بررسی پولبک در روند صعودی


انواع پولبک

آموزش پولبک (Pullback): پولبک چه زمانی باطل می شود؟

اگر می خواهید در استفاده از پولبک های پرایس اکشن موفق عمل کنید، باید با چگونگی باطل شدن پولبک هم آشنا شوید و برای آن آماده شوید. همین که توانستید بازار را در میان پولبک های موفق و باطل شده دنبال کنید، به موفقیت در این حرفه دست پیدا خواهید کرد. در این بخش می خواهیم با حرکات قیمتی بازارکه منجر به باطل شدن پولبک می شوند آشنا شویم و راه کاری هم برای در امان ماندن از چنین رویداد های ریسکی را بررسی کنیم. باطل شدن پولبک می تواند به معنی تغییر روند باشد.

آموزش فارکس آموزش پولبک الگوی ABCD باطل شدن پولبک

آموزش پولبک – الگوی ABCD مثالی ساده از پولبک در بازار صعودی است. حرکت BC همان پولبک بازار و حرکت CD همان احیای روند صعودی است.

در این جا می خواهیم از مثال پولبک ساده در بازار های صعودی استفاده کنیم. در این مثال، پولبک (Pullback) در برابر روند صعودی به راه افتاده و بازار از نقطه B به نقطه C سقوط می کند و بعد از پایان پولبک، روند صعودی دوباره احیا می شود و قیمت از C به سمت D حرکت می کند.

آموزش فارکس آموزش پولبک الگوی ABCD شرط باطل شدن پولبک

آموزش پولبک – اگر پولبک نتواند کف قیمتی بالاتری را در روند صعودی ایجاد کند و از اوج قبلی بالاتر رود، یعنی پولبک باطل شده است. در روند های نزولی هم عکس این قضیه صادق است.

همان طور که گفته شد، پولبک همان حرکت B تا C است. با این حال باید پولبک شامل حرکت CD هم باشد و نقطه D باید بالاتر از نقطه B باشد. در مقابل اگر نقطه C پایین تر از A باشد، حرکت BC دیگر یک پولبک نخواهد بود. یعنی پولبک BC شکست خورده است. در تصویر بالا دو سطح افقی نشان می دهند که اگر نقطه D پایین تر از B باشد، پولبک نتوانسته روند صعودی را احیا کند و اوج قیمتی جدیدی را ثبت کند. در مقابل اگر نقطه C پایین تر از نقطه A باشد، یعنی پولبکی در کار نیست، چون که بازار به زیر کف قیمتی قبلی عبور کرده و تعریف روند صعودی را نقض کرده است. در روند صعودی، کف های قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی تشکیل می شوند.

آموزش فارکس آموزش پولبک باطل شدن پولبک ABCD

آموزش پولبک – آیا پولبک موفق بوده است؟ آیا پولبک توانسته اوج بالاتری تشکیل دهد؟ آیا کف قبلی بازار شکسته شده است؟

به تصویر بالا نگاه کنید. در این جا پولبک باطل شده است. از سمت چپ تصویر شروع می کنیم. بعد از این که حرکت AB اوج جدیدی را تشکیل داد، قیمت تا بررسی پولبک در روند صعودی C پایین آمد و این یعنی پولبک ساده ای به کمک حرکت BC به راه افتاده است. حتی وضعیت کندل های قیمتی در نقطه C هم نشان می دهد که بازار برای بازگشت صعودی آماده می شود. اما حرکت CD که بایستی روند صعودی را احیا می کرد، نتوانسته اوج قیمتی جدید بررسی پولبک در روند صعودی و بالاتری از B تشکیل دهد. یعنی نقطه D پایین تر از اوج قبلی B است. در این جا پولبک باطل شده و در ادامه بازار تا زیر نقطه A سقوط کرده است (E). یعنی کف قیمتی جدید و پایین تری در E تشکیل شده که با تعریف روند صعودی در تضاد است و می توان گفت که روند صعودی هم تمام شده یا در بهترین حالت وارد فاز خنثی شده است.

آموزش فارکس آموزش پولبک شکست A باطل شدن پولبک

آموزش پولبک – شکست نقطه A هشدار جدی مبنی بر احتمال باطل شدن پولبک است.

وقتی که حرکت BC تا زیر سطح A یا همان کف قبلی بازار ادامه می یابد، یعنی پولبک باطل شده است. این حرکت برای معامله گران روندی بسیار اهمیت دارد. چرا؟ چون وقتی که پولبک باطل می شود، احتمال تغییر روند اصلی هم جدی تر می شود.
با این حال نباید تصور کرد که با پایان روند صعودی، بازار سریعا وارد روند نزولی خواهد شد. بسیاری از معامله گران چنین تصوری دارند که پایان روند به معنی تغییر فوری روند در جهت مخالف است. اما واقعیت چیز دیگری است. زمانی که روند به پایان می رسد، شانس شروع روند فوری و مخالف روند قبلی ۵۰-۵۰ است. به احتمال زیاد بعد از پایان روند، بازار وارد فاز خنثی خواهد شد و بعد از آن هم شاید دوباره بازار به روند قبلی باز گردد! به طور مثال، روند صعودی بازار تمام می شود و بازار خنثی می شود. اما بعد از پایان نوسانات خنثی، بازار دوباره وارد روند صعودی می شود.

آموزش فارکس آموزش پولبک تغییر روند

آموزش پولبک – باطل شدن پولبک به معنی پایان یا تغییر روند نیست. باطل شدن پولبک می تواند بازار را وارد فاز خنثی یا استراحت کند.

در نمودار بالا به تغییرات روند بازار دقت کنید. بازار بدون ترتیب خاصی تغییر روند می دهد. یعنی پایان روند صعودی به معنی شروع روند نزولی نیست. پایان بازار بدون روند یا خنثی هم به معنی احیای روند قبلی نیست.
به طور خلاصه وقتی که پولبک باطل می شود، می توان انتظار این دو سناریو را داشت:

 • بازار وارد فاز خنثی شود: بعد از پایان فاز خنثی، بازار روند قبلی خود را احیا می کند و یا تغییر روند می دهد.
 • بازار تغییر روند می دهد و روند جدید و مخالف روند قبلی را شروع می کند.

آموزش فارکس آموزش پولبک ABCD شکست جعلی A

آموزش پولبک – برای اینکه پولبک باطل شود، بایستی بازار در زیر سطح A تثبیت شود. همیشه مراقب شکست های جعلی باشید.

حال که با اهمیت نقاطه A و B در الگوی پولبک ABCD آشنا شده اید، اجازه دهید تا این دو نقطه را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
همان طور که اشاره شد، پولبکی که باطل شده، نشانگر تغییر روند است. با این حال گاهی اوقات پولبک باطل شده هم نمی تواند تغییری در روند ایجاد کند. به خصوص در بازار صعودی، وقتی که قیمت به زیر نقطه A عبور می کند، نمی تواند موقعیت خود را در زیر این سطح حفظ کند. یا به اصطلاح شکست جعلی در نقطه A روی می دهد.
یعنی همیشه در زمان بررسی سطوح کلیدی مثل نقطه A باید توجه داشته باشید که شکست این سطح کلیدی باید قطعی باشد تا بتوان گفت که پولبک باطل شده و روند بازار تمام شده است. اگر هنوز شکست نقطه A جعلی است، یعنی فروشنده کافی در بازار برای پایین کشیدن قیمت ها وجود ندارد و خریداران از این فرصت استفاده می کنند و از قیمت های پایین تر وارد بازار می شوند. در چنین شرایطی باید بازار را به دقت زیر نظر داشت. آیا معامله گران بزرگ وارد بازار شده اند؟ اگر پین بار قوی (شکست جعلی) در سطح کلیدی A تشکیل شود، به این معنی است که معامله گران بزرگ وارد بازار شده اند. اما اگر خبری از سیگنال شکست جعلی قوی در بازار نبود، بایستی برای بازار مبهم و پیچیده ای آماده شد.
برای معامله گران حرفه ای، تایید ورود خریداران جدید و بزرگ به بازار زمانی اتفاق می افتد که بازار به بالای نقطه B (در الگوی ABCD) عبور می کند. اگر بازار نتواند از قیمت B یا همان اوج قبلی عبور کند، به احتمال زیاد دوباره تا نقطه A پایین خواهد آمد. اگر بازار نتواند سطح کلیدی A و B را به طور قطعی بشکند، بازار وارد فاز خنثی خواهد شد. یعنی خریداران و فروشندگان قدرت کافی برای غلبه بر یکدیگر را ندارند.

آموزش فارکس آموزش پولبک ABCD شکست جعلی پین بار

آموزش پولبک – اگر شکست جعلی سطح A در قالب پین بار باشد، می توان گفت که پولبک نه تنها باطل نشده که روند صعودی قبلی را احیا هم کرده است.

در نمودار بالا و در دایره ای که رسم شده، پولبک BC باعث شکست جعلی سطح A یا همان کف قیمتی قبلی شده است. در ادامه بازار با تشکیل پین بار صعودی قوی به سمت بالا بازگشته است. اما این حرکت هم نتوانسته روند صعودی بازار را احیا کند و در نتیجه چشم انداز تکنیکال بازار بیش از گذشته مبهم شده است.

آموزش فارکس آموزش پولبک ABCD شکست جعلی پین بار احیای روند صعودی

آموزش پولبک – شکست اوج قبلی (B) تاییدی بر پایان موفق پولبک و احیای روند صعودی اصلی بازار است.

در نمودار بالایی هم پولبک BC باعث شکست جعلی نقطه A (کف قبلی) شده است. با توجه به حرکات قیمتی بازار به نظر می رسد که الگوی پولبک کف دو قلو در نقاط A و ۱ تشکیل شده است. بعد از تشکیل این الگوی پولبک، بازار حرکت صعودی را شروع کرده و خریداران بزرگ وارد بازار شده اند. در نهایت بازار با عبور از اوج قبلی خود در نقطه B روند صعودی قبلی را احیا کرده است.

پولبک چیست؟ | تعریف پولبک به زبان ساده

پولبک (Pullback) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نظر لغوی به معنای بازگشت است. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تشخیص پلوبک اعمال می‌شوند. به همین دلیل، شناسایی آن برای انجام معامله برخلاف روند فعلی، الزامی است. با توجه به اهمیت و کاربرد پولبک در تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری، در این مطلب قصد داریم به این سؤال که پولبک چیست و چطور باید از آن در ترید استفاده کرد، پاسخ دهیم. همراه ما باشید.

تعریف پولبک

اگر تاکنون به نمودار قیمت دارایی‌های مختلف نگاه کرده باشید، حتماً متوجه شده‌اید که روند تغییرات قیمت یک ارز ثابت نیست و بالا و پایین دارد. به عنوان مثال، به تصویر زیر نگاه کنید. در این نمودار، شاهد چندین افزایش قیمت شدید هستیم. هر بار که بعد از افزایش قیمت، افت قیمت داریم، اصطلاحاً یک پولبک اتفاق افتاده است.

پولبک، یک تغییر کوتاه مدت در برابر ورند اولیه است.

پولبک در نمودار قیمت نشان دهنده چیست؟

پولبک نشان‌دهنده بهترین زمان خرید است؛ زمانی که قیمت یک دارایی برای مدت زمان زیادی روند صعودی داشته است. به عنوان مثال، یک دارایی ممکن است پس از اعلام افزایش قابل توجه، سود زیادی کسب کند و پس از آن تریدرها سرمایه خود را از بازار خارج کنند، پولبک اتفاق می‌افتد. با این حال، سود مثبت یک سیگنال اساسی است که نشان می‌دهد دارایی روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.
اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت دارایی به ناحیه‌ای از تکنیکال ساپورت، مانند میانگین بررسی پولبک در روند صعودی متحرک یا نقطه پیوت، قبل از سرگیری روند صعودی است. تریدرها باید به دقت مراقب این نواحی کلیدی حمایتی باشند، زیرا شکست آنها می‌تواند به جای عقب‌نشینی، نشانه روند معکوس باشد.

چه عواملی باعث ایجاد پولبک می‌شوند؟

همان‌طور که گفته شد، زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، در واقع ادامه روند قبلی با کمی مکث رو به رو می‌شود. در واقع، برای مدت زمانی کوتاه، گاوها در روند نزولی و خرس‌ها در روند صعودی، کنترل بازار را در دست می‌گیرند. اما چه چیزی باعث تغییر قیمت می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال، باید پیش‌زمینه‌ای از تحلیل بنیادی داشته باشید. اما رایج‌ترین مواردی که در این تغییر قیمت تأثیرگذار هستند، عبارت هستند از:

 1. اخباری که در خصوص یک دارایی منتشر می‌شود. مثلاً زمانی که اخبار منفی در خصوص عملکرد یک ارز دیجیتال یا هر نوع دارایی دیگر در بازارهای مالی منتشر می‌شود، باید منتظر یک پولبک در روند افزایش قیمت آن باشیم.
 2. رویدادهای اقتصادی و در برخی موارد مناسبت‌های خاص، در قدرت و قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار هستند. مذاکرات ایران با دیگر کشورها، از جمله رویدادهایی است که در قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد.
 3. دارایی‌هایی همچون نفت، طلا و . تأثیرپذیری زیادی از احساسات بازار دارند.
 4. اتفاقات داخلی شرکت‌های بزرگ در صنعت‌های مختلف، می‌تواند بر روند تغییرات قیمت دارایی‌ها، تأثیرگذار باشند.

نمونه تصویری پولبک

برای پیش‌بینی پولبک، باید با تجربه و تحلیل قیمت، آشنایی داشته باشید. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید.

همان‌طور که گفته شد، پولبک نه تنها در نمودار قیمت ارزها، بلکه هر نوع دارایی مالی، رخ می‌دهد. به نمودار زیر که نمودار 4 ساعته از بررسی پولبک در روند صعودی سهام اپل است، دقت کنید. همان‌طور که احتمالاً متوجه شده‌اید، در روند نزولی قیمت، پولبک اتفاق افتاده است. علاوه بر این، کندل استیک‌ها در طول یک Pullback می‌توانند بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت شکسته شوند، اما بعداً برمی‌گردند.

 • مزایا و معایب پولبک چیست؟

پولبک یکی از الگوهای پیچیده تحلیل است که، استفاده از آن برای افراد مبتدی، توصیه نمی‌شود. در ادامه، به برخی از مزایا و معایب این ابزار تحلیل، اشاره خواهیم کرد:

 1. پولبک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی با قیمت کمتری خرید کنند و در طول یک روند نزولی با قیمت بالاتری بفروشند. تصور کنید که، قادر به تعیین شروع روند صعودی نیستید اما قصد ورود به بازار را دارید. در این شرایط قیمت روند صعودی دارد؛ بنابراین، هر بار که اوج شکل می‌گیرد، شانس شما برای خرید با قیمت مناسب کاهش می‌یابد. با این حال، زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، می‌توانید برای خرید با قیمت پایین‌تر، اقدام کنید.
 2. تشخیص پولبک با روند برگشت برای افراد مبتدی و تازه‌کار، چندان ساده نیست. ممکن است تریدر تصور کند که بازار برای مدتی روند نزولی دارد و معاملات خود را باز نگه دارد. در صورتی که این روند پولبک نباشد و معکوس باشد؛ قطعاً دچار ضرر خواهد شد.

تفاوت الگوی برگشتی و پولبک چیست؟

الگوی برگشتی و پولبک هر دو نشان‌دهنده خارج شدن یک دارایی از روند صعودی خود هستند؛ با این تفاوت که، پولبک ها موقتی و الگوی برگشتی معمولاً طولانی مدت است. اما چگونه معامله‌گران می‌توانند بین این دو تمایز قائل شوند؟
بیشتر الگوهای برگشتی شامل تغییراتی در اصول اساسی یک دارایی است که بازار را مجبور می‌کند ارزش آن را دوباره ارزیابی کند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است درآمدهای فاجعه باری را گزارش کند که سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند ارزش فعلی خالص سهام را دوباره محاسبه کنند. یا به طور مشابه، این روند می‌تواند نشان‌دهنده یک رقیب جدید با انتشار یک محصول یا رویداد دیگری باشد که تأثیر بلندمدتی بر زیربنای سهام شرکت خواهد داشت.
گرچه این عوامل همگی خارج از نمودار قیمت اتفاق می‌افتند، اما در چند بخش نمودار ظاهر می‌شوند و در ابتدا بسیار شبیه به یک پولبک هستند. به همین دلیل، معامله‌گران از میانگین‌های متحرک، خطوط روند و باندهای معاملاتی برای علامت‌گذاری زمانی که عقب‌نشینی ادامه می‌یابد و در معرض خطر ورود به محدوده برگشت است، استفاده می‌کنند.

مقالات بیشتر:

 • آموزش 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
 • الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ | معرفی انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس
 • الگوهای هارمونیک چیست و چگونه از آنها برای ترید استفاده کنیم؟

نتیجه‌گیری

پولبک (Pullback) یکی از روش‌های تحلیل نمودار قیمت و پیش‌بینی روند بازار است که شباهت زیادی به الگوی بازگشتی دارد. تفاوت اصلی پولبک با روند معکوس این است که پولبک ها تأثیر گوتاه‌مدت دارند اما روند بازگشتی، طولانی مدت است. استفاده از این الگو برای پیش‌بینی قیمت، به افراد تازه‌کار و بدون آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال، توصیه نمی‌شود.

سوالات متداول

پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟

پولبک افت بازار بین 5 تا 10 درصد و بسیار کوتاه مدت است. این شرایط، در واقع یک تعدیل طبیعی برای چرخه بازار است و معمولاً احساسات یا چشم‌انداز بازار را تغییر نمی‌دهند.

چگونه می‌توان از استراتژی پولبک استفاده کرد؟

ایده اصلی این است که هنگام افزایش قیمت، منتظر یک پولبک بمانید تا با بهترین قیمت خرید وارد بازار شوید.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

پولبک چیست؟ انواع پولبک و تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در بازار بورس

به عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار بورس حتما تاکنون اصطلاح پولبک را شنیده‌اید. اما آیا با معنا و مفهوم دقیق آن هم آشنا هستید؟ شاید بسیاری از ما فارسی زبانان با شنیدن این کلمه به یاد پول بیفتیم و مفهوم بازگشت پول را از ذهنمان رد کنیم. اتفاقاً این مفهوم بی‌ربط به مفهوم اصلی پولبک هم نیست. در واقع پولبک به نوعی یک فرصت دوباره برای بازگشت سهم است. به اعتقاد تکنیکالیست‌ها همه چیز در بورس در قیمت‌ها لحاظ شده است. در واقع قیمتها بر اساس روندهای تکرارشونده حرکت می‌کنند و تاریخ در بورس تکرار می‌شود. در واقع در تحلیل تکنیکال افزایش یا کاهش قیمت یک سهم تصادفی نیست و توسط استراتژیهایی به‌راحتی قابل تحلیل، رصد و بررسی می‌باشد. پولبک هم یکی از این استراتژی‌هاست. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی مفوم پولبک و تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در بورس می‌پردازیم.

پولبک (Pull Back) چیست؟

Pull Back

Pull Back

پولبک (Pull Back)، از جمله اصطلاحات مرسوم در بازارهای سرمایه‌گذاری است که در بین تکنیکالیست‌ها بسیار رایج می‌باشد. پولبک را بوسه‌ی خداحافظی (Last Kiss) هم می‌نامند. یعنی در چنین نقاطی سهم جهت صعود یا نزول آماده می‌شود و خیلی پرقدرت به خط روندی که برای آن ترسیم شده برخورد خواهد کرد. سپس به روند صعودی و یا نزولی که از قبل در پیش گرفته بود بازمی‌گردد. اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر توضیح دهیم باید بگوییم که پولبک تغییر نقش حمایتها و مقاومتها در تحلیل تکنیکال را امتحان می‌کند. قیمتها پس از عبور از سطوح مقاومتی، یک اصلاح کوچک می‌زنند تا ببینند که آیا آن سطح مقاومت تغییر نقش داده و کار حمایت را شروع خواهد کرد یا خیر؟ این امتحان کردن تغییر نقش سطوح را در اصطلاح پولبک می‌گویند. البته پولبک با اصلاح قیمت فرق دارد. در ادامه راجع به تفاوت پولبک و اصلاح قیمت بیشتر توضیح خواهیم داد.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت و اهمیت شناسایی پولبک‌ها

پولبک‌ها هم مثل اصلاحات قیمتی، جاهای کم ریسکی برای خرید هستند. اما تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در این است که پولبک‌ها بر خلاف اصلاحات، کوتاه‌مدت و موقت هستند. زمانی‌که قیمت‌ها از یک خط مقاومتی عبور می‌کنند و سپس به همان مقاومتی که اکنون به حمایت تبدیل شده است بازمی‌گردند، آن نقطه‌ی حمایتی وارد عمل می‌شود. در واقع، آن نقطه‌ی حمایتی به عنوان نقطه‌ی اتکایی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌باشد. حتی زمانی‌که شما مالک سهام یک شرکت هستید، قیمت سهام ابتدا یک حمایت را می‌شکند. سپس زیر آن نقطه‌ی حمایتی، پس از آن شکستگی که اتفاق می‌افتد، یک حرکت صعودی به سمت بالا در پیش می‌گیرد تا ببیند که آیا آن سطح حمایت شکسته شده به یک مقاومت تبدیل شده است یا خیر. اگر مجدداً آن سطح نقش مقاومتی ایفا کند، آن نقطه بهترین جا برای بررسی پولبک در روند صعودی خارج شدن از سهم و فروش می‌باشد. زیرا بعدها احتمالاً شاهد اصلاحات بیش‌تری خواهیم بود.

بنابراین، در بحث تفاوت پولبک و اصلاح قیمت حتماً به این نکته‌ی اساسی توجه داشته باشید که اهمیت دادن به پولبک‌ها همچون اصلاحات قیمتی، بسیار مهم می‌باشد. همان‌طوری که به شکست‌ها خیلی باید توجه داشته باشیم، روی پولبک‌ها هم باید حساس باشیم. چرا که پولبک‌ها، موقعیت‌های معاملاتی خیلی مطمئنی را در اختیار ما قرار می‌دهند.

انواع پولبک در بازار سرمایه

انواع پولبک

انواع پولبک

پیش از آن‌که راجع به تفاوت پولبک و اصلاح قیمت توضیح دهیم، بهتر است انواع مختلف پولبک را به شما معرفی نماییم. در حالت کلی، سه نوع پولبک اصلی بررسی پولبک در روند صعودی وجود دارد که در ادامه‌ با آن‌ها آشنا خواهید شد.

۱- پولبک نرمال (Normal Pullback): نوعی رایجی از پولبک است که در بیشتر مواقع در بازار بورس به چشم می‌خورد. یک پولبک نرمال به همان سطحی که شکسته شده است واکنش نشان می‌دهد و دوباره در همان جهت حرکت اصلی، روند خودش بررسی پولبک در روند صعودی را ادامه می‌دهد.

۲- پولبک خارجی (Outside Pullbak): در حالت دوم، باز هم یک ناحیه‌ی مقاومتی داریم. نمودار قیمتی پس از حرکت رو به بالا و برخورد با سطح مقاومت ریزش می‌کند. سپس برای بار دوم خط مقاومت را می‌شکند و پایین می‌آید. در همین مرحله و درست زمانی‌که نمودار می‌خواهد بوسه‌ی خداحافظی را بزند، به دلیل قدرت بالای خرید در بازار این کار را نمی‌کند. پس از همان نواحی بازمی‌گردد و به بالا می‌رود. این ناحیه برای خرید، بسیار مناسب می‌باشد.

۳- پولبک داخلی (Inside Pullback): می‌توان گفت خطرناک‌ترین نوع پولبک هستند. چرا که خبر از سردرگمی تریدرها در بازار می‌دهد. زمانی‌که نمودار قیمتی می‌خواهد پولبک بزند، اگر قدرت فروشندگان خیلی بالا باشد، مقاومت را رد می‌کند و به سمت پایین آمده و سپس از همان ناحیه طی حرکتی دوباره رشد می‌نماید. در واقع می‌توان گفت که اگر تصمیم خریداران قاطعانه‌تر بود چنین اتفاقی نمی‌افتاد می‌شد از آن موقعیت بهتر استفاده کرد. آن‌گاه قیمت سهام پس از برخورد به سطح مقاومت، مجدداً صعود می‌کرد و به رشد خودش ادامه می‌داد.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنای جابجایی روند هستند. اما مهم‌ترین تفاوت پولبک و اصلاح قیمت این است که پولبک‌ها موقت و اصلاح‌ها طولانی‌مدت هستند. دقت داشته باشید که مهم‌ترین نشانه‌ی پولبک‌ها تغییر روند می‌باشد. وظیفه‌ی پولبک‌ها تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت می‌باشد. در حالی‌که اصلاح قیمت نشانه‌ی ادامه‌ی روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، راجع به مفهوم پولبک، انواع آن و تفاوت پولبک و اصلاح قیمت صحبت کردیم. آشنایی با مفهوم پولبک و اصلاح قیمت به سهامداران کمک می‌کند تا با کمترین ریسک به معاملات خود بپردازند و بالاترین سود ممکن را به دست آورند. معامله با پولبک و اصلاح قیمت و آشنایی با تفاوت‌های آن‌ها به سرمایه‌گذاران عادت‌های بزرگی را آموزش می‌دهد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که معاملاتشان را براساس پولبک و اصلاح قیمت انجام می‌دهند، باید منظم و صبور باشند. چرا که، معامله به کمک پولبک و اصلاح قیمت این‌گونه نیست که سرمایه‌گذاران هر زمان که خواستند وارد سهم شوند یا از آن خارج شوند. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های استخدام و آموزش به شما پیشنهاد می‌کند که برای کسب دانش لازم جهت شناسایی پولبک‌ها و اصلاحات از چندین دوره آموزش بورس در این زمینه استفاده نمایید. سپس به تمرین و رصد نمادهای مختلف بورسی بپردازید.

اصلاح قیمت یا پولبک (pullback) چیست؟

با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید قیمت‌های آینده سهم و روند آن را پیش‌بینی کنید، این کار با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است.

 اصلاح قیمت یا پولبک (pullback) چیست؟

ابزارهایی مانند حد سود و زیان، خطوط روند، اندیکاتورها و. . در این میان قصد داریم به مفهوم پولبک، که از مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازار سهام است، اشاره کنیم. برای آشنایی بیشتر با این بررسی پولبک در روند صعودی مقوله با ما همراه باشید.

پولبک چیست؟

در گام اول باید توجه داشته باشید که پولبک در لغت به معنی عقب کشیدن یا برگشت است و به نوعی مترادف کلمه hood یا همان قلاب است. به همین دلیل در نمودار، با شکل قلاب نمایش داده می‌شود. در بورس یک معنی دیگر برای این مفهوم در نظر گرفته‌اند که به آن خداحافظی می‌گویند، چرا که وقتی سهم سطح حمایت یا مقاومت خود را بشکند، سعی می‌کند یک بار دیگر خود را به آن سطح شکسته شده برساند. زمانی که این فرآیند به وجود بیاید به نوعی سهم تغییر وضعیت می‌دهد، یعنی ممکن است سهم از سطح بررسی پولبک در روند صعودی مقاومت به سطح حمایت تبدیل شود یا برعکس.

تجربه نشان داده است زمانی که خطوط حمایت و مقاومتی سهم شکسته می‌شود، در 60 درصد مواقع بازار تمایل دارد به شکست حمایت و مقاومتی قبلی برگردد. در اکثر مواقع در بازار این پروسه با عنوان پولبک یاد می‌شود. در این میان به این نکته باید توجه داشته باشید که بعد از هر شکست، الزامی به وقوع پولبک نیست و پولبک به معنی بازگشت دقیق به همان سطح شکسته شده قبلی نیست، بلکه در صورت بازگشت سهم به محدوده احتمالی شکست نیز باز با مفهوم پولبک مواجه خواهیم بود.

انواع پولبک در بورس

به صورت کلی سه نوع پولبک در بورس وجود دارد که در این بخش قصد داریم به تفسیر هر مورد بپردازیم:

پولبک عادی (Normal Pullback)

این نوع پولبک در اکثر مواقع در بازار رخ می‌دهد. در این نوع پولبک قیمت سهم به سادگی به سطح مقاومت یا حمایت شکسته شده خود برگشته و به حرکت جدید خود ادامه می‌دهد.

پولبک خارجی (Outside Pullback)

در این حالت از پولبک، قیمت سهم قبل از اینکه به سطح مقاومت یا حمایت نزدیک شود، مسیر خود را ادامه می‌دهد. زمانی که این پولبک در بازار رخ می‌دهد باید توجه داشته باشید که تقاضا برای خرید سهم در حالت صعودی زیاد بوده و در حالت نزولی نیز تقاضایی برای سهم دیده نمی‌شود. زمانی که این نوع از پولبک را در سهم مشاهده کنید به احتمال خیلی زیاد روند بعدی سهم حالت صعودی خواهد داشت.

پولبک داخلی (Inside Pullback)

این نوع از پولبک در بورس برای سهامداران به نوعی گنگی و سردرگمی به وجود می‌آورد که همین امر منجر به ریسک زیاد در این پروسه خواهد شد. همان‌طور که در تصویر زیر هم پیدا است، در حالت پولبک داخلی قیمت، سطح مقاومت را رد کرده و بعد از آن حالت نزولی و بعد حالت صعودی به خود گرفته است. اگر خریداران سهم تردید نداشتند و در زمان برخورد با سطح مقاومت اقدام به خرید می‌کردند؛ دیگر شاهد روند نزولی بعد از برخورد نبودیم و سهم حالت صعودی را در پیش می‌گرفت.

بررسی پولبک

بررسی پولبک در روندهای صعودی، نزولی و خنثی

برای این که رفتار پولبک را در روند صعودی با هم بررسی کنیم، باید فرض کنید یک سهم در روند صعودی در حال ساخت سقف‌ها و کف‌های بالاتری نسبت به سقف و کف‌های قبلی است. در یک محدوده‌ای بالاخره این روند شکسته شده و بعد از اصلاح چند درصدی قیمت سهم، مجدد به خط روند نزدیک می‌شود. در این موارد رفتار بعدی سهم طبق نمودار زیر است. در واقع قیمت سهم حالت کاهشی به خود می‌گیرد و نمی‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد.

پولبک صعودی

همین حالت در روند نزولی هم به نوعی تکرار می‌شود. در این پروسه سقف و کف‌های بعدی در حالت پایین‌تری نسبت به سقف و کف‌های قبلی قرار دارند. در ادامه، قیمت، خط روند به وجود آمده را شکسته اما تمایل دارد مجدد به خط روند برخورد کند. در این جا هم پس از پولبک معمولا سهم در حالت صعودی خود قرار می‌گیرد. برای درک بهتر این حالت به تصویر زیر دقت کنید:

پولبک نزولی

حال باید فرآیند پولبک در روند خنثی را بررسی کنیم، پولبک در روند‌های خنثی هم وجود دارد. به این شکل که ما شاهد نوسان قیمت سهم بین یک سقف و کف نیز هستیم. به ‌عنوان ‌مثال فرض کنید سهم در محدوده‌های 110 تا 120 تومان همواره در حال نوسان است اما ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در سهم باشیم. در هر یک از دو حالت ذکر شده (شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی) معمولا شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم.

به عنوان یک نکته مهم باید در نظر داشته باشید که وقتی پولبک در روند یک سهم به وجود آمد بعد از تکمیل این پروسه، سهم به حالت ثبات رسیده و روند بعدی خود را آغاز می‌کند.

کدام پولبک در بازار مناسب است؟

بر اساس تجربه بهترین نوع پولبک در بورس به پولبکی گفته می‌شود که به آرامی در حال وقوع باشد. در واقع ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می‌شود. اکنون پولبکی که به سمت این سطح انجام می‌شود، اگر حالت ضعیف و فشرده‌ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار خواهد داشت. در این حالت این نوع پولبک‌ها در بازار از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

آیا پولبک به معنی شروع روند جدید است؟

برخی از سرمایه‌گذاران در بورس فکر می‌کنند بعد از وقوع پولبک روند سهم نیز همان حالت قبلی خود را ادامه خواهد داد در صورتی که این فکر به کل اشتباه است. در بخش‌های قبلی اشاره کردیم که در فرآیند پولبک سهم در یک بازه کوتاه به روند قبلی خود برگشته و مجدد روند معکوس را آغاز خواهد کرد.

در این حوزه نظریه‌های متعددی وجود دارد اما بیش از 50 درصد از روندها بعد از وقوع پولبک، مسیر جدیدی را در پیش می‌گیرند. بنابراین نمی‌توان به صورت قطعی اذعان کرد که یک سهم بعد از پولبک روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

در این مقاله سعی کردیم به مفهوم پولبک که در حوزه تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود اشاره کنیم. پولبک دارای انواع مختلفی است که در مجموع شامل حالت نرمال، خارجی و داخلی می‌شود. در اکثر مواقع زمانی که در یک سهم شاهد پولبک باشیم، روند سهم بعد از مدت کمی تغییر خواهد کرد و به نوعی روند جدیدی را در پیش می‌گیرد.

به عنوان مثال در یک روند نزولی زمانی که پولبک داشته باشیم، روند بعدی سهم حالت صعودی خواهد بود. برای آشنایی کامل با مباحث تحلیل تکنیکال، می‌توانید در دوره‌های آموزشی کارگزاری آگاه شرکت کنید. همچنین تعداد زیادی مقاله و ویدئوی آموزشی رایگان در بلاگ بآشگاه مشتریان وجود دارد که تمامی مباحث مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهند.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

بین کوین 1H و 15M - ادامه روند نزولی . یا پولبک و ادامه روند نزولی ؟

دقت کنید که ترند 4 ساعته و 1 ساعته تقریبا رووی هم منطبق شدن، پس تا حدی از شدت امواج نزولی داره کاسته میشه که 100 البته با توجه به ناحیه حمایتی قوی که هستیم کاملا نرمال هست.

لطفا در نظر داشته باشید که همچنان 18800 انتهای محدوده حمایت قوی روزانه هست. وقتی میگیم روزانه پس با چند تا کندل 4 ساعته زیرش، شکستی صورت نگرفته و نباید گارد نزولی گرفت.

فرم 15 دقیقه ای و انالیزهای صورت گرفته رو هم به این پست اضافه میکنم. اونجا قشنگ محدوده TR (Trading Range) رو میتونید ببینید.

در تایم فریم 4 ساعته و 1 ساعته روند، نزولی هست در حالی که در تایم فریم 15 دقیقه با توجه به شکل گرفتن CHOCH و در ادامه BOS بررسی پولبک در روند صعودی یه روند صعودی شکل گرفته که همونطور که گفتم احتمال پولبک به محدوده 20000 رو افزایش میده. اون محدوده TR هم خیلی به کار اسکالپ کار ها میخوره :)

تایید حساب کاربری

با تایید حساب کاربری خود، می‌توانید از قابلیت‌های زیر بهره‌مند شوید!

انتشار فوری تحلیل بدون نیاز به بازبینی

انتشار فوری دیدگاه بدون بازبینی

افزودن شبکه های اجتماعی به حساب کاربر

تایید حساب کاربری

آیا شماره موبایل زیر به‌نام خودتان و با کد ملی زیر می‌باشد؟

تایید حساب کاربری صرفا در صورتیکه شماره موبایل و کد ملی وارد شده به نام شما باشد امکانپذیر است، لطفا شماره موبایلی که سند آن به نام خودتان است را وارد کنید.

آیا از بررسی پولبک در روند صعودی صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید؟

در صورتی که اطلاعات وارد شده نادرست باشد، امکان درخواست مجدد تا 24 ساعت آینده میسر نخواهد بود

تایید حساب کاربری

تبریک!

حساب کاربری شما با موفقیت تایید شد.

گاهی تحلیل فیل میشه اصلا مشکلی نیست کار بازار همینه
تحلیلت عالی بود حامد جان
تریدر هم اگه تریدر باشه میدونه تحلیل ها همه تاییدیه نمیدن و بازار رو دست میزنه.

در کل آقا حامد تحلیل هاشون درسته اگه به این تحلیل آخر هم دقت کنید نوشته در صورت بولبک می‌تونه صعودی بشه و در ضمن بازار رمز ارزها بغیر از تحلیل به عوامل مختلفی بستگی داره.

خیلی تحلیلش درست بود 😂😂 میتونی بگی دقیقا کجای نقاشی ایشون درست در اومد؟؟

تحلیل نذار خواهشا

گاهی اشتباه می شه تحلیل ، اما مهم اینجاست که یادمون باشه هیچکدوم از تحلیل ها دقیق نیست و روی این تحلیل ها معامله نکنیم.
البته که منظورم فقط تحلیل ایشون نیست!
همه ی تحلیلگر ها رو گفتم.
** چه اونی بررسی پولبک در روند صعودی که با قاطعیت میگه میریزه ، چه اونی که به همین صورت میگه صعودیه.. حتی اونی که میگه بازار رنج می زنه !
حواسمون باشه همیشه اشخاصی هستن که چه از روی غرض چه ناخواسته ممکنه حرف هاشون .. .

ممنون اقا نادر از حمایت و کلام صادقانه.
کاش بعضی ها … فقط 10% درک و فکر امثال شما رو داشتن.
اگه قرار بود همه تحلیلهای من درست در بیاد. من سر 1 ماه با بوگاتی سفر دور دنیا میرفتم :))
خدا استاپ لاس رو هم واسه همین جاها گذاشته دیگه 🙂

اگه میشه دوتا عدد (محدوده) بگو داداش

۲_چه تاریخیه؟۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴

ارادت اقا پدرام
والا با این جهش بلندی که زد.. کلا BOS های 1 و 4 ساعته رو برگردندوند.
حتی رئزانه هم CHOCH صعودی زده.
فعلا محدوده 20700 رو یه مقاومت سنگین میشه در نظر گرفت
و محدوده 18500 رو یه حمایت خیلی قوی.
به خاطر طول بلند جهش امروز محدوده کف و سقف هم عریض شد.

اینکه زمان کف کجاست رو اثعا کسی نه میدوه و اگه کسی هم بگه از خودش در میاره … طبق انالیز سیکلهای قبلی میگن که اواخر 2022 و اوایل 2023 ……
اما یادتونه که همین انالیزورها میگفتن، بین تا 250 هزار هم میره . پس نمیشه خیلی اعتماد کد .. شما زیر 18000 پله ای خرید کن.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.