دستیاران معاملاتی


بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

موضوع: تخفیف ارزش معاملاتی

گزارش شماره 3587- 5/30 -27/11/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که عین متن آن ذیلا درج می گردد حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 9/3/1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است همانگونه که مستحضر هستند کمیسیون تقویم املاک شهرستان دامغان در تعیین ارزش معاملاتی سال 1368 املاک شهرستان مزبور به موجب بند 3 صفحه آهر دفترچه ارزش معاملاتی نسبت به زمینهائی که از طریق سازمان زمین شهری به منظور ایجاد واحدهای مسکونی به اشخاص واگذار می گردد 50% تخفیف منظور نموده بود و چون این موضوع مورد اعتراض سازمان مذکور واقع و حسب گزارش دستیاران معاملاتی کارشناس اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز تخفیف مزبور باعث ایجاد ناهماهنگی در مقایسه با ارزش اراضی سایر املاک و نقاط شهرستان مذکور گردیده بود با صدور مجوز از طرف آن مقام محترم کمیسیون تقویم املاک شهرستان مذکور در اجرای بند 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل و تخفیفات منظور شده در ارزش معاملاتی را حذف و تاریخ اجرای تعدیل مزبور را 1/1/71 قید که این دفتر نیز در ارتباط با تاریخ اجرای تصمیمات اخیر کمیسیون مزبور در پاسخ نامه سازمان زمین شهری باستناد مقررات قسمت اخیر تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نموده که ارزش معاملاتی تعیین شدع حسب تبصره مزبور پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و لکن سازمان فوق الذکر طی نامه شماره 36721/س مورخ 27/10/71 خود عنوان مقام وزارت متبوع به پاسخ مدکور معترض بوده و اقدام کمیسیون تقویم املاک شهرستان یادشده درخصوص اعمال 50% تخفیف نسبت به اراضی واگذاری از طرف سازمان زمین شهری را بلحاظ دخالت دادن هویت مالک در امر تقویم خارج از اختیارات کمیسیون و نفسا و موضوعا مبتنی بر تخلف و به تبع آن از ابتدای امر و از لحظه تصویب محکوم به ابطال دانسته و بدین لحاظ گنجانیدن حذف تخفیف مورد بحث را در شمار موارد موضوع بندهای 1 و 2 و 3 تبصره یک ماده 64 مذکور صحیح نمی داند . بنظر این دفترگرچه استدلال سازمان زمین شهری درخصوص موضوع مبنی بر اینکه تخفیف موردنظر از ابتدا محکوم به بطلان بوده است مقرون به صحت و دستیاران معاملاتی قابل پذیرش بنظر می رسد لکن نظر به اینکه مراحل مربوط به حذف تخفیف مزبور توسط کمیسیون تقویم املاک در اجرای بند 2 تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تعدیل ارزشهای معاملاتی منطقه صورت گرفته است و از طرفی تصمیمات متخذه کمیسیون نیز در این مورد با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده مذکور ظرف یکماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد علیهذا با توجه به مراتب موضع گزارش می گردد خواهشمند است نظر عالی را درخصوص مورد اعلام و یا مقرر فرمائید موضوع در شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد صدور رای قرار می گیرد هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رای می نماید رای اکثریت گرچخ اصلح آن بوده است که کمیسیون تقویم املاک بجای پرداختن به عنوان مالک , وضعیت حقوقی املاک را در ارتباط با تخفیف منظور شده باین نماید, اما از آنجا که طبق مفاد بند ”الف “ ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کمیسیون مکلف است در تعیین قیمت اراضی شهری وضعیت حقوقی ملک منجمله موضوع ” مشاع بودن “ و ” نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن و یا داشتن دفترچه مالکیت “ را هم ملحوظ نظر قرار دهد , از طرفی واگذاری اراضی توسط سازمان زمین شهری برای ایجاد واحدهای مسکونی نیز متضمن ترتیبات و وضعیت حقوقی خاصی می باشدبنابراین جاری ساختن تخفیف مذکور به وسیله کمیسیون تقویم املاک در حقیقت بنا به این ملاحظات حقوقی بوده است و نمی توان اقدام به اینصورت را خلاف قانون تلقی نمود و علیرغم استدلال سازمان زمین شهری محکوم بابطال نخواهد بود بالنتیجه اقدام کمیسیون تقویم املاک بعدی مبنی بر حدف تخفیف مابه الاختلاف را به عنوان تعدیل دانسته , مطابقت آن با مفاد بند 2 تبصره 1 ماده 64 یادشده را تأئید می نماید توضیح اینکه نظر کمیسیون اخیرالذکر طبق قسمت اخیر تبصره 1 مزبور , پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی آن لازم الاجرا می باشد.

مفاد گزارش واصله حاکی از آن است که کمیسیون تقویم املاک دامغان پس از تعیین ارزش معاملاتی املاک مورد نظر هویت مالک را ملاک اعمال تخفیف ارزش املاک مورد انتقال وی قرار داده , حال چون موضوع هویت مالک از جمله موارد مصرح در بند الف ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین ارزش نیست , لذا تخفیف مقرر از طرف کمیسیون تقویم املاک دامغان فاقد محمل قانونی بوده بدین جهت نظر بعدی کمیسیون مزبور مبنی بر حذف تخفیف نیز از تاریخ اولیه اجرای ارزش معاملاتی قابل اجرا می باشد.

DIP Buyer
Your Trading Assistant

DIP Buyer is a platform that helps traders find profitable trading positions based on their strategies. Sign up for FREE.

Get started now

DIP Buyer offers everything you need.

Stop wasting your time monitoring many charts.
DIP Buyer does it for you 24/7.

Push Notification

Turn on notification for your strategies and get notified when a new match was found.

Real-Time Monitoring

DIP Buyer trading assistant analysis market 24/7 so you won't miss a profitable entry.

Supports All Analysis Type

Price Action Classic, RTM & ICT

Easy To Use

Search the whole market with just simple filters within a second.

DIP Buyer is more than just a search tool.

Use DIP Buyer independent chart to watch all matches of your strategies in multiple timeframes without NO LIMITATIONS.

Work 1 Work 2 Work 3

Choose your pricing plan.

Simply pricing - 7 Days free trial

Personal

 • 1 user
 • 10 websites
 • Access to premium templates
 • Basic support

Agency

 • 2-15 users
 • 50 websites
 • Access to premium templates
 • Priority support

Enterprise

 • Unlimited users
 • Unlimited websites
 • Access to premium templates
 • 24/7 support

Everything is covered.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum in nisi commodo, tempus odio a, vestibulum nibh.

 • Weekly new templates
 • Access to new features
 • MailChimp integration
 • Stripe integration
 • 100 refund guarantee
 • Advance SEO tools
 • Free unlimited support

Try Knight free for 7 days

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum in nisi commodo, tempus odio a, vestibulum nibh.

Create your account

Frequently asked questions

Answers to most common questions.

Which market do you support?

We are covering cryptocurrency market for now. Forex will be added soon.

Which Exchanges do you support?

Binance, Kucoin & Coinex. More exchanges coming soon.

How it works?

DIP Buyer trading assistant monitors all crypto currencies in different timeframes for matches based on more than 300 strategies so you won't waste your time monitoring them.

It gives us signals?

NOT YET, but it helps you to analyze chart easier & make decisions with more confident.

ساخت دستیار نیمه اتوماتیک برای معاملات فارکس

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

نیاز به یک دستیار دارم که بتونم باهاش با کلیک کردن روی یک کندل (آخرین کندل ) بلافاصله یک سفارش buy بالای high کندل قرار بدم و یک سفارش sell پایین low کندل قرار بدم. که البته حجمش رو هم بتونم خودم تعیین کنم .

سایر جزییات

 • کارفرما: کاربر263733
 • کد پروژه: 222118
 • حداقل قیمت: 100,000 تومان
 • حداکثر قیمت: 300,000 تومان
 • مهلت: 7 روز
 • تعداد مشاهده: 232
 • وضعیت مناقصه: بسته

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دستیاران معاملاتی دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

 • طراحی اکسپرت برای معاملات اتوماتیک بر روی متاتریدر

سلام خدمت همه دوستان و مجریان عزیز . اکسپرت مورد نظر بدون هیچ اندیکاتوری و صرفا بر اساس حرکت قیمت با اجرای معاملات و سفارشاتی در فواصل مشخص فعالیت می کند. توضیحات کاملتر در فایل ضمیمه ارِِِاِیه شده ا

ساخت ربات کاملا اتوماتیک بر اساس استراتژی های اقای دکتر بیل ویلیامز که در کتاب های NTD چاپ سال 1998 و کتاب تئوری اشوب ورژن 2 چاپ سال 2004 گفته شده است. + سیگنال های ورود دستیاران معاملاتی بر اساس واگرایی ها و نقاط

یکی نفر رو میخواهم که اکسپرتی تمام اتوماتیک برای من بنویسد که استراتژی که داخل ویدئوی پیوستی توضیح دادم رو به صورت خودکار ترید کنه. توجه داشته باشید میخواهم موارد زیر را حتما د

من یک اکسپرت برای بازار فارکس می خوام

این اکسپرت نیمه خودکار باید باشد و باید بر اساس شرایطی که برایش تعریف می شود الارم دهد.دقت این اکسپرت خیلی مهم است.

سلام من رباتی برای متاتریدر 4 میخوام که عینا مثل ربات دراگون کار کند که در ادامه اکسپرت دراگون را خواهم فرستاد فقط یک تفاوتی داشته باشد.یک اینکه در جهتی که میخواهیم پوزیشن باز کند و در خلاف دستیاران معاملاتی جهت ب

ساخت ربات معامله گر بر اساس ورود به معامله طبق اندیکاتور مووینگ اوریج و ادامه معامله بر اساس مقادیر تابع فیبوناتچی

فصل سوم چهارم و پایانامه با عنوان مطرح شده ، مدل سازی

یه اکسپرت میخواستم که با کراس موینگ اوریج ترید کند

ساخت ربات کاملا اتوماتیک بر اساس استراتژی های اقای دکتر بیل ویلیامز که در کتاب های NTD چاپ سال 1998 و کتاب تئوری اشوب ورژن 2 چاپ سال 2004 گفته شده است. + سیگنال های ورود بر اساس واگرایی ها و نقاط

یک اکسپرت میخوام برای مدیریت حجم و حفظ سود در بازار فارکس برای متاتریدر 4

من یک اکسپرت برای بازار فارکس می خوام

این اکسپرت نیمه خودکار باید باشد و باید بر اساس شرایطی که برایش تعریف می شود الارم دهد.دقت این اکسپرت خیلی مهم است.

ساخت ربات اتوماتیک متاتریدر ۵

گرفتن پوزیشن بای:

۱ هم جهت شدن ۵ مووینگ اورج

به یک نفر دستیار - ترجیحا دانشجوی کامپیوتر با مهارت نوشتن و خواندن انگلیسی خوب برای کارهای زیر به صورت روزانه نیازمندم:

ارسال و مدیریت ایمیل ها

نوشتن پست در شبکه های اجتماعی

 • ساخت ربات کاملا اتوماتیک بر اساس استراتژی های اقای دکتر بیل ویلیامز که در کتاب های NTD چاپ سال 1998 و کتاب تئوری اشوب ورژن 2 چاپ سال 2004 گفته شده است. + سیگنال های ورود بر اساس واگرایی ها و

به مشاور دستیاران معاملاتی و دستیار مجازی برای فارکس و سئو نیازمندیم

من توسط یک کارگزار فارکس کلاهبرداری شده ام. بنابراین من به کسی نیاز دارم که به عنوان دستیار مجازی به من کمک کند تا در وب سایت بررسی مانند

دستیاران معاملاتی

کانال vip ازدیجیتال

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور

نوشته‌های تازه

 • فیلتر الگوهای سه کندلی به همراه حمایت و مقاومت HF-175 مخصوص بورس تهران
 • دانلود رایگان فیلتر ورود پول در یک دوره سه ماهه مخصوص بورس تهران HF-506
 • دانلود اندیکاتور Rex Indicator برای نوسان گیری تشخیص روند و واگرایی مخصوص بورس و فارکس
 • دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Stochastic RSI مخصوص بورس و فارکس MT5
 • دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Simple ZZ Consolidation Zones مخصوص بازار بورس و فارکس
 • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 18 views
 • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 18 views
 • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 17 views
 • سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها 17 views
 • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 14 views
 • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 12 views
 • دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 11 views
 • دانلود رایگان فیلتر ورود پول در یک دوره سه ماهه مخصوص بورس تهران HF-506 11 views
 • استراتژی نوسان گیری معجزه هیکن آشی مخصوص بازار ارزدیجیتال و فارکس 9 views
 • فیلتر الگوهای سه کندلی به همراه حمایت و مقاومت HF-175 مخصوص بورس تهران 8 views
 • 1459 کاربر کل کاربران سایت
 • 0 محصول مجموع محصولات
 • 401 مطلب کل مطالب سایت
 • 1394 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

 • فیلتر الگوهای سه کندلی به همراه حمایت و مقاومت HF-175 مخصوص بورس تهران
 • دانلود رایگان فیلتر ورود پول در یک دوره سه ماهه مخصوص بورس تهران HF-506
 • دانلود اندیکاتور Rex Indicator برای نوسان گیری تشخیص روند و واگرایی مخصوص بورس و فارکس
 • دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Stochastic RSI مخصوص بورس و فارکس MT5

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

استراتژی تجارت نوسان دستیار تجارت فارکس

همینطور که می دونید یکی از روش های معامله گری و استراتژی های معامله کردن در بازار های فارکس و ارزهای دیجیتال ، شناسایی و ورود و خروج در نقاط ریورس reverse point یا نقاط برگشت نمودار هستش. و نکته قابل اهمیت و مهم در این خصوص عدم تغییر در نقاط شناسایی شده است که اصطلاحا به ریپینت Repaint معروف است. خیلی از استراتژی ها که شامل مجموعه ای از اندیکاتورها می باشد در اصطلاح ریپینت می شوند و نقاط دقیق را شناسایی نمی کنند و یا اگر شناسایی کنند قابل اتکا نیستند. اما ما در این دسته از محصولاتمون بهترین استراتژی های نقاط برگشت بدون ری پینت را به شما معرفی می کنیم.

توضیحات

🎁برای دریافت رایگان این محصول و سایر محصولات نام بروکر خود را به شماره ی ۰۹۳۶۵۴۹۱۷۳۷ واتس اپ کنید.🎁

بهترین استراتژی های شناسایی نقاط برگشت بدون ری پینت شدن.

climaxprime

نکته : با تمرین کردن در حساب های دمو و یا حسابهای سنتی، این استراتژی ها را بارها و بارها تمرین و آزمون و خطا کنید تا بالاخره به توانایی و مهارت لازم در خصوص معامله کردن با این ابزارها و استراتژی های معاملاتی دست یابید. این نکته رو توجه داشته باشید که از هیچ استراتژی و روش معاملاتی نمی توانید کسب سود کنید مگر اینکه بارها و بارها مورد تمرین و آزمایش قرار داده باشید.
نکات مهمی که می بایست قبل از استفاده از هر استراتژی از آن مطلع شوید، شناخت خودتان در خصوص میزان ریسک پذیری، زمان معاملات، مدت زمان معامله کردن در روز یا در ماه و …. می باشد.
از این استراتژی لذت ببرید.

توجه داشته باشید تمامی محصولات این سایت از سایت های بروز خارجی تهیه و ترجمه شده است و هیچکدام از محصولات مورد تایید و یا رد صاحبان این سایت نمی باشد. لذا حتما قبل از حصول اطمینان از کیفیت ربات ها و محصولات حتما آنها را در حسابهای دمو و یا حسابهای با ریسک کم مانند حسابهای سنت و میکرو بارها و بارها تست کنید.
مسئولیت کلیه عواقب استفاده از این محصولات بعهده ی خودتان می باشد.

ضمن اینکه شما برای دریافت رایگان بهترین استراتژی های معاملاتی، بهترین اندیکاتور ها و بهترین ربات های معامله گر و آموزش ها که یصورت دائم در مقایسه با سطح جهانی بروز رسانی می گردد و همیشه جدیدترین ها در این وبسایت بصورت رایگان، عرضه و معرفی خواهند شد، کافیست در وب سایت ما با یکی از بروکر های طرف حساب ما افتتاح حساب کنید و یا اینکه اگر قبلا در یکی از بروکرهای مد نظر ما ثبت نام کرده اید کافیست کد معرف ما را به پشتیبانی بروکر اعلام کنید تا ما را بعنوان معرف شما شناسایی کنند و بعد از آن با ثبت نام در سایت ما بعنوان کاربر ویژه از تمامی خدمات ما بصورت رایگان ، نامحدود و مادامالعمر استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.