بازار آتی سکه طلا


کاهش قیمت همه ۵ سررسید بازار آتی سکه

با وجود کاهش قیمت جهانی طلا و هر قطعه سکه امامی در بازار نقدی سررسید‌های آتی سکه تحت تأثیر همین امر حداقل با ۱ درصد منفی معامله شدند؛ سررسید آبان هم تا به جمع آتی‌ها پیوست، در آخرین معاملات منفی شد .

به گزارش فارس ، هر اونس طلا در بازار جهانی یک هزار و 285 دلار ارزش‌ گذاری شد که نسبت به یک ماه اخیر افت 103 دلار و 66 سنتی نشان می‌ دهد .

بر اساس این گزارش هر قطعه سکه طرح جدید نیز با کاهش قیمت یک میلیون و 88 هزار تومان قیمت‌ گذاری شد و نیم‌ سکه نیز 572 هزار تومان داد و ستد شد .

بر اساس این گزارش قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیرماه در آخرین قیمت با کاهش 1.28 درصدی یک میلیون و 92 هزار تومان معامله شد؛ حجم قراردادهای این سررسید 181 مورد بود .

بر همین اساس قرارداد آتی سکه طلا تحویل مردادماه با حجم 515 قرارداد در آخرین قیمت با کاهش 1.32 درصدی یک میلیون و 112 هزار تومان معامله شد .

قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریورماه نیز با کاهش 1.55 درصدی در آخرین معامله یک میلیون و 129 هزار و 500 تومان ارزش ‌گذاری شد؛ 4 هزار و 157 قرارداد برای این سررسید به ثبت رسید .

به گزارش فارس قرارداد مهر ماه نیز 1.47 درصد کاهش قیمت در آخرین معامله به خود دید و یک میلیون و 152 هزار تومان ارزش‌ گذاری شد؛ حجم قراردادهای این سررسید بیش از یک هزار و 300 مورد بود .

بر همین اساس پنجمین سررسید معاملاتی بورس کالا امروز با قیمت یک میلیون و 186 هزار تومان بازگشایی شد و در آخرین قیمت با کاهش 1.01 درصدی یک میلیون و 174 هزار تومان قیمت خورد؛ اولین معامله این سررسید بیش از یک هزار قرارداد را به دنبال داشت .

گفتنی است، با توجه به کاهش وجه تضمین قراردادهای آتی، حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته با کمی افزایش دنبال می‌شود؛ وجه تضمین مورد نیاز برای معامله قراردادها 3 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است .

مقاله نشریه
بررسی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا

چکیده:
بازار قرارداد هاي آتي عامل مهم وموثري در گردش، حركت و كارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهيت قيمت طلا به عنوان يك كالاي فيزيكي و دارايي مالي و وجود عوامل متعدد تاثيرگذار بر بازارهاي آتي طلا موجب شده است كه تحليل روابط متغيرهاي اصلي اين بازارها پيچيد ه تر شود.هدف از اين مطالعه بررسي بازار آتی سکه طلا عوامل موثر بر تغيير پذيري قيمت هاي آتي سكه طلا است.داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق،سري زماني روزانه قيمت هاي آتي و نقدي سكه بهار آزادي از 31/3/90 تا 20/4/91 مي‏باشد. قيمت جهاني طلا،قيمت نقدي سكه طلا ،نرخ برابري دلار به ريال و شاخص كل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل موثر بر تغييرپذيري قيمت آتي سكه در نظرگرفته شده است. بررسي سري زماني قيمت آتي سكه نشان داد اين سري داراي نوسانات خوشه‏اي بوده كه اين امر استفاده از مدلهاي ARCH جهت مدلسازي نوسانات را امكان پذير مي‏نمايد. از بين خانواده مدلهاي ARCH ، مدل EGARCH داراي عملكرد بهتري نسبت به ساير مدلها بود.از بين اين عوامل بازده قيمت نقدي سكه (روز قبل) ، قيمت پيش بيني شده نرخ برابري دلار به ريال ،بازده شاخص كل بورس و قيمت پيش بيني شده طلاي جهاني به ترتيب داراي بيشترين تاثير بر واريانس شرطي بوده است.

کليدواژگان: قيمت نقد و آتي سكه طلا، تغيير پذيري، مدلGARCH و EGARCH

تأثیر قراردادهای آتی سکه بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران

به دنبال نوسانات بی­سابقه سکه طلا طی سال­های گذشته، بحث­های زیادی در خصوص تأثیرهای احتمالی قراردادهای آتی در این زمینه بین محققان و سیاست‌گذاران شکل گرفته است. در این مقاله، تأثیر قراردادهای آتی سکه طلا بر نوسانات بازار نقدی سکه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو رویکرد بهره گرفته شده است. در رویکرد نخست (رویکرد سرریز نوسانات)، از یک مدل DCC-GARCH-VECM برای بررسی سرریز نوسانات بین دو بازار طی بازه زمانی آذر 1392 تا تیر 1394 استفاده شده است. در رویکرد دوم (رویکرد متغیرهای مجازی)، از یک مدل گارچ ساده برای بررسی تأثیر راه‌اندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی استفاده شده است. برای تخمین این مدل از قیمت­های آتی و نقدی روزانه سکه طی دوره زمانی تیر 1385 تا تیر 1394 استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می­دهد که راه‌اندازی قراردادهای آتی تأثیری بر نوسانات نقدی سکه نداشته و سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی است. به عبارت بهتر، شوک­های بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است، در حالی که عکس آن صادق نیست. علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد که تحریم­های وضع شده علیه ایران تأثیر مثبتی بر نوسانات بازار سکه داشته است. نتایج به‌دست آمده با ویژگی­های بازار آتی و نقدی سکه در ایران سازگاری دارد. بازار آتی سکه برخلاف بازار نقدی که از گستره­ای به وسعت مرزهای جغرافیایی کشور برخوردار است در مراحل اولیه رشد و توسعه خود قرار داشته بازار آتی سکه طلا و بازار به‌مراتب کوچک‌تری است. بنابراین، مشاهده انتقال نوسانات از بازار نقدی به بازار آتی قابل قبول و پذیرفتنی است.

کلیدواژه‌ها

  • بازار آتی سکه
  • بازار نقدی سکه
  • سرریز نوسانات
  • مدل همبستگی پویای شرطی
مراجع

آنکتاد (1393)، آثار توسعه­ای بورس­های کالایی در بازارهای نوظهور، ترجمة شرکت بورس کالای ایران، انتشارات مهر نوروز، تهران، 416 صفحه.

حسینیون، نیلوفرسادات، مهدی بهنامه و تقی ابراهیمی سالاری (1395)، «بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار‌‌‌‌‌های سهام، طلا و ارز در ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، دوره 21، شماره 66، صص 150-123.

عزیزنژاد، صمد (1390)، «ریشه­ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران»، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش پژوهشی شماره 12230.

فکاری سردهایی، بهزاد، اکبر میرزاپور، علی صیامی و مصطفی کجوری (1392)، «بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران»، فصلنامه علمی - پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هفتم، شماره 22، تابستان، صص 107-93.

نادعلی، محمد (1392)، «بررسی راه‌اندازی بازار آتی سکه طلا و تبعات آن بر اقتصاد کشور»،فصلنامه روند، شماره­های 63 و 64، پاییز و زمستان، صص 168-141.

نادعلی، محمد (1393)، «بررسی آثار نوسانی بازار آتی سکه طلا بر بازار نقدی آن در ایران»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره 8، بهار، صص 76-56.

Antoniou, A., and Holmes, P. (1995), “Futures Trading, Information and Spot Price Volatility: Evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures Contract Using GARCH”, Journal of Banking & Finance, vol. 19, no. 1, pp. 117-129.

Antoniou, A., Holmes, P., and Priestley, R. (1998), “The Effects of Stock Index Futures Trading on Stock Index Volatility: An Analysis of the Asymmetric Response of Volatility to News (Digest Summary)”, Journal of Futures Markets, vol. 18, no. 2, pp. 151-66.

Bohi, M. T., & Stephan. (2013), Does Futures Speculation Destabilize Spot Prices? New بازار آتی سکه طلا Evidence for Commodity Markets. Journal of Agricultural and Applied Economics, 45(4), 595-616.

Bollerslev, T. (1990), “Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: a Multivariate Generalized ARCH Model”, The Review of Economics and Statistics, pp. 498-505.‏

Bologna, P., and Cavallo, L. (2002), “Does the Introduction of Stock Index Futures Effectively Reduce Stock Market Volatility? Is the'futures Effect'immediate? Evidence from the Italian Stock Exchange Using GARCH”, Applied Financial Economics, vol. 12, no. 3, 183-192.

Chatrath A., Ramchander, S. and Song, F. (1996), “The Role of Futures Trading Activity in Exchange Rate Volatility”, Journal of Futures Markets, vol.16, no. 3-4, pp. 561-84.‏

Cheng, I. H., and Xiong, W. (2013), The Financialization of Commodity Markets (No. w19642). National Bureau of Economic Research.

Cox, C. C. (1976), “Futures Trading and Market Information”, The Journal of Political Economy, pp. 1215-1237.‏

Drimbetas, E., Sariannidis, N., and Porfiris, N. (2007), “The Effect of Derivatives Trading on Volatility of the Underlying Asset: Evidence from the Greek Stock Market”, Applied Financial Economics, vol. 17, no. 2, pp. 139-148.

Edwards, F. R. (1988), “Does Futures Trading Increase Stock Market Volatility?”, Financial Analysts Journal, بازار آتی سکه طلا vol. 44, no. 1, pp. 63-69.‏

Figlewski, S. (1981), “Futures Trading and Volatility in the GNMA Market”, Journal of Finance, pp. 445-456.‏

Engle, R. F., and Kroner, K. F. (1995), “Multivariate Simultaneous Generalized ARCH”, Econometric theory, vol. 11, no. 1, pp. 122-150.‏

Harris, L. (1989), “S&P 500 Cash Stock Price Volatilities”, The Journal of Finance, vol. 44, no. 5, pp. 1155-1175.

Holmes, P. (1996), “Spot Price Volatility, Information and Futures Trading: Evidence from a Thinly Traded Market”, Applied Economics Letters, vol. 3, no. 1, pp. 63-66.‏

Jochum, C., and Kodres, L. (1998), “Does the Introduction of Futures on Emerging Market Currencies Destabilize the Underlying Currencies?”, Staff Papers-International Monetary Fund, pp. 486-521.

Lean, H. H., McAleer, M., and Wong, W. K. (2010), “Market Efficiency of Oil Spot and Futures: A Mean-Variance and Stochastic Dominance Approach”, Energy Economics, vol. 32, no. 5, pp. 979-986.‏‏

Masters, M. W. (2008), Testimony of Michael W. Masters before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs–United States Senate, May 20, 2008.‏

McCarthy, J., and Najand, M. (1993), “State Space Modeling of Price and Volume Dependence: Evidence from Currency Futures”, Journal of Futures Markets, vol. 13, no. 4, pp. 335-344.‏

Oduncu, A. (2011), “The Effects of Currency Futures Trading on Turkish Currency Market”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets, vol. 5, no. 1, pp. 97-109.‏

Posner, E. A., and Weyl, E. G. (2013), “Benefit-cost Analysis for Inancial Regulation”, American Economic Review, vol. 103, no. 3.

Powers, M. J. (1970), “Does Futures Trading Reduce Price Fluctuations in the Cash Markets?”, The American Economic Review, pp. 460-464.‏

Rong, C., & Zhen-long, Z. (2008), Unbiased Estimation, Price Discovery, and Market Efficiency: Futures Prices and Spot Prices. Systems Engineering- Theory & Practice, 28(8), 2-11.

Sahu, D. (2012), “Dynamics of Currency Futures Trading and Underlying Exchange Rate Volatility in India”, Research Journal of Finance and Accounting, vol. 3, no. 7.

Schwarz, T. V., and Laatsch, F. E. (1991), “Dynamic Efficiency and Price Leadership in Stock Index Cash and Futures Markets”, Journal of Futures Markets, vol. 11, no. 6, pp. 669-683.

Silvennoinen, A., and Teräsvirta, T. (2007), “Modeling Multivariate Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with the Double Smooth Transition Conditional Correlation GARCH Model”, Journal of Financial Econometrics, vol. 7, no. 4, pp. 373-411.‏

Sriram, M., & Senthil, M. (2015), Market Efficiency and Volatilitly Spill over in Spot & Futures Currency Market (w.r.tv $ and Rupee). International Journal of Management Excellence, 1(3), 45-53.

Stoll, H. R., and Whaley, R. E. (1988), “Volatility and Futures: Message Versus Messenger”, The Journal of Portfolio Management, vol. 14, no. 2, pp. 20-22.‏

Stein, J. C. (1987), “Informational externalities and Welfare-Reducing Speculation”, The Journal of Political Economy, pp. 1123-1145.

Zhong, M., Darrat, A. F. and Otero, R. (2004), “Price Discovery and Volatility Spillovers in Index Futures Markets: Some Evidence from Mexico”, Journal of Banking & Finance, vol. 28, no. 12, pp. 3037-3054.‏

بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم در بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

در این پژوهش سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم در بازار آتی سکه طلا طی دوره زمانی 1392-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقایسه ای از نرخ بازده مومنتوم آتی با نرخ بازده بدون ریسک و بازده کل بازار سهام با استفاده از آزمون t و مقایسه ای از بازده تعدیل شده بر اساس ریسک مومنتوم آتی با بازار سهام از طریق شاخص شارپ انجام شد. داده ها بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه گردآوری شد. به منظور آزمون و ارزیابی فرضیه ها، شبیه سازی پرتفوی ها در یک دوره زمانی و مقایسه بازدهی آن ها انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شده است. استفاده بازار آتی سکه طلا از مومنتوم 1 و 3 روزه و 1 و 2 هفته ای منجر به کسب بازده اضافی می گردد. همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین پرتفوی هایی که بازده مومنتوم در آن ها مثبت بوده با نرخ بازده بدون ریسک و با بازده کل بازار سهام نیز حاکی از آن بود که میانگین بازده کلیه پرتفوی ها بالاتر از میانگین بازده بدون ریسک و بازده کل بازار سهام می باشد. در نهایت نیز با توجه به این که بازده تعدیل شده براساس ریسک مومنتوم آتی بالاتر از بازار سهام بود، این نتیجه حاصل شده است که بازده مومنتوم آتی بالاتر از بازده کل بازار می باشد.

منابع مشابه

بررسی اثربخشی پوشش ریسک ثابت و پویا در قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

در بازارهای نوظهور، رشد و توسعه‌ی بازار سرمایه می‌تواند به اثربخشی قرادادهای ایجاد شده در مدیریت ریسک بستگی داشته باشد. برای مدیریت و پوشش مؤثر ریسک، دانستن نسبت بهینه‌ی پوشش ریسک، امری ضروری است. در این مطالعه نسبت بهینه‌ی پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و اثر بخشی آن با استفاده از رهیافت‌های مختلف اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از ق.

تحلیل سودآوری استراتژی‌های معامله در بازار قراردادهای اختیارمعامله (مطالعه موردی: قرارداد اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

هدف این پژوهش، شناسایی استراتژی های سودآوردر بازار قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران است. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به داده‌های روزانه قیمت اختیار معامله سکه طلا دربورس کالای ایران، سود حاصل از اتخاذ هر استراتژی قرارداد اختیار معامله (ازدیدگاه سرمایه‌گذار) محاسبه شده است و درنهایت دربازه زمانی دی‌ماه 1395 تا تیرماه 1396 (داده های مربوط به150روز کاری دربورس کالای ایران).

بررسی رابطه بین قیمت‌های نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران

سفته‌بازان، آربیتراژرها و پوشش دهندگان ریسک از جمله فعالان بازارهای آتی می‌باشند، که هر یک بر اساس نیاز و هدف خود فعالیت خاصی را انجام می‌دهند. تفاوت بین قیمت‌های بازار نقد و آتی و نوع ارتباط بین این دو بازار از جمله مسائل مهم برای این فعالان اقتصادی می‌باشد. برای یافتن این اطلاعات باید به بررسی روند قیمتی در بازار نقد و بازار آتی و ارتباط این دو قیمت با یکدیگر پرداخت و بر اساس مدل برآورد شده، .

بررسی نحوه رفتار سرمایه گذاران در بازار آتی های سکه طلا در بورس کالای ایران

بازار بورس اوراق بهادار در رشد اقتصادی کشورها نقش غیرقابل انکاری ایفا می کند. در این راستا بررسی نحوه شکل گیری انتظارات سرمایه گذاران این بازار و به طور خاص نحوه شکل گیری انتظارات سرمایه گذاران با حجم معاملات کوچک که طیف وسیعی از معاملات را انجام می دهند، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد.رفتار توده وار شناخته شده ترین پدیده عینی در بازارهای مالی است که گرایش افراطی به تبعیت از عملکرد برندگان را .

تأثیر تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران

هدف: ودیعه در بازارهای مشتقه مانند بازار قراردادهای آتی، ابزاری جهت کنترل بازار آتی سکه طلا ریسک تعهدات احتمالی آینده است. از سوی دیگر، ودیعه بعنوان هزینه‌های معاملات تلقی شده و از عوامل اثرگذار بر بازار قراردادهای آتی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تأثیر تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران از حیث بازدهی، ریسک و نقدشوندگی طی سال‌های 1395 و 1396 پرداخته شده است. روش: جهت بررسی ای.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی سکه طلا براساس استراتژی مومنتوم

قراردادهای آتی سکه طلا به‌عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می‌باشند. بنابراین مطالعات انجام شده به‌منظور کمک به اتخاذ تصمیمات سودآور در قراردادهای آتی سکه ارزشمند می‌باشد. در این راستا بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی‌های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت‌ها بر این بازده می‌باشد از اهمیت زیادی برخوردار اس.

بازار آتی سکه طلا

بازار آتی سکه طلا

بازار آتی سکه قسمتی از بازار مالی است ، بازارهای مالی همواره در حال رشد و تکامل هستند و به‌طور مستمر در حال افزایش نقدینگی می‌باشند. برای معامله در این بازار می‌توان از دو روش اقدام کرد، شیوه اول مراجعه حضوری به کارگزاری بورس و روش دوم ثبت‌نام اینترنتی در کارگزاری بورس و ورود به این بازار است. کالا یا دارایی که در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرد سکه تمام بهار آزادی بوده و به ازای هر قرارداد یک بسته ده‌تایی از این سکه‌ها دادوستد می‌شود.
موارد مهم در معاملات آتی سکه

اولین مورد با اهمیت در بازار آتی سکه این است که شما سکه خریدوفروش نمی‌کنید در واقع یک قرارداد که شامل ۱۰ عدد سکه می‌باشد را معامله می‌کنید. به این نکته توجه داشته باشید که اگر در قرارداد زمان تحویل سکه مشخص شده باشد شما سکه دریافت خواهید کرد، در غیر این صورت فقط صاحب همان قرارداد می‌باشید و در واقع بازار آتی سکه طلا به ازای ارزش ریالی سکه آن قرارداد شما معتبر است.

نکته بعدی که باید این است که می‌توانید نسبت به موقعیت‌هایی که دارید خرید خود را افزایش دهید یا اینکه خرید خود را پایان داده و با فروش آن از بازار خارج شوید، به‌عبارت‌دیگر زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت سکه رو به افزایش است قراردادهای بیشتری خریداری کرده و زمانی که این احتمال را می‌دهید که قیمت سکه کاهش پیدا می‌کند قراردادهای آتی سکه را بفروشید تا هم در خرید و هم در فروش به سود برسید. قابل ذکر است که در بازار آتی سکه آنلاین به‌راحتی و در هرزمانی می‌توانید این خریدوفروش را در هرجایی انجام دهید.

دانستن مشخصات قرارداد آتی سکه نیز بسیار مهم است. این مشخصات شامل دارایی پایه یا همان سکه بهار آزادی می‌شود. مورد دوم اندازه قرارداد می‌باشد که ۱۰ سکه است. دوره معاملات از دیگر مشخصات قرارداد آتی سکه می‌باشد که معمولاً تا ۵ بازار آتی سکه طلا بازار آتی سکه طلا روز قبل از تاریخ انقضای قرارداد است. تاریخ تحویل و وجه تضمین اولیه نیز از دیگر پارامترهای این قرارداد می‌باشد. که مبلغ وجه تضمین اولیه در طول زمان ثابت نبوده و توسط بورس کالا قابل‌تغییر است. حداکثر حجم سفارش، سقف مجاز موقعیت‌های معاملاتی باز و جریمه‌ها از دیگر مشخصات قرارداد آتی سکه می‌باشد.

مزیت های سرمایه‌گذاری در بازار آتی سکه

از مزایای سرمایه‌گذاری در بازار آتی سکه می‌توانیم به پایین بودن هزینه معاملات و معافیت مالیاتی، شفافیت قیمت، استاندارد بودن و تضمین معاملات و تسویه‌حساب به‌موقع اشاره کرد. از دیگر مزایای آن می‌توان به پوشش ریسک اشاره کرد، یعنی سرمایه‌گذاران با استفاده از این معاملات دارایی‌هایشان را در برابر نوسانات قیمت بازار مصون نگه می‌دارند. و امکان ورود با سرمایه کم به بازار آتی سکه که درواقع همان اهرم مالی می‌باشد. امکان سودآوری در بازارهای نزولی نیز از دیگر مزیت‌های بازار آتی سکه و آتی سکه آنلاین می‌باشد، بدین‌صورت که سرمایه‌گذار آتی سکه با پیش‌بینی کاهش قیمت در آینده شروع به پیش‌فروش یک قرارداد آتی می‌کند تا از ضرر وارده کاسته و جلوگیری نماید و در صورت نیاز به تحویل در زمان مقرر آن را از بازار فیزیکی تهیه کرده و به مالک قرارداد تحویل می‌دهد.

پس از مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار آتی سکه این است که این نوع سرمایه‌گذاری هزینه‌ی پایینی دارد، معاف از مالیات است،استاندارد بوده و تضمین معاملات و تسویه‌حساب آن به‌موقع است.

به‌طورکلی بازارهای مالی به‌شدت در حال رشد و تکاپو هستند و بازار آتی سکه نیز بخشی از همین بازار می‌باشد. مزایای بازار آتی سکه سرمایه‌گذار را ترغیب می‌کند تا وارد این بازار شود چون از یک‌سو معاملات در این بازار از مالیات معاف می‌باشد و از طرفی شفافیت قیمت و تضمین معاملات این بازار اطمینان به این بازار را افزایش می‌دهد و امکان سودآوری در بازارهای نزولی و دوطرفه بودن معامله در بازار آتی سکه کمک می‌کند تا باکمی درایت در هر شرایط بازار به سود دست‌یافت. به‌طورکلی با توجه به این مزایا این بازار می‌تواند جز گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.

ویژگی‌های اصلی یک قرارداد آتی، اندازه هر قرارداد است. در قراردادهای آتی زعفران، اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند مضرب‌های صحیحی از این مقدار را مورد معامله قرار دهند. در حال حاضر، اندازه قراردادهای آتی زعفران در بورس کالا، ۱۰۰ گرم زعفران رشته‌ای بریده ممتاز است. به عبارتی سرمایه‌گذاران طی انجام خرید یا فروش یک قرارداد آتی زعفران، ۱۰۰ گرم خریداری نموده یا به فروش می‌رسانند. با توجه به اینکه هر قرارداد شامل ۱۰۰ گرم زعفران است، بنابراین اگر سرمایه‌گذاری قصد خرید یا فروش ۶ کیلو زعفران را در معاملات آتی زعفران داشته باشد، می‌بایست ۶۰ قرارداد آتی زعفران خرید کرده یا به فروش برساند.

حداقل تغییر قیمت سفارشات (tick price)

در وارد کردن قیمت سفارشات، در سامانه معاملات آتی با یک محدودیت روبرو هستیم. به این صورت که قیمت‌های واردشده به سیستم باید حتماً مضربی از یک عدد که توسط بورس تعیین‌شده، باشد. درواقع تغییر قیمت‌ها در آتی زعفران باید ۱۰ تومان به ۱۰ تومان انجام شود. به‌عنوان‌مثال اگر معامله‌گری قصد وارد کردن سفارشی باقیمت ۵۹٫۶۵۳ ریال دارد، ناچار است سفارش خود را بر روی یکی از قیمت‌های ۵۹٫۶۰۰ و یا ۵۹٫۷۰۰ قرار دهد. حداقل قیمت تغییر سفارش در بازارهای مختلف متفاوت است و با توجه به شرایط بازار تعیین می‌گردد. در قرارداد آتی سکه، حداقل تغییر قیمت سفارش در بازار آتی ۵۰۰ تومان تعیین‌شده است اما این مقدار در قراردادهای آتی زعفران ۱۰ تومان است.

نماد معاملاتی زعفران

در بازار آتی، هر سررسید با یک نماد مشخص در تابلو معاملات نمایش داده می‌شود. هر نماد معاملاتی متشکل از نام کالا، ماه و سال قرارداد است و تمامی نمادهای معاملاتی بایستی به تصویب هیئت پذیرش رسیده باشند.
در معاملات آتی زعفران، شما هر سررسید را بانام اختصاری آن می‌شناسید، درست مانند سهام که هر سهم با نماد خاص خود شناخته می‌شود. به‌طور معمول در نماد هر سهم، حرف اول نشان‌دهنده صنعتی است که شرکت موردنظر در آن فعالیت دارد و مابقی خلاصه‌ای از نام شرکت است؛ مانند “خپارس” که حرف “خ” نشان‌دهنده گروه خودرو و قطعات است و “پارس” مخففی از نام شرکت است “پارس خودرو”. نمادهای معاملاتی قراردادهای زعفران نیز از نام لاتین، سال و ماه قرارداد تشکیل می­‌شوند.
بر این اساس هر نماد معاملاتی برای زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) به‌صورت SAFMMYY است که در آن SA مخفف زعفران (saffron)، MM علامت اختصاری ماه قرارداد (به صورت حرف) و YY سال قرارداد (به صورت عدد) است. به‌عنوان‌مثال نماد معاملاتی SAFAB97 نشان‌دهنده قرارداد آتی زعفران تحویل آبان ماه ۹۷ است.
هر نماد معاملاتی برای زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی) به صورت OSFMMYY نوشته شود و OSF مخفف زعفران پوشال است.

سقف موقعیت تعهدی باز

همچنین بر اساس دستورالعمل اجرایی معاملات آتی اتخاذ موقعیت‌های تعهدی باز با محدودیت‌هایی روبرو است، به این معنی که یک مشتری مجاز نیست بیش‌ازحد معینی که توسط هیئت پذیرش تعیین می‌شود، موقعیت تعهدی اخذ کند. هم‌اکنون سقف موقعیت‌های تعهدی برای مشتریان حقیقی و حقوقی به شرح زیر است.

مشتریان حقیقی:
مشتریان حقیقی مجازند در هر نماد معاملاتی (سررسید فعال) حداکثر ۱۰۰۰ موقعیت تعهدی خرید و موقعیت فروشاخذ نمایند.
مشتری حقوقی:
اشخاص حقوقی مجاز هستند که ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ نمایند و این تعداد می‌تواند تا ۱۰ درصد موقعیت‌های تعهدی باز کل بازار افزایش یابد.

حد نوسان قیمت روزانه، صف خرید و صف فروش در معاملات آتی زعفران

در قراردادهای آتی زعفران محدود به (۵%±) قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است و امکان ثبت سفارش باقیمتی بالاتر و پایین‌تر از این بازه وجود ندارداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.