مزایا و معایب محاسبه ROI


همان طور که در تصویر بالا نمایش داده شده است، یک استراتژی رانشی شامل استفاده از فعالیت‌های بازاریابی برای راندن یک محصول به سمت مصرف کنندگان است.

بازدۀ حقوق صاحبان سهام ROE چیست؟

بازدۀ حقوق صاحبان سهام- ROE معیاری از عملکرد مالی است که با تقسیم درآمد خالص بر سهم سهامداران بدست می آید. از آنجاییکه سهم سهامداران برابر با دارایی های شرکت منهای قرض آن است، ROE می تواند بعنوان بازدۀ دارایی خالص نیز در نظر گرفته شود.

ROE بعنوان معیار ارزیابی کارآیی مدیریت شرکت در رابطه با استفاده از دارایی های شرکت برای بدست آوردن سود محسوب می شود. ROE بصورت درصد مشخص می گردد و در صورتیکه درآمد خالص و دارایی هر دو اعدادی مثبت باشند، می تواند برای هر شرکتی محاسبه گردد. درآمد خالص قبل از پرداخت سود سهام به سهامداران عادی و بعد از اینکه سود سهام به صاحبان سهام ممتاز و بهره ها به وام دهندگان پرداخت شد، محاسبه می شود.
فرمول بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) به اینصورت است:

بازدۀ حقوق صاحبان سهام - ROE = سود خالص تقسیم بر سهم سهامداران

درآمد خالص = میزان درآمد، هزینه های خالص، و مالیات که یک شرکت در یا بازه تولید می کند.

متوسط سهم سهامداران = با مزایا و معایب محاسبه ROI افزودن سهم در ابتدای دوره محاسبه می شود.

ابتدا و انتهای دوره ای که درآمد خالص بدست می آید، باید با هم مطابقت داشته باشند.


چگونگی محاسبۀ بازدۀ حقوق صاحبان سهام- ROE

درآمد خالص آخرین سال مالی و یا 12 ماه پیگیری اسناد در صورتحساب سود و زیان بدست می آید- مجموع فعالیت های مالی در یک دوره. سهم سهامداران از ترازنامه بدست می آید- تراز جاری از کل تاریخچۀ تغییرات در دارایی ها و بدهی های یک شرکت. بنظر می رسد بدلیل ناهماهنگی بین دو صورت مالی، بهترین شیوۀ محاسبۀ ROE بر اساس سهم متوسط در یک بازۀ زمانی باشد. می مزایا و معایب محاسبه ROI توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با محاسبۀ ROE کسب کنید.
بازدۀ حقوق صاحبان سهام چه اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد؟

بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) خوب یا بد، بستگی به آنچه دارد که برای سهامداران دیگر طبیعی محسوب می شود. بعنوان مثال، تسهیلات در مقایسه با میزان ناچیز درآمد خالص، دارایی ها و بدهی های زیادی در ترازنامۀ مالی خود دارند. یک ROE عادی در بخش تسهیلات می تواند 10 درصد یا کمتر باشد. یک شرکت فناوری یا خرده فروش با ترازنامۀ مالی کمتر احتمالا سطحی حدود 18 درصد یا بیشتر دارد.

یک قانون نانوشته این است که ROE مزایا و معایب محاسبه ROI ای برابر و یا کم ی بالاتر از سطح متوسط دیگر اعضای گروه سهامداران را هدف قرار دهید. بعنوان مثال تصور کنید که یک شرکت، TechCo، ROE ثابت 18 درصدی یا بیشتر را در مقایسه با دیگر شرکت ها که ROE 15 درصدی داشته اند، در چند سال اخیر بدست آورده است. در اینصورت، سرمایه گذار نتیجه می گیرد که مدیریت TechCo ، با استفاده از دارایی های شرکت سود بالای حد متوسطی را بدست آورده است.

نرخ های نسبتا بالا و پایینِ ROE به طور قابل توجهی در یک گروه صنعتی یا بخش با بخش و گروه دیگر متفاوت خواهد بود. وقتی برای ارزیابی یک شرکت در مقابل شرکت مشابه دیگر بکار رود، معنادار خواهد شد. روش میانبر برای سرمایه گذاران این است که بازدۀ حقوق صاحبان سهام را نزدیک به میانگین دراز مدت S&P 500 (14%) بعنوان نرخ قابل قبول در نظر بگیرند و هر مقدار پایین تر از 10 درصد ضعیف محسوب شود.
نکات اصلی

• بازدۀ حقوق صاحبان سهام میزان کارآیی مدیریت در استفاده از دارایی های شرکت برای تولید سود را ارزیابی می کند.

• ROE بد یا خوب بستگی به آنچه برای صنعت یا شرکت های دیگر طبیعی است دارد.

• بعنوان یک میانبر، سرمایه گذاران می توانند بازدۀ حقوق صاحبان سهام را نزدیک به میانگین دراز مدت S&P 500) 14%) بعنوان نرخ قابل قبول در نظر بگیرند و هر مقدار پایین تر از 10 درصد ضعیف محسوب شود.
مثالی از چگونگی استفاده از بازدۀ حقوق صاحبان سهام- ROE
بعنوان مثال، تصور کنید که یک شرکت درآمد سالانۀ 180000 دلار و بازدۀ حقوق صاحبان سهام سهامداران 12000000 دلار دارد. ROE این شرکت بصورت زیر محاسبه می شود:

• 15 درصد، یا 1800000 دلار/ 12000000 دلار = 15 درصد
شرکت اپل (NASDAQ: AAPL) را در نظر بگیرید- برای سال مالی که در 29 سپتامبر 2018 به پایان رسیده است این شرکت 59.5 بیلیون دلار درآمد خالص داشته است. در پایان سال مالی، سهم سهامداران در مقایسه با ابتدای سال که 134 بیلیون دلار بود، 107.1 بیلیون دلار شده است. بنابراین، بازدۀ حقوق صاحبان سهام شرکت اپل 49.4 درصد یا 59.5 بیلیون دلار (107.1 بیلیون دلار بعلاوۀ 134 بیلیون دلار/ 2) می باشد.
در مقایسه با سایر رقبا، شرکت اپل ROE بالایی کسب کرده است. آمازون (NASDAQ: AMZN) بازدۀ حقوق صاحبان سهام 27 درصدی، مایکروسافت (NASDAQ: MSFT) 23 درصد، و گوگل (NASDAQ: GOOGL) 12 درصد داشتند.

استفاده از ROE برای تخمین نرخ رشد

نرخ رشد پایدار و نرخ رشد سود سهام را می توان با استفاده از ROE و با فرض اینکه این نسبت تقریبا برابر است یا به طور متوسط بالاتر از میانگین گروه های دیگر است، محاسبه کرد. اگرچه این امر ممکن است چالش برانگیز باشد، اما می تواند مکان مناسبی برای توسعۀ تخمین های آینده در مورد مزایا و معایب محاسبه ROI نرخ رشد سهام و نرخ رشد سود سهام آن باشد. این دو محاسبات توابع یکدیگر هستند و می تواند برای مقایسه آسان تر بین شرکت های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور برآورد نرخ رشد آیندۀ شرکت، ROE را ضرب در نسبت نگهداری شرکت کنید. نسبت نگهداری، درصد درآمد خالص مزایا و معایب محاسبه ROI است که بمنظور رشد آینده توسط یک شرکت "حفظ" می شود. دو شرکت با ROE و درآمد خالص مشابه ولی نسبت نگهداری متفاوت را در نظر بگیرید. شرکت اول، DivCo، ROE 15 درصدی دارد و 30 درصد از درآمد خالص خود را به سهامداران در سود سهام می پردازد، یعنی DivCo 70 درصد از درآمد خالص خود را حفظ می کند. شرکت دوم، GrowthCo، نیز ROE 15 درصدی دارد ولی تنها 10 درصد از درآمد خالص خود را به سهامداران ارائه می کند و 90 درصد را حفظ می کند.

نرخ رشد برای DivCo، 10.5 درصد یا ROE برابر نسبت نگهداری است که می شود 15 درصد برابر 70 درصد. نرخ رشد GrowthCo 13.5 درصد یا 15 درصد برابر 90 درصد است. این تجزیه و تحلیل به عنوان مدل رشد پایدار معرفی می گردد. سرمایه گذاران می توانند از این مدل برای برای تخمین آینده و شناسایی سهام هایی که مزایا و معایب محاسبه ROI ممکن است به دلیل پیشروی از توانایی رشد پایدار خود خطرناک باشند، استفاده کنند. سهامی که کندتر از نرخ پایدار خود حرکت کند ممکن است کم ارزش محسوب گردد و یا بازار آنها را بعنوان نشانه های خطرناکی از شرکت در نظر بگیرد. در هر صورت، نرخ رشدی که بسیار بالاتر و پایین تر از نرخ پایدار باشد، باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.

این مقایسه نشان می دهد GrowthCo گزینۀ بهتری به نسبت DivCo است ولی مزایای نرخ سود بالاتر که ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران جذاب باشد را نادیده می گیرد. می توانیم محاسبات را تغییر دهیم تا نرخ رشد سود سهام که برای سرمایه گذاران بسیار مهم است را تخمین بزنیم. نرخ رشد سود سهام می تواند به ضرب ROE در نرخ پرداخت سود بدست آید. نرخ پرداخت سود درصد درآمد خالصی است که از طریق سود سهام به سهامداران عادی بازگردانده می شود. این فرمول نرخ رشد سود سهام را در اختیار ما قرار می دهد که به نفع DivCo است.

نرخ رشد سود سهام DivCo 4.5 درصد یا ROE برابر نرخ پرداخت سود است که می شود 15 برابر 30 درصد. نرخ رشد GrowthCo 1.5 درصد یا 15 درصد برابر 10 درصد است. در هر صورت، نرخ رشدی که بسیار بالاتر و پایین تر از نرخ پایدار باشد، باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.


استفاده از ROE برای شناسایی مشکلات

منطقی است که تعجب کنید که آیا ROE متوسط یا کمی بالاتر از حد متوسط، بهتر از ی دو یا سه مزایا و معایب محاسبه ROI مزایا و معایب محاسبه ROI برابر و یا حتی بالاتر از حد متوسط دیگر گروه ها است یا خیر. آیا سهام با ROE بالاتر با ارزش تر نیست؟ گاهی اوقات ROE بسیار بالا در صورتیکه درآمد خالص در مقایسه با سهم بسیار بالا باشد، امری مثبت تلقی می شود. اگرچه در بیشتر موارد، ی بالا به دلیل سهم کمتر در مقایسه با درآمد خالص است که نشان دهندۀ خطر می باشد.

اولین مشکل دربارۀ ROE بالا می تواند مربوط به سود ناپایدار باشد. تصور کنید یک شرکت، LossCo، برای سالها هیچ سودی نداشته است. خسارت های هر سال در ترازنامه و در بخش سهم بعنوان خسارت حفظ شده ثبت شده اند. خسارت ها ارزش منفی دارند و سهم سهامداران را کاهش می دهند. تصور کنید LossCo در سالهای اخیر به سرمایه ای دست یافته و سودمند شده است. مخرج فرمول محاسبۀ ROE در حال حاضر بسیار پس از سالها خسارت، بسیار کوچک است که سبب می شود ROE بصورت گمراه کننده ای بالا باشد.

دومین مورد، بدهی های بیش از حد است. اگر یک شرکت قرض های زیادی داشته باشد، ROE را افزایش می دهد زیرا سهم برابر است بامیزان دارایی ها منهای بدهی ها. هر چه بدهی ها بیشتر شود، سهم کمتر می شود. یکی از اتفاقاتی که ممکن است منجر به وقوع این مورد شود زمانی است که شرکت میزان بالایی قرض می کند تا بدهی خود را پرداخت کند و صاحب سهم شود. این امر سود هر سهم (EPS) را افزایش می دهد اما تاثیری بر نرخ رشد واقعی یا عملکرد ندارد.

در نهایت، درآمد خالص منفی و سهم منفی سهامداران می تواند منجر به ROE بالای غیر طبیعی شود. اگرچه اگر یک شرکت زیان خالص و یا سهم منفی صاحبان سهام داشته باشد، ROE نباید محاسبه گردد. اگر سهم سهامداران منفی باشد، رایج ترین مشکلی که رخ می دهد بدهی بیش از حد و یا سود ناپایدار خواهد بود. اگرچه استثناهایی برای این قانون وجود دارد که برای شرکت هایی است که از پول نقد برای خرید سهام خود استفاده می کنند، صدق می کند. برای بسیاری از شرکت ها، این امر گزینۀ دیگر برای پرداخت سود سهام بشمار می رود و در نهایت منجر به کاهش سود سهام می شود که سبب منفی شدن محاسبات می گردد.

در تمامی موارد، سطوح خیلی بالا یا منفی ROE می تواند بعنوان هشداری برای نرخ رشد سود در نظر گرفته شود. در موارد نادری، نرخ ROE منفی می تواند بعلت پول نقد باشد که برنامه های رها کردن سهام و یا مدیریت عالی باشد اما این امر نتیجه ای نادر است. در هر صورت، ROE منفی نمی تواند با مقادیر مثبت ROE مقایسه شود.

تفاوت بین ROE و بازدۀ سرمایۀ سرمایه گذاری شده

در حالیکه بازدۀ حقوق صاحبان سهام بستگی به سود یک شرکت دارد، می تواند مربوط به سهم صاحبان سهام، بازدۀ سرمایۀ سرمایه گذاری شده (ROIC) شود که محاسبات را چند مرحله جلوتر می برد. هدف ROIC محاسبۀ میزان سرمایه بعد از سود سهام است که یک شرکت بر اساس منابع موجود سرمایه، شامل سهم سهامداران، و بدهی ها بدست می آورد. ROE بستگی به این امر دارد که یک شرکت تا چه اندازه از سهم سهامداران استفاده می کند، در حالیکه ROIC برای تعیین این موضوع است که یک شرکت چگونه از تمامی سرمایۀ موجود برای کسب درآمد استفاده می کند.


محدودیت های استفاده از بازدۀ حقوق صاحبان سهام- ROE

بازدۀ حقوق صاحبان سهام بالا ممکن است همیشه مثبت نباشد. ی بسیار بزرگ نشان دهندۀ موارد مختلفی مانند سودهای ناپایدار، و یا بدهی های بیش از حد می باشد. به همین صورت، ی منفی می تواند بعلت این باشد که یک شرکت دارای زیان خالص و یا سهم منفی سهامداران است که نمی تواند برای ارزیابی شرکت بکار رود و یا برای مقایسه با دیگر شرکت ها با ROE مثبت استفاده شود.

ترجمه شده در موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

استراتژی بازاریابی رانشی چیست؟

یک استراتژی بازاریابی رانشی که با عنوان استراتژی ارتقایی رانشی نیز از آن یاد می‌شود، به استراتژی گفته می‌شود که در آن یک شرکت در تلاش برای هدایت (“رانش”) محصولات خود به مصرف‌کننده است. در استراتژی بازاریابی رانشی، هدف استفاده از تکنیک‌های بازاریابی فعال مختلف جهت “راندن” محصولات برای مشاهده توسط مصرف‌کنندگان در نقطه خرید است.

بازاریابی در اینستاگرام

کتاب الکترونیکی بازاریابی در اینستاگرام را از لینک زیر دریافت کنید.

فروش ویژه – ۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

استراتژی بازاریابی رانشی معمولا برای در معرض دید بودن محصولات به کار گرفته می‌شوند. هنگامی که یک محصول در بازار منتشر شد، استراتژی بازاریابی کششی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال‌هایی در خصوص استفاده از استراتژی بازاریابی رانشی

در استراتژی بازاریابی رانشی، شرکت محصولاتش را به مصرف کنندگان عرضه می‌کند. مصرف کنندگان بی اطلاع بوده یا به طور فعال به دنبال محصول هستند، اما توسط چندین روش بازاریابی کششی به آن معرفی می‌شوند:

 • فروش مستقیم به مصرف کنندگان در نمایشگاه ها
 • نمایش پایانه فروشگاهی (POS)
 • ارتقاء نمایشگاهی
 • طراحی بسته بندی جهت ترغیب مصرف کنندگان برای خرید

بازایابی مستقیم چیست؟ انواع تکنیک‌های بازاریابی مستقیم

تصویر استراتژی بازاریابی رانشی

یک استراتژی بازاریابی رانشی به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

استراتژی بازاریابی رانشی

همان طور که در تصویر بالا نمایش داده شده است، یک استراتژی رانشی شامل استفاده از فعالیت‌های بازاریابی برای راندن یک محصول به سمت مصرف کنندگان است.

با مراجعه به تصویر بالا، یک شرکت تولیدی ممکن است یک خرده فروش را متقاعد کند تا محصولش را در بازار به فروش برساند. هنگامی که خرده فروش محصول را به فروش رساند، خرده فروش محصولات را با کمی افزایش در قیمت به دست مصرف کنندگانی که محصولات را خریداری می‌کنند، می‌رساند.

یک استراتژی بازاریابی رانشی می‌تواند با استراتژی بازاریابی کششی، که در آن فعالیت‌های بازاریابی به مستقیماً با مصرف کنندگان صورت می‌گیرد، در تضاد باشد.

مثال‌های عملی از استراتژی بازاریابی رانشی

بازاریابی رانشی

کولین اخیرا یک محصول جدید منتشر کرده است—Fanner 3000. پس از صرف چندین ماه در آب و هوای گرم هنگ کنگ، کولین یک محصول فن نوآورانه توسعه داده است که هیچ صدایی از خود تولید نمی کند، قیمتش رقابتی است و از لحاظ انرژی کارآمد می‌باشد، هم‌چنین این محصول قادر است تا دمای اتاق را تا دمای تعیین شده‌ای خنک کند.

برای بازاریابی این محصول کولین خرده فروش‌های اصلی را متقاعد کرده تا این محصول را به بازار عرضه کنند و آماده شده است تا محصول خود را در نمایشگاه پیش رو ارائه و به فروش برساند. در معرض دید بودن اولویت بالایی است، بنابراین کولین تصمیم گرفته تا خرده فروش‌های اصلی را راضی کند تا Fanner 3000 را در نزدیکی صندوق‌ها به نمایش گذارند. علاوه بر این، کولین اطمینان می‌یابد که محصولش به بازار عرضه شده و با افزایش نیاز مصرف‌کننده به وفور تامین می‌شود.

انواع استراتژی بازاریابی، معرفی ۸ استراتژی رایج بازاریابی

مزایای استراتژی بازاریابی رانشی

 • این استراتژی برای تولیدکنندگانی که در تلاش برای تاسیس یک کانال فروش بوده و به دنبال توزیع کنندگانی برای کمک به ارتقاء محصولشان هستند، مفید است.
 • این استراتژی محصول را در معرض دید قرار داده، نیاز به محصول را به وجود آورده و آگاهی مصرف‌کننده در خصوص محصول را افزایش می‌دهد.
 • نیاز می‌تواند قابل پیش بینی باشد زیرا که تولیدکننده قادر است به اندازه زیاد یا کم دست به تولید و عرضه کالا کند.
 • در صورتی که به دلیل نیاز بالا قادر به تولید مقیاس بالای محصول شویم، صرفه جویی‌های تولید انبوه دست یافتنی هستند.

معایب استراتژی بازاریابی رانشی

 • این استراتژی نیاز به تیم فروش فعال دارد که بتوانند به طور فعال با خرده فروش‌ها و توزیع کنندگان اقدام به شبکه سازی و ایجاد رابطه کنند.
 • قدرت مذاکره ضعیف با خرده فروشان و توزیع کنندگان؛ تولیدکنندگان کسانی هستند که از خرده فروشان درخواست می‌کنند تا محصول‌شان را به بازار عرضه کنند.
 • ممکن است در میان خرده فروشان، عمده فروشان یا مصرف کنندگان نیازی وجود نداشته باشد؛ ممکن است محصولاتی که قابلیت توزیع شدن ندارند در دست تولیدکننده باقی بمانند.
 • این استراتژی نیازمند پیش بینی نیاز است که این کار می‌تواند در تغییرات سریع بازار که علایق مصرف کنندگان به سرعت تغییر می‌کند، کار دشواری باشد.

بازاریابی در اینستاگرام

کتاب الکترونیکی بازاریابی در اینستاگرام را از لینک زیر دریافت کنید.

فروش ویژه – ۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

آیا می‌توانید یک نمونه موفق ایرانی استراتژی بازاریابی رانشی را نام ببرید؟

هزینه سرمایه استفاده می شود در بهینه سازی روباز

قیمت سئو سایت توسط وب24 چگونه محاسبه می شود؟ جهت آگاهی از تعرفه پکیج های سئو وب24 و خرید سئو کلیک کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت seo و هزینه انجام سئو با کارشناسان وب24 تماس بگیرید.

به کارگیری بهینه سازی استوار جهت مقابله با عدم قطعیت .

برای کاهش هزینه ها در مسئله برنامه ریزی توسعه تولید استوار از نیروگاه بادی استفاده می شود. بنابراین، متغیرهای غیرقطعی توان تولیدی باد و هزینه سرمایه گذاری احداث آن با روش استوار برتسیماس و .

راهنمای کامل نرخ بازگشت سرمایه (ROI)،نحوه محاسبه آن برای .

در این نوشتار ضمن توضیح مفهوم نرخ بازگشت سرمایه roi و روش محاسبه آن در انواع تبلیغات آنلاین ، چالش ها و نکاتی که در ارزیابی کمپین های مختلف بازاریابی دیجیتال وجود دارد، را با هم بررسی می کنیم.

بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی دسته: معدن بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 989 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 88 در این پروژه ابتدا روش های استخراج روباز به طور کامل معرفی و مورد بحث قرار می گیرد قیمت فایل فقط 8,900 .

مقایسه اهمیت جایگاه سایت و نرخ تبدیل در بهینه سازی

در ابتدا اجازه دهید به معرفی مفهوم نرخ تبدیل (Conversion Rate) وب سایت بپردازیم.. نرخ تبدیل معادل واژه (Return On Investment) یا به اختصار ROI است که در فارسی به آن نرخ بازگشت سرمایه گذاری گفته می شود.در واقع نرخ تبدیل برابر است با نسبت .

مقاله انتخاب ماشین آلات بارگیری و باربری در معادن روباز با .

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این . مقاله را خریداری نمایید.. با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید.

چگونه کمپین تبلیغات در یوتیوب راه‌اندازی و بهینه‌سازی کنیم؟

هزینه تنها در مواردی که کاربر ۳۰ ثانیه یا بیشتر تبلیغ را تماشا کرده باشد پرداخت می‌شود. شما می‌توانید تبلیغات خود را در شبکه نمایش تبلیغات گوگل (GDN) یا وب‌سایت‌هایی که جایگاه تبلیغات گوگل را .

Magiran | اصلاح الگوریتم لرچ و گراسمن برای بهینه سازی .

با کاربرد این الگوریتم می توان محدوده بهینه معدن کاری روباز را با شیب های 1:1 و یا بیش از آن مثل 2:1 یا 3:1 (بر حسب تعداد بلوک ها)، در مدل های اقتصادی دو بعدی تعیین نمود؛ اما گاهی شرایط ژئومکانیکی .

برای راه­ اندازی یک کافی­ نت باید مطالب زیر را بدانید - ویرگول

بنابراین هزینه تمام سیستم­ ها تقریباً شش میلیون تومان می­شود. در مرحله بعدی باید شبکه کامپیوتری را با استفاده از یک متخصص راه­اندازی کرد که حدود 200 هزار تومان هزینه در بر دارد.

هزینه سرمایه استفاده می شود در بهینه سازی روباز

هزینه سرمایه استفاده می شود در بهینه سازی روباز مرکز پژوهشهاقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه .

بهینه سازی (ریاضیاتی) چیست؟ — راهنمای جامع | مجله فرادرس

«بهینه سازی ریاضیاتی» (Mathematical Optimization) که به آن «برنامه‌نویسی ریاضیاتی» (Mathematical Programming) نیز گفته می‌شود، فرایندی است که در آن بهترین جواب (با توجه به مجموعه‌ای از معیارها) از میان مجموعه‌ای از جواب‌های ممکن، برای یک .

هزینه کسب مشتری(CAC) : معیاری که می تواند سرنوشت شرکت شما .

هزینه کسب مشتری یا Customer Acquisition Cost به عنوان معیاری شناخته می شود که به تازگی بیشتر از قبل مورد استفاده قرار گرفته است، چرا که همراه با پیدایش شرکت های اینترنتی و کمپین های تبلیغاتی مبتنی بر وب، به راحتی می توان آن را .

هزینه های سرمایه ای

برای نرخ تنزیل از هزینه های فرصت سرمایه گذاری استفاده می شود، یعنی نرخ عوایدی که ما نیاز داریم و از سایر پروژه ها با احتمال خطر مشابه می توانیم بدست آوریم. عكس انتخابي : هزینه های سرمایه ای

سئو سایت و بهینه سازی وب سایت، هزینه سئو سایت چقدر می باشد .

در سئوی کلاه سیاه از بک لینک سازی استفاده می شود. سئوی کلاه خاکستری به این معنا می باشد که همزمان با انجام قانونی اصول سئو، از بک لینک و مواردی که گوگل را تا حدودی دور می زنند استفاده می شود.

بهینه‌سازی برنامه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Jan 29, 2019· بهینه‌سازی، گاهی اوقات توسط یک کامپایلر بهینه‌سازی انجام می‌شود، این است که یک روش (الگوریتم) را انتخاب کنید که کارایی بیشتری در محاسبات است، در حالی که حفظ همان کارکرد.هم مهم است برای رفع برخی از این تکنیک‌ها .

مقاله کاربرد هزینه سرمایه و مدل ارزش گذاری دارایی های .

در هر دو مورد بازده های مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری توسط یک نرخ کاهش که بایستی با هزینه سرمایه مربوط به سرمایه گذاری یا پروژه مورد نظر برابر باشد به زمان فعلی کاهش داده می شوند.

برای راه­ اندازی مزایا و معایب محاسبه ROI یک کافی­ نت باید مطالب زیر را بدانید - ویرگول

بنابراین هزینه تمام سیستم­ ها تقریباً شش میلیون تومان می­شود. در مرحله بعدی باید شبکه کامپیوتری را با استفاده از یک متخصص راه­اندازی کرد که حدود 200 هزار تومان هزینه در بر دارد.

لزوم افزایش سهم فناوری های نوین در سرمایه گذاری های کشور .

Dec 15, 2020· سهم "فناوری اطلاعات و ارتباطات" در تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر به ۳.۴ درصد رسیده و در تنگنای تحریم های ظالمانه اقتصادی، این بخش با ۳۸ درصد رشد در اشتغال به یاری اقتصاد شتافته است، اما رشد فناوری های نو به خصوص در .

قیمت پروژه سئو چگونه تعیین می‌شود؟ - وبسیما

در این مقاله 4 روش رایج برای تعیین هزینه انجام پروژه سئو را معرفی و مزایا و معایب هرکدام را بررسی میکنیم. در پایان مدل پیشنهادی وبسیما را ارائه خواهیم کرد.

مقایسه اهمیت جایگاه سایت و نرخ تبدیل در بهینه سازی

در ابتدا اجازه دهید به معرفی مفهوم نرخ تبدیل (Conversion Rate) وب سایت بپردازیم.. نرخ تبدیل معادل واژه (Return On Investment) یا به اختصار ROI است که در فارسی به آن نرخ بازگشت سرمایه گذاری گفته می شود.در واقع نرخ تبدیل برابر است با نسبت .

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ و چطور محاسبه می‌شود؟ | نوین

roi یا نرخ بازگشت سرمایه، یکی از نکات مهم در بازاریابی است. در این مقاله یاد میگیرید که نرخ roi چطور به‌دست می‌آید و به چه دردی می‌خورد.

الگوریتم اثبات سهام در دنیای رمز ارزها

الگوریتم اثبات سهام چیست و چگونه عمل می کند؟ 780x450 1

الگوریتم اثبات سهام، از مواردی است که یک ماینر باید با آن آشنایی داشته باشد. برای دانستن این موضوع که الگوریتم اثبات سهم چیست و چه کمکی به امر ماین می کند و چه مزایایی از نظر امنیتی دارد، با ما تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوریتم اثبات سهام (POS) چیست؟

الگوریتم اثبات سهام یا Proof Of Stake که به اختصار به آن «PoS» می گویند. گونه ای از الگوریتم اجماع در شبکه‌های برپایه بلاک چین می باشد. اما پیش از آنکه بخواهیم مبحث الگوریتم اثبات سهام را توضیح دهیم لازم است در مورد مبحث الگوریتم اجماع، آگاهی لازم را داشته باشیم و بدانیم که چیست.
باید بدانیم الگوریتم اجماع یا Consensus، رویه و یا روندی می باشد که افراد شرکت کننده در یک شبکه غیرمتمرکز، بر مبنای آن با همدیگر به اتفاق نظر رسیده و بر سر تراکنش‌ها و بلاک‌ها به اجماع واحد دست می یابند. بر طبق الگوریتم اثبات سهام، نودهایی که قصد دارند در کار به وجود آوردن یک بلاک شرکت کنند و جایزه یا پاداش دریافت کنند، می بایست رمز ارزهای بومی شبکه را خریداری کرده و به شبکه اختصاص دهند یا به بیان دقیق‌تر و مطلوب تر به (Stake) بپردازند‌. Stake توسط قفل‌کردن رمز ارزها در بلاک چین و به علت به وجود آوردن و تأیید بلاک‌ها انجام می پذیرد.

لازم است بدانیم که نود‌ها بی واسطه و به میزان سهام‌گذاری‌ خویش، پاداش اخذ می‌کنند. اما باید دانست که این پاداش ها بر مبنای بازده سرمایه‌گذاری (ROI) است که نودها (node) را سوق می دهد تا کار اعتبارسنجی شبکه را به سرانجام برساند.

لازم به ذکر است که به لطف الگوریتم اجماع، اگر کریپتوجکری تمایل و قصد اتک یا حمله به شبکه را داشته باشد، مجبور خواهد بود تا قسمت زیادی از توکن‌های یک شبکه (به طور مثال ۴۰% کل توکن‌ها) را تهیه کند. البته باید بدانیم که با رجوع به اصل عرضه و تقاضا، چنین کاری بسیار دشوار خواهد بود. ضمن آنکه با وقوع اتک به احتمال قوی قیمت آن توکن یا رمز ارز‌ به شدت سقوط خواهد کرد و در واقع اولین فردی که دچار تضرر می‌ شود خود شخص اتکر است.

الگوریتم اثبات سهام

مفهوم الگوریتم اثبات سهام

از آنجایی که استخراج ارز دیجیتال با حجم سنگینی از توان محاسباتی درگیر خواهد بود، این موضوع صرف حل و محاسبه ی یک بلاک می شود و خود چالشی در محاسبات رمز ارزها است. می توان گفت این قدرت محاسباتی، به مقدار مصرف برق و انرژی مورد نیاز برای (POS) گفته می‌شود.
در 6 سال پیش یعنی سال 2015 به طور تخمینی محاسبه شده که انرژی مورد نیاز هر تراکنش بیت کوین مساوی با برق مصرفی 57/1 خانوار آمریکایی در روز می باشد.
باید دانست که گواه اثبات سهام، تمایل دارد که این روند و پروسه را با اعطا کردن سهم ماینینگ، بیشتر به اشخاصی که رمز ارز یا کوین بیشتری را دارا هستند بر طرف سازد. بدین ترتیب، به جای بهره جویی از انرژی برق برای حل کردن مسائل دشوار و مشکل PoS و سرمایه‌گذاری بر روی سخت‌افزارهای استخراج، ماینر تنها باید بر روی خود ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری انجام دهد.

به همین دلیل، PoS میزان استخراج هر ماینر را به نوعی کاملاً منطقی، در نسبت معینی با میزان یا حجم رمز ارز ماینر مشخص می‌کند. به طور مثال: ماینری که 2% از رمز ارز مدنظر را در اختیار داشته باشد، طبق این نظریه تنها قادر است 2% از بلاک‌ها را ماین کند.

انواع اثبات سهام (PoS)

لازم است بدانیم که الگوریتم اثبات سهام، دارای انواع گوناگونی می باشد که همه ی آنان دارای ساختار و ساختمان یکسانی هستند.
با اینکه ساختار آنان یکسان است ولی باید بدانیم که نحوه رسیدن به اجماع در هر کدام از این روش های الگوریتم اثبات سهام، متمایز است. به برخی از مهم‌ترین گونه های PoS می پردازیم:


Delegated PoS

در این مدل که اثبات سهام واگذار شده نام دارد، نمایندگان انتخاب شده مسئولیت تایید اعتبار بلاک‌ها بر عهده دارند. در این گونه اثبات، تمامی اعضای شبکه نماینده ای را در نظر گرفته و سهم خود را به آن نماینده اعطا و یا واگذار می‌کنند.

Liquid PoS

باید بدانیم در مدل اثبات سهام شناور، واگذاری سهام، مزایا و معایب محاسبه ROI امری اختیاری محسوب می شود. این گونه PoS از روش رای‌گیری، On-Chain بهره وری می‌کند و مجوزی صادر می کند تا تغییرات بی واسطه در شبکه بلاک چین اعمال گردند.


Hybrid PoS

لازم است بدانیم که در مدل اثبات سهام، ترکیبی از ادغام دو روش اثبات سهام واگذار شده و اثبات سهام شناور، بهره جویی می شود. از وجه ی فرضیه این کار موجب می‌شود تا نواحی ضعف روش دیگر، تنزل پیدا کند.

الگوریتم اثبات سهام

تأثیر الگوریتم اثبات سهام

لازم است بدانیم که وجود الگوریتم اثبات سهام، باعث می شود که اگر اتکری تمایل و قصد اتک یا حمله به شبکه را داشته باشد، برای تحقق این اتک باید به 51% ظرفیت رمز ارزهای درون شبکه دسترسی پیدا کند.

در واقع الگوریتم اثبات سهام، قادر خواهد بود از این اتک ها جلوگیری ‌کند؛ زیرا اتک به شبکه برای ماینری که 51 درصد از سهام رمز ارز مدنظر را تحت سلطه ی خود دارد، امری غیر واقعی خواهد بود و دلیلش هم تملک 51 درصدی شبکه می باشد.

باید خاطر نشان شد که تحت سلطه گرفتن 51% از ارزش یک رمز ارز مشهور، خیلی گران بوده و به دشواری صورت می پذیرد. اما اگر یک ماینر بتواند به 51% کوین‌های یک رمز ارز دسترسی داشته باشد، می توان گفت به طور قطع به نفع وی نخواهد بود که به اعتبار شبکه‌ای حمله ور شود که خودش سهام‌دار عمدۀ آن محسوب می شود.

اگر ارزش رمز ارز با اتک سقوط کند، بدین منظور است که ارزش کل دارایی‌های شخص ماینر هم سقوط و ارزش خود را از دست خواهد داد. به همین جهت ماینری که سهام‌دار عمده ی یک رمز ارز می باشد، تمام سعی و کوشش خود را برای بالا بردن امنیت شبکه انجام خواهد داد.

الگوریتم اثبات سهام در دیگر ارزهای دیجیتال

باید بگویم علاوه بر بیت کوین، فورک های آن همانند لایت کوین هم از روش (PoW) بهره وری می‌کنند. ان‌اکس‌تی (NXT) را می توان یکی از نمونه های بارز رمز ارزهایی که با روش PoS کار می کنند، دانست.

در برخی از رمز ارزها مانند پیر کوین (PPC) از یک روش هیبرید یا دوگانه بهره جویی می‌شود. بدین ترتیب که در آن ها کوین‌های جدید توسط روش الگوریتم اثبات سهام فعالسازی می‌شوند، اما جوایز فعالسازی آن ها توسط PoW و کوین مرتبط با آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

الگوریتم اثبات سهام

مزایا و معایب الگوریتم اثبات سهام

الگوریتم اثبات سهام نیز دارای مزایا و معایبی است که در ذیل به طور مختصر به شرح آنها می‌پردازیم.

مزایا و معایب محاسبه ROI

تفاوت های UPS و ژنراتور چیست؟

هدف اصلی در هر دو سیستم UPS و ژنراتور، تامین برق پشتیبان در زمان قطع ناگهانی برق می باشد. به همین دلیل، هردو را جزئی از سیستم های برق اضطراری می دانیم. هنگام قطع برق،.

راهکار هایی برای سیستم های یو پی اس فرسوده و قدیمی (۲):آپگرید یا تعویض؟

راهکار هایی برای سیستم های یو پی اس فرسوده و قدیمی (۲):آپگرید یا تعویض؟

پیشتر از مزایا و معایب راهکار (استفاده تا آخرین نفس) از یو پی اس گفتیم. در این فرصت دو گزینه آپگرید و تعویض را بررسی می نماییم. گزینه ی دوم، آپگرید: بسته به اینکه.

مزایای استفاده از استابلایزر در پیشگیری از آسیب های ناشی از برق سه فاز

مزایای استفاده از استابلایزر در پیشگیری از آسیب های ناشی از برق سه فاز

استابلایزر ها با پالایش برق ورودی و حذف اعوجاج و نوسانات ناخواسته ی آن، از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی محافظت می کنند. استابلایزر سرووموتور از برخی خطاهای سه فاز.

آیا استفاده از UPS برای خانه یا سازمان شما مقرون به صرفه است؟

آیا استفاده از UPS برای خانه یا سازمان شما مقرون به صرفه است؟

هر سازمان هزینه های مختلفی دارد که البته باید مقرون به صرفه باشد. مدیران سازمان برای تشخیص این موضوع ROI (Return-On-Investment) یا نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه می کنند. در این.

اهمیت یو پی اس در صنعت پزشکی و بیمارستان ها

اهمیت یو پی اس در صنعت پزشکی و بیمارستان ها

تکنولوژی مهندسی پزشکی به سرعت در حال تغییر روال درمان بیماران در بیمارستان ها می باشد. استفاده از یو پی اس به عنوان منبع پشتیبان می تواند از هرگونه وقفه احتمالی در.

نکاتی در مورد یو پی اس و استابلایزر مناسب برای کاربری خانگی

نکاتی در مورد یو پی اس و استابلایزر مناسب برای کاربری خانگی

تجهیزات الکترونیکی ساده و پیچیده، با زندگی روزمره ی انسان ها به گونه ای پیوند خورده اند که زندگی شهری بدون وجود آنها غیر ممکن است. خانه ها، محل استقرار وسایل.

چگونه مشتریان از دست رفته را بازیابیم؟

چگونه مشتریان از دست رفته را بازیابیم؟

چگونه مشتریان از دست رفته را بازیابیم؟ یک مشتری راضی درباره تجربه خوب خود با ۴ تا ۵ نفر دیگر صحبت می کند و از برند شما تعریف و تمجید خواهد کرد. ولی یک مشتری ناراضی به.

UPS , BATTERY , STABILIZER

توان سیستم؛ نمایندگی انحصاری یو پی اس تکام در استان فارساشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.