سهام زیانده چه سهامی است؟


نویسنده: محمدرضا سیمیاری 2015 8 0 8 دقیقه

سهام زیانده چه سهامی است؟

شرکت های سهامی عام و خاص از جمله شرکت های سرمایه محسوب می شوند.

شخصیت سهام دار در این نوع شرکت ها فاقد اهمیت و اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است. به عبارت دیگر تحصیلات، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی ، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهام دار هیچ گونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد.
با توجه به عدم تاثیر اکثریت عددی سهام دارای در تصمیم گیری ها ، تعداد سهام داران ، در صورتی که مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکت های بامسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را دارای نفوذ و صاحب اقتدار در شرکت می سازد.

عبارت ” مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است ” در ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تمامی اساسنامه های شرکت های سهامی عام و خاص ذکر می شود بدون آنکه اکثر سهام داران به معنای واقعی آن آگاه باشند.
سهام دار شده در شرکت سهامی به معنی ایجاد رابطه ای طولانی و مستمر است و ماهیت آن به کلی با فی المثل خریدن اوراق مشارکت یا سرمایه گذاری در ساخت یک مجتمع مسکونی یا اداری متفاوت خواهد بود.
در سهام داری شرکت ها، به علل گوناگون از جمله تغییر قوانین، نوسان قیمت ها ، تاثیرات اجتماعی و سیاسی و نحوه عملکرد مدیران، معمولاَ شرکت در یک دوره مالی بسیار سود ده و در دوره مالی دیگر به دلیل پرداخت هزینه ها، عوارض ، مالیات های سنگین . منظور کردن ذخایر برای جلوگیری از ورشکستگی ممکن است مالاَ زیان ده باشد. زمان شکوفایی و قدرت شرکت، سهام ارزش بیشتری می یابد و سود نقدی سالانه نیز به سهام داران تعلق می گیرد. در دوره رکود و افول، ممکن است با بدهکاری شرکت به ارگان ها دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی، وزارت دارایی و احتمالاَ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند بانک ها ، نقدینگی و اموال کفاف پرداخت دیون شرکت را ندهد. در چنین شرایطی ماده یک پیش گفته به این معنی است که سهام سهام دار در شرکت ، هر چه باشد از بین رفته و ارزش خود را از دست داده است و سهام دار دیگر تکلیفی به پرداخت دیون و تعهدات شرکت از اموال شخصی خود ندارد. در واقع مسئولیت وی در حد همان مبلغ اسمی سهامی خواهد بود سهام زیانده چه سهامی است؟ که در شرکت پذیره نویسی کرده است.

 • حداقل تعداد سهامداران برای تشکیل شرکت ها

طبق ماده سه ” لایحه ” در شرکت های سهامی تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد. بنابر ماده 101 ” لایحه ” ، شرکت های سهامی برای تشکیل مجامع عمومی الزاماَ باید هیات رئیسه ای متشکل از چار نفر باشد که سه نفر آن ها حتماَ سهام دار باشند. در نتیجه در هیچ شرایطی این امکان که شرکت سهامی دارای دو سهام دار باشد متصور نیست و در زمان انتقال سهام ، این موضوع باید مدنظر انتقال گیرندگان قرار گیرد تا هنگام ارائه صورت جلسات انتقال سهام به اداره ثبت شرکت ها، با مشکل عدم پذیرش رو به رو نشوند.
توصیه می شود سهام دارانی که قصد دارند در شرکت های سهامی به میزانی مشارکت کنند که کنترل شرکت را در اختیار داشته باشند حتماَ تعداد سهام خود را حداقل به سه شخص حقیقی یا حقوقی معتمد خود تخصیص دهند تا در صورت بروز اختلاف با سایر سهام داران، خود قادر به برگزاری و انتخاب هیات رئیسه و اداره مجامع عمومی باشند.
در غیر این صورت یک سهام دار با دارا بودن 90 درصد سهام نیز نمی تواند مجمع عمومی را تشکیل داده و اداره کند.
هر آنچه از یک تیم زبده و متخصص حقوقی انتظار دارید را با متخصصان نیک تجربه کنید ..
شماره تماس :

سهام زیانده چه سهامی است؟

مطالبات و آور ده نقدی با توجه به بحث معافیت مالیاتی. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بلاتکلیف مان ده .

از محل آور ده نقدی مطالبات حال ش ده سهامداران و مازاد. تجدید ارزیابی دارایی ها را ارائه کر ده بود این روزها. با مانعی در جریان انجام این افزایش سرمایه مواجه ش ده . "بالبر" از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مطالبات و آور ده .

عملیاتی و سودآوری اولین و تنها تولید کنن ده کاغذ ویرجین. می توان به پایین بودن بهای تمام ش ده تولید محصولات. داشتن بخش عم ده ای از بازار فروش محصولات و نیز. و ضعف این مجموعه انجام ش ده است به طوریکه هزینه.

پیرامون شرکت های مختلف مطرح ش ده بود قیمت سهام در. ها با شایعات مختلفی که در رابطه با قراردا ده ای جدید. با بهبود وضعیت همراه ش ده گروه فلزات اساسی و سنگ. جهانی نفت از بحران خارج ش ده و یا زیان ده ی.

سازی را به پایان رسان ده اند هیچ گونه افزایش هزینه. بود و احتمالاً در آین ده شاهد کاهش قیمت این محصول.

پیش دامنگیر بازار مسکن ش ده بود با افزایش 60 درصدی. قیمت میلگرد نیز روبرو ش ده اند مدیر امور مالی شرکت. پایان رسان ده اند هیچ گونه افزایش هزینه ای از بابت. در آین ده شاهد کاهش قیمت این محصول فولادی خواهیم بود.

ای کشور در ما ده الحاقی36 مصوب کر ده اند به منظور. هزینه ای و سرمایه ای از محل درآم ده ای اختصاصی کمکها. و سایر درآم ده ایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی. کمک زیان در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

بر وع ده خود مبنی بر افزایش سرمایه 100 درصدی این. طبق اطلاعات ارائه ش ده "خاور" قصد دارد سرمایه خود را. اصلاح ساختار مالی جهت بهبود تراز مالی شرکت افزایش ده د. از محدو ده منفی تابلوی معاملات به صف خرید بیش از.

براساس گزارش شفاف سازی اعلام نمو ده که این شرکت همانند. به مبلغ حدود 14 000 ریال رسی ده است نرخ فروش. لحاظ ش ده است با ملاحظه 1-تغییری در پیش بینی مقدار. که به ثبات نسبی رسی ده و از نظر کارشناسان بازار.

p/e موزون بازار سرمایه را طی سال های اشاره ش ده . نشان می ده د و نمودار زیر نوسانات شاخص کل بورس. را در همین دوره ترسیم نمو ده است براساس گزارش شرکت. مالیات پیش بینی ش ده کل شرکت ها موجود در بورس.

آنچه در سال 93 محقق کر ده بودند نیز کمتر برآورد. کر ده و عملکرد 9 ماهه آنها نیز چنگی به دل. آخرین اطلاعات ارائه ش ده روی سامانه کدال برآورد کر ده اند. ها در سال 93 94 و بودجه برآورد ش ده برای.

های خود را داشتند و طبق استاندار ده ای حسابداری بایستی برای. دارایی های تجدید ارزیابی ش ده خود مالیات بپردازند این در. مالیات بود همچنین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی ش ده در. متن مکاتبات انجام ش ده بین روسای سازمان بورس و سازمان.

تدوین ش ده برای این نهاد نبو ده است بر اساس گزارش. فعلی تبدیل به نهادی ش ده که در امور و فعالیت. را برای آن صرف کر ده اند اظهار نظر می کند. خصوصی عمل کر ده است که نمونه عملکرد این چنینی شورای.

ش ده اعلام شد که این میوه ها در شرایط بسیار. مساعد و از طریق کانتینرهای مجهز وارد ش ده اند مدتی. توزیع میان نیازمندان برای استفا ده مفید از این محصولات ارائه. با میوه های قاچاق از سوی نها ده ای ذی ربط به.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ده دشت گفت 21 راس دام. طی حمله پلنگ در کهگیلویه تلف ش ده است br style color:#991515">ده دری ده ش ده و. بری ده شدند br style tag_info">کد خبر: ۱۶۳۱۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

فرابورس و سپر ده گذاری به جهت عدم وجود شفافیت لازم. فرابورس سپر ده گذاری مرکزی و بورس انرژی و مشتاقان و. خود انتخاب نمو ده ایم لیکن نگاه سلیقه ای و متفاوت. و زیان فراوان برای سهامداران جزء گردی ده است که چیزی.

اقتصاد مقاومتی یک برنامه حساب ش ده و روزنه رحمت استبه. خودتان اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد قرار ده ید. را به مدیر بد ب ده یم از آن استفا ده خوب نخواهد. کرد و آن را بد جلوه می ده د و بالعکس.

بر مدار خودرویی ها نبود و عم ده سهام شرکتهای خودرویی. واکنش سهام زیانده چه سهامی است؟ لحظه ای نشان می ده ند در حالی که این. چه اتفاقی قرار است رخ ده د وی تصریح کرد هر. تا به وصول رسیدن این مذاکرات باید سهماداران صبور بو ده .

دو سال اخیر در زمینه قیمت دارو دنبال کر ده اند. این است که داروهای زیان ده نداشته باشیم بر همین. اساس اصلاح قیمت داروهای زیان ده به موقع انجام می. نرخ عمومی تورم در کشور بو ده است یعنی ما تقریبا.

همچنین نماین ده سازمان بورس آقای رجبی و نماین ده موسسه حسابرسی. کوچک ترین سهامدار در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام. بورسی کسب کر ده است وی به عملکرد سال مالی گذشته. رسی ده است صدوقی با اشاره به افتتاح پروژه های توسعه.

اعلام نمو ده که آزاد سازی این ذخیره عمدتا با رویکرد. اصلاح ساختار مالی و کاهش زیان انباشته و احیانا افزایش. رتبه توانگری شرکت بو ده و باعث تسریع در رفع محدودیت. ما سهام زیانده چه سهامی است؟ ده 141 قانون تجارت می گردد لذا با توجه به.

فردین آقا بزرگی - مدیرعامل کارگزاری بانک آین ده اثرات. آین ده ادامه داد با این حال رشدی که در یکی. دوماه گذشته خود را به صورت شارپی و فزاین ده نشان. تصمیمات سیاسی به نوعی ارزیابی مثبت ش ده و آثار خود.

روند نزولی بازار بورس ناشی از وجود ابهام و شرایط بهتر بازارهای موازی است

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران گفت: بازار بورس در حال حاضر ابهام بسیاری دارد. از آنجا که بازارهای موازی بازدهی‌های بهتری نسبت به بازار بورس دارند، بازار بورس روند نزولی به خود گرفته و بنابراین هر روز از تعداد سرمایه‌گذاران این بازار کاسته می‌شود.

محمد مهدی زارع‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره علت کاهش پی‌درپی شاخص کل بورس، اظهار کرد: ابهام بسیاری در بازار بورس وجود دارد. برای مثال در گروه پالایشی سود چند برابر شده است اما سهامی مثل شاوان یا شبندر صف فروش هستند و این در حالی است که p/e این سهام کمتر از ۴ است.

وی افزود: البته افراد در حال مقایسه بازار بورس با سایر بازارها هم هستند. نرخ بهره در بازار بین بانکی هر روز بالاتر می‌رود زیرا سیاست دولت این است که به جای بازار سرمایه، تورم را از طریق بازار پول کنترل کند. بر همین پول بیشتری به سمت بازار پول هدایت می‌شود. بازار مسکن رشد شارپی عجیبی داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار جهانی به دنبال رکود ناشی از کنترل تورم در حال کاهش است. به علاوه قیمت‌ها در بازار سرمایه به راحتی کاهش می‌یابد اما در بازارهای دیگری مثل خودرو قیمت‌ها اینچنین با کاهش مواجه نمی‌شود.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: ابهام موجود در بازار باعث شده تا سرمایه‌گذاران از این بازار فراری شوند.

وی تصریح کرد: دولت برای کنترل تورم به قیمت‌گذاری دستوری رو آورده است. سال‌ها است که در کشورهای مختلف قیمت‌گذاری دستوری منسوخ شده است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود شرکت تولیدکننده و فروشنده زیان‌ده شوند و به همین دلیل تعداد افرادی که به بازار وارد می‌شدند هر روز کمتر می‌شود.

زارع‌پور در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بازار بورس گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؟ گفت: روند فعلی بازار بورس نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. با قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند و این زیان‌ده شدن باعث بیکار شدن بخشی از پرسنل شرکت، ایجاد رکود در اقتصاد و در نهایت تعطیلی شرکت تولیدی می‌شود.

وی افزود: در نتیجه این تعطیلی، عرضه محصولات در بازار کم می‌شود و با روی کار آمدن دلال‌ها قیمت‌ها عجیب و غریبی را در بازار شاهد خواهیم بود؛ در واقع باعث تورم عرضه می‌شود. ما تجربه اتفاقات مشابه را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران خاطرنشان سهام زیانده چه سهامی است؟ کرد: در شرایط فعلی با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، شرکت‌هایی باید برای سرمایه‌گذاری انتخاب شود که دولت دخالت کمتری در آن‌ها داشته باشد و p/e آینده‌نگر خوبی نیز داشته باشند. در بازاری که شرکتی مثل فولاد سهام زیانده چه سهامی است؟ مبارکه با p/e آینده‌نگر حدود ۳.۵ معامله می‌شود، شرکتی با p/e آینده‌نگر ۶ دارای ریسک است.

زارع‌پور افزود: تا زمانی که نقدینگی وارد بازار نشود و حجم معاملات تغییری نکند صبر بهترین استراتژی است.

خبر خوش رئیس سازمان خصوصی سازی/ این افراد سهام عدالت می‌گیرند

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود سهام عدالت امسال نسبت به ۱۳۹۹، دو برابر شده است، اعلام کرد: قانون می‌گوید که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید سهام عدالت داشته باشند، اما حدود سه و نیم میلیون نفر از آنها سهام عدالت ندارند.

خبر خوش رئیس سازمان خصوصی سازی/ این افراد سهام عدالت می‌گیرند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری آنلاین از روابط عمومی برنامه «تهران ۲۰»، «حسین قربان‌زاده» در این برنامه درباره مهم‌ترین عملکرد این سازمان در یک سال اخیر افزود: مهم‌ترین اتفاق رویداد بین‌المللی بود که در اجلاس سران برگزار شد؛ فرصتی پیش آمد تا همه شرکت‌هایی که در ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند یک‌بار برای همیشه سهام زیانده چه سهامی است؟ در ۹ پاویون عرضه شوند.

وی ادامه داد: جزییات چگونگی واگذاری این اطلاعات به‌سختی به دست مردم می‌رسد، اما سامانه پاسخ افتتاح شد تا تمام اطلاعات در دسترس مردم این حوزه باشد و حدود ۹۸۰ شرکت واگذار شده‌اند.

قربان‌زاده درباره جاماندگان سهام عدالت توضیح داد: قانون می‌گوید که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید سهام عدالت داشته باشند اما حدود سه و نیم میلیون نفر از آنها سهام عدالت ندارند. این افراد نباید به جایی مراجعه و ریالی پرداخت کنند. آماده اختصاص سهام عدالت به این افراد هستیم که پس از ابلاغ مصوبه دولت انجام خواهد شد.

قربانزاده

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اینکه حدود ۶ هزار میلیارد سهام زیانده چه سهامی است؟ تومان سود منابع سهام عدالت توزیع نشده از سال ۹۸ اعلام شده است، ادامه داد: بخشی از این سود برای افراد متوفی است که باید سازمان بورس سامانه‌ای برای آنها تعبیه کند، بخشی شبا ندارند و بخشی هم مربوط به ۱۳ شرکت غیر بورسی است.

وی افزود: در قانون بودجه امسال ۳۷۱ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش سهام لحاظ شده است. تابلو بورس ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که ۹۲ هزار میلیارد سهم دولت است. دولت سهام زیانده چه سهامی است؟ سهامی در بورس ندارد و در بخش غیر بورس شرکت زیان‌ده داریم؛ دولت باید برای افزایش دارایی به این بخش فکری کند.

قربان‌زاده مطرح کرد: سال گذشته حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود، شرکت‌های سهام سهام زیانده چه سهامی است؟ عدالتی داشته‌اند این نوید را می‌دهم که تاکنون با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها مجامع خود را برگزار نکرده‌اند قریب به دو برابر سود ایجاد شده و دو برابر و نیم سود نسبت به سود ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره وضعیت حسابرسی استقلال و پرسپولیس گفت: باز شدن جعبه سیاه سرخابی‌ها بعد سه دهه رخ داده است. افشای نسخه به نسخه قراردادها را به ما و فرابورس داده‌اند و تطبیق صورت گرفته است. مجموع قرار داد بازیکنان ارزی و ریالی در سایت کدال افشا شده، ریسک فسخ‌ها اعلام شده یک انضباط مالی شروع شده که امکان بازگشت وجود ندارد.

وی یادآور شد: کمیته مصارف تشکیل شده تمام موارد با سهام زیانده چه سهامی است؟ جزییات در نظر گرفته شده است. نامه‌ای به ۷ شرکت بورسی زده‌ام که آن‌ها هم رقم قرارداد خود را افشا کنند تا رقابت عادلانه شکل گیرد. حدوداً ۴ میلیارد تومان این دو باشگاه سود ماهانه دریافت می‌کنند.

سهام و بورس

نویسنده: محمدرضا سیمیاری 2015 8 0 8 دقیقه

احتمالاً تعجب می‌کنید اگر بدانید می‌شود با سرمایه‌ای اندک، مثلاً 500 هزار تومان، مالک بخشی از یک شرکت بزرگ و مشهور شده و با این کار، شریک تجاری دولت در کشتی‌رانی یا صنعت فولاد یا پتروشیمی و ثروتمندانی چون محمد فضلی‌ در افق کوروش و گلرنگ شوید. بازار بورس این امکان را فراهم می‌کند تا هر کسی با خرید سهام این شرکت‌ها، به میزان سرمایه‌اش مالک شده و از حقوق مالی و غیرمالی آن بهره‌مند شود.

اگر سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام را به قسمت‌های برابر تقسیم کنند، به هر قسمت یک سهم می‌گویند. سهام‌داران هر شرکت، به میزان تعداد سهمی که از آن شرکت دارند:

 • در مالکیت آن شرکت سهیم‌اند.
 • در برابر طلبکاران شرکت مسئولیت مالی دارند.
 • در سود و زیان شریک‌اند.

سهام شرکت سهامی عام، به قیمتی که خریدار و فروشنده برای معامله توافق دارند (قیمت بازار) خرید و فروش می‌شود. هر چه تقاضا برای خرید سهمی بیشتر باشد، این قیمت افزایش می‌یابد و هر چه عرضه بیشتر باشد، قیمت سهم کمتر می‌شود.

افراد از دو راه از خرید سهام شرکت سود می‌برند:

 1. سود تقسیمی پرداختی شرکت به سهام‌داران
 2. فروش سهام به قیمتی بیشتر از قیمت خرید. البته همیشه این چنین نمی‌شود. اگر سهام‌دار، سهام را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد، زیان می‌کند.

به این جدول توجه کنید:

برای مثال، اگر شخصی سهام حکشتی را 1 مرداد 1398 می‌خرید و 1 مرداد 1399 می‌فروخت، سرمایه‌اش بیش از یازده برابر می‌شد؛ یا اگر در سهام فملی سرمایه‌گذاری می‌کرد، سرمایه‌اش بیش از هشت برابر می‌شد. البته اگر سهام فملی را 21 اردیبهشت 1399 به قیمت 16،135 ریال می‌خرید و 6 خرداد 1399 به قیمت 12،534 ریال می‌فروخت، در فاصلۀ 16 روز، 23 درصد زیان می‌کرد و اصل سرمایه‌اش کم می‌شد. بنابراین، تشخیص زمان مناسب خرید و فروش اهمیت دارد.

سهام‌دار، چه حق و حقوقی دارد؟

حقوق مالی دارندگان سهام

1. حق مالکیت: دارندگان سهام، مالکان شرکت هستند. در نتیجه، سود و ضرر فعالیت شرکت به آن‌ها می‌رسد و اگر شرکت منحل شد، پس از تسویۀ بدهی‌ها، آنچه باقی می‌ماند برای سهام‌داران است.

سهام‌داران مالک مشاع شرکت هستند. بنابراین، دارندۀ سهم نمی‌تواند به تعداد سهم خود، ادعایی برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت داشته باشد؛ بلکه هر سهام‌داری به تعداد سهم خود در هر دارایی شرکت شریک است.

سهام‌داران می‌توانند با فروش سهام به قیمت بازاری در روزهای کاری، ملکیت آن را به دیگران منتقل کنند و در نتیجۀ فروش سهام:

 • اگر سهام‌دار سهام را به قیمتی بیشتر از قیمت خرید بفروشد، سود می‌کند.
 • اگر سهام‌دار سهام را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد، زیان می‌کند.

مبلغ سهام فروخته‌شده، همان لحظه در حساب کارگزاری فروشنده می‌نشیند. فروشنده پس از سه روز کاری می‌تواند این مبلغ را از حساب کارگزاری به سپردۀ بانکی‌اش واریز کند.

2. حق دریافت سود تقسیمی سهام: هر سال، سود شرکت پس از کسر هزینه‌ها و مالیات، از درآمد محاسبه می‌شود. بدیهی است اگر هزینۀ شرکت از درآمد آن بیشتر باشد، شرکت زیان‌ده می‌شود و سودی ندارد. اگر شرکت سودده باشد، دربارۀ سود می‌تواند سه تصمیم بگیرد:

 • بین سهام‌داران تقسیم کند (سود تقسیمی)
 • در شرکت نگهداری کرده و از آن برای تأمین مالی طرح‌های توسعه در آینده استفاده کند (سود انباشته)
 • ترکیبی از دو روش بالا. برای مثال 40 درصد سود را بین سهام‌داران تقسیم کند و 60 درصد را در شرکت نگه دارد.

تصمیم‌گیری دربارۀ این کار به پیشنهاد مدیریت شرکت و تصویب هیئت مدیره انجام می‌شود.

هر سهام‌دار به نسبت تعداد سهمی که دارد، از سود تقسیمی بهره‌مند می‌شود و آن را از بانکی که شرکت معرفی کرده، دریافت می‌کند؛ یا به شماره حسابی که در سامانۀ سجام معرفی کرده، واریز می‌شود.

3. حق تقدم: اگر شرکت تصمیم بگیرد سهام جدید منتشر کند، دارندگان فعلی سهام عادی در خرید آن اولویت دارند. این اولویت، «حق تقدم» نامیده می‌شود. سهام‌داران می‌توانند با پرداخت مبلغی به شرکت، سهام زیانده چه سهامی است؟ به تعداد حق تقدمی که دارند، سهام جدید شرکت را بخرند. در اصطلاح گفته می‌شود «حق تقدم را اعمال کنند» یا آن را در بورس به افراد دیگر بفروشند.

4. سهام جایزه: گاهی شرکت‌هایی که سودآور بوده‌اند، به جای پرداخت سود به سهام‌داران، سود را برای توسعۀ کسب‌وکارشان استفاده می‌کنند (افزایش سرمایه می‌دهند) و به سهام‌داران فعلی، سهام اعطا می‌کنند. به این سهام، «سهام جایزه» می‌گویند.

حقوق غیرمالی دارندگان سهام

1. حق حضور در مجامع عمومی شرکت: سهام‌داران مالک شرکت هستند و حق دارند از اتفاقاتی که در شرکت می‌افتد و وضعیت مالی آن باخبر شوند.

 • مجمع عمومی عادی سالانه: در این مجمع، به صورت‌های مالی شرکت (ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان، گردش وجوه نقد) و گزارش مدیران و بازرسان شرکت رسیدگی می‌شود و میزان سود نقدی تقسیمی بین سهام‌داران تصویب می‌شود. مجمع عمومی با حضور بیشتر از نصف سهام‌داران رسمیت می‌یابد و تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برگزار می‌شود. از آنجا که سال مالی بیشتر شرکت‌های بورسی پایان اسفندماه است، بیشتر مجامع در خرداد و تیرماه برگزار می‎‌شود.
 • مجمع عمومی فوق‌العاده: در این مجمع دربارۀ موضوعاتی مانند تغییر اساسنامه و کاهش یا افزایش سرمایۀ شرکت و انحلال شرکت تصمیم‌گیری می‌شود.

2. حق رأی: سهام‌داران حق دارند در تصمیم‌گیری‌های اساسی شرکت رأی بدهند؛ مانند: تقسیم سود، انتخاب هیئت مدیره و بازرس، تغییر سرمایۀ شرکت، انتشار سهام جایزه، تجزیۀ سهام، ادغام شرکت، انتشار اوراق بهادار، هر نوع تغییر در اساسنامه. هر سهام‌دار به تعداد سهامش حق رأی دارد.

3. حق آگاهی از امور شرکت: سهام‌داران حق دارند از وضعیت شرکت آگاه باشند. شرکت‌های بورسی باید گزارش‌های دقیق خود را در سامانۀ کدال منتشر کنند. انتشار اطلاعات شرکت‌های بورسی، باعث افزایش شفافیت بازار بورس می‌شود. رایج‌ترین گزارش‌هایی که در سامانۀ کدال ارائه می‌شوند، عبارت‌اند از:

 • صورت‌های مالی میان‌دوره و پایان‌دوره: شرکت‌های بورسی باید صورت‌های مالی خود را به همراه جزئیات در بازه‌های زمانی سه‌ماهه منتشر کنند.
 • گزارش‌های ماهانه: شرکت‌ها باید هر ماه فروش خود را گزارش دهند. در این گزارش، آمار فروش یا ارائۀ خدمات یک ماه گذشته همراه با حجم و نرخ فروش و در نهایت، ارزش ریالی فروش کل، ارائه می‌شود.
 • گزارش هیئت مدیره: صورت‌های مالی شرکت حسابرسی شده و در سامانۀ کدال بارگذاری می‌شود. پس از انتشار آن، هیئت ‌مدیرۀ شرکت باید با توجه به اتفاقات سال گذشته و وضعیت آینده، جایگاه کنونی و آیندۀ شرکت را در گزارشی تشریح کند. بعضی از موضوع‌های این گزارش عبارت‌اند از: معرفی هیئت مدیره، فرصت‌ها و تهدیدها، ارائۀ نسبت‌های مالی شرکت، شرح فعالیت‌های در دست اجرا، برنامه‌های آیندۀ شرکت، چشم‌انداز صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، جایگاه شرکت در صنعت (در داخل و خارج)، درآمد و هزینۀ شرکت و روند آن‌ها در سال‌های اخیر، تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.
 • گزارش اطلاعات بااهمیت: شرکت‌های بورسی باید اطلاعات مهم و اثرگذار بر سود هر سهم (EPS)، مانند انعقاد قراردادی مهم را در «گزارش افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف» منتشر کنند. همچنین اطلاعاتی که به‌ صورت مستقیم موجب تغییر سود هر سهم نمی‌شود ولی سهام‌داران باید از آن آگاه باشند، در «گزارش افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب»منتشر می‌شود؛ مانند برنده شدن شرکت در مناقصه و تفاهم‌نامۀ همکاری.
 • گزارش افزایش سرمایه: شرکت‌ها برای برگزاری مجمع فوق‌العاده به منظور افزایش سرمایه، باید گزارش توجیهی افزایش سرمایه را در کدال بارگذاری کنند و در اختیار عموم بگذارند. در این گزارش، توجیه اقتصادی افزایش سرمایه نشان داده می‌شود.

یکی از نقاط قوت بازار بورس ایران، کمیتۀ فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است. هر ابزار مالی که بخواهد در بورس معامله شود، نیاز به تأیید این کمیته دارد تا از اموال مردم در برابر خطاهای غیرشرعی محافظت شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.