نمونه محاسبه حاشیه فروش


چگونه قیمت و حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟

قیمت خرده فروشی یا فروش را محاسبه کنید تقسیم هزینه بر 1 منهای درصد حاشیه سود. اگر یک محصول جدید 70 دلار قیمت دارد و می‌خواهید حاشیه سود 40 درصدی را حفظ کنید، 70 دلار را بر 1 منهای 40 درصد - 0.40 در اعشار تقسیم کنید. 70 دلار تقسیم بر 0.60 قیمتی معادل 116.67 دلار ایجاد می کند.

در اینجا، چگونه نشانه گذاری قیمت و قیمت فروش را محاسبه می کنید؟ به سادگی قیمت فروش منهای هزینه واحد را در نظر بگیرید و آن عدد را بر هزینه واحد تقسیم کنید. سپس، در 100 ضرب کنید تا درصد نشانه گذاری مشخص شودبه به عنوان مثال ، اگر قیمت محصول شما 50 دلار باشد و قیمت فروش آن 75 دلار باشد ، درصد نشانه گذاری 50: خواهد نمونه محاسبه حاشیه فروش بود: (75 - 50 دلار) / 50 دلار =. 50 100 50 = XNUMX

آیا حاشیه بر روی قیمت فروش محاسبه می شود یا قیمت تمام شده؟ حاشیه (همچنین به عنوان حاشیه ناخالص شناخته می شود) است قیمت فروش منهای هزینه کالاهای فروخته شده. به عنوان مثال، اگر یک محصول 100 دلار فروخته شود و هزینه ساخت آن 60 دلار باشد، حاشیه آن 40 دلار است. به عنوان درصد، درصد حاشیه 40٪ است (یعنی حاشیه تقسیم بر قیمت فروش).

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

علاوه بر این SP و CP چیست؟ سوال- CP و SP به چه معناست؟ پاسخ – CP و SP مخفف آنها هستند قیمت تمام شده و قیمت فروش. قیمت تمام شده مبلغی است که برای خرید کالایی که در آن موجود است می پردازیم. به طور مشابه، قیمت فروش، نرخی است که در آن یک مقاله به فروش می رسد که به اختصار آن را SP می گوییم.

فرمول هزینه چیست؟ فرمول محاسبه هزینه کل به شرح زیر است: TC (هزینه کل) = TFC (هزینه ثابت کل) + TVC (هزینه متغیر کل).

فرمول نشانه گذاری چیست؟

نشانه گذاری = سود ناخالص / COGS

معمولاً نشانه گذاری بر اساس هر محصول محاسبه می شود. برای مثال، فرض کنید چلسی یک فنجان قهوه را به قیمت 3.00 نمونه محاسبه حاشیه فروش دلار می فروشد و بین هزینه دانه ها، فنجان ها و نیروی کار مستقیم، هزینه تولید هر فنجان برای چلسی 0.50 دلار است. یا، به عنوان درصد بیان شده، نشانه گذاری او 240٪ خواهد بود.

وقتی نشانه گذاری بر اساس قیمت فروش است، هزینه پایه است؟ زمانی که نشانه گذاری ها بر اساس هزینه باشد، قیمت فروش 100 درصد است. اگر قیمت فروش و درصد نشانه گذاری روی قیمت فروش داده شود، هزینه واقعی قابل محاسبه است. قیمت فروش = هزینه - نشانه گذاری. نشانه گذاری مبلغی را نشان می دهد که برای پوشش هزینه های عملیاتی لازم است.

نشانه گذاری بر اساس قیمت فروش چیست؟ نشانه گذاری است تفاوت بین قیمت فروش و هزینه محصول به عنوان درصدی از هزینهبه به عنوان مثال ، اگر محصولی به قیمت 125 دلار به فروش برسد و 100 دلار هزینه نمونه محاسبه حاشیه فروش داشته باشد ، افزایش قیمت اضافی (125 دلار - 100 دلار) / 100 دلار) در 100 = 25 درصد است.

سود تقسیم بر هزینه چیست؟

فرض کنید چیزی به قیمت 50 دلار خریداری شده و 100 دلار فروخته می شود. چند برابر بازده سرمایه = 50 دلار / 50 دلار (سود تقسیم بر هزینه). اگر درآمد با هزینه یکسان باشد، درصد سود 0 درصد است. نتیجه بالاتر یا کمتر از 100% را می توان به عنوان درصد بازگشت سرمایه محاسبه کرد.

همچنین فرمول P&L چیست؟ فرمول درصد سود و زیان: درصد سود = (سود/قیمت هزینه) x 100. درصد ضرر = (زیان / قیمت تمام شده) x 100.

CP = ( SP * 100 ) / ( 100 + درصد سود).

فرمول MP چیست؟ پاسخ: MP=SP–D.

فرمول هزینه را چگونه محاسبه می کنید؟

هزینه کل = کل هزینه ثابت + میانگین هزینه متغیر برای هر واحد * تعداد واحدهای تولید شده

 1. هزینه کل = 10,000 دلار + 5 دلار * 2,000 دلار.
 2. هزینه کل = 20,000 دلار

آیا نشانه گذاری 100% خیلی زیاد است؟

حاشیه ها هرگز نمی توانند بیش از 100 درصد باشند، اما نشانه گذاری نمونه محاسبه حاشیه فروش ها بسته به قیمت و کل هزینه پیشنهاد می تواند 200 درصد، 500 درصد یا 10,000 درصد باشد. هرچه قیمت شما بالاتر باشد و هزینه شما کمتر باشد، نشانه گذاری شما بیشتر می شود.

چگونه 20% نشانه گذاری را محاسبه می کنید؟ اگر قیمت عمده فروشی یک کالا را می دانید و می خواهید محاسبه کنید که برای یک نشانه گذاری 20 درصد چقدر باید اضافه کنید، قیمت عمده فروشی را در 0.2 ضرب کنیدکه 20 درصد به صورت اعشاری بیان می شود. نتیجه مقدار نشانه گذاری است که باید اضافه کنید.

چگونه قیمت خرده فروشی خود را محاسبه کنم؟ رایج‌ترین فرمول قیمت خرده‌فروشی، مدل هزینه به‌علاوه تک عاملی است که شامل تخمین هزینه کالا و افزودن آن به نشانه‌گذاری هدف می‌شود.
.
فرمول اصلی قیمت خرده فروشی

 1. قیمت خرده فروشی = بهای تمام شده کالا + نشانه گذاری.
 2. نشانه گذاری = قیمت خرده فروشی - بهای تمام شده کالا.
 3. بهای تمام شده کالا = قیمت خرده فروشی - نشانه گذاری.

آیا درصد نشانه گذاری بر اساس هزینه می تواند از 100٪ بیشتر شود؟

((قیمت - هزینه) / هزینه) * 100 =٪ Markup

حاشیه ها هرگز نمی توانند بیش از 100 درصد باشند، اما نشانه گذاری ها بسته به قیمت و کل هزینه پیشنهاد می تواند 200 درصد، 500 درصد یا 10,000 درصد باشد. هرچه قیمت شما بالاتر باشد و هزینه شما کمتر باشد، نشانه گذاری شما بیشتر می شود.

علامت گذاری برای چه مواردی استفاده می شود؟ "Markdown یک است ابزار تبدیل متن به HTML برای نویسندگان وب. Markdown به شما این امکان را می دهد که با استفاده از یک قالب متن ساده خوانا و آسان بنویسید، سپس آن را به XHTML (یا HTML) معتبر ساختاری تبدیل کنید.

آیا درصد نشانه گذاری بر اساس هزینه می تواند برابر با 100 باشد؟

نشانه‌گذاری‌ها و نگرش‌ها در مورد نشانه‌گذاری‌ها، در صنایع مختلف بسیار متفاوت است. نشانه گذاری 100 درصد - یعنی الف نشانه گذاری برابر با هزینه - به اندازه کافی رایج است که به عنوان یک معیار استفاده می شود و به عنوان " نشانه گذاری کیستون " شناخته می شود.

تفاوت بین نشانه گذاری روی هزینه و نشانه گذاری در قیمت فروش چیست؟ بر اساس موسسه مالی شرکتی، "نشانه گذاری تفاوت بین قیمت فروش یک محصول و هزینه آن است. " نشانه گذاری هزینه ، مبلغی است که به هزینه محصول یا خدمات اضافه می شود تا به قیمت فروش برسد. تعیین هزینه بر حسب درصد بیان می شود.

فرمول قیمت تمام شده چیست؟

فرمول قیمت تمام شده = قیمت فروش - سود. فرمول 2: اگر در حین فروش محصول متحمل ضرر شدیم از فرمول زیر استفاده می کنیم. فرمول قیمت تمام شده = قیمت فروش + ضرر.

چگونه 50 درصد سود اضافه می کنید؟ اگر قیمت را روی بالا تنظیم کنید، مشتریان را از دست خواهید داد زیرا رقبای شما قیمت کمتری را ارائه می دهند. 50 درصد را بر 100 تقسیم کنید تا به دست آید 0.5. این درصد را به اعشار تبدیل می کند. هزینه کالا را بر 0.5 تقسیم کنید تا قیمت فروش را پیدا کنید که 50 درصد حاشیه به شما بدهد.

آیا بهای تمام شده کالای فروخته شده شامل نیروی کار می شود؟

بهای تمام شده کالای فروخته شده کل مبلغی است که کسب و کار شما به عنوان هزینه ای که مستقیماً با فروش محصولات مرتبط است پرداخت می کند. بسته به کسب و کار شما، ممکن است محصولات خریداری شده برای فروش مجدد، مواد خام، بسته بندی و نیروی کار مستقیم مرتبط با تولید یا فروش کالا

آیا حاشیه سود 50 خوب است؟ ممکن است از خود بپرسید "حاشیه سود خوب چیست؟" حاشیه سود خوب به طور قابل توجهی در صنعت متفاوت است، اما نمونه محاسبه حاشیه فروش به عنوان یک قانون کلی، 10 درصد حاشیه سود خالص متوسط ​​در نظر گرفته می شود. حاشیه 20٪ زیاد در نظر گرفته می شود (یا "خوب") و حاشیه 5٪ کم است.

نمونه محاسبه حاشیه فروش

1-مکمل حاشیه ایمنی چیست؟

محصولترکیبمتغیر هزینهقیمت فروش
الف2300500
ب3200400

هزینه ثابت 20 میلیون و تعداد فروش از دو نوع کحصول در ماه 150 هزار واحد است

نقطه سر به سر و و ضریب ایمنی و سود ماهانه را حساب کنید.

3- اگر قیمت فروش و هزینه متغیر هر دو یک دوم شود چه تغییری در نقطه سر به سر دارد ؟ (برای درک سوال یک مثال عددی حل کنید )

4- فروش نقطه سربه سر 1000 واحد و هزینه متغیر هر واحد 500 ریال و هزینه ثابت کل 1500000 ریال است

چند ریال از محل فروش هزار و یکمین واحد بدست میآید.؟ ( حاشیه سود را میخواهد )نمونه محاسبه حاشیه فروش

5- اگر حاشیه ایمنی 80% و سود 12 میلیون ریال باشد هزینه ثابت چند ریال است؟( برای جواب این سوال از فرمول درصد حاشیه ایمنی = سود تقسیم بر سود + هزینه ثابت استفاده کنید که در کتاب درسی وجود ندارد. یعنب 80%=12000000 تقسیم بر 12000000+fc

6- شرکت سعادت هر بسته مجحصول را 500 ریال میفروشد متغیر آن 100 ریال و ثابت کل 10000 ریال است

نقطه سر به سر ؟

اگر شرکت بخواهد سود قبل مالیاتش 40% باشد فروش؟

اگر ماهی سی بسته بفروشد اهرم عملیاتی؟

اگر شرکت 40% فروش را افزایش دهد سود چقدر افزایش میبابد؟( از ضرب 40% در در درجه اهرم عملیاتی بالا میتوانید درصد افزایش را بدست آورید و نیازی به محاسبه مجدد نیست-

7-شرکتی دو نوع محصول تولید میکند ( الف و ب ) فروش الف 924 و ب 769 ریال است فروش با ترکیب 1 و 4 بوده نسبت کلی ضریب حاشیه فروش 40% و نقطه سر به سر تولید وفروش 1500 واحد است هزینه ثابت در این شرکت؟

8-فروش هر واحد 8 هزار ریال و هزینه متغیر سه چهارم است اگر فروش 20هزار واحد 30 میلیون ریال سود داشته باشد نسبت حاشیه فروش ایمنی چقدر است؟

9- اگر هزینه متغیر شرکت 5 میلیون و نسبت حاشیه فروش یک سوم وحاشیه ایمنی یک پنجم باشد سود شرکت در سال چقدر سات ؟

برای حل این سوال یک سوم همان حاشیه سود درصد در نظر گرفته شود یعنی

یک سوم= 1-هزینه متغیر یا همان 1-هزینه متغیر =% حاشیه سود

( چون هزینه متغیر واحد را نداده نمیتوان از طریق مبلغی حل کرد و باید از طریق درصد حل کنید و برای سود میتوانید از ضرب نسبت حاشیه فروش ×حاشیه ایمنی × فروش = سود عملیاتی استفاده کنید.

۱۰-فروش فعلی 6 میلیون وفروش سر به سر 5 میلیون اگر نرخ سود 10 درصد باشد هزینه ثابت چفدر است ؟

11- شرکت تولیدی 3 روش دارد کدام را توصیه میکنید؟

هزینه ثابت- میلیون4812
هزینه متغیر واحد ریال30002800

2000

کدام روش کمترین هزینه را دارد؟ هزینه کل را برای هر سه روش حساب کنید .( برای حجم تولید 1000 و 2000 و 5000 و 8000 واحد )

سوال آخر :

محصولقیمتحاشیه سود ترکیب
الفا400025004
بتا300020004
گاما200018002

در نقطه سر به سر فروش بتا؟؟؟؟؟ هزینه ثابت 5184000 ریال است

دانشجویان گرامی چنانچه در حل سوالات بالا مشکلی داشتید به مطالب جزوه کلاس مراجعه نمایید - حل نمودن 7 سوال از سوالات بالا کافی خواهد بود .

نقطه سر به سر چیست و نحوه محاسبه آن

نقطه سر به سر چیست

یا اینکه نام نقطه سر به سر را در دانشگاه شنیده اید ولی روش و نحوه محاسبه نقطه سر به سر را نمی دانید! بهترین قیمتی که می توانید برای محصولاتتان تعیین کنید و در عین حال کسب وکار سودآوری داشته باشید، چه میزان خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوالات و چندین سوال دیگر در مورد نقطه سر به سر، فواید و محدودیت های آن کافیست تنها چند دقیقه زمان بگذارید و این مقاله را تا انتها بخوانید. به علاوه اگر از طرفداران ابزارهای کاربردی کسب وکار و یادگیری مفاهیم به شکل خودآموز می باشید، در انتهای این مقاله ابزاری ویژه را به شما معرفی خواهیم کرد.

نقطه سر به سر (Break-Even Point) به معنای نقطه ای است که در آن مجموع هزینه ها با مجموع درآمدها برابر می شود. این عدد به کمک سطح و تعداد محصولات یا خدمات تولید شده در طول فرایند تولید یا یک دوره مالی تعیین می شود که در آن درآمد ایجاد شده با هزینه های رخ داده برابر است و درآمد خالص در آن دوره صفر است.

به عنوان مثال نقطه سر به سر یک کسب وکار بر مبنای سطح تولید ممکن است 5000 واحد محصول باشد و بر مبنای دوره مالی ممکن است 6 ماه پس از شروع فروش محصول در نظر گرفته شود. ما در این مقاله به صورت خاص به نقطه سر به سر بر مبنای تعداد واحدهای محصول یا خدمت تولید و ارائه شده می پردازیم.

به زبان ساده نقطه سر به سری یعنی سازمان نه پولی به دست می آورد و نه از دست می دهد بلکه به سر به سری رسیده است.

اولین هدف هر شرکتی دستیابی به نقطه سر به سر در کمترین زمان ممکن و با بیشترین کارآیی است. در این نقطه ضرر متوقف می شود و سودآوری شروع می شود. نقطه سر نمونه محاسبه حاشیه فروش به سر به شما کمک خواهد کرد تا بفهمید کسب وکار شما در صورت چه میزان کاهش در فروش همچنان سر پا باقی می ماند. به کمک این تحلیل حتی می توانید تغییراتی که با تغییر قیمت محصول، در سود اتفاق می افتد، را تشخیص دهید.

با محاسبه نقطه سر به سر می توانید اهداف فروش خود را با توجه به ظرفیت بازار تعیین کنید و میزان فروش برای دستیابی به بیشترین سود ممکن حتی پس از آن را تعیین نمایید.

کاربرد نقطه سر به سر در کسب وکار

هر کسب و کاری به دنبال رسیدن به نقطه سر به سر به سریع ترین شکل ممکن و با بیشترین کارآیی است. این نقطه، میزانی از فروش است که در آن ضرر متوقف و سودآوری آغاز می شود.

محاسبه نقطه سر به سر به خصوص برای افرادی که پیش زمینه خاصی در رشته های مدیریتی ندارند عموما کار دشواری است، اما نگران نباشید امروز شما می توانید این عدد را به کمک روش ها و ابزارهای مختلف محاسبه نقطه سر به سر در اکسل به سادگی پیدا کنید. محاسبه نقطه سر به سر در کسب وکار کاربردهای زیر را دارد:

 • یکی از کاربردهای نقطه سر به سر، تعیین ضرر و زیانی است که یک کسب و کار می تواند در صورت افت رقم فروش تحمل کند.
 • از این مفهوم برای سنجش تغییر در سودآوری، در صورت جایگزینی اتوماسیون که یک هزینه ثابت است، با نیروی کار که یک هزینه متغیر است، استفاده می شود.
 • از نقطه سر به سر برای تشخیص تغییراتی که در میزان سود در صورت تغییر در قیمت محصولات یا خدمات شرکت ایجاد می شود، استفاده خواهد شد.
 • در نهایت نقطه سر به سر به تعیین ظرفیت باقیمانده پس از رسیدن به آن کمک خواهد کرد. دانستن این موضوع به شرکت کمک می کند تا در مورد حداکثر سود قابل دسترسی آگاهی بیابد.

عواملی که منجر به افزایش نقطه سر به سری می شوند:

 • افزایش فروش، از آن جهت که شرکت برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان و تقاضای بازار باید بر تولید خود بیفزاید که تبعا منجر به افزایش هزینه تولید می شود.
 • تعمیر تجهیزات و دستگاه ها،کاهش ظرفیت تولید، منجر به فروش محصولات کمتر و در نتیجه درآمد زایی کمتر شده و همچنین هزینه تعمیرات نیز منجر به افزایش نقطه سر به سری می شود.
 • افزایش هزینه های تولید، این هزینه ها ممکن است شامل افزایش هزینه مواد اولیه، اجاره محل، افزایش حقوق کارکنان و … باشند.

عواملی که منجر به کاهش نقطه سر به سری می شوند:

 • افزایش قیمت محصول یا خدمت
 • تحلیل حاشیه سود و فروش محصولات با بیشترین حاشیه سود
 • قیمت گذاری و طرح های ترفیعی
 • برونسپاری تولید
 • تحلیل هزینه های ثابت و متغیر

مزایای تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر

نقطه سر به سر فواید و کاربردهای فراوان و متفاوتی در کسب وکارهای گوناگون دارد. برخی از مزایای محاسبه نقطه سر به سر در ادامه آورده شده است :

 • مفهوم نقطه سر به سر تخمین دقیقی از تعداد واحدهای مورد نیاز که باید به فروش برسند تا سازمان واقعا شروع به سودآوری نماید را به شما ارائه می کند.
 • این نقطه به شما کمک خواهد کرد تا هزینه های ثابت و متغیر را شناسایی و میان آنها هماهنگی ایجاد نمایید.
 • این نقطه یک ابزار اندازه گیری است که برای تعیین اهداف فروش، به شکل موثر مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نقطه سر به سر می تواند پیامدهایی که یک هزینه یا افزایش کارآیی بر میزان سودآوری یک کسب وکار دارند، پیش بینی کند.
 • این معیار می تواند به شرکت در محاسبه سود (ضرر) شکل گرفته در سطوح مختلف فروش و تولید کمک کند.
 • سازمان ها می نمونه محاسبه حاشیه فروش توانند از آن برای ارزیابی میزان تقاضای آتی استفاده کنند. اگر رسیدن به نقطه سر به سری بیشتر از بازه ی زمانی تعیین شده بر اساس تقاضای تخمین زده شده باشد، این یعنی” ضرر” و شرکت احتمالا باید تولید را متوقف کند یا تغییراتی اساسی برای افزایش تقاضا انجام دهد.
 • نقطه سر به سر کمک می کند تا شما اثرات احتمالی تغییر در قیمت فروش محصول یا خدمت را پیش بینی نمایید.
 • اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در تصمیم گیری های مهم مدیریتی به کمک شما می آیند. به عنوان مثال می توان به اقدام برای دریافت وام، قیمت گذاری محصول (خدمت) یا شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اشاره کرد.

محدودیت های تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر

توجه کنید که تحلیل نقطه سر به سر مانند هر تحلیل مالی دیگری دارای محدودیت ها و معایبی نیز می باشد. در ادامه به برخی از محدودیت های تحلیل آن می پردازیم:

 • نقطه سر به سر بر مبنای این فرض محاسبه می شود که درآمد و هزینه ها با تولید تغییر نخواهند کرد.
 • در تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر فرض می شود که فروش و تولید همواره ثابت هستند که در عمل غیر ممکن است.
 • یکی از محدودیت های محاسبه نقطه سر به سر با این روش، این است که از این تحلیل تنها برای یک محصول یا خدمت می توان استفاده کرد و اگر شرکتی چندین محصول تولید کند در محاسبه نقطه سر به سر با دردسرهایی مواجه خواهد شد و لازم است از مدل های دیگری استفاده کند.
 • این فرض که قیمت فروش فارغ از سطح و میزان تولید همواره ثابت خواهد ماند، غیرعملی است.
 • ایجاد جداول سر به سری و استخراج نقطه سر به سر یک فرایند زمانبر است. (ما با ارائه بسته تحلیل نقطه سر به سر در اکسل، زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر را برای شما به حداقل رسانده ایم!)
 • گاهی اوقات برخی از سازمان ها با بیش از اندازه در نظر گرفتن اهداف فروش پس از محاسبه آن به کمک فرمول نقطه سر به سر منجر به افزایش استرس در میان کارکنان خود می شوند.

حال که فهمیدید نقطه سر به سر چیست و با مزایا، معایب و کاربردهای مختلف آن آشنا شدید، نوبت به محاسبه و تحلیل نقطه سر به سر می رسد.

نمودار نقطه سر به سر

یکی از روش های پرکاربرد در نمایش مفهوم نقطه سر به سر به ویژه در طرح های توجیهی کسب وکار که در آن حجم زیادی از اطلاعات به افراد ارائه می شود، استفاده از نمودارها و تصاویر است.

البته که جزییات و جداول ریز محاسبه نقطه سر به سر در اکسل نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، ولی اولین چیزی که در کوتاه ترین زمان ممکن توجه مخاطب را جلب کرده و میزان نقطه سر به سر را به ساده ترین شکل ممکن نشان می دهد، نمودار نقطه سر به سر است.

نمودار نقطه سر به سری، نموداری است که در آن حجم و میزان فروشی که در آن کل هزینه ها با درآمد فروش برابر خواهد شد، نشان داده می شود. نمودار نقطه سر به سر شامل یک محور افقی است که روی آن تعداد یا حجم محصول یا خدمت نشان داده می شود و دارای یک محور عمودی با عنوان درآمد/هزینه است.

مطابق نمودار نقطه سر به سر زیر، قبل از نقطه سر به سر ضرر و زیان و بعد از آن سود اتفاق می افتد. از این نمودار برای نمایش توانمندی کسب وکار در کسب سود با توجه به ساختار هزینه ای فعلی آن استفاده می شود.

نقطه سر به سر چیست

نحوه محاسبه نقطه سر به سری

نقطه سر به سری بر مبنای واحد کالا یا خدمات تولید شده در ساده ترین حالت بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

هزینه های ثابت = نقطه سر به سر

(هزینه های متغیر – قیمت کالا)

براین اساس لازم است قیمت های مختلف را برای کالا یا خدمات خود در نظر گرفته و با توجه به هزینه ثابت و متغیر مشخص کنید با تولید و فروش چه تعداد کالا به نقطه سر به سری خواهید رسید.

در طول فرآیند محاسبه نقطه سر به سر، علاوه بر تخمین تعداد کالای مورد نیاز جهت برابری میزان کل فروش با کل هزینه، آنچه برای مدیران برند و محصول و صاحبان کسب و کارها اهمیت دارد، امکان مقایسه سناریوهای مختلف در رسیدن به آن است.

به عنوان مثال مدیران بازاریابی بر اساس استراتژی بازاریابی خود در مرحله لانچ محصول به دنبال قیمت گذاری محصول هستند، حال با استفاده از تحقیقات بازار رنجی از قیمت را برآورد کرده اند اما با استفاده از تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر می توانند مناسب ترین قیمت را انتخاب کنند، به همین دلیل وجود ابزاری برای تحلیل نقطه سر به سری می تواند کمک شایانی به تصمیم گیری مدیران بازاریابی و برندینگ کند.

از این رو برای محاسبه نقطه سر به سر از فایل های اکسل فرمول بندی شده استفاده میشود تا با تغییر داده های ورودی امکان بررسی نتایج مختلف برای تصمیم گیرندگان فراهم شود تا استراتژی و سناریوهای تولیدی و فروش خود را به صورت کارآمد مشخص کنند.

ایجاد جداول سر به سری و استخراج نقطه سر به سر یک فرایند زمانبر و در برخی موارد کمی پیچیده است. از اینرو پیرو نیاز شناسایی شده در بازار، به خصوص در کسب و کارهای کوچک و برندهایی که به دنبال لانچ محصول هستند، بسته ایی تحت عنوان ” ابزار تحلیل نقطه سر به سر بر اساس تعداد واحد تولید شده ” آماده کرده ایم، تا زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر را برای شما به حداقل برسانیم و با ایجاد امکان محاسبه و مقایسه حالت های مختلف شما را در امر تصمیم گیری یاری دهیم.

این بسته، شامل فایل اکسل فرمول بندی شده جهت محاسبه نقطه سر به سر در اکسل به همراه خروجی های نموداری، و راهنمای استفاده از فایل به زبان ساده می باشد، که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید در کمترین زمان نقطه سر به سر کسب وکار خود را براساس واحد تولیدی محاسبه نمایید.

حسابداران خبره

قالب وبلاگ

ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻭﺵ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻮﺩ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﻥ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ‌ﺗﺮ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﯽ:

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ نمونه محاسبه حاشیه فروش ۹۰ ﺳﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻗﺮﺽ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ۱۰۰ ﺳﮑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ۱۱۰ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ‌ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ۹۰ ﺳﮑﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﭘﺲ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﺪ, ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ‌ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ.

ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﺴﺐ ﺍﻫﺮﻡ, ﻗﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ, ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ, ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ. ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻗﺮﺽ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﯾﺎ ﺿﺮﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ.

ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ, ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺍﺵ ﺍﻫﺮﻡ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﻋﺎﯾﺪﯼ, ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﺩ.

ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﻧﺪ, ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ, ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻋﺎﯾﺪﺵ ﺷﻮﺩ.

ﺭﻭﺵ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ‌ﮐﺎﺭ ﻣﻰ‌ﺭﻭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮ ﺭﻗﻢ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ (EBTT) ﺍﺳﺖ.

ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ‌ﮐﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭﺟﻪٔ ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ (operating leverage) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ”ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ“ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ, ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻳﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺥ ﻣﻰ‌ﺩﻫﺪ (ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ.

ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻰ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺭﻳﺴﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

محاسبه بازده فروش Return On Sales

زمانیکه صحبت از فروش پبش می آید همه بازاریابی ، میزان درآمد و توزیع محصول یا ارائه خدمات می اندیشمند . اما مدیر یک سازمان به چیزهای بیشتر باید فکر نمایند. از جمله اینکه :

 • آیا حاشیه سود مناسبی دارد ؟
 • آیا فروش مناسبی در مقایسه با رقبای خود دارد ؟
 • چگونه میشود فروش خود را افزایش دهد ؟
 • چگونه میتواند میزان هزینه ها را کاهش دهد ؟

یکی از نسبت هایی که میتواند با در نظر داشتن تمام سوالات فوق به مدیرعامل یا مدیر فروش اطلاعاتی مناسبی دهد ، بازده فروش است.

بازده فروش چیست ؟

بازده فروش Return On Sales = ROS، درآمد عملیاتی کسب و کار (درآمد قبل از کسر بهره و مالیات) که به عنوان درصدی از درآمد (درآمد ناخالص) بیان می شود.

این معیاری برای اندازه گیری میزان درآمد واقعی یک کسب و کار از طریق فروش خود است. با تقسیم درآمد عملیاتی بر درآمد محاسبه می شود.

فرمول بازده فروش به شرح زیر است:

بازده فروش درآمد عملیاتی درآمد ناخالص Return On Sales

درآمد نیز در صورت سود و زیان یافت می شود. ممکن است فروش یا گردش مالی نامیده شود.

چگونه بازده فروش را محاسبه می کنید؟

صورت حساب درآمد

در مثال بالا درآمد عملیاتی 64،000 و درآمد 440،000 است.

بازده فروش = درآمد عملیاتی / درآمد

64،000 / 440،000 = 14.55٪

بازده فروش نشان چیست ؟

بازده فروش نشان می دهد که پس از کسر هزینه فروش و هزینه های اضافی عملیاتی و استهلاک ، چه میزان از درآمد باقی مانده است.

بازده فروش توانایی یک شرکت را برای مدیریت کارآمد هزینه ها و سربار خود و مقاومت در برابر شرایط نامساعد تجاری اندازه گیری می کند.

نکات مفیدی در مورد بازده فروش

بازده فروش خالص از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت خواهد بود ، بنابراین مهم است اعداد کسب و کار خود را با مشاغل مشابه در بازار خود مقایسه نمایید. اگر بازده فروش شما با سایر مشاغل موجود در بخش شما متفاوت باشد ، برای بررسی دلیل این امر نیاز به تحقیق دارد.

 1. بازده کم فروش ممکن است نشان دهد که قیمت فروش شما بسیار پایین است یا هزینه های شما در مقایسه با رقبا بسیار زیاد است.
 2. بازده بسیار بالای فروش نسبت به رقبا ممکن است نشانگر این باشد که شما هزینه های خود را کاملاً درک نکرده اید و موارد حذف شده است.

هدف این است که بازده فروش خالص را تا آنجا که ممکن است بیشتر کنید. اگر بازار اجازه دهد ، می توان با کاهش هزینه های محصول با طراحی یا بهره وری تولید ، با کاهش هزینه های اضافی یا با افزایش قیمت فروش و حجم فروش ، به این مهم دست یافت.

موارد اول باید از درآمد و درآمد عملیاتی حذف شود ، زیرا بازده فروش معیار عملکرد عملیاتی کسب و کار است.

 • نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی MROI چیست ؟
 • 7 راه افزایش بهره وری فروش
 • محاسبه ارزش برند
 • 14 شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد فروش Sales KPI
 • هزینه حفظ مشتری در مقابل هزینه جذب مشتری جدید

مطالب سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم میباشد و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.