مراجع

براهویی، شهباز؛ عیدانی، ژیلا (1392). بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی. شبکه اطلاع‎رسانی روابط عمومی ایران (شارا). 17 بهمن 1392. قابل دسترس از طریق:http://marketingarticles.ir

حسینی، سید محمود؛ نکویی زاده، مریم؛ مخزنی مقدم، مریم (۱۳۹۰). تجزیه وتحلیل استراتژی بازاریابی شرکت‌های خدماتی در دوران رکود. چشمانداز مدیریت بازرگانی، 39(6)، ۱۳۹-۱۱۷.

دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: نشر صفار.

دهدشتی شاهرخ، زهره؛ پورحسینی، امیرحسین (1392). ارائه الگوی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 5 (1)، 61- 84.

سید‌هاشمی، محمدرضا؛ ممدوحی، امیررضا (1389). تحلیل خوشه‌ای موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو). مدیریت بازرگانی، 2(6)، 165- 186.

صمدی، سعید؛ جلایی، سید عبدالمجید (۱۳۸۳). تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، (66)، 139- ۱۵۳.

کریمی علویجه، محمدرضا؛ شیبانی، ایاز (۱۳۹۳). بررسی استراتژی‎های شرکت‎های صنعتی در دوران رکود اقتصادی. قابل دسترس از طریق: http://marketingarticles.ir/index.php?do=search

Ahmed, M. U., Kristal, M. M. & Pagell, M. (2014). Impact of operational and marketing capabilities on firm performance: Evidence from economic growth and downturns. International Journal of Production Economics, 154, 59-71.

Ang, S. H., Leong, S. M. & Kotler, P. (2000). The Asian apocalypse: crisis marketing for consumers and businesses. Long Range Planning, 33 (1), 97-119.

Barwise, P. & Styler, A. (2002). Marketing expenditure trends. UK7 London business school/ Havas marketing report.

Brahui, Sh., Eidani, J. (2013). Marketing in a recession. Electronic essay on the TMBA site. available at: http://marketingarticles.ir. (in Persian)

Bridson, R. (2009). 40 Tips to Survive a Recession, Recession Marketing Strategy. Available at: http://www.spokanehowsbusiness.com/jobarticles/111501.html./ [4/20/2009]

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Connoly, J. (2009). Marketing Lesson from past Recession, Recession Marketing for Small Business. available at: http://www.lohad.com/?p=2071/[5/10/2009].

Danaee Fard, H., Alvani, S. M., Azar, Adel. (2004). Methodology of qualitative research in management: Comprehensive approach. Tehran: Saffar Publishing. (in Persian)

Dehdashti Shahrokh, Z., Pourhosseini, A. H. (2013). Performance Implications of Sales & Marketing Strategy. Journal of Business Management, 5(1), 61-84. (in Persian)

Ferrell, O.C. & Hartline, M. D. (2002). Marketing Strategy. 4th Edition. United States of America, Thomson South-Western.

Gulati, R., Nohria, N., & Wohlgezogen, F. (2010). Roaring out of recession. Harvard Business Review, 88(3), 62-69.

Hamermesh, R. G. & Silk, S. B. (1979). How to compete in stagnant industries. Harvard Business Review, 161-168.

Hoseini, S. M., Nekooizadeh, M., Makhzani Moghaddam, M. (2011). Analysis of the marketing strategy of service companies during the recession. Business Management Perspective, 39 (6), 139-117. (in Persian)

Karimi Alavijeh, M.R., Sheybani, A. (2014). Review of the strategies of industrial companies during the recession. Available at: http://marketingarticles.ir. (in Persian)

Köksal, M. H. & Özgül, E. (2007). The relationship between marketing strategies and performance in an economic crisis. Marketing Intelligence & Planning, 25(4), 326-342.

Kotler, P. & Caslione, J. A. (2009). How marketers can respond to recession and turbulence. Journal of Customer Behaviour, 8(2), 187-191.

Laitinen, E. K. (2000). Long-term success of adaptation strategies: evidence from Finnish companies. Long Range Planning, 33(6), 805-830.

Latham, S. & Braun, M. (2005). Economic Recessions, Strategy and Performance: A Pay Off? International Journal of Research in Marketing, 22, 109-125.

Mattsson, L. G. (2009). Market orientation and resource adjustments during economic recession a business network perspective. Journal of Customer Behavior, 8(2), 153–162.

Moorman, C. (2011). CMO Survey-Integrating Social Media-Is your company using social media strategically? Marketing Management, 20 (4), 16-17.

Naidoo, V. (2010). Firm survival through a crisis: The influence of market orientation, marketing innovation and business strategy. Industrial Marketing Management, 39(8), 1311-1320.

Nickell, D., Rollins, M. & Hellman, K. (2013). How to Not Only Survive But Thrive During Recession: A Multi-wave, Discovery-oriented Study. Journal of Business & Industrial Marketing, 28(5), 455-461.

Pearce II, J. A. & Michael, S. C. (2006). Strategies to prevent economic recessions from causing business failure. Business Horizons, 49(3), 201-209.

Picard, R. G. (2001). Effects of recessions on advertising expenditures: An exploratory study of economic downturn in nine developed countries. Journal of Media Economics, 14(1), 1–14.

Piercy, N. F., Cravens, D. W. & Lane, N. (2010). Thinking strategically about pricing decisions. Journal of Business Strategy, 31(5), 38-48.

Raggio, R. D. & Leone, R. P. (2009). Drivers of brand value, estimation of brand value in practice and use of brand valuation: Introduction to the special issue. Journal of Brand Management, 17(1), 1–5.

Roberts, K. (2003). What strategic investment should you make during a recession to gain competition. Strategy & Leadership, 31(4), 31-39.

Rollins, M., Nickell, D. & Ennis, J. (2014). The impact of economic downturns on marketing. Journal of Business Research, 67(1), 2727- 2731.

Roosta, A. (2011). Marketing in crisis situations. Electronic essay. Available at: http://drroosta.com. (in Persian)

Roth, M. (2009). The rental equipment 100 slows down, Recession Marketing Strategy. Available at: http://rermag.com/businessTechnology/businessinfo_analysis,/[5/30/2009].

Samadi, S., Jalaie, S. A. M. (2004). Business cycle Analysis in Iranian Economy. Economic Research, (66), 139-153. (in Persian)

Seyed Hashemi, M.R., Mamdouhi, A. R. (2010). Cluster analysis of barriers to implementing marketing strategies in the automotive industry (Case study: Iran Khodro Co.). Journal of Business Management, 2 (6), 165-186. (in Persian)

Shama, A. (1987). Management and Consumers in an era of Stagflation. Journal of Marketing, 42(3), 43-52.

Srinivasan, R. & Lilien, G. L. (2009). R&D, advertising and firm performance in recessions. ISBM Report 3, 2009. Available at: http://isbm.smeal.psu.edu/researcher/isbm-research-database.

Srinivasan, R., Rangaswamy, A. & Lilien, G. L. (استراتژی های بازاریابی 2005). Turning adversity into advantage: does proactive marketing during a recession pay off? International Journal of Research in Marketing, 22(2), 109-125.

Zehir, C., & Savi, F. Z. (2004). A field research about implications of organizational downsizing on employees working for Turkish public banks. Journal of American Academy of Business, 5)1/2(, 343-349.

Zook, C. & Rigby, D. (2001). How to Think Strategically in a Recession. Harvard Management Update, 6(11), 8-9.

۱۵ استراتژی مهم بازاریابی فروشگاه اینترنتی به زبان ساده

صاحب هر فروشگاه اینترنتی علاقه دارد تا فروشگاهش بازدیدکننده بیشتری داشته باشد و به فروش بیشتری دست پیدا کند. بر خلاف بازاریابی سنتی که بیشتر مغازه‌دارها معمولاً از روش‌های ثابت و مشخصی برای افزایش فروش استفاده می‌کنند، در بازاریابی دیجیتال، محدودیت‌های بسیار کمتری وجود دارد؛ به این معنی که با استفاده از انواع مختلف روش‌ها، ابزارها و راهکارها (در صورت انجام درست فعالیت‌های بازاریابی آنلاین)، می‌توان به فروش‌های بالا از بازاری به وسعت کل ایران رسید. برای رسیدن به این هدف، نیاز به انجام بازاریابی مداوم و هدفمند برای سایت فروشگاه اینترنتی است. به همین دلیل در این مقاله از آکادمی کاپریلا به معرفی تکنیک‌های عملی برای موفقیت فروشگاه اینترنتی و افزایش فروش آنلاین پرداخته می‌شود.

بازاریابی فروشگاه اینترنتی چیست؟

در دیجیتال مارکتینگ، روش‌ها، ابزارها و راهکارهای مشخصی برای کسب و کارهای آنلاین وجود دارد اما بر حسب نوع کسب و کار، جزئیات هر راهکار تفاوت خواهد داشت. مثلاً نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی، نوع کمپین‌های بازاریابی و … برای یک فروشگاه اینترنتی، با یک سایت شرکتی یا مجله خبری متفاوت است؛ هم از نظر اهداف عملکرد و هم جزئیات اجرایی آن.

وقتی صحبت از بازاریابی آنلاین می‌شود، مهم‌ترین فاکتور آن را می‌توان بخش‌بندی فرآیندها و استراتژی‌ها و از سوی دیگر، ترسیم نقشه مسیر مشتری دانست. هر چقدر که بتوان فعالیت‌های بازاریابی را با دقت و جزئیات بیشتری بخش‌بندی کرد، کنترل کارشناسان بازاریابی بر روی فرآیند‌ها بیشتر می‌شود و می‌توانند کارشان را دقیق‌تر و بهینه‌تر انجام دهند؛ به همین دلیل برای استراتژی های بازاریابی بازاریابی فروشگاه اینترنتی باید ابتدا مسیر یک مشتری را از هنگامی که با سایت فروشگاه آشنا شده و وارد آن می‌شود، تا زمانی که خرید خود را انجام داده و یا در روزهای آینده، خرید خود تکرار می‌کند، مشخص کرد و سپس تکنیک‌های مختلف را برای بهبود هر قسمت مسیر و آسان کردن حرکت مشتری در آن اعمال کرد.

یکی از پرکاربردترین مدل‌های تقسیم‌بندی مراحل فروش آنلاین، قیف بازاریابی یا فروش است. در این مدل، بازدیدکننده‌های سایت، فروشگاه را مانند ورودی یک قیف در نظر می‌گیرند که با پیشروی آن‌ها تعدادشان در هر مرحله کم می‌شود و تنها تعدادی از آن‌ها به انتهای قیف یعنی اقدام به خرید و تبدیل شدن به مشتری وفادار می‌رسند.

آموزش بازاریابی فروشگاه اینترنتی

بازاریابی فروشگاه اینترنتی با پیشنهادات جذاب در تیمچه

در ادامه مقاله، تکنیک‌های مختلفی برای بازاریابی فروشگاه اینترنتی در سه قسمت مختلف قیف فروش یعنی بالایی، میانی و انتهایی قیف معرفی خواهد شد.

تکنیک‌های مربوط به بالای قیف فروش

در این قسمت قیف، به فعالیت‌هایی پرداخته می‌شود که مربوط به افزایش ورودی سایت و گرفتن سرنخ از بازدیدکنندگان (لید) است. در ادامه به چند تکنیک که می‌توان در بازاریابی یک فروشگاه اینترنتی از آن استفاده کرد اشاره می‌شود.

قیف فروش در فروشگاه اینترنتی

استفاده از قیف فروش در بازاریابی فروشگاه اینترنتی

پیدا کردن بهترین روش‌های گرفتن ورودی سایت

برای جذب بازدیدکننده از روش‌های رایگان و غیر رایگان زیادی می‌توان استفاده کرد اما با توجه به محدودیت بودجه و زمان، تنها می‌توان روی چند انتخاب که برای فروشگاه مناسب است (از نظر نوع محصولات و مخاطبان)، انرژی و وقت بیشتری گذاشت. به همین دلیل هر فروشگاه اینترنتی با توجه به کالای خود و پرسونای مشتریان هدفش باید بهترین روش‌ها را با آزمون و خطا پیدا کند. مثلاً شبکه‌های اجتماعی برای بسیاری از کالاهای مصرف عمومی مناسب است اما شاید برای کالای تخصصی یا گران‌قیمت، کاربرد زیادی نداشته باشد و در این حالت، گرفتن ورودی از موتورهای جست‌وجو (سئو) یا لینکدین مارکتینگ به صرفه‌تر باشد. تنها راه، همان‌طور که گفته شد، آزمایش هر کانال بازاریابی با بودجه کم و تحلیل و مقایسه نتایج آن با دیگر کانال‌ها است (گزینه‌های غیر رایگان مانند تبلیغات نمایشی و یا تبلیغات گوگل ادز هم می‌تواند با توجه به بودجه و هدف، بررسی شوند).

هر روش تبلیغاتی، یک صفحه فرود مخصوص

پیشتر گفته شد که بازاریابی یعنی مشخص کردن جزئیات فرآیندها. بهترین حالت برای یک فروشگاه اینترنتی این است که مسیر هر بازدیدکننده را با توجه به جایی که از آن وارد سایت شده است (گوگل، شبکه‌های اجتماعی و …) و همچنین دلیل ورود به سایت (مثلاً مشاهده تبلیغی در مورد فروش یک محصول خاص) مشخص کند. اگر همه بازدیدکننده‌ها با علایق و دلایل مختلف وارد صفحه اصلی سایت شوند، کنترل آن‌ها از دست شما خارج می‌شود؛ پس لینک تبلیغاتی کانال‌های مختلف ترافیک باید به صفحه فرودهای مختلف و متناسب با محل و دلیل ورود کاربران به سایت، متصل شود. در این حالت، هر سرنخی که از این صفحات جمع می‌شود، یک اطلاعات اولیه از جمله روشی که با سایت آشنا شده است، استراتژی های بازاریابی نیازی که دارد و … را به همراه خواهد داشت. این اطلاعات در ادامه فعالیت‌های بازاریابی خودکار کمک زیادی خواهد کرد.

صفحه فرود در فروشگاه اینترنتی

صفحه فرود اختصاصی در دیجیکالا

خلاقیت داشتن در گرفتن سرنخ‌های بیشتر

هر صفحه فرود یک نرخ تبدیل دارد که این عدد، با تقسیم تعداد سرنخ جذب شده (لید) به تعداد کل بازدید آن صفحه فرود محاسبه می‌شود. هر چقدر که فروشگاه اینترنتی، سرنخ‌های بیشتری داشته باشد، می‌تواند در انتهای قیف به فروش و سود بیشتری برسد. با استفاده از چاشنی خلاقیت به صفحات فرود و محتوای آن، می‌توان نرخ تبدیل صفحه را افزایش داد.

جذب لید در فروشگاه اینترنتی

جذب لید و تشویق به خرید در دیجیکالا

یک فروشگاه اینترنتی پوشاک می‌تواند با قرار دادن یک تست تیپ‌شناسی در سایت خود، همزمان بازدیدکننده‌ها را به شرکت و فهمیدن تیپ شخصیتی‌شان ترغیب کند و هم اطلاعات آن‌ها را گرفته و پیشنهادهای ویژه تیپ‌شان را با محصولات خود به آن‌ها بدهد. سایتی دیگر می‌تواند با ساخت یک بازی ساده و جذاب و دادن جایزه‌های مختلف، به جذب استراتژی های بازاریابی لید بپردازد.

کاربران موبایل و تبلت را فراموش نکنید.

در حال حاضر حدود ۷۰ درصد کاربران اینترنت از گوشی‌های موبایل هستند و سایت فروشگاه اینترنتی شما را از صفحه موبایل خواهند دید. پس اگر صفحه فروشگاه در موبایل به درستی دیده نشود، بسیاری از بازدیدکننده‌ها از دست خواهد رفت. قالب‌های ریسپانسیو (واکنش‌گرا در موبایل و تبلت) به قالب‌هایی گفته می‌شود که این مشکل را ندارند و فروشگاه‌های اینترنتی باید از این قالب‌ها استفاده کنند.

سعی کنید فرآیند مشاهده محصول، ثبت سفارش، عضویت و … در موبایل، ساده و سریع باشد. برای این هدف، از متخصصان UI/UX کمک بگیرید.

تکنیک‌های مربوط به وسط قیف فروش

این قسمت قیف به آشنایی بیشتر بازدیدکننده‌ها با فروشگاه و تعامل با آن‌ها می‌پردازد تا آنان را آماده خرید از فروشگاه کند. تکنیک‌های مختلفی می‌تواند در این قسمت اعمال شود که به چند مورد آن اشاره خواهد شد.

صفحه محصولی کامل‌تر از همیشه

در فروشگاه اینترنتی بر خلاف فروشگاه فیزیکی، فروشنده نمی‌تواند توضیحات محصول را خودش به خریدار ارائه بدهد، به همین دلیل می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین قسمت‌های یک فروشگاه اینترنتی، صفحه محصولات آن است. صفحه محصول باید شامل جزئی‌ترین اطلاعاتی باشد که ممکن است بازدیدکننده در مورد محصول برایش سؤال ایجاد شود. از طرف دیگر، باید محتوایی ارائه شود که به خوبی مزایای محصول را بیان کرده و منافع استفاده از آن برای مشتری را مشخص کند.

تصاویر محصولات باید از همه زوایا و به صورت شفاف گرفته شود تا مشتری بداند دقیقاً چه چیزی را می‌خرد. در صورت امکان می‌توان از یک ویدیو برای توضیح بیشتر هم استفاده کرد. برای کالاهایی که انواع مختلفی دارند، مانند رنگ‌بندی موبایل یا سایزبندی لباس، باید به صورت دقیق آورده شود و موجودی و اطلاعات کامل از آن نوشته شود، اما در نظر داشته باشید که با نوشتن جزئیاتی که برای مشتری مهم نیست یا در تشویق او به خرید تاثیری ندارد، صفحه محصول شلوغ و خسته‌کننده نشود.

هر فروشگاه با یک وبلاگ محتوایی

بازاریابی محتوایی از عناصر مهم بازاریابی دیجیتال است و این موضوع برای فروشگاه اینترنتی نیز وجود دارد. داشتن یک وبلاگ در کنار فروشگاه و انتشار مقاله‌های مرتبط با دسته‌بندی کالای آن، می‌تواند علاوه بر جذب بازدیدکننده، اعتبار و اعتماد بیشتری را به همراه داشته باشد. همچنین می‌توان در هر مقاله به صورت مستقیم به محصولات مرتبط لینک داده شود تا بازدیدکننده‌ها را به مشاهده و خرید محصول تشویق کنیم. البته توجه شود اگر برای یک محصول خاص، بازاریابی محتوایی جوابگو نباشد، لازم نیست حتماً از این روش استفاده شود.

به عنوان مثال، وبسایت فرادرس به عنوان یک فروشگاه دوره‌های آموزشی، وبلاگ جامعی دارد که در آن ضمن انتشار مقالات مختلف، دوره‌های آموزشی (محصولات) خود را نیز معرفی و تبلیغ می‌کند.

استفاده از وبلاگ در فروشگاه اینترنتی

استفاده از وبلاگ در فروشگاه اینترنتی

استفاده از محتوای ساخته شده توسط کاربر

یک فروشگاه تجارت الکترونیکی می‌تواند در قسمت نظرات و نقد محصولات، از محتوای ساخته شده توسط کاربر (UGC) استفاده زیادی کند. با تشویق بازدیدکننده‌ها به نظر دادن برای محصول، هم تعامل آن‌ها با فروشگاه بیشتر شده و هم اعتماد بقیه کاربران جلب می‌شود. پس صاحب فروشگاه اینترنتی باید با ترفندهای مختلف کاربران را تشویق به ساخت محتوا کند.

بازاریابی ایمیلی ابزار شگفت‌انگیز در فروشگاه اینترنتی

سرنخ‌های جمع شده در صفحات فرود معمولاً به صورت ایمیل (یا شماره موبایل) هستند و برای گرفتن تعامل از این سرنخ‌ها، بهترین راه‌حل موجود و رایج، بازاریابی ایمیلی است. ایمیل‌های ارسالی شما باید تیتر جذاب داشته باشند تا صاحب ایمیل آن را باز کند. در ادامه، محتوای ایمیل باید از نگاه مخاطب باارزش بوده و شامل حداقل یک لینک فراخوانی به عمل باشد.

ایده‌هایی مانند جدیدترین مقاله‌های منتشر شده در وبلاگ فروشگاه، خبررسانی کمپین‌های فروش یا اطلاع از محصولات جدید فروشگاه می‌تواند موضوعات مناسبی برای ایمیل باشد (با توجه به نوع فروشگاه، می‌توانید از خبرنامه‌های پیامکی هم استفاده کنید).

استفاده از لایو چت و چت‌بات

استفاده از ابزارهای چت آنلاین در فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند اعتماد خریداران را بیشتر کند و هر سؤال و ابهامی که بر سر خرید آنها پیش آمده باشد را برطرف کند. گفتگوی آنلاین، احتیاج به یک پشتیبان داشته که آماده پاسخ‌گویی باشد، اما در چت‌بات‌ این مشکل وجود ندارد و سؤالهای پرتکرار و معمولی توسط ربات جواب داده می‌شود.

مزایای چت بات

تکنیک‌های مربوط به آخر قیف فروش

در قسمت انتهایی قیف فروش، خرید انجام می‌شود و بازاریابان باید تلاش کند تا این خرید تکرار شود و مشتری تبدیل به یک مشتری وفادار به فروشگاه شود و به صورت مداوم و سالیانه خرید کند. بخش آخر قیف، قسمتی است که تمامی تلاش‌های انجام شده در دو قسمت قبل به ثمر خواهد رسید. در ادامه به تکنیک‌های کلیدی این قسمت پرداخته می‌شود.

کمپین‌های فروش جذاب بسازید.

اگر بازدیدکننده‌های فروشگاه را به حال خود بگذارید، فروش سایت هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. کمپین‌های فروش می‌توانند به صورت دوره‌ای با پیشنهادهای خاص و متفاوت، افراد زیادی را به خرید تشویق کنند. می‌توانید با ارائه پیشنهادهایی مثل ارسال رایگان، موجودی محدود، پیشنهاد ویژه و زمان محدود برای خرید، عملکرد کمپین خود را بهتر کنید.

تکنیک‌های بیش فروشی و فروش مکمل

دو تکنیک بسیار مهم که هر فروشگاه اینترنتی باید به آن توجه کند، Upselling یا بیش فروشی و Cross-selling یا فروش مکمل است. در بیش فروشی به خریدار محصول یک مدل جایگزین بهتر و با قیمت گران‌تر پیشنهاد می‌دهید تا در نهایت به سودهای بیشتری برسید. در فروش مکمل لوازم جانبی محصولی که مشتری قصد خرید آن دارد را به او پیشنهاد می‌دهید تا سبد خرید مشتری بزرگ‌تر شود. در فروشگاه‌های اینترنتی انجام این تکنیک‌ها احتیاج به برنامه‌نویسی و یا استفاده از افزونه‌های جانبی دارد اما اگر به صورت درست انجام شود، هزینه و زمان آن در ازای سودی که به‌دست می‌آید ناچیز خواهد بود.

Upselling و Cross-Selling

مثالی ساده از Upselling و Cross-Selling

بازاریابی مجدد را هرگز فراموش نکنید.

اگر فکر کنید که بعد از انجام خرید توسط مشتری کار بازاریابی فروشگاه تمام شده است، مرتکب اشتباه بزرگی شده‌اید. درصد زیادی از سود هر فروشگاه مربوط به تکرار خرید مشتریان قبلی است و هزینه پیدا کردن یک مشتری جدید عموماً بیشتر از هزینه بازاریابی مجدد است. ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌توان از آن برای هدف گرفتن دوباره مشتریان از آن‌ها استفاده کرد.

اعتمادسازی به سبک باشگاه مشتریان

یکی از ابزارهای مناسبی که فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ از آن استفاده می‌کنند، باشگاه مشتریان است. با وجود افزونه‌های ارزان در این قسمت، فروشگاه‌های متوسط و کوچک وردپرسی نیز می‌توانند از این امکان استفاده کنند اما باید توجه شود که به مشتری سایت باید دلیل خوبی برای عضویت در باشگاه داده شود. امتیازدهی بر اساس خریدهای قبلی و دادن تخفیف و جایزه بر اساس این امتیازها ساده‌ترین راه بوده اما همیشه می‌توان از خلاقیت‌های بیشتری استفاده کرد (برای آموزش بیشتر، مقاله برنامه وفادارسازی مشتریان را مطالعه کنید).

باشگاه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجیکالا

باشگاه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجیکالا

پیشنهادهای شخصی و هوشمند به مشتریان

با ورود هوش مصنوعی به بازاریابی دیجیتال، توانایی ارائه پیشنهادهای خاص و جذاب بر اساس اطلاعات هر مشتری ممکن شده است. تصور کنید که به هر مشتری، بر اساس علایق، جنسیت، محل زندگی و خریدهای قبلی‌اش، پیشنهادهای به صورت ایمیل یا پیامک و یا حتی در هنگام بازدید از سایت نمایش داده شود. در این صورت، احتمال خرید مشتری چند برابر خواهد شد. انجام این کار به صورت هوشمند و احتیاج به برنامه‌نویسی پیشرفته‌ای خواهد داشت اما می‌توان از تکنیک‌های ساده‌تری نیز استفاده کرد. دادن پیشنهاد ویژه بر اساس سبدهای خرید رها شده و یا لیست علاقه‌مندی‌های هر مشتری در فروشگاه، می‌تواند نمونه‌ای از این تکنیک‌ها باشد.

تمام اطلاعات خرید را در اختیار مشتری قرار دهید.

در آخر مطمئن شوید که مشتری در هنگام خرید، تمامی اطلاعات مورد نظرش را از سایت به‌دست آورد. این اطلاعات شامل نحوه ارسال کالا و هزینه آن، شرایط بازگشت کالا در صورت خرابی یا نارضایتی، گارانتی کالا و نحوه فعال کردن آن و نحوه پرداخت هزینه کالا می‌شود. این اطلاعات باید در صفحه‌های خاص به صورت کامل و با دقت قرار گیرد و در هنگام خرید، خود صفحات یا لینک آن‌ها در جلوی چشم مشتری قرار داده شود.

سخن نهایی در بازاریابی فروشگاه اینترنتی

نکاتی که در این مقاله گفته شد، تنها مقدمه‌ای برای فعالیت‌های بازاریابی فروشگاه اینترنتی بود. این اقدامات باید به صورت پیوسته و مداوم انجام شود و مهم‌تر از آن باید نتیجه آن‌ها بررسی و کنترل شود. این کار با کمک شاخص‌های کلیدی عملکرد انجام می‌شود. پس به عنوان صاحب فروشگاه اینترنتی باید همیشه آمارهای روزانه و ماهانه فروشگاه خود را کنترل کنید و در جهت بهبود آن‌ها قدم بردارید.

15 راهکار و استراتژی بیان شده، جز مبانی و روش‌های پایه دیجیتال مارکتینگ فروشگاه‌های اینترنتی می‌باشد و زمانی‌که این موارد را به خوبی پیش بردید، می‌توانید استراتژی‌های پیشرفته‌تری برای بازاریابی فروشگاه اینترنتی خود انجام دهید. به نظر شما، این استراتژی‌های پیشرفته شامل چه مواردی می‌باشد؟

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

برنامه‌ بازاریابی استراتژیک چیست؟

برنامه‌ بازاریابی استراتژیک چیست؟ -بیلاودمارکتینگ

برنامه‌ بازاریابی استراتژیک یا Strategic Marketing Plan فرآیندی است که پرسنل مدیریتی و عملیاتی شرکت، برای طراحی و اجرای مؤثر استراتژی‌ های بازاریابی در نظر می‌گیرند. برنامه‌ بازاریابی استراتژیک ، ابعاد مختلف بازاریابی شرکت و توسعه‌ ی کسب ‌وکار را مورد توجه قرار می‌دهد. برای اجرای مؤثر این برنامه ‌ریزی بازاریابی استراتژیک، موارد زیر را باید در نظر گرفت :

شناسایی فرصت‌ های ارتقای کسب ‌وکار و ارزیابی فرصت های استراتژی بازاریابی؛ تحقیق، تحلیل و شناسایی بازارهای هدف؛ سازماندهی یک جایگاه استراتژیک برای شرکت به منظور پیگیری و چگونگی اجرای استراتژی؛ تدوین و اجرای یک برنامه ‌ی بازاریابی و سپس اندازه‌ گیری و ارزیابی نتایج فعالیت ‌های بازاریابی استراتژیک شرکت، مقاله برنامه ریزی استراتژیک چیست را مطالعه کنید.

برنامه ‌های بازاریابی استراتژیک

برنامه ‌ریزی استراتژی بازاریابی، فعالیت ‌های مشتری محور را با مسیر کلی که لازم است برای رسیدن به موفقیت طی شود، ادغام می‌کند. برای مثال تقسیم‌ بندی بازار در بازاریابی استراتژیک نقشی حیاتی را ایفا می‌کند؛ تفاوت‌های جغرافیایی و جمعیتی بازارهای هدف، می ‌تواند بر روی عادات خرید مشتریان شما تأثیر بگذارد. برنامه ‎ریزی بازاریابی استراتژیک به شما کمک می‌ کند که این تفاوت‌ ها را شناسایی کرده و با توجه به آن، پیام بازاریابی خود را به گوش مشتریان هدف برسانید و سپس محصولات و خدمات کسب ‌و کار خود را با نیازهای فردی قسمت ‌های مختلف بازار هماهنگ کنید.

ایجاد برنامه‌ بازاریابی استراتژیک

فرآیند برنامه بازاریابی استراتژیک به طور معمول سه مرحله ی زیر را در بر می گیرد :

بخش بندی بازار

 • جغرافیایی
 • جمعیت شناختی
 • روان شناختی
 • رفتار شناسی

فرم دادن و شرح توضیحات بخش های بازار

 • پتانسیل درآمدی
 • پتانسیل سهم بازار
 • پتانسیل سودآوری

توسعه ی استراتژی بازاریابی مربوط به بخش بندی های بازار

 • رهبریت بازار یا توسعه ی خط محصول
 • بازاریابی انبوه یا بازاریابی هدف گذاری شده
 • فروش مستقیم یا غیر مستقیم

پس از تحلیل بخش بندی های بازار، علایق مشتریان و فرآیند خرید، زمان خلق و تهیه ی برنامه ی بازاریابی استراتژیک است.

توسعه ی استراتژی بازاریابی مربوط به بخش بندی های بازار

برنامه‌ بازاریابی استراتژیک معمولا شامل اطلاعات درج شده در زیر، می شود :

 • تحلیل وضعیت – شرکت در حال حاضر در چه موقعیت و جایگاهی قرار دارد؟
 1. ویژگی های بازار
 2. شاخص های کلیدی موفقیت
 • ملاحظات تکنولوژیک
 1. محیط قانونی
 2. محیط اجتماعی
 3. مشکلات و فرصت ها
 • اهداف بازاریابی – مدیران می خواهند شرکت به چه موقعیتی دست یابد؟
 1. شرح توضیحات محصول
 2. بازار هدف
 • حجم بازار از نظر دلار یا تعداد واحد خریداران
 • استراتژی بازاریابی – شرکت برای رسیدن به هدفش، باید چه کاری انجام دهد؟
 1. استراتژی محصول
 2. استراتژی قیمت گذاری
 • استراتژی ترفیع
 1. استراتژی توزیع
 2. طرح ریزی استراتژی بازاریابی
 • هر برنامه ی بازاریابی استراتژیک باید 5 جززیر را داشته باشد
 1. جایگاه یابی شرکت: در این بخش جایگاه شرکت از منظر مالی و در مقایسه با شرایط بازار و رقبا مشخص می شود، و در نهایت جدول تحلیل SWOT برای شرکت به دست می آید تا نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید های آن شناسایی شود.
 2. اهداف و استراتژی ها: یک برنامه بازاریابی استراتژیک بدون اهداف و استراتژی قابل اجرا نخواهد بود. اهداف منطق منابع تولید، توزیع و بازاریابی را در دنیای واقعی مشخص می کند. اهداف و استراتژی های شرکت مشخص می کند، باید از چه تاکتیک هایی استفاده کنیم.
 3. فرصت های بازار: یک برنامه‌ بازاریابی استراتژیک خوب باید فرصت های موجود در بازار، که ممکن است در بلند مدت تاثیرگذاری زیادی بر شرکت داشته باشد، را شناسایی کند. به این صورت تیم اجرایی قادر خواهند بود منابع خود را به مواردی اختصاص دهد که بیشترین بازخورد و منفعت را به شرکت می رسانند.
 4. تعریف بازار هدف: بسیار مهم است که گروه و مخاطبان هدف خود را برای تمام محصولات و خدمات تان، شناسایی کنید. شناسایی بازار هدف به شما کمک می کند که راحت تر در مورد نیازها، خواسته ها و حتی ترجیحات مخاطبان تان تحقیق کنید و از این طریق میزان فروش خود را افزایش دهید.
 5. بودجه ی بازاریابی: آخرین و مهم ترین جز در برنامه بازاریابی استراتژیک، مشخص کردن بودجه ی مورد نیاز برای انجام برنامه های بازاریابی است. تعیین بودجه کمک می کند قادر باشید اولویت های اجرایی خود را متناسب با بودجه ای که در اختیار دارید، شناسایی کنید.

کاربردهای برنامه‌‌ی بازاریابی استراتژیک

با اجرای برنامه‌ بازاریابی استراتژیک ، شرکت می ‌تواند کسب ‌وکار روزانه ‌ی خود را هدایت کرده و برای تصمیم‌ گیری‌ های کوتاه‌ مدت و بلند مدت از آن استفاده کند. اجرای برنامه‌ ی بازاریابی استراتژیک، به شرکت‌ ها برای تدوین و اجرای کمپین ‌های بازاریابی یکپارچه کمک می‌ کند. برنامه‌ بازاریابی استراتژیک ، در رابطه با توسعه‌ ی محصولات و خدمات، توسعه‌ ی پیشنهادات تجاری به منظور گسترش برنامه ‌ی فروش شرکت نیز مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

چگونگی استفاده از برنامه‌ بازاریابی استراتژیک

وقتی تیم اجرایی شرکت برنامه‌ بازاریابی استراتژیک را تدوین کرد، نوبت به مرحله ی بعدی می رسد، یعنی تهیه کردن برنامه های تاکتیکی بازاریابی و ملزومات پروژه برای اجرای برنامه تدوین شده.
برنامه های تاکتیکی معمولا موارد زیر را شامل می شوند :

 • برنامه توسعه محصول
 • برنامه ارتباطات بازاریابی
 • برنامه توسعه و گسترش فروش
 • برنامه خدمات مشتریان

استفاده از برنامه‌ بازاریابی استراتژیک - بیلاودمارکتینگ

چارچوب زمانی برنامه‌ بازاریابی استراتژیک

برنامه‌ ریزی بازاریابی استراتژیک، فرآیندی نیست که تنها یکبار اجرا شود و سپس پایان پذیرد؛ بلکه عملی کاملا مستمر است. معمولا شرکت‌ ها این برنامه‌ی بازاریابی استراتژیک را طوری طراحی می‌کنند که دوره‌های کوتاه مدت (یک ساله) و بلند مدت (دو، سه و پنج ساله) را پوشش می‌ دهد.

هنگامی که یک برنامه‌ بازاریابی استراتژیک به اجرا گذاشته می ‌شود، شرکت آن را به طور آزمایشی برای شش ماه تا یک سال اجرا می‌ کند، و سپس با سنجش نتایج روش‌ های بازاریابی اجرا شده، آن را مورد ارزیابی قرار می‌ دهد. شرکت باید بعد از ارزیابی اجرای شش ماهه یا یک ساله‌ ی برنامه‌ی بازاریابی استراتژیک، به بهبود فعالیت ‌هایی بپردازد که انتظارات لازم را برآورده نکرده و برنامه‌ هایی را که به موفقیت رسیده است را توسعه دهد و تکرار کند.

قالب معمول در برنامه‌ بازاریابی استراتژیک

بهترین و ساده ترین قالب برای نوشتن یک برنامه بازاریابی، بخش های زیر را شامل می شود :

بخش اول : خلاصه مدیریتی

این بخش را باید در مرحله ی آخر و پس از اتمام نگارش سایر بخش ها، بنویسید. همانطور که از نام آن پیدا است این بخش خلاصه ای است از کل بخش هایی که در برنامه ی بازاریابی نوشته می شود. این بخش نمایی کلی از برنامه ی بازاریابی شما ایجاد می کند و فهم آن را برای مدیران آسان تر می نماید.

بخش دوم : مشتریان هدف
این بخش مشتریان شما را به طور کامل وصف می کند، و تمام خصوصیات جمعیت شناختی، روان شناختی و …. و نتیجه ی تحقیق شما در مورد آنها را مشخص می کند.هرچه قدر در شناخت مخاطبان هدف خود شفاف تر عمل کرده باشید ، با زبان آنها آشنا تر خواهید بود، در نتیجه در انتخاب و اجرای کمپین و تبلیغات خود بهتر عمل می کنید.

بخش سوم : گزاره ی فروش منحصر به فرد
این بخش نقاط تمایز شما را نسبت به رقبایتان مشخص می کند. در انتخاب و معرفی این بخش باید دقت لازم را داشته باشید و سعی کنید ادعای شما خلاف واقع نباشد. و آن را مختصر و گیرا بنویسید.

بخش چهارم : قیمت گذاری و استراتژی جایگاه یابی
قیمت گذاری و استراتژی جایگاه یابی برند شما باید تنظیم شده و منطبق باشند. برای مثال اگر در نظر دارید افراد متوسط جامعه را هدف قرار دهید، نباید قیمت خود را بالاتر از میزان مشخصی انتخاب کنید، چرا که در این صورت مخاطبان هدف تان از محصول شما خرید نخواهند کرد. در این بخش تمایلات جایگاه یابی خود و نحوه ی انطباق و حمایت قیمت گذاری صورت گرفته از این انتظارات را مشخص کنید.

بخش پنجم : برنامه توزیع
این بخش به صورت جزئی مشخص می کند، مخاطبان و مشتریان شما از طریق چه کانال هایی به محصول شما دسترسی پیدا می کنند. در این بخش استراتژی های توزیع مشخص می شود. به یاد داشته باشید می توانید برای مشتریان و بازار هدف خود از چندین کانال توزیع استفاده کنید.

مزایای برنامه‌ بازاریابی استراتژیک

مزیت اولیه‌ ی برنامه‌ بازاریابی استراتژیک ، ارائه‌ مسیر مشخص و مدون بازاریابی است که کسب ‌وکار شما را، به درستی به سمت اهداف و مقاصدتان راهنمایی می‌کند. دومین مزیت برنامه ‌ریزی استراتژیک، ایجاد یک سیستم پیام رسانی یکپارچه و مستمر است که می‌ توان از آن در داخل و خارج شرکت بهره برد. سیستم بازاریابی استراتژیک موجب کارآیی شرکت می ‌شود، چرا که کارکنان و مشتریان در مورد نوع و کیفیت خدمات شرکت و چگونگی ارائه‌ ی آن آگاه می ‌شوند و به سمت یک هدف مشترک حرکت می‌ کنند.

نتیجه‌گیری

برای داشتن یک برنامه ‌ریزی بازاریابی استراتژیک موثر، انجام تحقیقات گسترده‌ و شناسایی کامل بازار هدف‌، ضروری است. مسأله‌ ی شناخت بازار هدف بسیار مهم است، اینکه آنها چگونه فکر می‌ کنند؟ چه احساسی دارند؟ شغل ‌شان چیست؟ سن‌ شان چقدر است؟ کجا زندگی می‌ کنند؟ و سرگرمی آنها چیست؟ و… برای اینکه محصولات و خدمات، سازگار با نیازهای بازار هدف باشد، باید بتوان مانند آنها زندگی کرد، فکر کرد، نفس کشید و احساس کرد.

نکته‌ ی دیگری که شرکت ‌ها باید به آن توجه کنند این است که بازاریابی را همزمان با تولید و گسترش محصولات و خدمات شان انجام دهند تا از فروش محصول اطمینان یابند، نه اینکه بعد از پایان تولید محصول و خدمت، برای فروش آن به بازاریابی پرداخته و به دنبال بازار هدف باشند.از اینرو تهیه ی برنامه‌ بازاریابی استراتژیک به شما کمک می کند، فرآیند بازاریابی خود را مرحله به مرحله پیش ببرید و از مسیر خارج نشوید.

۹مورد از استراتژی های بازاریابی در صنعت ساختمان

استراتژی های بازاریابی | 9مورد از استراتژی های بازاریابی در صنعت ساختمان

صنعت ساخت وساز، حتی در مقیاس کوچک، کارهای مختلفی را شامل می شود که شامل بخش عمده ای از مراحل قانونی، انجام کارهای زیادی درزمینه کاغذبازی اداری، مدیریت تعداد زیادی از زیردستان و همچنین خریدوفروش تن ها مصالح خام است که اغلب با نوسان قیمت ها انجام می شود، احتمالاً تهیه لیست کارهای پروژه طولانی است. انجام تمام این کارها زمان کم یا ناچیزی برای برنامه ریزی استراتژی های بازاریابی باقی می گذارد. اگرچه ازنظر ماهیت با بسیاری از مشاغل دیگر متفاوت است، صنعت ساخت وساز نیز برای رسیدن به موفقیت به استراتژی های بازاریابی برنامه ریزی شده و اجراشده مناسب نیاز دارد.

استراتژی های بازاریابی

۱. تجارت خود را آنلاین کنید

تجارت ساخت وساز بدون شک تجارتی آفلاین است؛ شما هرگز نمی توانید خدمات خود را به صورت آنلاین ارائه دهید؛ اما شما باید آنلاین شوید زیرا مشتریان شما بیشتر وقت خود را به صورت آنلاین می گذرانند. مشتریان احتمالی شما بخش عمده ای از وقت خود را در سایت های اجتماعی و گشت وگذار در اینترنت می گذرانند و تبلیغات اینترنتی به صورت آنلاین به تجارتی اجباری تبدیل شده است.

اولین و بهترین چیزی که برای بازاریابی آنلاین تجارت خود نیاز دارید یک طراحی حرفه ای سایت می باشد.

برای ایجاد وب سایت برای شرکت خود، یک طراح وب استخدام کنید. به جزئیات توجه کنید تا وب سایت شما حرفه ای به نظر برسد و تمامی عناصر مهم یک وب سایت خوب را داشته باشد. وب سایت شما برای بازدیدکنندگان آنلاین همان دفتر شما برای بازدیدکنندگان آفلاین می باشد.

اگر دفتر شما، چه آفلاین و چه آنلاین، به خوبی ساخته نشده باشد، نمی توانید مشتری های خود را جذب کنید. شما باید در مورد خدمات خود، شرکت و مشخصات تماس دفتر آفلاین خود اطلاعات کاملی ارائه دهید. همچنین باید فرم تماس با ما داشته باشید تا مشتریان احتمالی شما برای پرسیدن سؤالات خود با شما در تماس باشند.

۲. یک برند بسازید

اگر خود را به عنوان یک برند معرفی کنید، وب سایت شما توسط مشتریان و همچنین موتورهای جستجو از اعتبار بیشتری برخوردار می شود. برای ساخت یک نام تجاری شما باید از خدمات طراحی گرافیکی حرفه ای استفاده کنید. این خدمات به شما کمک می کنند تا نام تجاری خود را بسازید و بازاریابی را برای نام تجاری خود انجام دهید. خدمات طراحی گرافیکی ساختمانی که ممکن است به شما در ایجاد نام تجاری و بازاریابی در آن کمک کند شامل موارد زیر است:

 • لوگوی برند – چهره تجارت شما
 • طراحی ماشین، کامیون یا ون – برای تبلیغ برند خود توسط یک وسیله نقلیه سیار، روش بازاریابی بسیار قدیمی ولی مؤثر.
 • طراحی بنر تبلیغاتی – برای تبلیغ برند خود در برخی گردهمایی های اجتماعی.
 • طراحی بیلبورد – برای نمایان کردن خود در بزرگراه های ملی و دیگر جاده های پرتردد.
 • طراحی کارت ویزیت – کارت دعوت نامه غیرمستقیم شما برای مشتریان.
 • تراکت ها و اعلانات – برای جلب توجه مردم.

دید استراتژیک، کلیدی برای ایجاد یک برند و ماندن آن در ذهن مشتریان آینده شما می باشد. با ایجاد نام تجاری، شما دلیلی بسیار جدی به مشتریان می دهید تا مشتری شما باشند زیرا یک برند آهنربایی است که حسن نیت را به خود جلب می کند. چرا فکر می کنید مردم از اینکه از تلفن اپل استفاده می کنند احساس افتخار می کنند؟ زیرا این یک برند با حسن نیت است! مردم دوست دارند نام خود را به یک برند خوب بچسبانند تا بتوانند انتخاب خود را به نمایش بگذارند، حتی اگر قیمت آن بالاتر از قیمت متوسط باشد.

استراتژی بازاریابی

۳. زمانی را روی بازاریابی شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری کنید

همان طور که برای نشان دادن دفتر خود به مردم، باید تابلوهای بزرگی را قرار دهید، برای نشان دادن جهت وب سایت خود باید از شبکه های اجتماعی به عنوان یک تابلوی تبلیغاتی استفاده کنید. وقتی از شبکه های اجتماعی صحبت می کنیم، پلتفرم های متعدد رسانه های اجتماعی در دسترس هستند. حال سؤال اینجاست که آیا باید از همه پلتفرم های رسانه های اجتماعی برای هدایت مردم به دفتر خود از طریق وب سایت خود استفاده کرد؟ ۳-۴ تا از پلتفرم های شبکه های اجتماعی را انتخاب کنید اما آن ها را به طور فعال به روز کنید.

سرویس تبلیغاتی در فیس بوک یک سرویس بسیار خوب است که در صورت دانستن هنر استفاده از آن برای سوددهی خود می تواند ترافیک مشتریان بالقوه را به شما ارائه دهد.

هنگام به اشتراک گذاری لینک وب سایت خود در صفحه رسانه های اجتماعی، فقط URL را کپی نکنید؛ چند جمله تاکتیکی بنویسید که بیننده را به کلیک روی لینک و رفتن به صفحه اصلی وب سایت خود ترغیب کند. دیده شده است که بیشتر سازندگان تصاویر ساختمان هایی که توسط آن ها ساخته شده است را پست می کنند. کار بدی نیست اما این بهترین کار برای انجام دادن نیست. اگر در حال اشتراک گذاری عکس هستید، حتماً تعدادی از ساخت وسازهای در حال انجام را نیز به اشتراک بگذارید. نشان دادن هر جنبه ای باعث شفافیت مشتریان می شود و به این ترتیب اعتماد به شمارا تقویت می کند.

۴. استفاده از بهینه سازی موتور جست وجو

درحالی که تبلیغات Google و Facebook گزینه خوبی هستند اما باید بابت آن ها پول بپردازید. اگر بدون پرداخت هزینه تبلیغات خود، همان مزایا را دریافت کنید چه؟ خوب به نظر می رسد و ممکن می باشد! کاری که شما باید انجام دهید این است که فقط تولید محتوای مناسب برای تحت تأثیر قرار دادن موتورهای جستجو و همچنین بازدیدکنندگان سایت خود انجام دهید. برای این کار، ابتدا باید نیازها و ترجیحات مشتریان خود را بفهمید.

از ابزارهای برنامه ریزی کلمات کلیدی کمک بگیرید تا بدانید کلمات کلیدی مخصوص صنعت شما چیست؟ هنگامی که کلمات کلیدی را بشناسید، مشتریان آینده شما برای جستجوی آنچه موردنیاز است از آن استفاده می کنند، شما باید محتواهای جذابی را حول کلمات کلیدی ایجاد کنید؛ اما مراقب باشید سعی نکنید موتورهای جستجو را با پر کردن کلمات کلیدی در یک محتوای بی فایده فریب دهید زیرا این امر باعث آسیب زیادی خواهد شد.

۵. خود را در فهرست آدرس های آنلاین قرار دهید

هنگامی که شخصی به موتور جستجو مراجعه می کند و در مورد بهترین ارائه دهنده خدمات در محل خود برای هر چیزی سؤال می کند، موتور جستجو به جای سایت های فردی ارائه دهنده خدمات، آدرس ها را ارائه می دهد؛ بنابراین کاملاً قابل درک است که چرا باید خود را در آن فهرست ها قرار دهید.

درحالی که خود را در فهرست ها قرار می دهید، حتماً جزئیاتی را که از شما می پرسد و می توانید ارائه دهید پرکنید. این به مشتریان کمک می کند تا شمارا بهتر بشناسند و همچنین بر رتبه شما در این فهرست تأثیر می گذارد. مرتباً آدرس ها را بررسی کرده و فوراً به هرگونه سؤال از طرف افراد پاسخ دهید و سخاوتمندانه به کسانی که پس از استفاده از خدمات شما بازخورد مثبت می دهند پاسخ دهید.

۶. هنگام تبلیغات خدمات خود بسیار دقیق و جزئی نگر باشید

هنگام ایجاد آگهی تبلیغاتی برای مشاغل خود، دستپاچه نشوید. طبیعی است که به همه بگویید که می توانید همه کارهای مربوط به صنعت خود را انجام دهید؛ اما باور کنید، نگرش نشان دادن همه کارها به یک باره می تواند قاتل بازاریابی مؤثر باشد. گفتن اینکه می توانید هر کاری را انجام دهید در هر تبلیغی می تواند کسل کننده باشد و حتی باعث ترساندن مشتری شود.

هر بار یکی از مهارت های خود را تبلیغ کنید. به عنوان مثال، تخصص خود را در ساخت آشپزخانه های مدولار تبلیغ کنید، روز بعد به مخاطبان خود بگویید که در ساخت جهانی طراحی ساختمان مهارت دارید، اما در یک تبلیغ دیگر تخصص خود را درزمینه ساخت حمام های قابل دسترس یا محوطه سازی نوآورانه نشان دهید. تبلیغات در چنین بخش های کوچکی مخاطبان شمارا درگیر خود می کند و شانس بازگشت آن ها به شما برای استفاده از خدمات را افزایش می دهد.

۷. با تجارت های مربوطه غیر رقیب رابطه ایجاد کنید

اگرچه مردم سعی می کنند از طریق موتورهای جستجو اعتبار یک کسب وکار را پیدا کنند اما هر زمان که بتوانند از کسی که به او اعتماد دارند سؤال کنند، مطمئناً این کار را انجام می دهند. می توانید از مشتری های گذشته خود ارجاع یا تبلیغات دهان به دهان دریافت کنید اما ممکن است دایره نفوذ آن ها خیلی بزرگ نباشد. با سایر مشاغل مرتبط با ساخت وساز ارتباط برقرار کنید ولی با رقیبان نه.

یک رابطه سالم با پیمانکارهای زیردست مثل معمار، برق کار، لوله کش، طراح داخلی، نقاش و … می تواند به شما ارجاعات بسیاری بدهد که منجر به تجارت واقعی خواهد شد.

استراتژی بازاریابی

۸. برخی موارد را به صورت رایگان منتشر کنید

مشتریان همیشه به سمت هر پیشنهادی که چیزی را به صورت رایگان دریافت کنند جذب می شوند و اگر آنچه را دریافت می کنند دوست داشته باشند، به راحتی برای برقراری ارتباط با ارائه دهنده آن، پول خرج می کنند. به عنوان یک کارشناس صنعت ساختمان، می توانید دانش خود را به صورت رایگان به مشتریان خود منتقل کنید. اگر نکات و ترفندهای شما به مشتری شما در حل مشکل کوچک خود به تنهایی کمک کند، مطمئناً در صورت نیاز به کارهای بزرگ به شما مراجعه می کنند.

همچنین می توانید از بازدیدکنندگان سایت خود بخواهید که در خبرنامه خود ثبت نام کرده و مطالب جالب و مفیدی را برای آن ها ارسال کنید. تمام افرادی که با شما در تماس هستند، حتماً نیازی به خدمات شما ندارند یا نمی توانند فوراً خدمات شمارا خریداری کنند؛ بنابراین، بهتر است از طریق خبرنامه و مطالب دیگر، با آن ها ارتباط منفعلی برقرار کنید. این امر احتمال بازگشت آن ها به شمارا درزمانی که واقعاً در موقعیت استفاده از خدمات شما هستند افزایش می دهد.

۹. خدمات اجتماعی می تواند به هدف سوددهی شما کمک کند

خدمات اجتماعی یا موسسه خیریه ممکن است برای شما نامربوط به نظر برسد درحالی که در اینجا هستید تا نکات مربوط به گسترش تجارت را بدانید؛ اما این یکی از بهترین راه ها برای دیده شدن به طور مناسب توسط مشتری های آینده شماست. اگر ساختمان بیمارستانی را که در اثر زلزله یا هر مصیبت طبیعی دیگر تخریب شده است، بسازید، مردم در صورت نشان دادن تخصص خود در ساخت وسازهای خیرخواهانه، مطمئناً شمارا به عنوان یک شخص خوب و همچنین به عنوان یک سازنده خوب یاد می کنند.

لوگوی برند شما یا یک تابلوی اعلانات بانام شرکت شما همواره در مورد شما و کار شما به همگان اطلاع رسانی می کند. خدمات اجتماعی به هر شخصی بازه ی گسترده ای از در معرض قرار داشتن را می دهد؛ که پایه و اساس توسعه هر تجارتی می باشد.

نتیجه گیری

بازاریابی آنلاین شرکت ساختمانی شما نیاز به یک برنامه ریزی بازاریابی فکر شده و سرمایه گذاری زمانی بسیار دارد؛ اما زمانی که به خوبی انجام شود، هیچ بازگشتی برای شرکت شما وجود نخواهد داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.