تجارت در مقابل قمار


درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قمار در مساله بازار بورس بود. گفتیم برخی از علماء به آیات ﴿. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع . ﴾ ‌[1] ، ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم . ﴾ [2] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . ﴾ [3] استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که بازار بورس از عقود شرعیه و بیع است. فرمایشات مقام معظم رهبری را نیز بیان کردیم.

برخی از علماء اشکالاتی در مورد بازار بورس مطرح کرده‌اند:

اشکال اول: بازار بورس موجب احتکار می‌شود؛ زیرا ممکن است یکی از کارهای بورس این باشد که اجناسی را بخرند و نفروشند تا گران شود و در زمان گرانی بفروشند که این موجب ضرر و گرانی برای مردم است.

اولاً اکثر فقها گفته‌اند که احتکار در گندم، جو، زبیب، تمر، دهن و ملح است و در غیر این‌ها احتکار حرام محقق نمی‌شود. حرمت احتکار منحصر در این موارد خاص است.

ثان ی اً احتکار در صورتی است که آن کالا در جامعه وجود نداشته باشد؛ ولی اگر افراد دیگری در جامعه هستند و این کالا را عرضه می‌کنند، احتکار صدق نمی‌کند. مثلاً اگر شما با فکر اقتصادی‌تان به این می‌رسید که سال بعد قرار است این جنس گران شود و آن را خریداری می‌کنید و نگهداری می‌کنید تا سال آینده بفروشید، ولی افراد دیگری در بازار این کالا را عرضه می‌کنند، احتکار صدق نمی‌کند.

به نظر ما موضوع احتکار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، تغییر می‌کند. زمانی گندم، جو و. بوده است، ولی امروزه مایحتاج عمومی تغییر کرده و شیرخشک برای کودکان، داروها و. موضوع احتکار است. ملاک در احتکار اختلال نظام معاش مسلمین است؛ یعنی با انبار کردن کالا، کاری کنید که مایحتاج مردم به آسانی به دستشان نرسد و باعث اضرار به مردم شود. اما اگر انبار کردن شما باعث اضرار مردم و گرانی نشده است، احتکار صدق نمی‌کند. پس اشکال اول وارد نیست و هر بازار بورسی باعث احتکار نمی‌شود.

اشکال دوم: در بورس غرر وجود دارد؛ زیرا ممکن است شخصی سهم کارخانه‌ا ی که آن را ندیده و از آن اطلاعی ندارد را با جهالت بخرد. در حالی که « نهی النبی عن بین الغرر »

جواب اشکال این است:

اولاً علم به عوضین که در معامله شرط است، مربوط به مشتری است. یعنی گاهی مشتری تحقیق م ی‌ کند و با علم چیزی را م ی‌ خرد و گاهی مشتری بدون تحقیق و با جهالت چیزی را م ی‌ خرد . رفع این جهالت بر عهده مشتری است و کلیت ندارد. مشتری م ی‌ تواند علم پیدا کند یا به کسی وکالت بدهد.

ثان ی اً آیا در بورس قدرت بر تسلیم و تسلّم وجود دارد؟ عرفا تسلیم و تسلّم در بورس محقق م ی‌ شود و سند قانونی به نام مشتری صادر و مبلغ به حساب فروشنده واریز م ی‌ شود .

فرق بورس و قمار

1. قمار أکل مال بالباطل است و شما کاری انجام نداده‌ا ی د و م ی‌ خواه ی د در مقابل بازی با شطرنج یا. پول دریافت کنید؛ ولی در بورس تجارت محقق م ی‌ شود و با خرید سهام شرکت تولیدی، در تولید شریک می ‌ شوید.

2. قمار گاهی موجب اختلال نظام مسلمین م ی‌ شود ؛ ولی بورس اینطور نیست.تجارت در مقابل قمار

در قمار تمام ثروت‌ها به جیب عده‌ا ی م ی‌ رود وعده‌ا ی نیز فقیر و بیچاره م ی‌ شوند ؛ ولی در بورس همه م ی‌ توانند شریک شوند و اختصاص به گروه خاصی ندارد.

قول دوم: حرمت و بطلان

شهید صدر (ره) م ی‌ فرما ی ند : «الكسب لا يجوز بدون عمل مباشر كعمل الأجير أو منفصل؛ كما في أدوات الإنتاج [4] و العقارات [5] و نحوها [6] ؛ فإنّ التجارة فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذي یحصل علیه التاجر یجب أن یکون في مقابل خدمة یؤدّیها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا یجوّز الحصول علی الربح. إنّ التجارة علی قسمین: مادّیّة و قانونیّة. التجارة المادّیّة هي نقل الأشیاء و البضائع من مکان إلی مکان آخر. و التجارة القانونیّة هي مجرّد نقل الملکیّة من شخص إلی شخص آخر بواسطة العقود. لا یصحّ الحصول علی الربح من التجارة القانونیّة إذا لم تکن مقترنةً بالتجارة المادّیّة» [7] .

کاسبی با پول انجام نمی‌شود. باید کار کرد؛ مثلاً احداث کارخانه، زراعت و. . پول تاجر باید در مقابل کاری باشد. سودی که از جابجایی پول به‌دست می‌آید، درست نیست. باید عملی انجام دهید تا درآمدی کسب کنید.

تجارت دو نوع است:

1. تجارت مادی: وقتی شما از میدان میوه م ی‌ خر ی د ، م ی‌ آور ی د و سرکوچه می ‌ فروشید، با توجه به اینکه آن ‌ ها را از جای دوری به جای نزدیکی آورده‌ا ی د و نقل مکانی محقق شده، م ی‌ توان ی د از آن، درآمد کسب کنید.

2. تجارت قانونی: ان ت قال ملکیت از شخصی به شخص دیگری به واسطه عقود. اگر تجارت قانونی همراه تجارت در مقابل قمار تجارت مادی باشد، کسب سود از آن اشکالی ندارد؛ مثلاً خانه را رنگ م ی‌ کن ی د و آن را م ی‌ فروش ی د . اما کسب سود از تجارت قانونی بدون تجارت مادی، صحیح نیست.

تجارت در مقابل قمار

تست کنکور سراسری درس 7 دین و زندگی دوازدهم انسانی | در گرو کار خویش

تست کنکور سراسری درس 7 دین و زندگی دوازدهم انسانی | در گرو کار خویش

تیم مدیریت گاما

تست کنکور سراسری درس 10 دین و زندگی دوازدهم انسانی | پایه های استوار

تست کنکور سراسری درس 10 دین و زندگی دوازدهم انسانی | پایه های استوار

تیم مدیریت گاما

تست کنکور سراسری درس 8 دین و زندگی دوازدهم انسانی | بازگشت

تست کنکور سراسری درس 8 دین و زندگی دوازدهم انسانی | بازگشت

تیم مدیریت گاما

امتجان میان ترم دین و زندگی دوازدهم انسانی | درس 1 تا 5

امتجان میان ترم دین و زندگی دوازدهم انسانی | درس 1 تا 5

آزمون میان ترم دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان سید علی خامنه ای | درس 1 تا 5 + پاسخنامه

آزمون میان ترم دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان سید علی خامنه ای | درس 1…

نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم دین و زندگی دوازدهم انسانی | (سری 1) استان مرکزی + پاسخ

نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم دین و زندگی دوازدهم انسانی | (سری 1) استان مرکزی + پاسخ

سؤالات امتحان نهایی درس دین و زندگی (3) دوازدهم رشته انسانی | نوبت شهریور 99

سؤالات امتحان نهایی درس دین و زندگی (3) دوازدهم رشته انسانی | نوبت شهریور 99

امتحان نهایی دوازدهم

 آزمون چهار گزینه ای درس 6 و 7 دین و زندگی دوازدهم انسانی

آزمون چهار گزینه ای درس 6 و 7 دین و زندگی دوازدهم انسانی

طرح درس سالانه دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی

طرح درس سالانه دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی

سوالات امتحان نیمسال اول دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان طالقانی | دی 97

سوالات امتحان نیمسال اول دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان طالقانی | دی 97

پرسش و پاسخ طبقه‌بندی شده دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی | درس 1 تا 3

پرسش و پاسخ طبقه‌بندی شده دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی | درس 1 تا 3

 آزمون چهار گزینه ای درس 4 و 5 دین و زندگی دوازدهم انسانی

آزمون چهار گزینه ای درس 4 و 5 دین و زندگی دوازدهم انسانی

سوالات آزمون نوبت اول دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان محمودیه 19 | دی 1400

سوالات آزمون نوبت اول دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان محمودیه 19 | دی 1400

قمار برای رستاخیز؛ پوتین را گوشه رینگ نیاندازید

بینش‌های علم سیاست به ما یادآور می‌کند تا در مورد آرزوهایمان بسیار بسیار مراقب باشیم. تمایل به تنبیه و حتی تحقیر پوتین قابل درک است، و آرزوی سقوط او به عنوان راه‌حلی سریع و آسان برای کل آشفتگی وحشتناک کنونی وسوسه‌انگیز است. اما راندن رهبر مستبد یک کشور مجهز به سلاح هسته‌ای به یک گوشه، صرف نظر از این‌که اقدامات قبلی او چقدر شنیع بوده، بسیار خطرناک خواهد بود.

قمار برای رستاخیز؛ پوتین را گوشه رینگ نیاندازید

به گزارش اکوایران، جنگ در اوکراین، با واکنش گسترده در سطح جهان همراه شده است. این بزرگ‌ترین جنگی است که اروپا پس از سال‌های بعد از جنگ سرد در حال تجربه آن است. این در حالی است که پس از سه دهه برقراری صلح در اروپا، اکنون قاره سبز درگیر وقایع هولناکی شده که برای مدت‌ها در تصور بسیاری نمی گنجید.

استفان والت، نظریه‌پرداز به‌نام روابط بین‌الملل استاد روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد با انتشار یادداشتی در نشریه فارین پالیسی با عنوان «راهنمای نظریه روابط بین‌الملل برای جنگ در اوکراین» با بررسی نظریه‌های رایج در حوزه روابط بین‌الملل تلاش داشته‌اند عیار این نظریه‌ها را در پرتو جنگ اوکراین بسنجند.

اکوایران پیش از این بخش اول این یادداشت را با عنوان «درسی که آلمان پست‌مدرن از جنگ اوکراین گرفت» منتشر کرده است. بخش دوم و پایانی آن در ادامه ارائه می‌شود:

10

تصورات اشتباه و خطای محاسباتی

درک رویدادهایی که بدان اشاره شد بدون در نظر گرفتن نقش تصورات اشتباه و خطای محاسباتی غیرممکن است. نظریات رئالیستی در این‌جا کم‌تر به کار می‌آیند، چرا که تمایل دارند دولت ها را به عنوان بازیگرانی کم و بیش منطقی نشان دهند که منافع خود را با خونسردی محاسبه می‌کنند و به دنبال فرصت‌هایی برای بهبود موقعیت نسبی خود هستند.

حتی اگر این فرض درست باشد، دولت‌ها و شخص رهبران هم‌چنان با اطلاعات ناقص عمل می‌کنند و به راحتی می‌توانند توانایی‌های خود و توانایی‌ها و واکنش‌های دیگران را به نادرست ارزیابی کنند. حتی زمانی که اطلاعات فراوان باشد، ادراکات و تصمیمات هم‌چنان می‌توانند به دلایل روان‌شناختی، فرهنگی یا بوروکراتیک جهت‌گیرانه باشند. در دنیایی نامطمئن که پر از انسان‌های ناقص است، راه‌های زیادی برای ادراکات نادرست وجود تجارت در مقابل قمار دارد.

به‌ویژه، ادبیات گسترده‌ پیرامون ادراک نادرست -به‌ویژه کار مهم رابرت جرویس فقید- حرف‌های زیادی درباره این جنگ برای گفتن دارد. اکنون آشکار است که پوتین در چندین بعد اشتباه محاسباتی کرده است: او درباره دشمنی غرب با روسیه اغراق کرد، اراده اوکراین برای پایداری را به شدت دست کم گرفت، در توانایی ارتش خود برای به دست آوردن یک پیروزی سریع و بی هزینه دچار مبالغه شد، و نحوه واکنش غرب را اشتباه خواند.

ترکیبی از ترس و اعتماد به نفس بیش از حد که به نظر می‌رسد در این‌جا در کار بوده، معمولی است. تقریباً درست است که بگوییم دولت‌ها جنگ را شروع نمی‌کنند مگر این‌که متقاعد شوند که می‌توانند به سرعت و با هزینه نسبتاً کم به اهداف خود برسند -هیچ کس جنگی را آغاز نمی‌کند که از پیش اعتقاد داشته باشد طولانی، خونین، پرهزینه و احتمالاً به شکست ختم خواهد شد.

یک قمار بزرگ ارزشمند؟

علاوه بر این، از آن‌جایی که انسان‌ها بده‌بستان عموما حس خوشایندی به انسان‌ها نمی‌دهد، یک گرایش قوی وجود دارد که جنگ را به مثابه امری امکان‌پذیر بداند که باید در مورد آن تصمیم گرفت. همانطور که جرویس یک بار نوشت: «از آن‌جایی که حاکم سیاست خود را ضروری می‌داند، احتمالاً معتقد است که این سیاست می‌تواند موفق از آب درآید، حتی اگر چنین نتیجه گیری مستلزم تحریف اطلاعات در مورد آن‌چه دیگران انجام تجارت در مقابل قمار خواهند داد، باشد». اگر صداهای مخالف از فرآیند تصمیم‌گیری حذف شوند، یا به همه افراد در این حلقه جهان‌بینی معیوب دیدگاه یکسانی داشته باشند و یا این‌که زیردستان مایل نباشند که به مافوق‌ها بگویند ممکن است اشتباه کنند، این گرایش می‌تواند تشدید شود.

biden-putin2-560x375

نظریه چشم‌انداز، که استدلال می‌کند که انسان‌ها برای اجتناب از ضرر بیش از رسیدن به سود، مایل به ریسک کردن هستند، ممکن است در این‌جا به کار بیاید. اگر پوتین معتقد بود که اوکراین به تدریج به سمت هم‌سویی با ایالات متحده و ناتو پیش تجارت در مقابل قمار می‌رود -و دلایل زیادی وجود داشت که او چنین فکر می‌کرد- در این صورت جلوگیری از چیزی که او آن را یک ضرر غیرقابل جبران می داند ممکن است ارزش یک قمار بزرگ را داشته باشد.

به طور مشابه، احتمالاً گرایش به نسبت دادن -‌تمایل به این‌که رفتار خود را پاسخی به شرایط بدانیم اما رفتار دیگران را به ماهیت اصلی آنها نسبت دهیم- در این‌جا در کار است: بسیاری در غرب اکنون رفتار روسیه را به عنوان بازتابی از شخصیت ناپسند پوتین تفسیر می‌کنند و به هیچ وجه پاسخی به اقدامات قبلی غرب نیست. به نظر می‌رسد پوتین به نوبه خود فکر می‌کند که اقدامات ایالات متحده و ناتو ناشی از غرور ذاتی و تمایل عمیقاً بنیادی برای ضعیف و آسیب‌پذیر نگه داشتن روسیه است و اوکراینی ها مقاومت می‌کنند زیرا یا گمراهند و یا تحت سلطه عناصر «فاشیستی» قرار دارند.

پایان جنگ و مشکل تعهد

نظربه روابط بین‌الملل مدرن هم‌چنین بر نقش فراگیر مشکلات تعهد تاکید می کند. در فضای آنارشیک دنیا، دولت‌ها می‌توانند به یکدیگر تعهدهایی بدهند، اما نمی‌توانند مطمئن باشند که این تعهدات عملی خواهند شد. برای مثال، ناتو می‌توانست پیشنهاد کند که گزینه عضویت اوکراین را برای همیشه از روی میز حذف کند (اگرچه تا هفته‌های قبل از جنگ هرگز چنین نکرد)، اما احتمالا پوتین تعهد ناتو را باور نمی‌کرد، حتی اگر واشنگتن و بروکسل این تعهد را به صورت مکتوب بیان می‌کردند. معاهدات مهم هستند، اما در نهایت فقط تکه‌های کاغذ هستند.

gettyimages-1382311409_custom-37833fe8f796be43fdedf601da75bc91d90b6f03-s1100-c50

علاوه بر این، ادبیات علمی در مورد خاتمه جنگ نشان می‌دهد که مشکلات تعهد حتی زمانی که طرف‌های متخاصم در انتظارات خود تجدید نظر کرده و به تجارت در مقابل قمار دنبال پایان دادن به جنگ هستند، هم‌چنان بر جا خواهد بود. اگر پوتین فردا پیشنهاد عقب نشینی از اوکراین را داده و بر روی انجیل‌های ارتدکس روسی سوگند یاد کند که این کشور را برای همیشه به حال خود رها می‌کند، افراد کمی در اوکراین، اروپا یا ایالات متحده تضمین‌های او را کاملا باور می‌کنند. و برخلاف برخی از جنگ‌های داخلی، که گاهی اوقات صلح می‌تواند توسط بیگانگان صاحب منفعت تضمین شود، در این مورد هیچ قدرت خارجی وجود ندارد که بتواند ناقضان آینده را به مجازاتی معتبر تهدید کند. به جز تسلیم بی‌قیدوشرط، هر توافقی برای پایان دادن به جنگ باید همه طرف‌ها را به اندازه کافی راضی نگه دارد که به محض مساعد شدن شرایط، پنهانی امیدوار نباشند که آن را تغییر دهند یا کنار بگذارند. و حتی اگر یک طرف به طور کامل تسلیم شود، تحمیل «صلح پیروز» می‌تواند بذر انتقام‌جویی در آینده را بکارد. متأسفانه، به نظر می رسد که امروز با هر نوع حل و فصل مذاکره فاصله داریم.

خیانت شاهین‌ها

علاوه بر این، مطالعات دیگر درباره این مشکل -مانند کتاب کلاسیک فرد ایکله، «هر جنگی باید پایان یابد» و سارا کروکو، «صلح به چه قیمتی؟ تقصیر رهبر و سیاست داخلی پایان جنگ» - موانع داخلی را برجسته می‌کنند که پایان دادن به جنگ را دشوار می‌کند. میهن‌پرستی، تبلیغات، هزینه‌های گزاف و نفرت روزافزون از دشمن ترکیب می‌شوند تا نگرش‌ها را جزمی‌تر کنند و جنگ‌ها را تا مدت‌ها پس از آن‌که یک دولت منطقی ممکن است خواهان توقف آن باشد ادامه پیدا کند.

یک عنصر کلیدی در این مشکل همان چیزی است که ایکله آن را «خیانت شاهین‌ها (تندروها)» می‌نامد: کسانی که طرفدار پایان دادن به جنگ هستند اغلب به عنوان عناصر غیرمیهنی یا بدتر از آن طرد می‌شوند، اما تندروهایی که جنگ را بی جهت طولانی می‌کنند ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به ملت وارد کنند. آن‌ها مدعی دفاع از وطن هستند.

من نمی‌دانم که آیا ترجمه روسی از آن در مسکو موجود است یا خیر. در مورد اوکراین، یک مسئله نگران‌کننده این است که رهبری که یک جنگ ناموفق را آغاز می‌کند، ممکن است مایل نباشد یا نتواند اعتراف کند که اشتباه کرده و آن را به پایان برساند. اگر چنین است، پس جنگ تنها زمانی پایان می‌یابد که رهبران جدیدی ظهور کنند که به تصمیم اولیه برای جنگ دلبسته نباشند.

قمار برای رستاخیز

اما یک مشکل دیگر وجود دارد: خودکامگانی که با شکست و تغییر رژیم مواجه هستند ممکن است وسوسه شوند که «قمار برای رستاخیز» را انجام دهند. رهبران دموکراتی که مسئولیت افتضاح‌های سیاست خارجی را بر عهده دارند، می‌توانند در انتخابات بعدی از سمت خود برکنار شوند، اما به ندرت به دلیل اشتباهات یا جنایات خود به زندان یا بدتر از آن محکوم می‌شوند.

4822

در مقابل، خودکامگان هیچ گزینه آسانی برای خروج ندارند، به ویژه در دنیایی که ترس از پیگرد قانونی پس از جنگ برای جنایات جنگی وجود دارد. بنابراین، اگر آن‌ها در حال شکست هم باشند، انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه و حتی تشدید درگیری دارند، به امید معجزه‌ای که سرنوشت آن‌ها را تغییر ‌دهد و آن‌ها را از سقوط، زندان یا مرگ نجات می‌دهد. گاهی اوقات این نوع قمار نتیجه می دهد (مثلا بشار اسد)، گاهی اوقات نتیجه نمی دهد (مثلاً آدولف هیتلر، معمر قذافی)، اما تشدید تجارت در مقابل قمار درگیری ها به امید معجزه، می‌تواند پایان دادن به جنگ را حتی سخت‌تر از آن چیزی کند که ممکن است.

پوتین را گوشه رینگ نیاندازید

این بینش‌ها به ما یادآور می‌شود که در مورد آرزوهایمان بسیار بسیار مراقب باشیم. تمایل به تنبیه و حتی تحقیر پوتین قابل درک است، و آرزوی سقوط او به عنوان راه‌حلی سریع و آسان برای کل آشفتگی وحشتناک کنونی وسوسه‌انگیز است. اما راندن رهبر مستبد یک کشور مجهز به سلاح هسته‌ای به یک گوشه، صرف نظر از این‌که اقدامات قبلی او چقدر شنیع بوده، تجارت در مقابل قمار بسیار خطرناک خواهد بود.

Putin-and-graham-1

تنها به همین دلیل، کسانی که در غرب خواهان ترور پوتین هستند یا علناً گفته‌اند که اگر روس‌های عادی قیام و پوتین را سرنگون نکنند، باید پاسخگو باشند، به طرز خطرناکی غیرمسئول هستند. توصیه تالیراند به خوبی قابل یادآوری است: «از همه مهم‌تر، جان‌فشانی زیاد نیست».

تحریم‌های اقتصادی

هرکسی که می‌خواهد بفهمد چگونه این اتفاق می‌افتد باید ادبیات تحریم‌های اقتصادی را نیز مطالعه کند. از یک سو، تحریم‌های مالی اعمال‌شده در هفته گذشته یادآور توانایی فوق‌العاده آمریکا برای «سلاح‌سازی از وابستگی متقابل» است، به‌ویژه زمانی که این کشور در هماهنگی با دیگر قدرت‌های مهم اقتصادی عمل می‌کند. از سوی دیگر، تجربه نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی به ندرت کشورها را مجبور به تغییر سریع مسیر می‌کند. شکست کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران یکی دیگر از موارد بارز این موضوع است.

نخبگان حاکم معمولاً از پیامدهای فوری تحریم‌ها مصون هستند و پوتین از قبل می‌دانست که تحریم‌ها اعمال خواهند شد و به وضوح معتقد بود که منافع ژئوپلیتیکی در معرض خطر ارزش هزینه مورد انتظار را دارد. او ممکن است از سرعت و دامنه فشار اقتصادی متعجب و ناراحت شده باشد، اما هیچ کس نباید انتظار داشته باشد مسکو به این زودی مسیر خود را تغییر دهد.

کمیاب‌ترین کالا در سیاست

نکته پایانی این که ادبیات علمی روابط بین الملل در مورد وضعیتی که با آن روبرو هستیم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. متأسفانه، افراد در مقام و موقعیت قدرت توجه زیادی به آن نمی‌کند، حتی زمانی که دانشگاهیان آگاه افکار خود را در حوزه عمومی ارائه می دهند. زمان کمیاب‌ترین کالا در سیاست است - به‌ویژه در شرایط بحرانی - و جیک سالیوان، آنتونی بلینکن و بسیاری از زیردستان‌های آن‌ها قرار نیست شروع به ورق زدن شماره‌های پیشین مجلات International Security یا the Journal of Conflict Resolution برای یافتن چیزهای خوب شوند.

جنگ نیز منطق خاص خود را دارد و نیروهای سیاسی‌ای را آزاد می کند که تمایل دارند صداهای جایگزین را خاموش کنند، حتی در جوامعی که آزادی بیان و بحث آزاد هم‌چنان برقرار است. از آن‌جا که مخاطرات زیاد است، در زمان جنگ مقامات دولتی، رسانه‌ها و شهروندان باید برای مقاومت در برابر کلیشه‌ها به سختی تلاش کنند، خونسرد و با دقت فکر کنند، از کلیشه‌های مبهم و ساده پرهیز کنند، و مهم‌تر از همه، احتمال اشتباه بودن آن‌ها را در نظر داشته باشند. با این حال، هنگامی که گلوله‌ها از لوله‌ها رها می‌شوند، آنچه معمولاً رخ می دهد، تنگ شدن افق دید، تنزل سریع به شیوه‌های فکری مانوی خیر-شر، به حاشیه رانده شدن یا سرکوب صداهای مخالف، کنار گذاشتن نکات ظریف و تمرکز سرسختانه بر پیروزی به هر قیمتی است. به نظر می‌رسد این روند در داخل روسیه پوتین به خوبی در جریان است، اما شکل ملایم‌تری در غرب نیز آشکار شده است. در مجموع، این شیوه‌ای برای بدتر کردن یک وضعیت وحشتناک است.

گردش مالی سایت‌های قمار چقدر است؟

گردش مالی سایت‌های قمار چقدر است؟

گردش مالی سالانه وبسایت‌های شرط‌بندی فارسی در بی‌عملی برخی دستگاه‌های دولتی، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و سالانه تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از این طریق از کشور خارج می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گردش مالی سالانه وبسایت‌های شرط‌بندی فارسی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و به واسطه مشارکت بالای افراد، بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از طریق این وبسایت‌ها از کشور خارج می‌شود. این عدد با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، به عدد باورنکردنی ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این بازار دلال‌هایی دارد که همان شاخ‌های اینستاگرامی هستند؛ این افراد که در واقع مدیر سایت‌های شرط بندی هستند و آن تجارت در مقابل قمار را تبلیغ می‌کنند، طوری الگوریتم‌های سایت را طراحی می‌کنند که در ۹۵ درصد مواقع سایت برنده می‌شود و تنها ۵ درصد شانس برنده شدن برای شرکت کنندگان وجود دارد. بنابراین مبلغ زیادی از این باخت هم به جیب این افراد می‌رود.

عجیب‌تر اینکه همه درگاه‌های بانکی کشور برای اینکار باز هستند و هیچ ممنوعیتی برایشان وجود ندارد.

گردانندگان سایت‌های قمار با اجاره کردن کارتهای بانکی و درگاه بانکی شهروندان، اعمال مجرمانه خودشان را پیش می‌برند اما مردم باید بدانند که اجاره دادن این موارد حکم مباشرت در جرم محسوب می‌شود و طبق قانون مجازات اسلامی، حبس و جزای نقدی در انتظار این افراد است.

با وجود اینکه چند سال از طرح این مشکلات می‌گذرد متأسفانه اقدام جدی برای حل این معضل صورت نگرفته و در این بین نقش بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همه پررنگ‌تر است.

آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

قمار 30 مطلب

فعّاليّت های غیر مجاز اقتصادی در اسلام؟

مکتب اقتصادی اسلام چه فعّاليّت هایی را برای کسب درآمد غیر مجاز معرفی نموده است؟

فعّاليّت های اقتصادی غیر مجاز در اسلام عبارتند از: 1. خريد و فروش اشياء مُضرّة. 2. خريد و فروش آلات حرام. 3. خريد و فروش اجناس حلال كه مي دانيم در طريق ضرر و زيان جامعه استفاده مى شود. 4. خريد و فروش اشيائي كه باعث تقويت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا مى شود. 5. هر گونه همكارى و كمك به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، كارمند و . . 6. هر گونه تبليغات مُضرّ و زيان بخش چه زيان جسمى داشته باشد و يا اخلاقى. 7. هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبى و خريد و فروش آنها. 8. گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظيفه واجب و .

ارتباط «احكام شرعی» و «امور تكوينی»

آیا «احکام شرعی» صرفا اموری اعتباری اند و هيچ گونه ارتباطی با امور «تكوينی و واقعی» ندارند؟

جهان بينى شناختِ واقعيت هاست و ايدئولوژى در اينجا به معناى احكامي است كه از دل جهان بينى متولد مى شود. از اين رو شبهه آنانكه مى گويند: احكام امورى اعتبارى بوده و ارتباطى با واقعيت ها كه امورى تكوينى است ندارد، بى اساس است؛ زيرا با جدايى اين دو از يكديگر، اعتبار احكام از ميان مى رود. حكم، زمانى ارزش دارد كه با واقعيّت پيوند داشته باشد و اين فلسفه احكام است كه به آن اعتبار مى بخشد. همه احكام ولو احكام تعبدى همه تابع مصالح و مفاسد واقعى اند، هرچند گاهى ما فلسفه آنها را ندانيم؛ زيرا در غير اين صورت ترجيح بلامرجح مى شود. آيات قرآن و روايات نيز به اين ارتباط تنگاتنگ تصريح دارند.

«قمار» حلال؟!

آیا هر نوع شرط بندی و قماری در اسلام حرام است و یا استثنائاتی برای آن وجود دارد؟

اسلام هر نوع شرط بندى را كه در آن برد و باخت مالى باشد حرام كرده است؛ اما در مسابقه اسب سواری و تیراندازی، اجازه شرط بندی را داده، زيرا در این دو مورد، هدف معقول و منطقى وجود داشته و كار مفيد تلقّى مى شود. در واقع در مسابقه اسب سوارى و تیراندازی، هدف تربیت آنان براى ميدان جنگ و دفاع از اسلام و مسلمين است.

«بازاریابی شبکه ای» یا قمار نامرئی

به چه دلیل از «بازاریابی شبکه ای» به تجارت در مقابل قمار عنوان قمار نامرئی تعبیر می کنند؟

در عصر ما قمارهاى مرموزى در لباس تجارت و پورسانت صورت مى گيرد که متأسّفانه قربانيان زيادى داشته است. بدين شكل كه مبلغی براى خريد كالايي، به حساب فلان شركت ريخته مى شود، سپس شخص خريدار به جستجوى مشترى مى پردازد، با معرفي دو مشترى به شركت، پورسانتى به او تعلّق مى گيرد. دو مشترى جديد هم هر كدام به دنبال دو مشترى ديگر مى روند، و پس از چند ماه، سرشاخه مبلغ كلانى به عنوان پورسانت دریافت مي كند؛ در حالى كه از توليد و کار مفید خبري نيست.

نگاهي به فلسفه تحريم «قمار»

فلسفه تحريم «قمار» چيست؟

به اعتقاد روانشناسان هيجانات روانى، عامل اصلى بسيارى از بيماريها است و قمار بزرگترين عامل پيدايش هيجان است. يك سوم جنايتها با قمار رابطه مستقيم دارد و از عوامل ايجاد دو سوم جنايات ديگر نيز هست. در طول سال، ميلياردها واحد از ثروت مردم جهان در اين راه از بين مى رود و ساعات زيادى از نيروى انسانى در اين راه تلف مى شود و نشاطِ كارِ مداوم را در ساعات ديگر سلب مى كند. بسيارى از قماربازان به علت اينكه گاهى برنده مى شوند، تن به كارهاى توليدى و اقتصادى نمي دهند و چرخ هاى توليد و اقتصاد به همان نسبت لنگ مى شود.

اظهار نظر «معاویه» درباره صحابه پيامبر(ص)

امام علي(علیه السلام) در پاسخ به اظهار نظر «معاویه» درباره صحابه پيغمبر اكرم(صلی الله عليه وآله) چه فرمودند؟

امام علي(ع) در پاسخ به سخن معاویه در رابطه با صحابه پيامبر(ص) می فرماید: «تو گمان كردى كه برترين اشخاص در اسلام، فلان و فلانند و مطلبى را يادآور شده اي كه اگر راست باشد به تو مربوط نيست و اگر دروغ باشد زيانى به تو نمى رساند اساساً تو را با برتر و غير برتر و رئيس و زيردست چكار!، اسيران آزاد شده از كفار زمان جاهليّت و فرزندان آنها را با امتياز نهادن ميان مهاجران نخستين و ترتيب درجات و تعريف طبقاتشان چه نسبت؟! هيهات تو خود را در صفى قرار مى دهى كه از آن بيگانه اى، كار به جايى رسيده كه محكومى مى خواهد در اين مسائل، داورى كند».

پرسش های مردمی از پیامبر اسلام(ص)

قرآن کریم چه موضوعاتی را به عنوان سؤالات مردم از پیامبر(صلی الله علیه و آله) نقل نموده است؟

در قرآن کریم آیاتی داریم که با واژه «يسئلونك» شروع شده است و سؤالاتی که مردم از پیامبر(ص) می پرسیدند را نقل می کند، که شامل 12 موضوع از جمله: هلال ماه، انفاق، ماههاى حرام، شراب، قمار، يتيمان و كودكان بى سرپرست، عادت ماهانه زنان، قيامت و زمان برپايى آن، روح، جبال و كوهها و ذوالقرنين و . می باشد.

وجه اشتراک «قمار» و «شراب خواری» و «بت پرستی»

«شراب خواری»، «بت پرستی» و «قمار» چه وجه اشتراکی دارند که خداوند این سه را در کنار هم تحریم نموده است؟

خداوند در قرآن حرمت شراب، قمار و بت پرستى را در كنار هم قرار داده، که وجه اشتراک آنها، كم عقلى يا بى عقلى است. آیا شخصى كه پول خود را صرف نوشیدنی می کند و با خوردن آن، عقل خود را از دست می دهد، و یا كسی كه شبانه با ثروتی كلان به قمارخانه رفته، و صبح در حالى كه تمام زندگيش را باخته از قمارخانه خارج می شود، و یا بت پرستى که با دست خود بُتى بتراشد و در برابر آن سجده كند، و حتى فرزند خود را در مقابل آن قربانى نمايد، کمترین بهره ای از عقل دارد؟

نظر اسلام در مورد «قمار»

چرا اسلام «قمار» را تحریم نموده است؟

اسلام درآمد را محصول یک کار مفید دانسته که شامل مشاغل تولیدی، توزیعی و خدماتی است. امّا كسى كه بواسطه قمار، مبالغ هنگفتى را به دست می آورد و طرف مقابل را به خاك سياه مى نشاند، چنين شخصى نه تنها كار مفيدى نكرده، بلكه مرتكب كاری شيطانى و زشت شده است. خداوند در این رابطه می فرماید: «اموال يكديگر را در ميان خود به باطل و نامشروع نخوريد؛ مگر اين كه تجارتى با رضايت طرفين انجام گيرد». از این رو قمار «اكل مال بالباطل» بوده و لذا حرام است.

زیان های «قمار»؟

«قمار» چه مفاسد و آسیب هایی دارد؟

دیوانگی و بیماری های عصبی، یکی از آسیب های قماربازی است؛ زیرا هيجان و استرس برد و باخت، سبب افزایش و کاهش فشار آنها می شود، و در نهایت برخى از آنان دست به خودكشى می زنند. امام صادق(ع) در روايتى می فرماید: «در عصر جاهليّت بعضى از مردم بر سر مال و نواميس خود قمار مى زدند» و لذا اسلام در چنان محيط فاسدى حكم تحريم قمار را صادر كرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.