مهمترین ویژگی های تتر


ویژگی رنگ درخشندگی یا روشنایی رنگ

ویژگی‌های انسان

انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد. انسان در اسلام تنها یک حیوان مستقیم‌القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می‌رود و سخن می‌گوید نیست؛ این موجود از نظر قرآن ژرف‌تر و مرموزتر از این است که بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد.

فهرست مندرجات

۱ - انسان‌شناسی

[ویرایش]
انسان‌شناسی، بحثی پر دامنه و گسترده است، چرا که «انسان» محور بسیاری از بررسی‌ها و سنگ بنای مباحث علومی چون: زیست شناسی، روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، فلسفه، عرفان، اخلاق و شاخه‌های وابسته به آن‌ها می‌باشد.

آن چه در این گفتار خواهد آمد بررسی مختصری درباره ویژگی‌های انسان از دیدگاه اسلام است. جوان از راه خودشناسی، پیش از هر کار باید به شناخت «خود» به عنوان یک انسان بپردازد. و دریابد که کیست و دارای چه ویژگی‌هایی است تا خود را از سایر موجودات باز شناسد. ویژگی‌های اصلی انسان‌ها عبارت است از: علم و آگاهی، میل یا گرایش، اختیار یا آزادی، تحوّل‌پذیری شخصیت.

۲ - علم یا آگاهی

[ویرایش]
انسان می‌تواند با داشتن این ویژگی برجسته نسبت به ماهیت اشیاء پیرامون خود و ماوراء محیط زیست خویش، علم پیدا کند. حلقه‌های گمشده در تاریخ گذشته خود و جهان را بیابد و برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. بخلاف حیوان که قلمرو شناخت و آگاهی او از جهان، از محدوده تنگ حواس ظاهری‌اش فراتر نمی‌رود. بنابر این، گستره علم حیوان، محدوده به محیط زیست او خواهد بود و هیچ‌گاه به گذشته و آینده تعلّق نخواهد گرفت. از این رو، جوان با دریافت این ویژگی برجسته، در راه فراگیری علوم و فنون مختلف به تلاش و کوشش می‌پردازد و سطح آگاهی‌هایش را درباره خود و جهان هستی روزبه‌روز گسترش می‌دهد.

۳ - میل یا گرایش

[ویرایش]
یکی دیگر از ویژگی‌های روحی انسان، تمایلات و گرایش‌های متنوع اوست. اگر تمایل و گرایش در انسان نباشد صرف آگاهی به کمال و خوبی، هیچ گونه تحریک و تشویقی را به سوی اقدامی عملی در پی نخواهد داشت. این گرایش‌ها بر دو گونه است:

۳.۱ - گرایش‌های حیوانی

این نوع گرایش‌ها میان حیوان و انسان مشترک است، مانند غریزه خود دوستی و محافظت از خویش، که تمایلاتی نظیر میل به تغذیه و دفاع نیز، بدان‌ها باز می‌گردد. این گونه تمایلات به طور عمده به بدن با عضوی از آن مربوط است.

۳.۲ - گرایش‌های انسانی

این گونه گرایش‌ها در حیوانات دیده نمی‌شود، چرا که به بدن یا عضوی از آن وابسته نیست، به خلاف نوع اول از این رو می‌توان همه گرایش‌های نوع دوم را به «گرایش انسان به کمال» باز گرداند. مهم‌ترین این دسته از گرایش‌ها عبارتند از:
۱ـ حقیقت‌جویی یا گرایش به شناخت حقایق و اسرار نهفته در جهان.
۲ـ فضیلت‌خواهی یا گرایش به ارزش‌های اخلاقی مانند عدالت، صداقت و.
۳ـ زیباخواهی (زیبایی دوستی) و علاقه به هنر.
۴ـ گرایش به خدا و پرستش او.
۵ـ جامعه‌گرایی و میل به زندگی اجتماعی.
۶ـ قدرت‌طلبی و گرایش به قدرت‌افزایی.
از آن جا که این گونه گرایش‌ها ریشه در فطرت انسانی دارند، هرگز از بین نمی‌روند، هر چند ممکن است در هنگام تزاحم با گرایش‌های دیگر، بسیار ضعیف یا حتّی بی تاثیر گردند. به عنوان مثال ممکن است در موقعیت خاصّی بین گرایش «حقیقت خواهی و علم دوستی» و گرایش «خدمت به خلق» تعارض ایجاد شود و جمع آن دو برای شخص، ناممکن نماید. جوانی که واقف به گرایش‌های اصیل انسانی باشد، می‌تواند به تمایلات خود جهتی اصیل و انسانی بدهد. آن‌ها را تقویت کند و زندگی خویش را بر اساس این گرایش‌ها، نیک بسازد، و گرنه او خواهد بود و تمایلات حیوانی صرف که در این میان، تنها نام انسان را یدک خواهد کشید!

۴ - اختیار و آزادی

[ویرایش]
یکی از ویژگی‌های بشر، اختیار، آزادی و قدرت انتخاب‌گری اوست. پایه تکلیف، ثواب و عقاب، زشتی و زیبایی اخلاقی و مسؤولیت انسان، به این ویژگی ارزنده وابسته است. بنابر این، انسان با داشتن اراده، اختیار و آزادی می‌تواند نسبت به هر گونه تربیتی واکنش نشان دهد مثلاً خود را در پرتو تعالیم الهی قرار دهد یا به سوی ضد ارزش‌ها روان گردد. باید توجّه داشت که این ویژگی انسانی، هیچ گونه تعارضی با تاثیر علل و عوامل ژنتیکی اجتماعی ندارد. تاثیر علل و عوامل وراثتی و محیطی تردیدناپذیر است. اما نه در آن حدکه جبر را بر انسان تحمیل کند و انسان را دست بسته به سمت خاصّی سوق دهد، این امر، بدیهی و مورد تصدیق وجدان است و بهترین نشانه این اختیار، آن است که انسان در هنگام تعارض انگیزه‌ها و گرایش‌ها، در خویشتن بوضوح امکان انتخاب هر یک از دو جانب خیر یا شر را احساس می‌کند.
هم چنین باید دانست که اختیار و آزادی انسان، مطلق نیست، بلکه انسان در موارد و محور خاصی دارای اختیار و آزادی عمل است، و البته در همان محور، مسؤول و مکلف است زیرا انسان هنگامی می‌تواند چیزی را اختیار و انتخاب کند که نسبت بدان آگاهی، تمایل، و انگیزه، قدرت و توانایی داشته باشد و زمینه‌های خارجی ضروری نیز حاصل یا قابل تحصیل باشد. بنابر این انسان نسبت به کاری که بدان آگاهی، تمایل یا توانایی بدنی ندارد یا شرایط و زمینه‌های خارجی فراهم نیست، اراده‌ای نخواهد داشت.
با توجه به آن چه گفته شد جوان باید ویژگی‌های اصیل انسانی را در وجود خود تقویت کند و با استحکام آن‌ها در شخصیت خویش توانایی ایستادگی در برابر انگیزه‌های حیوانی، شیطانی و شهوانی را فراهم نماید.

۴.۱ - تحول‌پذیری شخصیت

انسان، به گونه‌ای آفریده شده است که می‌تواند با آگاهی و آزادی در محدوده‌ای نسبتاً گسترده راه خویش را بر گزیند، و در همان راه منتخب خود، «شخصیت» و هویت فکری، اخلاقی و فرهنگی خویش را شکل و تکامل مهمترین ویژگی های تتر ببخشد.

۵ - ارزش‌های انسان

[ویرایش]
قرآن، انسان را مدح‌ها و ستایش‌ها کرده و هم مذمت‌ها و نکوهش‌ها نموده است. عالی‌ترین مدح‌ها و بزرگ‌ترین مذمت‌های قرآن درباره ی انسان است؛ او را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و چهارپایان پست تر شمرده است. از نظر قرآن، انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد و هم می‌تواند به «مهمترین ویژگی های تتر اسفل سافلین» سقوط کند. این خود انسان است که باید درباره ی خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید. سخن خویش را از ستایش‌های انسان در قرآن تحت عنوان «ارزش‌های انسان» آغاز می‌کنیم.

۵.۱ - خلیفه الله


انسان خلیفه خدا در زمین است. «روزی که خواست او را بیافریند، اراده ی خویش را به فرشتگان اعلام کرد. آنها گفتند: آیا موجودی می‌آفرینی که در زمین تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت؟ او گفت: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید.»

«اوست که شما انسان‌ها را جانشین‌های خود در زمین قرار داده تا شما را در مورد سرمایه‌هایی که داده است در معرض آزمایش قرار دهد.»

۵.۲ - ظرفیت علمی


ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیت‌هایی است که یک مخلوق ممکن است داشته باشد. «تمام اسماء را به آدم آموخت (او را به همه ی حقایق آشنا ساخت)، آنگاه از فرشتگان (موجودات ملکوتی) پرسید: نام‌های اینها را بگویید چیست. گفتند: ما جز آنچه تو مستقیما به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم (آنچه را تو مستقیما به ما نیاموخته باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت). خدا به آدم گفت: ‌ای آدم! تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده. همین که آدم فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد، خدا به فرشتگان گفت: نگفتم که من از نهان‌های آسمان و زمین آگاهم (می‌دانم چیزی را که حتما نمی‌دانید) و هم می‌دانم آنچه را شما اظهار می‌کنید مهمترین ویژگی های تتر و آنچه را پنهان می‌دارید؟»

۵.۳ - فطرت الهی


او فطرتی خدا آشنا دارد؛ به خدای خویش در عمق وجدان خویش آگاهی دارد. همه ی انکارها و تردیدها، بیماری و انحراف‌هایی است از سرشت اصلی انسان. «هنوز که فرزندان آدم در پشت پدران خویش بوده (و هستند و خواهند بود) خداوند (با زبان آفرینش) آنها را بر وجود خویش گواه گرفت و آنها گواهی دادند.»

۵.۴ - جسم و جان


در سرشت انسان علاوه بر عناصر مادی که در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد، عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد. انسان ترکیبی است از طبیعت و ماوراء طبیعت، از ماده و معنی، از جسم و جان. «آنکه هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ سپس نسل او را از شیره ی کشیده‌ای که آبی پست است قرار داد؛ آنگاه او را بیاراست و از روح خویش در او دمید.»

۵.۵ - موجود برگزیده


آفرینش انسان، آفرینش حساب شده است، تصادفی نیست. انسان موجودی انتخاب شده و برگزیده است. «خداوند، آدم را برگزید و توبه اش را پذیرفت و او را هدایت کرد.»

۵.۶ - آزادی


او شخصیتی مستقل و آزاد دارد، امانتدار خداست، رسالت و مسئولیت دارد، از او خواسته شده است با کار و ابتکار خود زمین را آباد سازد و با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت و شقاوت را اختیار کند.
«همانا امانت خویش را بر آسمان و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، همه از پذیرش آن امتناع ورزیدند و از قبول آن ترسیدند، اما انسان بار امانت را به دوش کشید و آن را پذیرفت. همانا او ستمگر و نادان بود.»


«ما انسان را از نطفه‌ای مرکب و ممزوج آفریدیم تا او را مورد آزمایش قرار دهیم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم، همانا راه را به او نمودیم، او خود یا سپاسگزار است و یا کافر نعمت (یا راه راست را که نمودیم خواهد رفت و به سعادت خواهد رسید و یا کفران نعمت کرده، منحرف می‌گردد.)»

۵.۷ - کرامت ذاتی


او از یک کرامت ذاتی و شرافت ذاتی برخوردار است؛ خدا او را بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری داده است. او آنگاه خویشتن واقعی خود را درک و احساس می‌کند که این کرامت و شرافت را در خود درک کند و خود را برتر از پستی‌ها و دنائت‌ها و مهمترین ویژگی های تتر اسارت‌ها و شهوت رانی‌ها بشمارد: «همانا ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را بر صحرا و دریا (خشک و تر) مسلط کردیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری دادیم.»

۵.۸ - وجدان اخلاقی


او از وجدانی اخلاقی برخوردار است: به حکم الهامی فطری، زشت و زیبا را درک می‌کند. «سوگند به نفس انسان و اعتدال آن، که ناپاکی‌ها و پاکی‌ها را به او الهام کرد.»

۵.۹ - آرامش با یاد خدا


او جز با یاد خدا با چیز دیگر آرام نمی‌گیرد. خواست‌های او بی نهایت است، به هر چه برسد از آن سیر و دلزده می‌شود مگر آنکه به ذات بی حد و نهایت (خدا) بپیوندد: «همانا تنها با یاد او دلها آرام می‌گیرد.»

۵.۱۰ - بهرمندی از نعمت‌ها

«آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است مسخر او قرار داده است (پس او حق بهره‌گیری مشروع از همه‌ی اینها را دارد).»

۵.۱۱ - اطاعت خداوند


او را برای این آفرید که تنها خدای خویش را پرستش کند و فرمان او را بپذیرد. پس او وظیفه اش اطاعت امر خداست: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا پرستش کنند.»

۵.۱۲ - ذکر


او جز در راه پرستش خدای خویش و جز با یاد او خود را نمی‌یابد، و اگر خدای خویش را فراموش کند خود را فراموش می‌کند و نمی‌داند که کیست و برای چیست و چه باید کند و کجا باید برود: «همانا از آن مباشید که خدا را فراموش کردند و خداوند، خودشان را از یاد خودشان برد.»

۵.۱۳ - دیدن حقایق


او همین که از این جهان برود و پرده‌ی تن که حجاب چهره ی جان است دور افکنده شود، بسی حقایق پوشیده که امروز بر او نهان است بر وی آشکار گردد. «همانا پرده را کنار زدیم، اکنون دیده‌ات تیز است.»

۵.۱۴ - رضایت خداوند


او تنها برای مسائل مادی کار نمی‌کند؛ یگانه محرک او حوائج مادی زندگی نیست. او احیانا برای هدف‌ها و آرمان‌هایی بس عالی می‌جنبد و می‌جوشد. او ممکن است که از حرکت و تلاش خود جز رضای آفریننده. مطلوبی دیگر نداشته باشد. «ای نفس آرامش یافته! همانا به سوی پروردگارت باز گرد با خشنودی متقابل: تو از او و او از تو خشنود.»


«خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ‌ها وعده کرده است که در آنها نهرها جاری است، جاویدان در آنجا خواهند بود، و هم مسکن‌های پاکیزه؛ اما خشنودی خدا از همه ی اینها برتر و بالاتر است. آن است رستگاری بزرگ.»

بنا بر آنچه گفته شد، از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‌شود و به سوی قوت و کمال سیر می‌کند و بالا می‌رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‌گیرد، ظرفیت علمی و عملی‌اش نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیانا انگیزه‌هایش هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهره‌گیری مشروع از نعمت‌های خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش وظیفه دار است.

۶ - ضد ارزش‌ها

[ویرایش]
در عین حال، همین موجود در قرآن مورد بزرگ‌ترین نکوهش‌ها و ملامت‌ها قرار گرفته است:
«او بسیار ستمگر و بسیار نادان است.»


«او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ما را در هر حال (به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده) می‌خواند؛ همین که گرفتاری را از او برطرف کنیم گویی چنین حادثه‌ای پیش نیامده است.»

۷ - سرشت انسان

[ویرایش]
چگونه است؟ آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست، آن هم زشت زشت و زیبای زیبا؟ آیا انسان یک موجود دو سرشتی است: نیمی از سرشتش نور است و نیمی ظلمت؟ چگونه است که قرآن، هم او را منتها درجه مدح می‌کند و هم منتها درجه مذمت؟!
حقیقت این است که این مدح و ذم، از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است؛ نیمی از سرشتش ستودنی است و نیمی دیگر نکوهیدنی؛ نظر قرآن به این است که انسان همه‌ی کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد. شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد «ایمان» است. از ایمان، تقوا و عمل صالح و کوشش در راه خدا برمی‌خیزد. به وسیله ی ایمان است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‌شود و به صورت یک ابزار مفید درمی آید. پس انسان حقیقی که خلیفة الله است، مسجود ملائکه است، همه چیز برای اوست و بالاخره دارنده ی همه ی کمالات انسانی است، انسان به علاوه‌ی ایمان است نه انسان منهای ایمان. انسان منهای ایمان، کاستی گرفته و ناقص است. چنین انسانی حریص است، خونریز است، بخیل و ممسک است، کافر است، از حیوان پست تر است.
در قرآن آیاتی آمده است که روشن می‌کند انسان ممدوح چه انسانی است و انسان مذموم چه انسانی است. از این آیات استنباط می‌شود که انسان فاقد ایمان و جدا از خدا انسان واقعی نیست. انسان اگر به یگانه حقیقتی که با ایمان به او و یاد او آرام می‌گیرد بپیوندد دارنده همه‌ی کمالات است و اگر از آن حقیقت ـ یعنی خدا ـ جدا بماند درختی را ماند که از ریشه‌ی خویشتن جدا شده است. ما به عنوان نمونه دو آیه را ذکر می‌کنیم: «و العصر•ان الانسان لفی خسر•الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛

سوگند به عصر، همانا انسان در زیان است، مگر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده و یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کرده‌اند.»
«و لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل؛

همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‌ایم (پایان کارشان جهنم است)، زیرا دل‌ها دارند و با آنها فهم نمی‌کنند، چشم‌ها دارند و با آنها نمی‌بینند، گوش‌ها دارند و با آنها نمی‌شنوند. اینها مانند چهارپایان بلکه راه گم کرده ترند.»

۸ - ابعاد وجودی انسان

[ویرایش]
از آنچه گفته شد معلوم شد که انسان با همه ی وجود مشترکی که با سایر جاندارها دارد، فاصله ی عظیمی با آنها پیدا کرده است. انسان موجودی مادی ـ معنوی است. انسان با همه ی وجوه مشترکی که با جاندارهای دیگر دارد، یک سلسله تفاوت‌های اصیل و عمیق با آنها دارد که هر یک از آنها بعدی جداگانه به او می‌بخشد و رشته‌ای جداگانه در بافت هستی او به شمار می‌رود. این تفاوت‌ها در سه ناحیه است:
۱. ناحیه ادراک و کشف خود و جهان. ۲. ناحیه جاذبه‌هایی که بر انسان احاطه دارد. ۳. ناحیه کیفیت قرار گرفتن تحت تاثیر جاذبه‌ها و انتخاب آنها.

مدت زمان انتقال تتر در شبکه TRC۲۰

تتر، یک استیبل کوین است که در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال به‌عنوان ارز مبادله‌ای از آن استفاده می‌شود.

مدت زمان انتقال تتر در شبکه TRC۲۰

 • تتر TRC20 چیست؟
 • تتر ERC20
 • عوامل مؤثر بر افزایش سرعت انتقال تتر trc20
 • سرعت تراکنش‌های تتر
 • مدت زمان تراکنش تتر
 • دیگر عوامل مؤثر بر سرعت انتقال تتر TRC20
 • سخن آخر

به گزارش اقتصادآنلاین، درواقع در این صرافی‌ها برای خرید ارز دیجیتال موردنظر ابتدا باید با استفاده از ارزهای فیات، تتر خریده و کیف پول خود را شارژ کنید. به‌این‌ترتیب، مشخص است که تتر و دیگر استیبل کوین‌ها چه جایگاه استراتژیکی در معاملات ارزهای دیجیتال دارند.

دقیقا به همین دلیل است که سرعت انتقال تتر در شبکه‌اش، بسیار مهم است. تتر، خود انواع گوناگونی مانند تتر OMNI، تتر بایننس، تتر ERC20 و تتر TRC20 دارد. در این میان، TRC20 یکی از پراستفاده‌ترین انواع تتر است.

پیش از توضیح عوامل مؤثر بر سرعت تراکنش‌های تتر TRC20 و سرعت فعلی آن، نیاز است که ابتدا با این استیبل کوین بیشتر آشنا شویم. در انتهای این مقاله می‌توانید انتظارات خود از سرعت تراکنش‌هایتان در صرافی‌ها را متعادل کرده و با در نظر گرفتن این فاکتور مهم، بازدهی معاملات خود را افزایش دهید.

تتر TRC20 چیست؟

تتر (Tether) با نماد USDT، محبوب‌ترین استیبل کوین ازنظر ارزش بازار و حجم معاملات در سراسر جهان است. ارزش هر تتر همواره تقریبا برابر با یک دلار بوده و از همین رو است که به آن Stable به معنی باثبات می‌گویند. در یک معامله ارز دیجیتال، اگر ارزش یک ارز برابر با ۱۰ تتر باشد، درواقع به این معنی است که ارزش آن تقریبا برابر ۱۰ دلار است. تتر، رکورددار بیشترین تراکنش‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است.

در صرافی‌های بین‌المللی، امکان تبدیل ارز فیات به تتر مهیا شده است. در کشور ما نیز انواع صرافی تبدیل ریال به تتر وجود دارند. بااین‌حال، بسیاری از افراد، تفاوت انواع تتر را نمی‌دانند. در ادامه، تفاوت دو مورد از مهم‌ترین انواع تتر را بررسی می‌کنیم.

تتر ERC20

به‌طورکلی، استاندارد ERC20 متعلق به شبکه اتریوم است. تتر ERC20‌ نیز تتری است که تراکنش‌های خود را روی این شبکه انجام داده و از استاندارد ERC20 استفاده می‌کند. درواقع، قابلیت شبکه اتریوم برای ساخت و توسعه ارزهای دیجیتال به تتر نیز اجازه عملکرد روی این شبکه را داده است. حدود ۵۰ درصد از کل عرضه استیبل کوین تتر در شبکه اتریوم است.

بااین‌حال، کارمزد بالای تراکنش‌ها و سرعت نسبتا پایین انتقال آن‌ها در شبکه اتریوم، ضرورت صدور تتر در شبکه‌های دیگر را به وجود آورده است. یکی از اولین جایگزین‌ها برای اتریوم، شبکه ترون (TRON) بود. تتری که روی این شبکه ساخته می‌شود، تتر TRC20 نام داشته و از استانداردهای شبکه ترون، یعنی TRC20 پیروی می‌کند.

علاوه بر افزایش سرعت انتقال تتر در شبکه ترون، هزینه آن‌ها نیز به کسری از هزینه‌های شبکه اتریوم کاهش یافته است. علاوه بر این، می‌توان این توکن را با ارزهای ERC20‌ دیگر مانند Decentraland (MANA)، Chinalink (LINK) و یونی‌سواپ (UNI) به‌طور مستقیم، مبادله کرد. البته انجام این معاملات در ترون نسبت به اتریوم، مراحل بیشتری دارد.

افزایش سرعت تراکنش‌های تتر در شبکه ترون با استفاده از قراردادهای هوشمند و همچنین، حجم پایین‌تر ترافیک این شبکه حاصل شده است. تتر TRC20 قادر است با پروتکل‌های مبتنی بر TRON و DApps همکاری داشته باشد. همین امر نیز یکی از دلایل افزایش سرعت انتقال این ارز در معاملات مربوط به ارزهای ساخته‌شده توسط این برنامه‌ها و همچنین، دیگر توکن‌های بومی ترون است. قیمت تتر در همه این شبکه‌ها با هم برابر است.

مدت زمان انتقال تتر در شبکه TRC۲۰

عوامل مؤثر بر افزایش سرعت انتقال تتر trc20

از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه ترون، استفاده از فناوری همتا‌به‌همتا (P2P) برای انجام تراکنش‌هاست. به‌این‌ترتیب، واسطه‌های تراکنش‌ها در این شبکه به‌طور کامل، حذف‌شده‌اند. چنین ویژگی نه‌فقط سرعت انتقال تتر را بیشتر کرده است بلکه به سازندگان محتوا در این شبکه اجازه می‌دهد که محصولات و محتواهای خود را مستقیما به فروش برسانند. یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش سرعت شبکه تتر، زبان برنامه‌نویسی Solidity است.

به همین دلایل بود که تنها پس از یک ماه از عرضه تتر در این شبکه، ارزش تترهای در گردش در ترون از ۱۰۸ میلیون دلار گذشت. در ماه جولای ۲۰۲۱ بود که کوین‌تلگراف تایید کرد که سرعت انتقال تتر در ترون، بسیار بیشتر از اتریوم است.

سرعت تراکنش‌های تتر

درحالی‌که در شبکه اتریوم در هر ثانیه ۲۵ تراکنش و در شبکه بیت کوین پنج الی شش تراکنش انجام می‌شود، این عدد در شبکه ترون و متعاقبا برای تتر trc20 در حال حاضر ۱۵۰۰ تراکنش است که گفته می‌شود می‌تواند تا ۲۰۰۰ تراکنش در ثانیه نیز افزایش می‌یابد. چنین ظرفیتی نویدبخش آینده روشن این استیبل کوین و شبکه ترون با مقیاس‌پذیری بالا است. این مقیاس‌پذیری بالا زمان تایید تراکنش‌ها در این شبکه را نیز کاهش داده است.

مدت زمان انتقال تتر در شبکه TRC۲۰

مدت زمان تراکنش تتر

Transaction Time یا مدت‌زمان انتقال تتر، بازه زمانی است که طول می‌کشد مقدار مشخصی تتر از یک آدرس به آدرس دیگر منتقل شود. ازآنجایی‌که تتر از زیرساخت‌های ارزهای دیجیتال موجود مانند اتریوم، بیت کوین و در مورد تتر TRC20؛ ترون استفاده می‌کند در هریک از این شبکه‌ها سرعت متفاوتی دارد.

تراکنش‌های تتر OMNI که در شبکه بیت کوین انجام می‌شوند به تایید ۶ سطح بلوک نیاز دارند که هرکدام از آن‌ها ۱۰ دقیقه طول می‌کشد. بنابراین درمجموع، تایید هر تراکنش تتر OMNI تقریبا یک ساعت به طول می‌انجامد.

تتر ERC20 نیز که روی شبکه اتریوم بناشده به تایید ۲۰ تا ۳۰ بلوک نیاز دارد که هرکدام ۱۵ ثانیه طول می‌کشند. بنابراین درمجموع، تایید هر تراکنش تتر ERC20 پنج الی ۷.۵ دقیقه طول می‌کشد.

تتر TRC20 که بر روی ترون عمل می‌کند نیز به تایید ۱۴ بلوک نیاز دارد که هرکدام از آن‌ها کمتر از ۱۳ ثانیه طول می‌کشند. به‌این‌ترتیب، تایید هر تراکنش تتر TRC20 به حدود سه دقیقه زمان نیاز دارد.

مقایسه تتر TRC20 حتی با تترهای دیگر نظیر تتر زنجیره بایننس با زمان انتقال ۳۰ دقیقه نیز نشان می‌دهد که این تتر در حال حاضر، سریع‌ترین زمان انتقال را دارد.

دیگر عوامل مؤثر بر سرعت انتقال تتر TRC20

اعداد ذکرشده در قسمت‌های قبل، ثابت نیستند و بسته به شرایط تغییر می‌کنند. مهم‌ترین این شرایط، ازدحام شبکه است. این فاکتور ممکن است باعث شود که مدت‌زمان انتقال تتر TRC20 به چند ثانیه نیز کاهش پیدا کند. از طرف دیگر ازدحام بیش‌ازحد شبکه ترون می‌تواند این فاکتور را به ده تا ۱۵ دقیقه نیز افزایش دهد. دیگر عامل مؤثر بر سرعت انتقال تتر TRC20 نیز سرعت تراکنش‌ها، الگوریتم و سازوکارهای کیف پول‌های مبدأ و مقصد است.

سخن آخر

تتر، یکی از نقش‌آفرینان اصلی بازار ارزهای دیجیتال است. این ارز با ماهیت استیبل کوینش، ترکیبی از ارز فیات دلار و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به همین دلیل نیز به‌عنوان پلی در معاملات ارز دیجیتال به کار می‌رود. ارزش هر تتر برابر با حدود یک دلار بوده و همیشه ثابت است.

به دلیل نقش مهم تتر در معاملات ارزهای دیجیتال، سرعت انتقال آن اهمیت زیادی دارد. این شاخص، بسته به پلتفرمی که تتر بر روی آن عمل می‌کند، متغیر است. در حال حاضر تتر بر روی بلاک چین‌های اتریوم، ترون، بیت کوین، بایننس و برخی دیگر از بلاک چین‌ها اجرا می‌شود.

دراین‌بین، تتر شبکه ترون یا تتر TRC20 نسبت به دیگر تترها سرعت بیشتری دارد. سرعت انتقال تتر در این شبکه به‌طور متوسط، سه دقیقه است. در این شبکه تتر باید حدودا از ۱۴ بلوک، تأییدیه تراکنش دریافت کند. بااین‌حال در صورت ازدحام شبکه و طولانی شدن صف انتقال، این زمان ممکن است بسیار بیشتر شود.

پول الکترونیکی چیست ؟

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.

نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.
نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت.
البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.
پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می‌کنند:

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.
گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.
از نظر اقتصادی مهم‌ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
آثار گسترش کاربرد مهمترین ویژگی های تتر پول الکترونیکی بر سیاست‌های پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.

پول الکترونیکی و ویژگی‌های آن

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پولی واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی‌آید بنابراین پول الکترونیکی می‌تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد.
ارزش پولی ذخیره شده بر روی وسیله الکترونیکی با اجازه مصرف کننده درگیر معاملات پرداختی، می‌تواند به وسیله الکترونیکی دیگری انتقال یابد.
این روش با سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مرسوم، نظیر کارت‌های پرداخت و اعتباری و نقل و انتقالات کابلی که هر کدام معمولا نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن بدهکار کردن و بستانکار کردن حساب‌های بانکی باشند، متفاوت است.
این گزارش به نقل از بانک توسعه صادرات ایران حاکی است، بر خلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول الکترونیکی همانند یک سپرده دیداری یا چک مسافرتی پول درونی می‌باشد.
پول درونی طلب قانونی دارنده آن از ناشر آن می‌باشد در حالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست، به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی، یک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.

ویژگی‌های پول الکترونیکی

اگر چه درفرایند توسعه پول الکترونیکی، انواع بسیار متفاوتی از فرآورده‌های پول الکترونیکی با ویژگی‌های مختلف عرضه شده است اما در طراحی همه آنها سعی شده حداقل همه ویژگی‌های پول بانک مرکزی لحاظ شود.
به طور کلی فرآورده‌های پول الکترونیکی را از نظر فنی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، برای تسهیل پرداخت‌های با ارزش کوچک در معاملات خرد رو در رو طراحی شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود که فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت‌های مستقیم، کاهش دهد. همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک،‌ کارت‌های پرداخت و کارت‌های اعتباری در پرداخت‌های غیرمستقیم، یعنی پرداخت‌های به هنگام را نیز کاهش خواهد داد.
فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای نیز از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی با تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب‌ها، بانک‌ها و کشورها و نیز سرریز‌های یادگیری، تقاضای سپرده‌های دیداری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را کاهش خواهد داد.
سرریزهای یادگیری به مهارتی که افراد در طی زمان ضمن استفاده از نرم‌افزارهای مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی خود کسب می‌کنند، مربوط می‌شود.
مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فراملیتی یا بی‌مرز بودن آن نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می‌کند.
اگر چه این ویژگی ازنظر دولت‌ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیک تلقی می‌شود اما به ارتقای سطح کارایی مبادلات بین‌المللی نیز کمک قابل ملاحظه‌ای می‌کند.
طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی، هزینه نقل و انتقال بین‌المللی وجوه، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
البته با افزایش بی‌سابقه کارایی پرداخت‌های بین‌المللی، ممکن است بی‌ثباتی نظام پولی جهانی افزایش یابد و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانک‌های مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر شود.
ویژگی دیگر پول الکترونیکی، پول قانونی یا پول رایج نبودن آن است که این امر درمراحل اولیه نشر، مقبولیت عمومی آن را کاهش می‌دهد.
علاوه براین پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی ، مستلزم حضور فیزیکی پرداخت‌کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست، زیرا موجودی پول الکترونیکی می‌تواند از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به صورت به هنگام انتقال یابد.

پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی‌

نشر گسترده پول الکترونیکی با توجه به ویژگی‌‌های خاص آن، به طور گسترده سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
افزایش کارایی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، افزایش کارایی مبادلات است.
از آنجا که هزینه نقل وانتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است،‌ پول الکترونیکی مبادلات را ارزان تر خواهد کرد.
برای انتقال پول به روش سنتی، بانک‌های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه‌های تحویلدار خودکار و سیستم‌های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می‌کنند که هزینه‌های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت‌های کارت اعتباری را تشکیل می‌دهد.
در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه‌های شخصی استفاده‌ کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.
اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی‌شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.
بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی‌ نقل و انتقال بین‌المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می‌تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد.
به علاوه در حالی‌ که پرداخت‌های کارت اعتباری به فروشگاه‌های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت‌های شخص به شخص را نیز امکان پذیر می‌سازد.
پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل‌های برتر اقتصاد پولی محسوب می‌شود و با تکمیل فرایند اعتماد سازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.
یکی از وظایف نخبگان علمی و اقتصادی کشور تبیین فرصت‌ها، مزیت‌ها و تهدیدهای پول الکترونیکی به ویژه در بازارهای مالی و واسطه‌گری است.
اساس نظریه واسطه گری مالی بر مفهوم بازار کامل کلاسیک‌ها مبتنی است طبق این نظریه، واسطه‌گری مالی برای برطرف کردن اصطکاک‌ها و نقایص نظام بازار از جمله هزینه مبادله و اطلاعات‌ نا متقارن بین سرمایه‌گذاران و وام دهندگان، به وجود آمده است.
از آنجا که این نظریه دیدگاه انفعالی نسبت به واسطه‌گری داشته و توضیح مناسبی برای برخی واقعیت‌های صنعت مالی به خصوص رشد شتابان و فوق‌العاده نوآوری‌های دهه‌های اخیر، ارائه نمی‌کند برخی از صاحب نظران نظیر مرتون و بودی در صدد تکمیل این نظریه برآمده‌اند.
به عقیده آنها وظایف اقتصادی واسطه‌گری مالی در طی زمان نسبتا ثابت بوده و ساختار نهادی بازار مالی برای انجام این وظایف تکامل یافته‌اند.
تعامل بین واسطه‌های مالی و بازار، ضمن تقویت و بهبود عملکرد وظایف آنها، نظام مالی را به سمت هدف ایده‌آل کارایی کامل سوق می‌دهد علاوه بر این نقش واسطه‌گری مالی در مدیریت ریسک و کاهش دادن هزینه‌های مشارکت برای افراد نیز، حائز اهمیت است.
بنابراین با پیدایش پول الکترونیکی و گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک، تغییری در نقش سنتی بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی رخ نخواهد داد.
به عبارت دیگر در این دوره نیز واسطه‌گری مالی یک ضرورت گریز ناپذیر است و بانک‌ها همچنان به عنوان واسطه بین وام دهندگان و وام گیرندگان فعالیت خواهند کرد اما ساختار نهادی بازار مالی در جهت بهبود کارکرد کل بازار و در نتیجه ارتقای سطح کارایی تغییر خواهد کرد.
از جمله تغییرات نهادی صنعت مالی که به واسطه رشد خیره کننده اینترنت اتفاق افتاده و به طور فزاینده در حال گسترش است، رواج بانکداری الکترونیکی و در نتیجه پیدایش بانک‌های مجازی یا اینترنتی است.
مهم‌ترین ویژگی این نوع بانک‌ها این است که در رابطه بین بانک و مشتری، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتری نقشی ندارد.
وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر اینکه زمینه رقابت بین بانک‌ها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی به مشتری از بین می‌برد دو پیامد عمده دارد اول این‌که امکان مبادله خدمات مالی در بازارهای خرد کشورهای مختلف را فراهم می‌سازد، دوم این‌که بانک‌های مجازی می‌توانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این‌که تغییری در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند.
بنابراین بانک‌های مجازی در مقایسه با بانک‌های سنتی انعطا‌ف‌پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کنند.

آثار کلان اقتصادی

پول الکترونیکی نماینده پول در جهان واقعی است و بر حسب همان پول‌های سخت موجود انتشار یافته پول الکترونیکی دلار، پول الکترونیکی ین و دیگر پول‌ها می‌توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست.
پول الکترونیکی، پولی است که توسط بانک‌ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد می‌شود و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.

بازار ارز

پول الکترونیکی می‌تواند عامل بالقوه افزایش بی‌ثباتی در بازارهای ارز باشد از آنجا که پول الکترونیکی، نماینده پول واقعی است، می‌باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز در فضای رایانه‌ای وجود داشته باشد البته نرخ‌های ارز فضای رایانه‌ای مهمترین ویژگی های تتر و جهان واقعی، می‌باید برابر باشند در غیر این‌صورت معاملات اربیتراژ خرید و فروش ارز، بلافاصله نرخ‌های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهد کرد.
با وجود این تفاوت‌هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت:
کارمزد تسعیر پول الکترونیکی برحسب یک ارز با پول الکترونیکی برحسب ارز دیگر نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی، کمتر خواهد بود.
از آنجا که در دنیای مجازی مصرف‌کنندگان می‌توانند بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چند کشور مختلف را نگهداری کنند، اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش‌تر و با ثبات‌تر باشد، تمایل خواهند داشت از این‌ رو انگیزه سفته‌بازی در بازار الکترونیکی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود.
این موضوع از آن جهت که می‌تواند عامل بی‌ثباتی نرخ‌های ارز شود، حائز اهمیت است در واقع فعالیت‌های سفته‌بازی می‌تواند کاهش ارز اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد و آثار حبابی نوسان کاذب می‌تواند اتفاق بیافتد.
البته اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار از یکدیگر مستقل باشد، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند، اما اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزایش خواهد یافت.
بنابراین از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، شرکت گسترده افراد در فعالیت‌های سفته‌بازی ممکن است، بی‌ثباتی نرخ ارز را در پی داشته باشد.

بازارهای مالی‌

پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است که توسط موسسات بانکی و غیره در ازای دریافت اسکناس و مسکوک انتشار یافته و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است با وجود این، امکان دارد که ناشران پول الکترونیکی نتوانند به خوبی از عهده تعهد قابلیت تبدیل‌پذیری آن به اسکناس و مسکوک، برآیند.
بدیهی است اگر بانکی به اندازه پول واقعی دریافتی از مشتریان خود اقدام به انتشار پول الکترونیکی کند و از محل منابع حاصل از تبدیل پول واقعی به پول الکترونیکی وام ندهد می‌تواند همه تقاضای مشتریان خود برای اسکناس و مسکوک را پاسخ دهد.
در این حالت ورشکستگی بانک‌ها غیر متحمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شیوه‌های مرسوم بانکداری، بانک‌ها فراتر از سپرده‌های پول نقد خودشان به اعطای وام به صورت پول الکترونیکی، خواهند پرداخت، اگر مشتریان بانک همگی به طور همزمان برای تبدیل موجودی پول الکترونیکی خود مراجعه کنند، بانک توانایی پاسخگویی به مشتریان را نداشته و در نتیجه ورشکسته خواهد شد که این امر می‌تواند به بروز بحران در بازارهای مالی منجر شود.

ویژگی رنگ

که رنگ را از درجه دیگری از روشنی یا تیرگی همان رنگ بخصوص متمایز می کند.

به تعبیر دیگر سایه رنگ های مختلفی از ترکیب یک رنگ با سیاه و سفید به دست می آید

که می توان آنها را با درجاتی از تیرگی خاکستری های بی نام (حاصل از ترکیب سیاه و سفید) نیز مقایسه کرد.

به این ترتیب درجات مختلف روشنی یک رنگ را میزان درخشندگی آن می گویند.

در بخش مربوط به کنتراست رنگ به میزان تیرگی روشنی رنگ ها در حالت خلوص نیز اشاره خواهیم کرد

زیرا رنگ ها در حالت فام خود نیز نسبت به هم دارای درجات مختلفی از روشنی و تیرگی می باشند.

این ویژگی رنگ را می توان با دیدن یا تهیه یک تصویر سیاه و سفید از یک تابلوی نقاشی بیان کرد

ویژگی رنگ درخشندگی یا روشنایی رنگ

ویژگی رنگ درخشندگی یا روشنایی رنگ

خلوص رنگ یا شدت رنگ

در این بخش از ویژگی رنگ ها به خلوص رنگ میپردازیم

خلوص رنگی میزان اشباع یک رنگ می باشد.

میتوان گفت خلوص رنگ، میزانی از اشباع است که یک رنگ را در خالص ترین وناب ترین حالت خود نشان می دهد

به عنوان مثال یک قرمز خالص که با هیچ رنگ دیگری مخلوط نشده باشد در قرمزترین با خالص ترین حالت خود دیده می شود

خلوص رنگی را درجه اشباع و سیری رنگ نیز می گویند

معمولا خلوص یک رنگ در مقایسه آن با درجات دیگری از

همان رنگ که با سیاه، سفید با هر رنگ دیگری مخلوط شده باشد مشخص می شود

در مثال بالا قرمز خالص از همه قرمز های دیگری که با سیاه، سفید و یا رنگ دیگری مخلوط شده باشد قابل مقایسه میباشد

خلوص رنگی ویژگی رنگ

در این تصویر رنگ های آبی قرمز و زرد در ردیف دوم از بالا خالص ترین حالت ممکن

مدت زمان انتقال تتر در شبکه TRC۲۰

تتر، یک استیبل کوین است که در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال به‌عنوان ارز مبادله‌ای از آن استفاده می‌شود.

مدت زمان انتقال تتر در شبکه TRC۲۰

 • تتر TRC20 چیست؟
 • تتر ERC20
 • عوامل مؤثر بر افزایش سرعت انتقال تتر trc20
 • سرعت تراکنش‌های تتر
 • مدت زمان تراکنش تتر
 • دیگر عوامل مؤثر بر سرعت انتقال تتر TRC20
 • سخن آخر

به مهمترین ویژگی های تتر گزارش اقتصادآنلاین، درواقع در این صرافی‌ها برای خرید ارز دیجیتال موردنظر ابتدا باید با استفاده از ارزهای فیات، تتر خریده و کیف پول خود را شارژ کنید. به‌این‌ترتیب، مشخص است که تتر و دیگر استیبل کوین‌ها چه جایگاه استراتژیکی در معاملات ارزهای دیجیتال دارند.

دقیقا به همین دلیل است که سرعت انتقال تتر در شبکه‌اش، بسیار مهم است. تتر، خود انواع گوناگونی مانند تتر OMNI، تتر بایننس، تتر ERC20 و تتر TRC20 دارد. در این میان، TRC20 یکی از پراستفاده‌ترین انواع تتر است.

پیش از توضیح عوامل مؤثر بر سرعت تراکنش‌های تتر TRC20 و سرعت فعلی آن، نیاز است که ابتدا با این استیبل کوین بیشتر آشنا شویم. در انتهای این مقاله می‌توانید انتظارات خود از سرعت تراکنش‌هایتان در صرافی‌ها را متعادل کرده و با در نظر گرفتن این فاکتور مهم، بازدهی معاملات خود را افزایش دهید.

تتر TRC20 چیست؟

تتر (Tether) با نماد USDT، محبوب‌ترین استیبل کوین ازنظر ارزش بازار و حجم معاملات در سراسر جهان است. ارزش هر تتر همواره تقریبا برابر با یک دلار بوده و از همین رو است که به آن Stable به معنی باثبات می‌گویند. در یک معامله ارز دیجیتال، اگر ارزش یک ارز برابر با ۱۰ تتر باشد، درواقع به این معنی است که ارزش آن تقریبا برابر ۱۰ دلار است. تتر، رکورددار بیشترین تراکنش‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است.

در صرافی‌های بین‌المللی، امکان تبدیل ارز فیات به تتر مهیا شده است. در کشور ما نیز انواع صرافی تبدیل ریال به تتر وجود دارند. بااین‌حال، بسیاری از افراد، تفاوت انواع تتر را نمی‌دانند. در ادامه، تفاوت دو مورد از مهم‌ترین انواع تتر را بررسی می‌کنیم.

تتر ERC20

به‌طورکلی، استاندارد ERC20 متعلق به شبکه اتریوم است. تتر ERC20‌ نیز تتری است که تراکنش‌های خود را روی این شبکه انجام داده و از استاندارد ERC20 استفاده می‌کند. درواقع، قابلیت شبکه اتریوم برای ساخت و توسعه ارزهای دیجیتال به تتر نیز اجازه عملکرد روی این شبکه را داده است. حدود ۵۰ درصد از کل عرضه استیبل کوین تتر در شبکه اتریوم است.

بااین‌حال، کارمزد بالای تراکنش‌ها و سرعت نسبتا پایین انتقال آن‌ها در شبکه اتریوم، ضرورت صدور تتر در شبکه‌های دیگر را به وجود آورده است. یکی از اولین جایگزین‌ها برای اتریوم، شبکه ترون (TRON) بود. تتری که روی این شبکه ساخته می‌شود، تتر TRC20 نام داشته و از استانداردهای شبکه ترون، یعنی TRC20 پیروی می‌کند.

علاوه بر افزایش سرعت انتقال تتر در شبکه ترون، هزینه آن‌ها نیز به کسری از هزینه‌های شبکه اتریوم کاهش یافته است. علاوه بر این، می‌توان این توکن را با ارزهای ERC20‌ دیگر مانند Decentraland (MANA)، Chinalink (LINK) و یونی‌سواپ (UNI) به‌طور مستقیم، مبادله کرد. البته انجام این معاملات در ترون نسبت به اتریوم، مراحل بیشتری دارد.

افزایش سرعت تراکنش‌های تتر در شبکه ترون با استفاده از قراردادهای هوشمند و همچنین، حجم پایین‌تر ترافیک این شبکه حاصل مهمترین ویژگی های تتر شده است. تتر TRC20 قادر است با پروتکل‌های مبتنی بر TRON و DApps همکاری داشته باشد. همین امر نیز یکی از دلایل افزایش سرعت انتقال این ارز در معاملات مربوط به ارزهای ساخته‌شده توسط این برنامه‌ها و همچنین، دیگر توکن‌های بومی ترون است. قیمت تتر در همه این شبکه‌ها با هم برابر است.

مدت زمان انتقال تتر در شبکه TRC۲۰

عوامل مؤثر بر افزایش سرعت انتقال تتر trc20

از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه ترون، استفاده از فناوری همتا‌به‌همتا (P2P) برای انجام تراکنش‌هاست. به‌این‌ترتیب، واسطه‌های تراکنش‌ها در این شبکه به‌طور کامل، حذف‌شده‌اند. چنین ویژگی نه‌فقط سرعت انتقال تتر را بیشتر کرده است بلکه به سازندگان محتوا در این شبکه اجازه می‌دهد که محصولات و محتواهای خود را مستقیما به فروش برسانند. یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش سرعت شبکه تتر، زبان برنامه‌نویسی Solidity است.

به همین دلایل بود که تنها پس از یک ماه از عرضه تتر در این شبکه، ارزش تترهای در گردش در ترون از ۱۰۸ میلیون دلار گذشت. در ماه جولای ۲۰۲۱ بود که کوین‌تلگراف تایید کرد که سرعت انتقال تتر در ترون، بسیار بیشتر از اتریوم است.

سرعت تراکنش‌های تتر

درحالی‌که در شبکه اتریوم در هر ثانیه ۲۵ تراکنش و در شبکه بیت کوین پنج الی شش تراکنش انجام می‌شود، این عدد در شبکه ترون و متعاقبا برای تتر trc20 در حال حاضر ۱۵۰۰ تراکنش است که گفته می‌شود می‌تواند تا ۲۰۰۰ تراکنش در ثانیه نیز افزایش می‌یابد. چنین ظرفیتی نویدبخش آینده روشن این استیبل کوین و شبکه ترون با مقیاس‌پذیری بالا است. این مقیاس‌پذیری بالا زمان تایید تراکنش‌ها در این شبکه را نیز کاهش داده است.

مدت زمان انتقال تتر در شبکه TRC۲۰

مدت زمان تراکنش تتر

Transaction Time یا مدت‌زمان انتقال تتر، بازه زمانی است که طول می‌کشد مقدار مشخصی تتر از یک آدرس به آدرس دیگر منتقل شود. ازآنجایی‌که تتر از زیرساخت‌های ارزهای دیجیتال موجود مانند اتریوم، بیت کوین و در مورد تتر TRC20؛ ترون استفاده می‌کند در هریک از این شبکه‌ها سرعت متفاوتی دارد.

تراکنش‌های تتر OMNI که در شبکه بیت کوین انجام می‌شوند به تایید ۶ سطح بلوک نیاز دارند که هرکدام از آن‌ها ۱۰ دقیقه طول می‌کشد. بنابراین درمجموع، تایید هر تراکنش تتر OMNI تقریبا یک ساعت به طول می‌انجامد.

تتر ERC20 نیز که روی شبکه اتریوم بناشده به تایید ۲۰ تا ۳۰ بلوک نیاز دارد که هرکدام ۱۵ ثانیه طول می‌کشند. بنابراین درمجموع، تایید هر تراکنش تتر ERC20 پنج الی ۷.۵ دقیقه طول می‌کشد.

تتر TRC20 که بر روی ترون عمل می‌کند نیز به تایید ۱۴ بلوک نیاز دارد که هرکدام از آن‌ها کمتر از ۱۳ ثانیه طول می‌کشند. به‌این‌ترتیب، تایید هر تراکنش تتر TRC20 به حدود سه دقیقه زمان نیاز دارد.

مقایسه تتر TRC20 حتی با تترهای دیگر نظیر تتر زنجیره بایننس با زمان انتقال ۳۰ دقیقه نیز نشان می‌دهد که این تتر در حال حاضر، سریع‌ترین زمان انتقال را دارد.

دیگر عوامل مؤثر بر سرعت انتقال تتر TRC20

اعداد ذکرشده در قسمت‌های قبل، ثابت نیستند و بسته به شرایط تغییر می‌کنند. مهم‌ترین این شرایط، ازدحام شبکه است. این فاکتور ممکن است باعث شود که مدت‌زمان انتقال تتر TRC20 به چند ثانیه نیز کاهش پیدا کند. از طرف دیگر ازدحام بیش‌ازحد شبکه ترون می‌تواند این فاکتور را به ده تا ۱۵ دقیقه نیز افزایش دهد. دیگر عامل مؤثر بر سرعت انتقال تتر TRC20 نیز سرعت تراکنش‌ها، الگوریتم و سازوکارهای کیف پول‌های مبدأ و مقصد است.

سخن آخر

تتر، یکی از نقش‌آفرینان مهمترین ویژگی های تتر اصلی بازار ارزهای دیجیتال است. این ارز با ماهیت استیبل کوینش، ترکیبی از ارز فیات دلار و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به همین دلیل نیز به‌عنوان پلی در معاملات ارز دیجیتال به کار می‌رود. ارزش هر تتر برابر با حدود یک دلار بوده و همیشه ثابت است.

به دلیل نقش مهم تتر در معاملات ارزهای دیجیتال، سرعت انتقال آن اهمیت زیادی دارد. این شاخص، بسته به پلتفرمی که تتر بر روی آن عمل می‌کند، متغیر است. در حال حاضر تتر بر روی بلاک چین‌های اتریوم، ترون، بیت کوین، بایننس و برخی دیگر از بلاک چین‌ها اجرا می‌شود.

دراین‌بین، تتر شبکه ترون یا تتر TRC20 نسبت به دیگر تترها سرعت بیشتری دارد. سرعت انتقال تتر در این شبکه به‌طور متوسط، سه دقیقه است. در این شبکه تتر باید حدودا از ۱۴ بلوک، تأییدیه تراکنش دریافت کند. بااین‌حال در صورت ازدحام شبکه و طولانی شدن صف انتقال، این زمان ممکن است بسیار بیشتر شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.