قوانین معاملاتی


قوانین و مقررات معاملات برخط بورس اوراق بهادار تهران

بورس, تابلوی معاملات, حجم نمایشی, دیدبان بازار, سرخط خرید, سرخط فروش, سهام, صف خرید, صف فروش، راهنمای نرم افزار معاملات بر خط آسا, نرم افزار آنلاین آسا, رمز عبور و کد کاربری, کارگزاری آگاه, خرید و فروش سهام, خرید و فروش آنلاین سهام, بورس اوراق بهادار تهران, مدیریت سفارشات, سفارشات فعال, همه سفارشات, دارایی ها, دارایی سهام, دارایی نزد سپرده گذاری, بررسی پرتفوی, ثبت سفارش اینترنتی, خرید و فورش سهام فرابورسی, تسهیلات مسکن, بازار پایه فرابورس, بازار توافقی فرابورس, قوانین و مقررات معاملات برخط بورس اوراق بهادار, قوانین و مقررات

فعالیت در هر حرفه، مستلزم آگاهی از قوانین و دستورالعمل‌های مصوب آن است. این قوانین که موجب ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از بی نظمی و سردرگمی است، راهگشای فعالین حرف و مشاغل خواهد شد. در بازار بورس و اوراق بهادار ایران نیز، قوانینی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار وضع گردیده است که دانستن آن لازمه فعالیت کاربران سامانه معاملات برخط است.
این قوانین و مقررات شامل انواع معاملات از قبیل معاملات بازار نقد، بازار آتی، بازار تبعی و سایر معاملات مرسوم در بورس اوراق بهادار می‌شود.
قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها ممکن است در خصوص ناشران، نهاد‌های مالی و کارگزاران یا سرمایه‌گذاران تصویب شده باشد. آنچه مهم است دانستن و عمل به این بایدها و نبایدها است.
برای اطلاع از جزییات بیشتر و آگاهی از قوانین حاکم بر معاملات بازار بورس اوراق بهادار تهران مطالعه دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران قوانین معاملاتی و فرابورس ایران که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، توصیه می‌شود.

قوانین جدید سازمان بورس در مورد اجرای معاملات در بازار سرمایه

قوانین جدید بورس

خوب این روزها بازار قوانین جدید سازمان بورس داغ است. هر شبی که می‌خوابیم باید منتظر قانون جدیدی برای بورس باشیم. این بار سازمان بورس قوانین جدیدی برای اجرای معاملات در بازار سرمایه وضع کرده است که با هم مرور می‌کنیم.

به گزارش سهم شناس، عصر روز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399 فرابورس اطلاعیه‌ای با عنوان اصلاح زیرساخت‌های بازار سرمایه منتشر کرده که در آن صورتجلسه تصمیم‌گیری هیات مدیره سازمان بورس در 20 فروردین ماه منتشر شده است. اما قوانین جدید بورسی قوانین معاملاتی چه مواردی هستند؟

متن کامل این تصمیمات را در فایل اصلاح زیرساخت‌های بورس می‌توانید مشاهده کنید.

تصمیمات مهم در قوانین جدید بورس

اما مهم‌ترین نکات کلیدی در قوانین جدید به شرح زیر هستند:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

1- از تاریخ 99/01/25، هر سهمی که بیش از 20% طی 5 روز متوالی رشد یا افت داشته باشد، نماد آن به مدت یک روز کاری متوقف خواهد شد و ناشر موظف به ارائه گزارش علت رشد یا افت است. در صورت عدم شفاف سازی شرکت، حجم مبنا به مدت 10 روز 2 برابر حجم قوانین معاملاتی مبنای معمولی خواهد شد. قانون قبلی دراین باره میگفت در صورت رشد یا افت یک سهم بیش از 20 درصد در 5 روز، نماد 60 دقیقه به حالت سفارش گیری قرار میگرفت و بعد با شفاف سازی اختیاری ناشر، نماد کار خود را آغاز میکرد.

2- از تاریخ 99/01/25، پس از نوسان 50% یک سهم، سهم حداکثر به مدت چهار روز کاری متوقف خواهد شد و ناشر موظف به ارائه گزارش کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص علت رشد یا افت است. در صورت عدم شفاف سازی شرکت، حجم مبنا به مدت 10 روز 3 برابر حجم مبنای معمولی خواهد شد. قانون قبلی دراین باره میگفت در صورت رشد یا افت یک سهم بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی، نماد حداکثر 2 روز کاری متوقف میشد و شرکت موظف به شفاف سازی می‌شد.

3- یکی از نکات مهم در قوانین جدید مربوط به بازگشایی بدون دامنه است. ﺗﺒﺼﺮه ۴: در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

4- قانون مهم درباره گره معاملاتی: گره معاملاتی در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در پنج ﺟﻠﺴﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺳﻘﻒ داﻣﻨﮥ ﻧﻮﺳﺎن روزاﻧﮥ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ قوانین معاملاتی ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه) ﮐﻤﺘﺮ از 5 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ قوانین معاملاتی باشد. قانون قبلی در این مورد درباره شرط 5 درصدی حجم مبنا صحبتی نمی‌کرد. ﺑﺮای ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺑﻮرس ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺮه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ 2 ﺑﺮاﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ ﺻﻮرت میگیرد.

5- از روز ﺷﺮوع ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ، داﻣﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.اﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار دارای ﺑﺎزارﮔﺮدان ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ، دامنه ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ در روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد، ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ، در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎی دارای ﺑﺎزارﮔﺮدان، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻮرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

قوانین معاملاتی

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی

برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

نظرات کاربران

تازه ترین مطالب
چنگال اندروز چیست؟!
پیوت چیست؟! شناسایی پیوت مینور و ماژور
بازار دو طرفه و فروش تعهدی چیست؟!
آیا ممکن است در شرکت های بورسی اختلاس یا دزدی رخ دهد؟
کانسلیم چیست؟!
روش های سرمایه گذاری در بورس
دسته بندی
تحلیل بنیادی
آموزش اقتصاد برای تازه کارها
انواع اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال
الگو های شمعی ژاپنی
سوالات متداول بورسی
ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال
نوسان گیری
استراتژی معاملاتی
چرا در بورس ضرر میکنیم؟
درس های سرمایه گذاری وارن بافت
آموزش بورس برای تازه کارها
اصطلاحات و واژگان اقتصادی
هوش مالی
افراد موفق در بورس

کاریمو آکادمی

با عضویت در خبرنامه کاریمو آکادمی، هیچ دوره ای را از دست نخواهید داد..

با عضویت در خبرنامه کاریمو آکادمی، هیچ دوره ای را از دست نخواهید داد..
  • شماره تماس : 1003035-0259
  • ایمیل : [email protected]
  • آدرس: خیابان هفت تیر بین کوچه پنج و هفت ساختمان 313

رســـــــالت گـــروه کـــــاریمو آکادمی تــــولید محتــــــوای آمـــــــوزشی و انتشـار در بستر اینترنت می باشد تا امکان آموزش و یادگیری برای هر ایرانی در هرنقطه از این خاک پرافتخار و هر زمانی در طول قوانین معاملاتی شبانه روز میسر گردد

برگزاری دورۀ آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی و مناقصات»

دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی و مناقصات» ویژه مدیران جوان و زن (سطوح عملیاتی و پایه) روزهای یکشنبه 15 آذر و سه‌ شنبه 17 آذر ماه از ساعت 9 الی 12 با حضور 65 فراگیر در سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به صورت آنلاین برگزار شد.

فراگیران این دورۀ آموزشی مدیرانی از استانداری آذربایجان شرقی، صندوق حمایت از پژوهشگران و دیگر سازمان‌ها بودند. در این جلسه آقای دکتر رضا نوری در بخش اول به ارائه مفاهیم معاملات و مناقصات پرداختند. در بخش‌های بعدی، شیوه سازماندهی مناقصات، روش‌های برگزاری و انجام قوانین معاملاتی مناقصه و مقررات مناقصات به تفصیل توسط مدرس تشریح شد. در پایان، آیین نامه اجرایی مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درباره مرکز

مرکز آموزش مدیریت دولتی با پیشینه ۵۲ ساله در نظام اداری کشور؛ نقش محوری در ارتقاء مدیریت امورعمومی ازطریق آموزش، تربیت و توسعه شایستگی های مدیران و کارکنان بخش دولتی در سطح ملی و منطقه ای برعهده قوانین معاملاتی دارد . مهمترین ماموریت های ما خط‌مشی‌گذاری‌ اجرای برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای مدیران و کارکنان در نظام اداری؛ آموزش و تربیت مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت و مدیریت شبکه‌های علمی در جهت تولید و انتقال دانش در حوزه نظام اداری و اداره امور عمومی است.

قوانین معاملاتیتغییر در قوانین معاملاتی بورس
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : شنبه، 8 شهريور ماه، 1393 تعداد بازدید: 598

بورس اوراق بهادار تهران هفته جاری را در حالی شروع خواهد کرد که خبرهای اولیه از احتمال تغییر در قوانین معاملاتی خبر می‌دهد.
با قوانین معاملاتی تجربه 4هفته پیاپی منفی در بازار، جمع‌بندی‌هایی برای تغییر قوانین معاملاتی صورت گرفته است، این در حالی است که پیش از این قرار بود در هفته دولت بازار برتر در قالب بازاری که در آن شرکت‌ها بدون حجم مبنا و

پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس

با دامنه نوسان 8درصد معامله شوند راه‌اندازی شود، اما این امر گویا از دستور کار خارج شده است. در مقابل احتمالا قرار است دامنه نوسان بورس همانند فرابورس به پنج درصد افزایش یافته و حجم مبنای 30شرکت بزرگ بورس براساس تقسیم یک میلیارد تومان بر قیمت سهام محاسبه شود، مشروط به اینکه این رقم کمتر از حجم مبنای فعلی شرکت باشد. با اتخاذ این سیاست حجم مبنای شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس از 4/7 میلیون به 667هزار سهم، مخابرات از 7/13میلیون به 8/3 میلیون سهم، مپنا از 3 به 4/1 میلیون سهم، بانک ملت از 12 به 7/4 میلیون سهم، بانک صادرات از 3/17 به 5/12میلیون‌سهام و صندوق بازنشستگی از 32/4 به 5/2 میلیون سهم کاهش خواهد یافت که تاثیری هر چند محدود بر حرکت قیمتی شرکت‌های بزرگ بازار خواهد گذاشت. افت پیوسته بازار و کمبود نقدینگی موجب شده است تا معامله‌گران با رویگردانی از شرکت‌های بزرگ به‌سوی شرکت‌های کوچک گرایش یابند که همین امر نیز تداوم افت شاخص را ایجاد کرده است. انتظار می‌رود در خلال هفته جاری مباحث در مورد قوانین معاملاتی جدید ادامه یابد تا با اعلام رسمی سیاست‌ها جنبه اجرایی بگیرد. در همین حال در نقدهای اولیه به تغییرات پیش روی اکثر کارشناسان معتقدند کاهش حجم مبنا و افزایش یک درصدی دامنه نوسان نمی‌تواند برای حل معضل تشکیل صف‌های خرید و فروش و عدم کشف مناسب قیمت عادلانه کمک کند.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه همچنان شرایط ضعیف خود را ادامه داد، جایی که شاخص کل با افت قابل ملاحظه 228 واحدی مواجه شد که معادل 31/0 درصد بود. شاخص با این افت به 73 هزار و 312 واحد عقب نشست. در همین حال ارزش معاملات نیز روز چهارشنبه بسیار پایین بود که در بورس به 140میلیارد تومان و در فرابورس به کمتر از 50میلیارد تومان بالغ شد.
در بازار روز چهارشنبه در گروه ساختمانی از اولین صندوق زمین و مسکن رونمایی شد که قرار است از روز شنبه پذیره‌نویسی این صندوق آغاز شود، این امر بخش ساخت و ساز را به صورت مستقیم به بازار سرمایه پیوند می‌زند که اقدامی دیگر در افزایش ابزارهای بازار سرمایه کمک قابل ملاحظه‌ای انجام می‌دهد. صندوق زمين‌وساختمان نهادي است كه به درخواست مالك زمين آماده ‌ساخت – بعد از تاييد صلاحيت‌‌هاي لازم - در فرابورس تشكيل مي‌شود تا منابع مورد نياز براي احداث يك پروژه ساختماني را از كانال غيربانكي تامين كند.
مدیر عامل مپنا با معاون وزیر نیروی عراق، در حاشیه دومین روز همایش بین‌المللی انرژی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار که پشت درهای بسته انجام شد، راهکارهای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیروگاهی به عراق مورد بررسی قرار گرفت . پیگیری ها حاکی از این است که در این دیدار، ارتقای توربین‌های گازی نیروگاه‌های البغداد و المنصوریه و طرح احداث نیروگاه‌های جدید در خاک عراق مورد طرح و تبادل نظر قرار گرفت.
گروه مپنا از قرارداد جدید 285 میلیون یورویی رونمایی و درباره اثرات آن شفاف‌سازی کرد.
در گروه پتروشیمی چهارشنبه خبرهای اولیه از احتمال واگذاری پالایشگاه گاز بید‌بلند2به هلدینگ خلیج فارس حکایت داشت. در همین رابطه بیات عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: پالایشگاه بید بلند2مدتی در اختیار شرکت انرژی سپهر بود، اما متاسفانه بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده پیش نرفت و موجب شد که ساخت واحد پتروشیمی گچساران نیز که از سرعت مناسبی برخوردار بود، کُند شود، همچنین علاوه بر این که بر سایر طرح‌های پایین دستی مانند واحدهای پتروشیمی دهدشت، ممسنی و کازرون نیز تاثیر گذاشت، اجرای فاز سه خط لوله اتیلن غرب هم از این موضوع متاثر شد.
بیات ادامه داد: البته اگر ساخت واحدهای پتروشیمی در مسیر فاز سوم خط اتیلن غرب به خوبی پیش نرود، اجرای این بخش و صرف هزینه کار منطقی نیست. به همین علت شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم دارد که ساخت خط لوله اتیلن غرب و مرکز را بر اساس پیشرفت ساخت واحدهای پتروشیمی خوراک گیرنده از این دو خط دنبال کند.در گروه حمل و نقل مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر گفت: با ملحق شدن کشتی‌های جدید به‌زودی تعداد کشتی‌ها و ظرفیت حمل ناوگان این شرکت افزایش خواهد یافت.
به گزارش «مانا» مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر در مراسم گرامیداشت هفته دولت گفت: در حال حاضر کشتیرانی دریای خزر مالکیت 22 فروند کشتی با ظرفیت حمل 94 هزار تن را در اختیار دارد که با ملحق شدن کشتی‌های جدید به‌زودی تعداد کشتی‌ها و ظرفیت حمل افزایش خواهد یافت.مدیرعامل کشتیرانی دریای خزرضمن برشمردن پتانسيل‌هاي استان گيلان گفت: ناوگان کشتیرانی دریای خزر با عرضه سهام اين شرکت در بورس، رقابت با شرکت‌های کشتیرانی آذربایجان و روسیه و خطوط و ارائه خدمات به فعالان و قوانین معاملاتی بازرگانان، موجبات رونق و برکات اين استان شده است.
در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار ضعیفی بود که با رقم خوردن افت شاخص در کل هفته نیز بازار با کارنامه منفی به کار خود پایان داد.شاخص در هفته گذشته نزدیک به 8/0 درصد کاهش قوانین معاملاتی یافت تا بازدهی بازار از ابتدای سال به 2/7 درصد زیان برسد. همچنین در این مدت تعداد 3015 میلیون سهم در 241 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 63/15 و 6/7 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل از آن تجربه کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.